ပဲအမျိုးအစားများ

မတ်ပဲ
ပဲစင်းငုံ
ပဲတီစိမ်း
ကုလားပဲ
ပဲလွမ်း
ဘိုကိတ်
မြေပဲ
Butter Bean
ပဲယင်း
Red Kidney Beans
ပဲပုပ်
Lentil
Red Bamboo Bean
စွန်တာနီ
ပဲဖြူကလေး
ပဲကျား
ပဲကြီး

ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား?