ပဲအမျိုးအစားများ

မတ်ပဲ
ပဲစင်းငုံ
ပဲတီစိမ်း
ကုလားပဲ
ပဲလွမ်း
ဗိုလ်ကိတ်
မြေပဲ
ထောပတ်ပဲ
ပဲယဉ်း
Red Kidney Beans
ပဲပုပ်
Lentil
ပဲယဉ်း(နီ)
စွန်တာနီ
ပဲဖြူကလေး
ပဲနောက်
ပဲကျား
ပဲကြီး

ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား?