အသင်းဝင်များ

မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်းအသင်းဝင်ဖြစ်လိုပါသလား ?

Member IDCompany NameContact PersonTitleAddressEmailOffice Phone
1Myanmar Nyunt Co.,Ltd (1)U Maung Maung Nyunt(Chairman)No.106/108, 93rd Street, Kandawgalay ,Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.280632
2Myanmar Nyunt Co.,Ltd (1)U Tun Aung (MD)No.106/108, 93rd Street, Kandawgalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
3Soe & Brothers Co.,LtdU Than Naing Aung (Director)No.27, 49th Street, Botahtaung Township, P.O.Box 1431, Yangontunaung3553@gmail.com290785
4JVC No. (2)U Than Shwe( Vice Chairman)Corner of Lan Thit Street & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
5Shwe Pye Soe Co.,LtdU Than Tun (MD)No.825, Mahabandoola Street, Lanmadaw Township, Yangon.
6Golden Global Group Ltd.U Sein Lwin (Director)No.228/230, Ground Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.281940
7JVC No. (4)U Tin Myint (Member)No. 199, 1st Floor, 32nd Street, Pabedan Township, Yangon.
8Golden Horse Co.,LtdU Thein Han (MD)No. A/67, Bahosi Complex, Lanmadaw Township, Yangon.jiong.han@gmail.comgoldnhorse@gmail.com220306
9Lighthouse Enterprise Ltd.U Thein Lwin No.57/58, Bahosi Housing Estate, Lanthit Street, Lanmadaw Township, Yangon. lighthouse90@gmail.com, 220238, 286688
10JVC No.(4)U Tin Myo Swe (GM)No.56, Corner of 85th Street and 30th Street, Mandalay .
11JVC No.(4) Coral Co.,LtdU Thein ShweNo.54/56, Ground Floor, 2nd Street, Lanmadaw Township, Yangon.
12Three Stars Co.,LtdDr.Sein Win (MD)No.7, Bldg No.54, Nilar 2nd Street, Saw Bwar Gyee Gone, Insein T/Sseinwin911@gmail.com01-64489301-64493101-647866
13Golden Group Ltd.U Soe TheinNo.68, 1st Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.
14Kyun Shwe War Co.,Ltd.U In Yer (MD)No.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.ftopgroup@gmail.com2301391~94,2302496~99
15Private (U Bo Bo)U Bo Bo No.28, 12th Street, Sone Yet, Magway Division.
16Shwe Tha Zin Syndicate Ltd.U Sein ThanNo.17/18, Bahosi Housing Estate, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon.stzseinthan@gmail.comseinthan@shwethazincoltd.com09-512339401-21288001-218881
17Aung Thitsar Co.,Ltd.U Than OoNo.310, Anawrahta Street, Kyauktada Township, Yangon.
18Myanma Agriculture EnterpriseU Teak KyiNo.74, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon.
19Unity TradingU Bo SeinNo.122 (A), Latha Street, Latha Township, Yangon.
20Great Wall International Co.,LtdU Win KhineNo.91, 15th Street, Lanmadaw Township, Yangon.227642
21Shwe Hninsi Co.,LtdU Tun Aung KyawNo.85/87, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
22Lucky Seven Co.,Ltd.U Thein TunNo.12/14, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.289960 (Attn: 422)
23Diamond InternationalU Kyin KhinNo.211, Mahabandoola Garden Street, Kyaktada Township, Yangon.
24Shwe Chin Thae EnterpriseU Kyin SeinNo.410. Strand Road, Kyaktada Township, Yangon.
25Shine Trading Co.,LtdU An TeeNo.21, Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon.285877
26Hong Kong Nu San International Co.,Ltd.U San Tun Hla (MD)No.102, (Twin-B), Waizayantar Housing Complex, Eiksietan Waizayantar Road, Thingankyun Township, Yangon.
27Asia Trade House Ltd.U Hoke Sein (MD)No. I-28, Khattar Street, Bayintnaung Compoung, Mayangone Township, Yangon.stzseinthan@gmail.com682707
28Tet Nay Co.,LtdU Bo Sein (MD)No.18, 24th Street, Latha Township, Yangon.
29Diamond Flower Co.,LtdU Tin Maung (MD)No.156, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
30U Than Ohn & SonsU Boee Lwin (MD)No.30(A), 26th Street, Pabedan Township, Yangon.
31JVC No.(7)No.91/93, Anawrahta Street, Kyuaktada Township, Yangon.
32Private (U Hla Han)U Hla HanNo.25/6, Bogyoke Aung San Street, Aung Mingalar Quarter, Monywa Division.
33Win Trade Co.,LtdDaw Thu Zar Thein (MD)No.705,Level 7, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Twonship Yangon Regioncal@ytp.com.mmaprilthein@gmail.com01-824006401-8245607
34Universal Traders Ltd.U Oo HtoonNo.79, 38 Street, Kyauktada Township, P.O.Box 1416, Yangon.278294
35Universal Traders Ltd.U Lin Aung WinNo.79, 38 Street, Kyauktada Township, P.O.Box 1416, Yangon.278294
36JVC No. (4)Corner of Wardan Street and Lanthit Street, Seikkan Area, Yangon.
37Gentleman Co.,Ltdrkd[mruftmrifNo.730, Merchant Street, Pabedan Township, Yangon.
38Fair Deal Co.,Ltdrkd[mruf*sma0('f)No.39(A)/40, Yan Naing Swe 2nd Street, Thaketa Industrial Zone, Thaketa Township, Yangon.
39Golden Hawks International Ltd.U Shriniwash(Director)No.15, 88th Street, Kan West Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.goldenhawks.mm@gmail.com09-7316983009-5062181
40Myanmar Wood & Timber Ltd.U Kyaw TintNo.153, Anawrahta Street, Botahtaung Township, Yangon.
41Pyi Baho LtdU Soe WinNo.67, 29th Street, Pabedan Township, Yangon.
42Cho Cho TradingU LinNo.125, Shwegondine Street, Bahan Township, Yangon,
43Chin The Min Co.,LtdU Tun KyiNo.11, 24th Street, Latha Township, Yangon,
44Asia Associate Yangon Ltd.U Aye TunNo.125, Theinbyu Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon,
45Soe & Brothers Co.,LtdDaw Soe Soe AungNo.27, 49th Street, Botahtaung Township, P.O.Box 1431, Yangon, tunaung3553@gmail.com290785
46Yangon Division Township Co-operative SyndicateU Tin YuNo.414/422, Strand Road, Kyaktada Township, Yangon,
47Diamond Crown Co.,LtdOD;csef'&m'D«kdNo.70/72 (Ground Floor), 29th Street, Lower Middle Block, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon Region.diamondcrown.ygn@gmail.com,chocolateygeet7@gmail.com240139, 245172, 383773,298964
48Yadanar Myay Enterprise Ltd.U Maung Maung TarNo.42, 31st Street, Pebedan Township, Yangon,
49Four Nines Co.,Ltd.OD;*ef*wfom&efNo.80, 29th Street, Pabedan Township, Yangon,
50Myanmar Brother Ltd.OD;y&m'pfulrm;[rm;No.40, 29th Street, Pabedan Township, Yangon,
51Aung Yadana Trading Co.,LtdOD;&rfqlrdwm0gNo.47, 29th Street, Pabedan Township,Yangon,
52Private (U Aung Thein)U Aung TheinNo.74, Penwegone Myo,
53Private (U Kyi Thein)U Kyi TheinRice Mill No.85, Tawkweinn Myo,
54JVC No. (2)U Han TinCorner of Lan Thit Street & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
55Aung Kabar Co.,LtdU Yaung Wan ChinNo.30 (A), Room-4, Yawmingyi Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
56Thayawaddy Trading Co.,LtdU Aung SoeNo.192, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.
57Private (U Aung Myint)U Aung MyintNo.20, Bogyoke Aung San Street, Aeinme Myo, Ayeyarwady Division.
58JVC No. (2)U Win MyintCorner of Wardan Street & Lanthit Street, Seikkan Area, Yangon.
59Golden Ltd.U Soe Myint (Director)No.68,Ground Floor, 32th Street, Pabedan Township, Yangon.
60Shwe Kha Mauk Co.,LtdU Than TunNo.16, 36th Street, Kyauktada Township, Yangon.
61Sun Flower Ltd.U Aung LwinNo.187/189, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.
62JVC No.(2)U Kyaw Zay Ya No.113, 30th Street, Pabedan Township, Yangon,
63InternationalOD;«SmefwDqm*efNo.48, G/F, 29th Street, Pabedan Township, Yangon
64Aung Thiha Co.,LtdU Aung TheinNo.5, Zagawar Street, 4 Quarter, Aye Yeik Mon Avenue, Hlaing Township, Yangonaungthihacom@gmail.com3680736
65Ngwe Sandar Co.,LtdU Sein WinNo.16, Sin-ohdan Street, Latha Township, Yangon.224011
66Sein Chit International TradingU Ba YiNo.345, Bo Aung Kyaw Street, Pabedan Township, Yangon,278701
67Tun Oo EnterpriseU Hlaing TunNo.55, Zizawar Street, 8 Ward, Pazundaung Township, Yangon.
68JVC No.(4)U Kyi MaungNo.26, B Street, Thazin-teik, Mandalay.
69Private ( U Thein Han)U Thein HanNo.71, Kanigdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
70Shwe Myanmar International Co.,Ltd.U Kye SeinNo.17/18, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon.importdept@shwethazin.net.mm, exportdept@shwethazin.net.mm226654
71Win Myanmar Co.,LtdU Maung Maung MoeNo.44, Latha Street, Latha Township, Yangon.
72Shwe Sabe TradingU Min Min TheinNo.7, 23rd Street, Latha Township, Yangon.
73Alpha Co.,LtdU Kyaw WinNo.13, Shwedagone Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon.
74Tun Yaung Chi Co.,Ltd.U Naing Tun OoNo. 42(A), 22nd Street, Latha Township, Yangon.wazupzaw@gmail.com
75Tee Kyi Co.,LtdU Maung AyeNo.98, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon.
76Kyaw Tha Co.,LtdU Win Lwin(MD)No.(111), Yangon - Insein Main Road, 9 Ward, Hlaing Township, Yangon Regionheadoffice@myatmiba.comkyawtha92@gmail.com2305384~5, 516212
77U Khin Maung Than & Sons Ltd.U Aye Cho ThanNo.6, Lanthit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
78Tun Tauk Co.,LtdDaw Tin Tin WinNo.109, Hledan Street, Lanmadw Township, Yangon.
79Polo Trading Ltd.U Tun ShweNo.47, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.
80Phoenix International Trading Ltd.U Kyaw SeinNo.42, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.
81Shwe Padetha Co.,LtdU Myint TheinNo.C/2, Yetamar Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
82Yee Shin Co.,LtdU Kyi LinnNo.63/64, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.admin@yeeshinltd.com.mm222132
83Khit Like Co.,LtdU Tun Lin(MD)No.43, 18th Street, Latha Township, Yangon.210959
84Shwe Myin Pyan Co.,LtdU Kyin ThanNo.15, 23rd Street, Latha Township, Yangon.
85Delta Combine Co.,LtdU Khine Tun LwinNo.247/269, Room-005/006, Building D-1, Delta Plaza, Shwegondine Road, Bahan Township, Yangon.
86Kyaw TradingU Kyaw AungNo.11, 11th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
87Aung Kyun Thar Co.U Soe KyinNo.(138/142), Room No(8B-C), Thein Phyu Road, Botahtaung Township ,Yangonaungkyunthar@akttrading.com01 8610526~701 8610529
88T.T.G International Co.,Ltd.U Myo LwinNo.27, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.
89White Elephant EnterpriseU Maung KoNo.64, 21st Street, Latha Township, Yangon.
90Min Annawar Co.,LtdU Win MaungNo.39, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
91San Htu Co.,Ltd U San WinNo.163, Ahlone Street, Ahlone Township, Yangon,.
92Shining Moon Co.,LtdU Htain WinNo.77, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Township, Yangon,224706
93Lucky Bee Co.,LtdU Nyine MaungNo.95, Ground Floor, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.289672
94Golden Shell Co.,LtdDaw Khin MyintNo.438, Strand Road, Kyauktada Township, Yangon,
95Kyar Pyan EnterpriseU Tun MyintNo.5, Ywama Kyaung Street, (1 ) Quarter, Hlaing Township, Yangon,
96Sin Pyan Co.,LtdU Maung Maung GyiNo.25, 19th Street, 1st Floor, Latha Township, Yangon.
97Karti M Enterprise LtdU Khin Maung AyeNo.198, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
98Hero International Enterprise Ltdrkd[mruf,lpGyfNo.186/188, 1st Floor, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.heromyanmar08@gmail.com383970
99Sea Star Co.,LtdU Aye ChoNo.77, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.224760
100Golden Seven Co.,LtdU Zaw AungNo.117, 39th Street, Kyauktada Township,Yangon.
101Noble Trading Co.,LtdU Aung MyintNo.119, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
102JVC No. (4)U Tun SeinNo.148, 15th Street, Pwekyo Yet, Magway Division.
103Wint Hte War Co.,LtdDaw Tin Aye ThantNo.24, Yawmingyi Street, Dagon Township, Yangon.
104Jewel Family Co.,LtdDaw Mar MarNo.15(A), Aung Min Kaung Street, Kamaryut Township, Yangon.
105Lucky Star International Ltd.U Mikle (a) U Myint OoNo.61, 30th Street, Pebaden Township,Yangon.
106Dagon Kyaw Co.,LtdU Hla MyintNo.45, 22nd Street, Latha Township, Yangon.
107Private (U Nyi Nyi Shwe)U Nyi Nyi ShweNo.10 (A), Phayar Street, Zaytan Yet, Kyauk-se Myoe,
108Ever Try Co.,LtdU Nyint AungNo.55, 87th St, Corner of 27th , Thiri Haymar Ashae South West Township, Mandalay, Myanmar.
109Linn Star Co.,LtdU Myan LinNo.12, Yuzana Street,Aye Yeik Mon Housing, Hlaing Tharyar Township, Yangon.myanlin@gmail.com289960(571), 289961(571)
110Aung Zeyar General TradingU Myo LwinNo.55, Phonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon,
111New Golden Gate (1991) Co.,Ltd.U San LinnNo.57, 4th Street, Lanmadaw Township , Yangon.newgoldengate1991@gmail.com01-2302138, 01-2314373
112Golden Zarmani Co.,LtdU Thein HanNo.55/3, Shwedagon Pagoda Road, Latha Township, Yangon.jiong.han@gmail.comgoldnhorse@gmail.com01-246015
113Mya Kyun Tha Co.,LtdU Soe AungNo.128, Seikkantha Street, Kyauktada Township, Yangon,
114Ayeyarwaddy Trading Ltd.U Aung MyintNo.61, Taw Win Street, Dagon Township, Yangon.289960 (Attn: ATE 442)
115Sein Yadanar Trading Ltd.Daw Sein KyinNo.179, Room 2, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon.
116Toe Tet Linn Co.,LtdU Kyi MyoRoom (B- 001), Mac Tower II, No. 797, Bogyoke Road, (Corner of Wadan Street ), Lanmadaw Township, Yangon Region.toetetlinn92@gmail.com,kkyyaaww76@gmail.com,228847, 224982, 211637224982
117Great Asia Trading Co.,LtdU Htein LinnNo.17, 19th Street, Latha Township, Yangon, 227127
118Kyi Royal General Trading Co.,Ltd.U Htein MinnNo.55, 17th Street, Latha Township, Yangon.227127
119Great Luck Co.,LtdU Aung Tun No.119, Lower Kyeemyindaing Road, Alone Township, Yangon.greatluck@gmail.com215589, 215556, 214511, 214533
120All Top Product Co.,LtdU Myint OoNo.322, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.
121Golden Key Co.,LtdU Yin LayNo.216/222, 9/F, B8-C8,Bo Myat Tun Buildingg, Mahabandoola Street, Botahtaung Township, Yangon. 293901, 299446
122Green Ice Co.,LtdU Kyaw LwinNo.260, Strand Road, Pabedan Township, Yangon.
123Lash Mee Trading Co.,LtdU Aung Tun kyiNo.26, 28th Street, Pabedan Township, Yangon.
124Tri Diamond Trading Co.,LtdU Kyaw Win(MD)No.414-422, Strand Road, Latha Township Yangontridiamondcoltd@gmail.com223256,382319
125Shwe Myanmar Export/Import Ltd.OD;Ekd«kvftmrdpfNo.158, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
126Tun Padetha Industrial & Trading Co.,LtdU Aung Than (MD)No.167, Lanmadaw Street, Lanmadaw Township, Yangon.
127Ever Lucky Co.,LtdU Myaing NiNo.26 (B), 19th Street, Latha Township, Yangon.
128Tun Kyi International TradingU Khin Maung TunNo.72, Kyaikkasan Road, Tamwe Township, Yangon.
129Aung Myint Enterprise Ltd.U Aung Myint (MD)No.282, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
130Win International Co.,LtdU Win SweNo.400, Strand Road, Latha Township, Yangon.
131Nay Chi Tun Co.,LtdU Htay NyeinNo.158, Yangon-Insein Road, Kamaryut Township, Yangon.
132Aung Myitta General TradingU Hla AungNo.37 (E), Nguwah Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
133New Golden Yangon Ltd.U Khin MaungNo.14, 19th Street, Latha Township, Yangon.226930
134Kin Nan Trading Co.,LtdU Soe ThaungNo.156, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
135Sky Luck Co.,LtdU Chit SweNo.154, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon,
136Super One International Co.,LtdDaw San San YiNo.66, Corner of 124th Street and Banyadala Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.290597
137A & S International Co.,LtdU Soe NaingNo.86, 123rd Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.290597
138Shwe Pyi Yadanar Co.U Ko Ko LayNo.432/444, Room-13, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
139Production Ltd.U Thaung HtutNo.225/227, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
140The Great Eastern Myanmar Ltd.U Soe NaingNo.55, Hlaing Myit Street, Hlaing Township, Yangon.
141JVC No.(9)No.1, Anawrahta Housing Complex, Botahtaung Pagoda Road,Pazundaung Township, Yangon.
142R.10 Co.,LtdU Kyaw Mya TheinNo.176, Kyaung Gyi Street, Sittwe
143Modern Tai Co.,LtdU Sai Aki PaungNo.Sya/59, Padauk Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
144Liberty International Co.,LtdU Than Htay AungNo.144, 6/F, 38th Street, Kyauktada Township, Yangon.289741, (code 417), 370689 (cde 417)
145Universal Impex Co.,LtdU Kyaw TintNo.61, 44th Street, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
146New World Trading Co.,LtdU Soe AungNo.504,Ground Floor, Strand Road, Ward 6, Lanmadaw Township, Yangon.newworld@newworld.com.mm, soeaung@newworld.com.mm227640
147Winner Brothers International Ltd.U Thet AungNo.24/26, Corner of Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon.224785
148Vishal Enterprise (Myanmar) Ltd.OD;ta«Smul;rm;No.644, Merchant Street, Kyauktada Township, Yangon.
149KBZ Enterprise Ltd.U Than AungNo.20, 4th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
150Thu Theikdi Trading Ltd.U Maung Maung LwinNo.77, 38th Street, Kyauktada Township, Yangon.
151Ah Yi Taung PweyoneU Kyaw TheinNo.34, 85th Street, Between 29th & 30th Street, Wahdan Yet, Mandalay.
152Moe Brother Enterprise Ltd.OD;em&myg&mqyfNo.131, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
153Private (U Aung Thar Latt)U Aung Thar LattNo.555, Merchant Street, Kyauktada Township, Yangon.
154Shwe Myint Mo Co.,Ltd.U Thant Zin OoNo.74, 1st Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.289960(Attn: 427)
155Great Win Co.,LtdU Myo WinNo.5, Ground Floor, 24th Street, Latha Township, Yangon.
156Zanekka Trading & Agency EnterpriseU Chit OoNo.18(D), Aung Thapye Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
157National Development Ltd.Daw Khin Myint MyintNo.130, 35th Street,Kyauktada Township, Yangon.
158Sun Industrial Co.,LtdU Kyaw Aye (MD)No.99, 28th Street, Pabedan Township, Yangon.
159Three Dragons Co.,LtdU Khin Maung WinNo.D/67, Yaytamar Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
160Aung Aung EnterpriseU Than Win AungNo.408/410, Mahabandoola Street, Samsung Plaza, Kyauktada Township, Yangon. 09-23780
161Inter Continental Commondities Co.,Ltd.r[moDy&mqyf('f)No.289, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
162Diamond Arrow Trading Co.,LtdU Maung KaukNo.347/349, Kyeikkasan Street, Tamwe Township, Yangon.
163Pyei Phyo Aung Co.,LtdU Min ZawNo.74, 2/F, Wahdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.ppaoffice@gmail.com228584, 223097, 09 5015686
164Bandoola Myanmar Ltd.U Maung Shwe (a) Mr.B.L GoenkaNo.77, 3rd Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.248174
165Perfect Group Ltd.U Munna (a) U Depatk (a) U Raj KumarNo.225/229, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon243406
166Nadaraj International Co.,Ltd.U Maung Thein (a) AnnikanNo.116/118, Room No.11/A,(Left) Bo Myat Tun Street, Botataung Township, Yangon.chandranji@gmail.com201161
167Taw Win Tun Co.,LtdU Tun AungNo.296, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
168Private (U Hla Kyi)U Hla KyiNo.31 ,1st Floor , Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
169C&C Co.,Ltd.Mr.Yasuo Tamaka No.615(Q) Pyay Road ,Word (2) Kamayut Township, Yangon.
170Thu Kha Win Trading Co.,Ltd.U Tin WinNo.28, 7 th Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
171Tiger International Trading Co.U Kyaw Win(MD)No.134 , Seikantha Street, Kyauktada Township, Yangon.GPO Box (1295) 289960/289961/289741
172OM Global Ltd.Mr.Gauray GroverNo.91/2, Theinbyu Road ,Botahataung Township , Yangon.
173Pan Sun Group Trading Co.,Ltd.Daw Cherry Thein No.4,Room (402) Kyitaw Ward , Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
174Grand City Co.,Ltd.U Sein Win LaingNo.6D , 3 rd Street, West Shwegondine ,Bahan Township ,Yangon.
175K.J.A.P Co .,Ltd.Daw Hla Hla TinNo.57 , 41th Street, Botahtaung Township ,Yangon.
176Mahabandoola Export / Import Co.,LtdU Maung Maung Lay (a) Wang Sei PyaukNo.42, Bahan 2nd Street, Bahan Township ,Yangon.549161
177Private (U Yu Yone)U Yu YoneNo.42, 6th Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
178Shan Yo Ma International Co,. Ltd U Hla Aye No.124/126 , 50th Street, Pazundaung Township ,Yangon.299389
179Progress Intertrade Co,. LtdU Htoo MyintMAC Tower-2, No.797, Room. No.B-002, Corner of Bogyoke Aung San Road & Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon.227124
180First Top Co.,LtdU Aung MinNo.151, Tower(A), 9th Floor, Myawaddy Luxury Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangonftopgroup@gmail.com227219
181Pahtama Hteik Tan Production Co-operative LtdU Nyan WaiNo.68(A), 5 Floor ,Bahosi Housing complex , Lanmadaw Township, Yangon.227219
182Twin Star Co .,Ltd.U Lin KyiNo.199 ,Ground Floor ,Bo Myut Tun Street, Botahtaung Township ,Yangon.290938
183Thwin International Co,. Ltd U Aung Kyi ThwinNo(57/59), 2nd Floor, Room (6), Yawmingyi Street,Dagon Township,Yangonticoperation2013@gmail.com281589
184Shwe Padetha Co .,Ltd.U Aung Naing OoNo.2(E ) Yaytamar Street, Bayintnaung Pweyone ,Mayangone Township ,Yangon.680739
185Chin Dwin Agro Land Co .,Ltd.U Hla MinNo.153, Anawrahta Street, Botahtaung Township ,Yangon.
186Agro and Land Co .,Ltd.U ShriniwashNo.153 ,Anawrahta Street, Botahtaung Township ,Yangon.
187Agro Master Co .,Ltd.U Maung Maung Htwe (a) U Ram AjodayaNo.115, 46th Street, Botahtaung Township ,Yangon.
188Private (U Tin Win)U Tin WinNo.65, 28th Street, Babedan Township, Yangon.
189City Mate General Trading Co.OD;qleDulrm&fNo.67, 27th Street,Pabedan Township, Yangon.sunikedia36@gmail.com, rdkedia123@gmail.com243816
190Cimco Co .,Ltd.U Soe MyintNo.67, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
191Pwe Yone EnterpriseU Min ThantNo.47 ( H) Arthawka Street Bayintnaung Pweyone , Mayangone Township, Yangon.
192H & S Co .,Ltd.U Tin HlaNo.24 (D) Aung Thabyay Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.aungmyanmar71@gmail.com
193Private (U Saw Tun Naing)U Saw Tun NaingNo.65(G) Sein Pan Street, Bayintnaung Pweyone ,Mayangone Township, Yangon.
194Champion Paw San HmweU Maung Maung KyiNo.13 (D) Aung Thapyae Street, Bayintnaung Pweyone ,Mayangone Township, Yangon.
195Than Win Lin Co.,LtdU San LinnAung San Quarter, East Of M.E.C School ,Meikhtila
196Swe Thahar Pwe YoneU Myo NyuntNo.12 ( C) Khaye Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
197Diamond Everest International Ltd.OD;aersKd;ausmf(c)OD;&m*sif'gy&mqwfNo.50 Konezaydan Street, Pabedan Township, Yangon.
198Private (U Zaw Hlaing)U Zaw Hlaing (a) U Zaw ZawNo.54 (C) Aung Thapyae Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
199Partnership (U Tint Lwin)U Tint LwinNo.66, 16th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
200Myanmar Oversea Commodity Inspcetion Co.,LtdU Soe Htut TinNo.23 Station Street, Baukhtaw ,Yankin Township Yangon.
201Paddy World Co.,LtdU Aung Myat KoNo.74, 2nd Floor, Warden Street, Lanmadaw Township, Yangonppaoffice@gmail.com223097, 289960, 289961(ATTN; 1616)
202Shan Ayeyar PweyoneU Sit AungNo.21 ( I ) Khatta Street, Bayintnaung Pweyone Dan,Mayangone Township, Yangon.
203
204Pye Maha Agriculture Co., & Padetha Co.,LtdU Sein AungNo 310, Room (401/403) Anawrahta Street , Kyuktada Township, Yangon.
205Kyan Ni PweyoneU Pyone ChoNo.39 (E) Nguwah Streert, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
206Yadanar Kyaw Co.,ltdU Hlaing SoeNo.B(2) ,(2) Thri Mingalar Garden Housing Complex ,Strand R0ad , Ahlone Township, Yangon.
207Zabu Tun PweyoneU Sein TunNo.27 (C) Khaye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, ,Yangon.
208U Moe Shwe (Pravite)U Moe ShweNo.174, 31thStreet, Between 82 nd & 83rd Street , Mandalay
209Spider Family Trading Co.,LtdU Ye Win NaingNo 56 (B) Tharthanar Yeikthar Street, Bahan Township,Yangon.
210Yadanarwin (Thonze) Ltd.U Khin MyintNo.32 Ayeyeikmon (2) St reet, 4 Ward, Hlaing Township, Yangon.
211Private( U Win Thein)U Win TheinNo.47 ,Theipan Street ,Sinmin Ward , Ahlone Township, Yangon.
212Yadanar Soe Family Trading Co., Ltd.U Zayar OoNo.Ka-114, Gant Gaw Lane (1), Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon .zyomms@gmail.com682174
213Bronze Billa Co.,LtdU Tin MyintNo.32, Inyar Myaing Road, Goldenvelly, N0.(2) ward, Bahan Township, Yangon2008tinmyint@gmail.com297608, 53548909-5127432
214Private( U Myo Thant) U Myo ThantNo.76 (A ) Kantkaw Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, ,Yangon.
215Lin Brother Enterprise U Khin Maung SanNo .305, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw Street, Lanmadaw Township, Yangon.
216Miba Kyay Zue Trading Co.,LtdU Khin Maung SanNo .36, Sintohdan Street, Latha Township, Yangon.
217Supar Anchor Co.,LtdU Zaw WinNo .36, Sintohdan Street, Latha Township, Yangon.
218T.W Enterprise U Phay WinNo .36, Sintohdan Street, Latha Township, Yangon.
219Tin Zar Aung Enterprise Daw Khin Hnin PhyuBuilding(J) Room(202), Myanmar Ship ward, (Sin Malike) Housing, Kamaryut Township, Yangon
220Sea Horse Trading ltdU Min KhinNo.70/72, 29th Street, Pebadan Township, Yangon .
221Nadiayeyar Import /Export & Construction Co.,LtdU Law Sit Min (Chiramn) No 25, Thrimon Housing Complex, Hlaing Township, Yangon
222Swanarpyae PweyoneU Taw Taw NyiNo.28 (D), Aungthapye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, ,Yangon.
223Taung Pyar Dan Co.,LtdU Maung Maung OoNo 184 (B) Thein Byu Street , Botahtaung Township, Yangon .
224Shwe Super Light Co.,LtdU Maung Maung OoNo. 715, Merchant Street , Pabedan Township ,Yangon.
225Shwe Ayar Nadi LtdU Tun Tun Win (a) Vino KumerNo 184 (B) ,Ground Floor, Theinphyu Street, Botahtaung Township,Yangon .
226Malikha Automobile CoU Tun Tun Win (a) Vino KumerNo 184 (B) ,Ground Floor,Theinphyu Street , Botahtaung Township, Yangon .
227
228Mahar Htet Co.,LtdDaw Khin NyuntBldg (6) Room 001 Ground Floor, 6th Street, Ward 4 , Bayintnaung Road, Kamayut Township, Yangon.
229Integrated Business Success Co.,LtdU Myint SoeNo 21(A) ,Kanbawza Street,Shwetaungkyar 2 Ward, Bahan Township, Yangon
230M .H .L . G Trading Co.U Myo HeinNo 25(A) , Shwetaungkyar 2 Ward, Bahan Township, Yangon
231Lu Sin Co.,Ltd.U Myo HeinNo.27 (J) Ahthawka Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
232Asia King Co.,LtdU Tin Myint (a) MarimuthuNo 68 , Bo Sun Pat Street , Pabedan Township,Yangon
233Gandadba Co.,LtdDaw Cho Cho MyintNo 167/169, Room (6), 39th Street, Kyauktada Township, Yangon.
234Pulses & Sesame Trading U Hla HanNo 25/6, Bogyoke Aung san Street, Aung Mingalar Quarter, Monywa.
235Innpaukwa Co.,LtdU U Boe TheinNo 26 ,43st Street, Botahtaung Township ,Yangon .
236O . K Brother Enterprise Ltd U Tin OoNo .17/19, Hledan Street , Lanmadaw Township,Yangonokgroup@okgroup.com.mm226108, 223465
237Asia Golden Lion International LtdDaw Khin Myo TintNo 1(B), Room 401, 9 Mile, Pyay Road, Mayangone Township,Yangon.
238All States International Co., Ltd.U Maung Maung TinNo 310, Room No. 202 (2nd Floor), Corner Of Anawartha Street & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.allstates1991@gmail.com229971
239Diamond Star Co.,ltdU Sein MyintNo .9, Yaw Min Gyi Road, Dagon Township, Yangon.agrochemical@diamondstargroups.com242663, 374974
240Asia Winner Industrial Ltd.U Aung Naing (a) Abdul HafizNo 13, 49th Botahtaung Township, Yangon.info@asia-winner.com, abdulhafiz@asia-winner.com9010237~8397097~8
241Ko Han Sein PweyoneU Han SeinNo.Sa /27 (A) Nguwar Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
242Pweyone ( U Ah Ho)U Ah Ho (a) U Khin SweNo.62 (F ) Seinpan Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
243Sein Hmyar General TradingU Tint LwinNo.44 Yaytamar Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
244Daw Hla Nyein PweyoneOD;pHvGifNo.47 (C) Aungthapyay Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
245Nile Industries Co.,LtdU Tha AyeNo(39),Bomoe Street, Myaynigon, Sanchaung Township, Yangon
246Delta World Trading Co.,LtdU Ah Leo (a) U Aung SeinNo.21/A, 25th Street, Pabedan Township, Yangon.240067242065
247Moon Family Ltd.Daw Muniammal@Daw Baby San (Director)No.182/D, Yoegyichaung Street, Bayintnaung Wholesale Business Cener, Mayangone Township, Yangon.moonfamily193@gmail.com, kupusamy@gmail.com09-450235884 ---09-5010452
248Soe Htet Tun Trading Co.,LTdU Hla Tun(MD)No.110-A, 52nd Street, Pazuntaung Township, Yangon299973
249Htet Co.,LtdU Aung Win (a) U Chan Hwat HinNo 214, Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.220024, 220025
250Paing Soe Co.,LtdU Lim Ei GyokeNo 214 ,Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.09-5128257
251Thiha Yarzar Co.,LtdChan Nee Haw (a) U Myint OoNo 37, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
252Pulse Trading (U Zaw Min Hlaing)U Zaw Win HlaingNo 23/32, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
253Today 's Star Co.,Ltd.U Hla TunNo 68 , Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
254Golden Flower Co.,ltd.U Aung HtweNo 214 ,Wardan Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
255PAC Link Trading Co.,Ltd.Dr Ko Ko Gyi (a) U Soe NaingNo .9, Yaw Min Gyi Road, Dagon Township, Yangon.ayesandarlwin@cdsg,com.mm246211, 246200
256J.D.S Co.,Ltd.Dr Ko Ko Gyi (a) U Soe NaingNo 277/285,Room 2 Ground Floor, Boaungkyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.ayesandarlwin@cdsg,com.mm242663
257Myanmar Crompton Electrical Ltd.Dr Ko Ko Gyi (a) U Soe NaingNo 277/285,Room 2 Ground Floor, Boaungkyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
258Aung Kaday PweyoneU Soe NyeinNo.49( C ) Nguwah Street, Bayintnaung Pweyone Dan Mayngone Township, Yangon.
259Kyar Pyan Family PweyoneU SeinNo.43( C ) Aungthapye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayngone Township, Yangon.
260Daw Hla Nyein PweyoneU Maung Maung Soe ThanNo.43( C ) Aungthapye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayngone Township, Yangon.
261Shwe Moe Hein PweyoneDaw Li Li TinNo.51 (F) Seinpan Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayngone Township, Yangon.
262Sin Yadana Co.,LtdU Maung Maung MyintNo .33 ,Room. (6), 45 th Street, Botataung Township. Yangon.
263Myanmar Agrocorp Co., Ltd.U Aung ThanNo 277, Asia Plaza , Bogyoke Aung San Street, Kyauktada Township, Yangon
264Bright Future Enterpeise U Zaw Win OoNo 3( A), Pyi Taw Aye Yeiktha , 7th Word, Yankin Township, Yangon
265Dynax Trading Co.,LtdU Khint Lyaung (a) U Myint WaiNo 257. 3rd Floor, 35 th Street, Kyauktada Township, Yangon.
266Champion Co.,LtdU Aung Kyaw SoeNo.80, 14 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
267Diamond Century Co.,LtdU Soe MyintNo.33, Latha Street, Latha Township, Yangon382386
268Asia World Co.,LtdU Htun Myint NaingNo .61/62, Bohosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
269Shwe Latha Co.,LtdU Kyin PainNo.814, Mahabandoola Street, Lanmadaw Township , Yangon.210241
270North East Dragon Co.,LtdU Myo OoNo.127, 15 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
271Seven Golden Lion International Ltd.U Ng G Kwee (a) U Mg Mg LwinNo.(53), 5 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.sevengoldenlion.trading@gmail.com
272Sun Rays Trading & Industry LtdU Ng Eng Hai (a) U Aung WinBuilding No.74,14th Street (Middle Block), Lanmadaw Township, Yangonsevengoldenlions.trading@gmail.com226072, 223271, 225294
273Saji Industrial Co., LtdU Ng Eng Hai (a) U Aung WinNo.53,5 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
274Sein Nagar Co.,LtdDaw Nilar Sein(MD)No.310, Room No.202, 2nd Floor, Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon.allstates1991@gmail.com229971211362
275U Kyu Family Trading Co., LtdU Tin OoNo.17/19, Hledan Street, Lanmadaw Township, Yangon.okgroup@okgroup.com.mm226047
276Potential Trading Enterprise Daw Su Wai ThantNo.47(A), Mingalar Street,Saw Bwar Gyi Gone , Insein Township, Yangon.
277Rainbow Internatioal Ltd.U Thant SoeNo.104 ,1st Floor, Seikkantha Street, Kyauktada Township, Yangon.
278Thida Group Ltd.Lee Chu Chaung (a) Dr Maung Maung MyintNo.372, Strand Road, Latha Township, Yangon.
279T .H .Y Trading Co.Chan Lin Shein (a) U Shwe LayNo.37 Ground Floor, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon
280The Asia Phoenix Trading Co.,LtdU Myint OoNo.(37), 13 Street, Lanmadaw Township, Yangon.
281Su San Trading EnterpriseU San WinNo.9. Aungtheikdi Street, Mayangone Township, Yangon.
282Myanmar Arnanda Co.,LtdU RamkishanNo.78/80, Anawrahta Street, Pazundaung Township, Yangon.
283Set Kyar Shwe Yi Co.,LtdU Tin HtweNo.10, Bayintnaung Road, Mayangone Township, Yangon.
284Sagar International Co.,LtdU Jai Kishore (a) KishoreNo.(60), 93 Street, 1st Floor, Kandawkalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
285Sandar Min Co.,ltdU Kyi TheinNo.73,31 th Street, (9) Ward, Pabedan Township, Yangon.
286Kywe Wa Co.,LtdU Lim Ang GuNo.214, Wardan Street, Lanmadaw Township , Yangon.228257
287Shan Ayer PweyoneU Sis AungNo.21( I ), Khatta Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
288Beikman Oo International Co.,LtdShwe Yaung Ku (a) U Soe HlaingNo.70, Thit Taw Street, East Saw Yan Paing Ward, Ahlone Township, Yangon.203597
289Hla Beik Hman International Trading Co.,LtdU Tin LoneNo.70, Thit Taw Street, East Saw Yan Paing Ward, Ahlone Township,Yangon Region.hlabaikhman@gmail.com221756, 218050
290P&C Trading Co.,LtdU San WinNo.9, Room 101 (A) Sabe Street, Yuzuna Plaza, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.203597
291Trade King Group Ltd.U Myint OoNo (147), 1st Floor, Corner of 47st & Anawrahta Street, Kyauktada Township, Yangon .291597
292Versatile Co.,ltdDaw Myint Myint San(MD)No.45( A ), Baho Street,Ahlone Township,Yangon.680175, 684521
293Tiger King Co.,LtdU Zaw Myo MinNo.13 ,Phonegyi Street, Lanmadaw Township , Yangon.tigerking@gmail.com226300, 226258
294Kaung Pyae Aung Co.,ltdU Thein LwinNo.67( F ), Seinpan Street, Bayintnaung, Mayngone Township, Yangon.
295Win Thuzar Trading Co.,Ltd U Tin HlaingNo 192, Kabar Aye Pogoda Road, Bahan Township, Yangon.
296Myanmar Express Enterprise.Daw Khin San KyiNo.147,17 th Street, Latha Township,Yangon.
297Block Buster Enterprise.Daw Khin Win NiNo.67, 7th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
298Greater Asia International Co.,LtdU Tin Myint (a) MarimuthuNo. 68, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon
299Min Min Htwe Co.,ltdU Tin HtutNo.28, Mahlwahgone Street, TamweTownship, Yangon.
300Zue Co.,LtdU Tun Win NaingNo.C/20/KA, Yaetamar Street, Bayintnaung Pweyone, Mayngone Township ,Yangon.686038
301Zeyar Htet Co., LtdU Myo KhineNo.398,Strand Street, Latha Township, Yangon.380456
302Han Yadanar Tin Co.,LtdU Thein NaingNo.69, Phone Gyee Street, Lanmadaw Township , Yangon.zaw005@gmail.com382386
303Shwe Mahar Co Ltd.U Thiha Aung (a) U Zaw Ye HtetNo.116, 2nd Floor Bogyoke Aung San Road, Pazundaung Township, Yangon
304Shine Lett Trading Co.,LtdU Uma Shan KarNo .316, Strand Road, Botahtaung Township, Yangon .
305Zan Myint Mo Co.U Kyaw Swa MyintNo 3(A), Pyitawaye Yeiktha , Kabaraye Pogoda Road , Yankin Township, Yangon.
306Confidence Co.,LtdU Saw Leoung SeinNo.329, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
307Achiever Co.,LtdDaw Khine Khine MawNo.329, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
308Green Peak Trading Co.,LtdU Soe KyiNo.276, Anawrahta Street , Lanmadaw Township, Yangon.229912
309Green Mount Commercial Co.,LtdU Soe KyiNo.276, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon.
310Zeya Trading.U Zaya Thura MonNo. 4( C),Yuzana Street , Ayeyeikmon Housing Complex, Hlaing Township, Yangon.
311Royal Jasmine General Trading Co.,LtdU Min ZawNo.74, 2nd Floor, Warden Street, Lanmadaw Township, Yangon.ppaoffice@gmail.com211124
312Paddy Continent Trading Co.,LtdU Aung Kyaw MoeNo.138, U Tayoke Kyi Street, Zone (4), Hlaing Tharyar Industrial Zone, Yangon.ppaoffice@gmail.com01-22858401-223097
313Great Fame Co.,LtdU Aung Kyaw MinNo.81/85, Room-4, Bet Anawrahta Street & 55th Street, Pazundaung Township, Yangon.
314Booming Luck Co.,LtdU Aung Tun (a) Tun Soon KeNo.119, Lower Kyeemyindaing Road, Alone Township, Yangon.boomingluck@gmail.com, greatluck@gmail.com09-73157664, 09-550044001-2315556
315R.K Brothers Ltd.U Bidya Bhoo Sang No.31, Ground Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.rkbrothers@gmail.com242569
316Pyone Pan Wai Trading Co.,LtdDaw Nang AyeNo.42, Bogalayzay Street, Botahtaung Township, Yangon.
317Golden Owl Co.,LtdDaw Shu swan (a) Daw Kyu Kyu LwinNo.8, 2nd Street, Ayeyeikmon Yeiktha, Hlaing Township, Yangon.
318Myanma Saung Co.,LtdU Sein MaungAhwet No.(39), No.77/78, Hlay Thin Atwin Won U Chin Street, Pyi Thar Industrial Zone (2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.dr.pyaesone@gmail.com683179
319Sin Min Co.,LtdU Kyaw ZayYa Room (046), 5 Floor, Bayintnaung Tower, Kamyuat Township, Yangon.
320Aung Thiha Olympic Co.,LtdU Aung TheinNo.5, Sagawa Street, Ayeyeikmon Housing Complex, 4 Ward, Hlaing Township, Yangon.
321Golden Seagull Trading Co.,LtdU KyaingNo.386, Strand Road, Latha Township, Yangon.
322Red Sea Brothers Co.,LtdU Aye TunNo.34, Ground Floor, Bogalayzay Street, Botataung Township, Yangom.
323Zwe EnterpriseU Tin Min LwinNo.18, Thitsar Garden Housing Complex, 8 Ward, South Okkalapa Township, Yangon.
324Myo Thant Aung Trading Co.,LtdU Myo KhinNo.76(A), Gantgaw Street, Bayintnaung Pweyon Dan, Mayangone Township, Yangon.myokoko@gmail.com3680387,3683009
325Mya Sein Yaung EnterpriseU Moe PawNo.175, 2nd Floor(Left), 33rd Street, Kyauktada Township, Yangon.
326First Top Oils Production & Refinery Co.,LtdU Nyan WaiNo.151, Tower(A), 9th Floor, Myawaddy Luxury Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangonftopgroup@gmail.com227219
327Tong Hai Trading Co.,LtdU Lun SeinNo.86-D, Shin Saw Pu Street, Sanchaung Township, Yangon
328Myanmar Great Steel Industry Ltd.U Tun Win (a) U Htaik WinNo.75/80, Room.3, Anawrahta Street, Pazundaung Township, Yangon.
329Zizawa Co.,LtdU Win TheinNo.343, 2nd Floor, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
330Medi Myanmar Group Ltd.Dr.Win Si ThuNo.46, Pyi Road, 6« Mile, Hlaing Township, Yangon.
331Lucky Dolphin Co.,LtdU Thein ZawNo.33(B), Kaye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Hlaing Township, Yangon.
332Lucky Man Co.,LtdU Maung Maung OoNo.3(D), Insein Road, Hlaing Township, Yangon.
333Max Myanmar Co.,LtdU Pho Zaw (a) U Zaw ZawNo.1, Ywama Kway, Bayintnaung Road, Hlaing Township, Yangon.
334World King International Trading Co.,LtdU ko Ko Aung (a) U Ahmed HuseinNo.163, First Floor 34th Street, Ward No(2), Kyauktada Township, Yangon371320
335Canfull Industries Co.,Ltd.U Maung MaungNo(5), Room No.(002) Ground Floor, Mingalar Sin Min Housing, Ahlone Township, Yangon684714
336Phyo Mauk Co.,Ltd.U Soe TintNo.102, Phonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.228092, 224634, 226882
337Agritrade International Ltd.U Abdul Hafiz (a) U Aung NaingNo.(13). 49th Street, Botataung Township, Yangon Region. info@asia-winner.com, abdulhafiz@asia-winner.comwww.asia-winner.com9010237~8397097~8
338Super Soe Co.,LtdU Soe Lwin (a) KaramuNo.83, Yegyaw Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.299955
339Verano Co.,LtdDaw khin Khin LayNo.62, 16th Steet, Lanmadaw Township, Yangon.
340Htoo Power Co.,LtdU Kyaw Kyaw Myint (a) U Win HtainNo.116/B, 7/F, 25th Street, Pabedan Township, Yangon.
341Thu Kha Wai Manufacturing Co.,LtdU Kyaw Myint Swe(Director)No.28, 7th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
342H.S International Co.,LtdU Ko Ko GyiNo.70, 2nd Floor, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
343Myanmar First Mercantile Co.,Ltd(Myanmar Oo Co.,Ltd)U Zaw Hla MinNo.703, 7th Floor, Kandawgyi Tower, Tamwe Township, Yangon.
344Asia Light Co.,LtdU Tun Myint NaingNo.15/19 Aung Sun Station(Sourthern) Kwan Chan Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
345Happy Brothers Trading Co.,LtdU Kyaw Sann MyintNo.18, Ayeyeikmon 1st Street, 3 Ward, Hlaing Township,Yangon.
346Tint Brothers Co.,LtdU Thaung TintNo.70, 14th Street, Lanmadaw Township,Yangon.
347Thayan Zarta Trading Co.,LtdU Than Win Htike (a) U Than Win HlaingNo.37, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
348Shwe Me Co.,LtdU Tun LwinDirectorShwe Zabu River View Complex, 23 G-1, No.3B, (Tower A- C), Ground Floor, Stand Road, Ahlone Township Yangontunlwin68@gmail.com2301780
349Chris Ho Co.,LtdDaw Haw Shon ShinNo.4B4, Yankin Centre, Yankin Township, Yangon.
350Hope Flower PweyoneU Kyaw Tin MyintNo.G/60, Padauk Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.kyawtinmyintbyn@gmail.com09 501 6691,09 96 501 6691,09 78 501 6691
351Yeo Brothers Agritrade Co.,LtdU Thaung HanNo.51(Ground Floor), 15th Street, Lanmadaw Township, Yangon.212556
352Fisheries & Marine Products 2000 Ltd.U Zaw LayNo.147, 3rd Floor, 47th Street, Botahtaung Township, Yangon.
353Red Star Co.,LtdU Hla ShweNo.62(B), Shwehinthar St, Hlaing Township,Yangon.
354Fine Co.,LtdDaw Naing Naing Win (a) Daw Naing NaingNo.380,1st Floor, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, Yangon
355Royal Red Rose General Trading Co.,LtdDaw San San KyiNo.74,43rd Street,Botataung Township,Yangon
356Fair Sun Industry Co.,LtdDr.Pe KhinNo.126, Twin Thin Taik Wun U Tun Nyo Street, Shwepyithar Zone (3), Yangon.
357Nilar Yoma Trading Co.,LtdU Nay Lin AungNo.189/191, Bo Myat Htun Street (Middle Block), Botataung Township, Yangon.200922
358Maou Oak Shaung Co.,Ltd.U Sai Ba NyanNo.182-194, Room (3)/D, E , F, Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon.saibanyan@gmail.com296125, 245654,245660
359Karani International Trading Co.,LtdDaw Khin Mya YinNo.234(B), U Wisara Street, Kamayut Township, Yangon.
360Life Aid Trading Co.,LtdU Myint Thein LwinNo.207,3rd Floor,(Left), 39th Street, Kyauktada Township, Yangon.
361Ngwe Nan Eain Trading Co.,LtdU Han KyuNo.70, Thwin Pagoda Road, Kyauk Kyi Su Quarter, Bago.
362Good Fortune Trading Co.,LtdU SonyNo.7,Building No.266, Theinbyu Road, Botataung Township, Yangon.
363Triple Fish Co.,LtdDaw Khin Moh Moh TinNo.(211), Thuwana, Ingyinnmyaing -2 Street, Thingunkyun Township, Yangontriplefish19@gmail.com2330948
364South Dagon Oil Mills Co.,LtdU Aung HtweNo.(214), Wardan Street, Lanmadaw Township,Yangon2300667, 2300668
365Ngwe Kyei Oo Co.,Ltd.U Myat ThuNo.34, 9 Street, Lanmadaw Township, Yangon.zaw005@gmail.com382373, 371408
366Maung Weik & Family Co.,Ltd.U WeikNo.334/344, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon.
367Myanmar Automobile Group Co.,LtdU Kyaw WinNo.K-38, Bayintnaung Road, Mayangone Township, Yangon.
368P.T.H Co.,LtdU Ah FongBldg.41, Room.18, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township,Yangon.
369M.A.T.G Group Co.,Ltd.U Aung Tin TunRoom.00-05, Dagon Tower,Shwegondine Junction, Yaytashay Ward, Bahan Township, Yangon
370B.O.B Co.,LtdU Min Htun(MD)No.561, Room(901),9th Floor, MAC Tower, Corner of Merchant Street & Mahabandoola Garden (Barr) Street Kyauktada Township, Yangon.minhtun7@gmail.combobpyaephyo7@gmail.com37738837787737003909-501215409-965012154
371Third Generation Trading Co.,LtdU Myint OONo.58, 2nd Fl, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.lh90@myamar.com.mm220238
372Thida Group Ltd.Lee Chu Chaung (a) Dr Maung Maung MyintNo.58, 1st Floor, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon. lighthouse90@gmail.com, 220238
373Myanmar Combiz Trading Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.5,Kanbawza Avenue Street, Golden Vally (1) Quarter, Bahan Township , Yangonchairman@combizgroup.com09-96992346309-96992346409-969923465
374Golden Livestoek Co.,LtdDaw Tin Tin MyintNo.97, 4th Street, Lanmadaw Township, Yangon.229867
375Daw May Sabi Phyu1/F, MPA-Allied, ICD (1), Botahtaung Zey Street, Seik-Kan Township, Yangon.
376Pyae Swan Yee Co.,Ltd.U Naing WinNo.7E, Tamwe Plaza, Tamwe Township, Yangon.
377Myawaddy Trading Ltd.U Myint AungNo.55/61, Strand Road, Seikkan Township, Yangon.mtltrading@goldenland.com.mm397468, 298880, 397467, 397409
378Foresco Co.,LtdDaw Moe Moe256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.
379Good Brothers Co.,LtdMaung Lee Phu (a) U Maung Maung HtweNo.22,Bayintnaung Street, Thiri Mon Housing,Hlaing Township, Yangonhlaoo@gbs.com.mm682147,682157
380Good Brothers Machineries Co.,Ltd.U Hla OoNo.22,Bayintnaung Street, Thiri Mon Housing, Hlaing Township, Yangonhlaoo@gbs.com.mm682147,682157
381High Win Family Co.,LtdU Hla WinNo.275, U Wizara Road, Sanchaung Township, Yangon.highwinfamily@gmail.com526609, 535240
382Triple 'A' International Co.,LtdU Shwin ChoukNo.396, 81st Street, Between(30 x 31)Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
383Phone Myint Kyaw Family Co.,LtdU Kyaw TintNo.868, 38th Street, Between 20th Street & 21st Street, Aungmingalar Ward, Lashio, Shan State.
384Golden Peacock Co.,LtdU Than AungNo.167, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.
385Forward Fanal Co.,LtdU Yan Aung LinnNo.15 (C ), Kan Yeiktha Street, Mayangone Township, Yangon.
386Diamond Steel Co.,LtdU Aung MyoNo.30/B, Anigar Street, Baukhtaw, Yankin Township, Yangon.
387Yangon Auto Parts Co.,LtdDaw Lwin Lwin SeinNo.9, Thiri Myaing Street, Thiri Myaing Yeiktha, Thingankyun Township, Yangon.
388Muse Treasure Co.,Ltd(Muse Yadana)Daw Soe Soe KyawNo.252, Hoe Mone Ward, Muse, Shan Stage.
389South Dagon Oil Mills Trading Co.,Ltd.U Lim Ei GyokeNo.(23/469)Heavy Industries Ward, Kyaing Tons Street, South Dagon Myothit Township, Yangonr&Sdyg220024, 220025, 220026
390Sein Diamond Industrial & Commercial Co.,Ltd.U Tin Latt (a) KasinathanNo.34, 4th Street, 8 Ward, Industrial Zone, South Okkalapa Township, Yangon.
391Power Momentum Trading Co.,Ltd.U Zaw Win HlaingNo.73, Ground Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
392Arkar Oo Co.,Ltd.U Myo AungNo.124,Wetmasutt Wun Htaut Street, Industrtail Zone(4), Hlaing Thar Yar Township, Ynagondocumentationarkaroo@gmail.com,3685004,3685039,3685315,3680300
393Pulses & Beans Wholesale No. 19, 4th Floor, Maugone, Tamwe Township, Yangon.
394Glory Success Co.,Ltd.U San ThainNo.20/A, Saw Maha Street, Nat MaK Street Thwe (1), Bo Cho (2) Ward, Bahan Township, Yangonsan.thain2@gmail.com685062, 557753
395Wai International Co.,LtdU Hla ThanRoom-202, Bldg (C ), Ahnawrahta Housing, Kamayut Township, Yangon.
396Z H P International Co.,LtdDaw Mi Mi LinnI-3, Shwe Khattar St, Shwe Malar Yeikmon, Kamayut Township, Yangon.
397Han Myanmar Co.,LtdU San NaingNo.13, Phone Gyi St, Lanmadaw Township, Yangon.tnsnhme@gmail.com
398Ngwe Linn Paing Co.,Ltd.Daw Su Su PaingNo.354, Room (7), Corner of Ahnawrahta Street & Strand Street, Lanmadaw Township, Yangon.
399Aye and Nu Co.,LtdDaw Aye Aye KhaingNo.42, Ground Floor, 16th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
400Lucky Green Co.,Ltd.Yaryappan (a) Daradu (a) U Tint SweNo.36, Phayalay Street, Pago Su Quarter, Than Lyin Township, Yangon.
401K.B International Co.,LTdU Maung Maung (a) Bajrang LalRoom (306), 3rd Floor, Olympic Tower, Kyauktada Township, Yangon.250493
402Ko Kyaw Win Enterpirse Co.,LtdU Kyaw WinNo.32, 88th Street, Mangalar Taung Nyunt Township, Yangon.
403Pale Min International Trading Co.,LtdU Kyaw Soe MoeRoom (304), 3rd FLoor, Olympic Tower, Kyauktada Township, Yangon.
404Tiger Global Trading Co.,Ltd.U Paray KumarNo.512/514, 1st Floor, Strand Street, Lanmadaw Township, Yangon.
405Perfect Group Co.,LtdU Munna (a) U Depatk (a) U Raj KumarNo.225/229, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
406Khit Sann Sein Co.,Ltd.Daw Kyu kyu MyintNo.317/19,Nilar 5th Street,Ward No.(8), North Okkalapa Township, Yangon.AA-31, 105 Mile, Trading Zone, Muse.
407Green Luck Trading Co.,Ltd(Close) U Than Myint No.74, Lan Thit Street, Insein Township ,Yangon640080, 220118, 224067
408Golden Mountain Co.,LtdU Than MyintNo.64, Shwe Taung Dan Street, Lanmadaw Township ,Yangon640080, 220118, 224067, 224813, 222422, 224864
409Ngwe Moe Family Co.,LTd.U Min Ko Oo No.13 Ground Floor, Mahathukha Street, Ward No 7,Pazundaung Township ,Yangon.ngwemoemin@gmail.com203577, 722232, 706014
410 Myat Noe Oo Co.,Ltd.Daw Khin Thandar Soe No.13 Ground Floor, Mahathukha street, Ward No 7,Pazundaung Township , Yangon.ngwemoemin@gmail.com203577, 722232, 706014
411Ngwe Taik Soe Co.,Ltd.U Tin Htun No.7-D, Aye Thar Yar Street, Bout Htaw, Tamwe Township ,Yangonngwetalksoecompany@gmail.com545599, 545672, 540338, 553823
412Paing Family International Co.,Ltd.U Soe Paing Managing DirectorNo. 3- C Yuzana Street, Aye Yeik Moon , 4 Ward , Hlaing Township ,Yangon.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.com3681446,3681869
413Shoon Myat Co.,LTd.U Win Thaung No. 3- C Yuzana Street, Aye Yeik Moon , 4 Ward , Hlaing Township ,Yangon.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.com3681446,3681869
414Ko Ko Myint International Co.,LTd. U Ko Ko Myint No. 27(C), Thirimingalar Road (Arteeyar Street), (8) Ward, Kamayut Township ,Yangon Region.kkm2501@gmail.com, 09 770 000 223~4
415Myanmar Pu Min Co.,Ltd. U Aung Naing No. 24, Ground Floor, Latha Street, Ward No (7) Latha Township ,Yangonaung616@gmail.com370550, 386948, 386953
416Mandalay Division Govermanent Employee Co-Operative Ltd. Daw Khin Ma Ma No. 247, 30 Street, Pabedan Township,Yangon.r&Sdyg378527
417Monywa Township Co-Operative SyndicateU Thein Su No. 247, 30 Street, Pabedan Township ,Yangontheinsu.tlm@gmail.com378527, 525728, 095117331
418Than Lar Mon Trading Co.,Ltd.U Thein Su No.141-149,8 Floor, Room No.906. Bargayar Condo, Bargayar Street, Sanchaung Township, Yangon Region.theinhsu.tlm@gmail.com518047, 538902
419Shwe Sin Oo Trading Ltd.U Kyaw Hla No. 16, 1st Floor, Sint Oh Dan Street, Latha Township ,Yangon.shwesinoodoc@gmail.com225837
420Than Naing & Brothers Co.,Ltd. U Than Naing No. 168/ 188 , Room No (11) Ground Floor, 27 Street, Pabedan Township , Yangon.newrise62@gmail.com252668, 248070, 248013
421New Rise Trading Co.,Ltd. U Than Naing No. 168/ 188 , Room No (11) Ground Floor, 27 Street, Pabedan Township , Yangon.12/PaBaTa(Naing)018711
422Diamond Prize Co.,LtdU Kyaw Lin No. Nya-34 Arthawka Street, Bayintnaung , Mayangone Township, Yangon.shpbyn@gmail.com681207 , 682429
423Sein Htan Pin Co.,Ltd. U Thein Win No. I-27(B), Khattar Street, Bayintnaung Pweyone Ton, Mayangone Township, Yangonshpbyn@gmail.com681207 , 682429,
424Great Value Co.,Ltd.U Kyaw Win No.(18), No.(3) Road, Ngwepinlai Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township, Yangon.brightlight.co.ltd@gmail.com682246, 686131,
425Bright Light Co.,Ltd.U Maung Myint No.(18), No.(3) Road, Ngwepinlai Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township, Yangon.brightlight.co.ltd@gmail.com3682246, 3686131, 095009577
426Ayeyarwaddy Division Union of Co-Operative Syndicates Ltd. U Saw Andrew Pan Corner of Merchant Street & Shwe Zaydi Street, Pathein Township, Ayeyarwaddy Division.brightlight.co.ltd@gmail.com042-24124, 042-21306, 042-21844, 042-21689
427Tun Myat Thu International Co.,Ltd. U Kyi Lwin No. 139, 1st Floor, Anawrahla road, 7 Ward Lanmadaw Township , Yangonkyilwin1961@gmail.com,tunmyatthu1961@gmial.com2300880, 2300770, 2300890
428Myanmar Talent Group Co.,LtdU Maung Maung Tin No. 310, Room -202 (2nd Floor) Corner of Anawrahta Street & Warden Street, Lanmadaw Township ,Yangonallstates1991@gmail.com220093, 211362
429Myanmar Green Ocean Trading Co.,Ltd. U Ye Myint No.9, Parami Resident , Parami Street, Hlaing Townshipyemyint.myintgroup@gmail.com203274
430Phyo Myanmar International Trading Co.,Ltd.Daw Khin Win Yi No. (J/43) Yuzana Street, Bayintnaung , Mayangone Township . Yangonphyophyo43@gmail.com203274
431Golden Circle Co.,Ltd.U Shi Yoe Chen No. 9, Aye Yeik Mon Main Road, Ward(3) Hlaing Township ,Yangongoldencircle.gcc@gmail.com512945, 501675,513041
432Ngwe La Minn Co.,Ltd.U Shi Yoe Chen No. 9, Aye Yeik Mon Main Road, Ward(3) Hlaing Township ,Yangon727242, 513041, 501675, 512945
433U Seinn Co.,Ltd. U Zin Myo Naing No. 36, 1st Floor, 24th Street, Ward No (7) Latha Township , Yangonuseinn999@gmail.com0ffice.useinncoltd@gmail.com256140, 706535, 095104116 099923181
434Sun Moon Star Co.,Ltd.U Hla Win No. 242, 35th Street, Upper Block(Phoewa Video Producing), Kyauktada Township, Yangonsupersunms@gmail.com701821, 09595185668, 09595199688,
435Zawgyi Premier Co.,Ltd. U Thuyein Myint Shwe No. 7-A, Yuzana Street, Hlaing Township ,Yangonzawgyipremier@gamil.comcc: yinyin.zgp@gmail.com681891, 528534 Ent:0
436Moe Thoe Linn Trading Co.,Ltd.Daw Naw Phaw Phaw No. C- 124, Bayintnaung Main Road, Ward No (4) Myawaddy Township, Kayin State
437Thein Than Trading Co.,Ltd.(Close U Than Htay)U San Htay No.11, 1st Floor, Aung Tha Pyay Street, Sanchaung Township, Yangon.theinthantrading@gmail.com,uthanhtay.tt@gmail.com510210
438Mani Zawta Co.,Ltd.U Zaw Hlaing No. 70 Kanaungminthargyi Road, Ward No.20 Industrial Zone (4) , Shwe Pyi Thar Township , Yangonmanizawta@goldenland.com.mm683150, 680332, 095108575, 095108576, 099923928, 099971181
439Shwe Byain Phyu Co.,Ltd. U Thein Win Zaw No. 10 Yadanarmon 3rd Street, Hlaing Township, Yangonminshwemyaing@gmail.com681296, 682008, 682498
440T.Z Trading Enterpeise Ltd.Col Win Maung(Retd)No. 22 Bawdiyeiktha Street, Bahan Township, Yangon r&Sdyg525577
441AYS MFG Co.,Ltd. U Kyaw Kyaw Lwin No.C-Room.CF-20/04, Conner of Kabar Aye Pogoda Road & Sayar San Road, Pearl Condo, Bahan Township ,Yangoninfo@ays.com.mm685866, 500344, 500355
442Myanmar Agro Ltd. U Kyaw Lynn Room No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.kyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.com218491,218489,218490
443Naung Yoe Co.,LTd. U Kyaw Lynn Room No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.kyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.com218491,218489,218490
444Nan Kay Tu General Economic Co-Operative Ltd. U Kyaw Lynn Room No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.kyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.com218491,218489,218490
445Kay Tu Ma Di Co.,Ltd. U Kyaw Lynn No.1101, 16en Floor,Tower B, Mawtin Tower, Conner of Anawrahta Street & Lanthit Street, Lanmadaw Township ,Yangon.kyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.comwww.kaytumadi.com218491,218489,218490
446Myanmar Merchant Co.,Ltd. U Kyaw Lynn No.1101, 16en Floor,Tower B, Mawtin Tower, Conner of Anawrahta Street & Lanthit Street, Lanmadaw Township ,Yangon.kyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.com218491,218489,218490
447Aung Pan Yadanar Co.,LtdU Sai Win Min Thein Room No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.kyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.com218491,218489,218490
448Htet Arkar Kyaw Farming & General Trading Co-Operative Syndicate Ltd. U Kyaw Lynn Pagan Street, Mingyi Nyo Quarter, Taung Ngu Township, Bago Divisionkyawlynn@gmail.comcontact@kaytumadi.com218491,218489,218490
449Win Pine Kyaw Trading Enterprise Co.,Ltd.Daw Tin Latt Min No.10 Yadanar Mon 3rd Street, Hlaing Township , Yangonminshwemyaing@gmail.com681296, 682498
450Maung Oo & Brothers Co.,Ltd U Soe Kyi No.10, U Chit Maung Housing, U Chit Maung Street, Tamwe Township, Yangon.yewin.555@gmail.com553675, 553676, 553677, 553678
451Taw Win Myo Co.,LTd.U Myo Aung No.10, U Chit Maung Housing, U Chit Maung Street, Tamwe Township, Yangon.yewin.555@gmail.com553675, 553676, 553677, 553678
452Lim Family Co.,LTd.U Sun Sein @ U Aung Myint Bldg 83/84 1st Floor, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township , Yangonleileiwin@gmail.com,myintzaw.limfamily@gmail.com228794
453Hundred Hope Co.,LldU Ye Min Ko Ko No.242, 35 Street, Kyattatar Township ,Yangonyeminkoko@gmial.com246475, 09595142682
454Kyaw Aung Kyaw Trading Co.,LTd.U Aye Kyaw No.74/1 / 14/3 Ward , Tataing Hmwe Street, South Okkalapa Township, Yangonaungmyintmyat.kak@gmail.com577530, 512266
455Ideal Business Success Co.,Ltd.Daw Thet Wai Phyone No.188, Mekhayiar Min Thar Gyi Mg Phyo Street, Zone (2) , Hlaing Tharyar Township, Yangon.684513, 684683
456Diamond Red Star Co.,Ltd.U Lin Min Yee@ U Nyi Nyi Linn No.291, Anawrahta Street, Lanmadaw Township ,Yangon 703920
457Vimal Co.,Ltd.U Asuok Kumar No.60,Sint Oh Dan Street, Latha Township, Yangon.241292, 245112, 245113, 372264, 243551
458Star Union Investment Ltd.U Han Thein No.57, 4th Street, Lanmadaw Township , Yangon.newgoldengate1991@gmail.com382320, 382331
459Shwe Taw Win International Trading Co.,Ltd. In Ain San @ U Ye Tint No.(57/59), 4th Street, Lanmadaw Township, Rangon Region.newgoldengate1991@gmail.com2314373
460Credit Co.,Ltd Daw San San Yee No.5, 148th Street, Pyar Yee Gone Quarter, Tamwe Township ,Yangon293567, 296678
461Myanma Supply Co.,Ltd U Mohamed @ U Maung Maung Lay No.190, 30 th Street, Pabedan Township ,Yangonmyanmasupply@gmail.com204072, 383642
462Asia Oasis Trade Co.,LTdU Mohamed @ U Maung Maung Lay No.190, 30 th Street, Pabedan Township ,Yangonmyanmasupply@gmail.com204072, 383642
463Cekap Venture Trading Co.Ltd.Daw Hlaing Hlaing Oo No.504, 5th Floor, Excel Treasure Tower, Kabaaye Pagoda Road , Bahan Township ,Yangonoperations.cekap@gmail.com552671, 552672, 552644, 559377.Ext:(6504/6514)
464Yadanar Phu Pwint Co.,Ltd.U Dal Bahadur No.38/D Inya Road, Kamayut Township , Yangon09-8024640
465Moon Star Co.,Ltd. U Mohamed No.220(First Floor) Shwebontha Steet, Pabedan Township,Yangon380210, 380931, 099923636
466Myanma Diamond Hill Co.,Ltd U Rampratap No.159, Shwe Yin Aye Kyaung Street,(17th)Ward, Industial Zone(5), Hlaing Thar Yar Township,Yangon90.umeshkumar@gmail.com203522, 099927306, 095388290
467Pinnacle House Co.,Ltd.Daw Khin Thiri No.5(H) 5th Floor Dagon Tower, Shwegondaing Road , Bahan Township ,Yangon558248, 544467
468Pyrex Trading Co.,LtdDaw Khin Thiri Room No.(0103), 1st Floor, Dagon Tower, Shwegondaing Road , Bahan Township ,Yangon558248, 544467
469Business Promotion International Trading Co.,Ltd U Win Aung No.125, 1st Floor, Theinphyu Rd, Botataung Township, Yangon.202370, 296347, 202274, 095149979
470The Great Sun & Moon Co.,Ltd.U Esoot Baggia No125, Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon202370, 296347
471Golden Everest Co.,Ltd. U Maung Sein No 150, 27th Street, Pabedan Township , Ynagongoldeneverest@gmail.com248189, 373347, 388181, 388182
472U Mg Sein & Family Co.,Ltd U Maung Sein No 39-B, Aung Zay Ya Road, Yankin Township, Yangon248189
473Than Nan Taw Co.,Ltd(Company Close)U Soe Htun HtunNo 90, Myawootye Street, 29 Quarter, Thuwunna , Thingungyun Township, Yangonsky.soe@gmail.com095131613, 095044480, 095030128
474Golden Dagon Co.,Ltd U Sunder KumarNo 125, 4th Floor, Anawxahta Street, Conner of 49th Street, Pazundaung Township, Yangon292307
475Kyaw Eleven Trading Co.,Ltd U Kyaw Aung (a) Lim Pain ChoungNo 11, 11th Street, 5 Ward, Lanmadaw Township, Yangonkyaweleven@gmail.com, 222549, 211683, 09500696
476Twin Victory General Trading Co.,Ltd U Vinod KumarNo 294, First Floor (Left) , Bosunpat Street, Ward No. 11, Pabedan Township, Yangonchan.parkash@gmail.com372274
477Cupid Star Co.,LtdLai Hong Yee (a) U Thein HanNo 55. Shwedagone Pagoda Road, Latha Township, Yangon246015
478Than Soe & Brothers Co.,LtdU Nay San Bashar (a) U Than SoeNo 103, Seikkanthar Street, Kyauktada Township, Yangonmaungsein@gmail.com:391214, 391012
479Forward General Trading U Akbart (a) U Maung SeinNo 103, Ground Floor(Right) Seikkanthar Street, Kyauktada Township ,Yangonmaungsein@gmail.com252315, 243964
480Shwe Yone Ming Co.,LtdDaw khin ShweNo.123,Ground Floor, 34th Street,Between 77th & 78th Street,Chan Aye Thar San Township, MandalayNo 82, Bogyoke Aung San Street, Pazundaung Township ,Yangon200341, 290833
481Zin Win Htet Co.,Ltd Daw Ngaw Swe KhinNo.659, Mya Kan Thar Street(1), Kamaryut Township, Yangon winwinm@gmail.com, 510986, 214562
482Golden Trident Co.,LtdU Motil LalNo 82, Ground Floor, Shwe Bon Thar Street , Pabedan Township ,Yangon 245251, 280092, 386541, 095015541, 095099447
483New High Tide International Trading Co.,LtdU Yin HtweNo.227, Inkyin Myaing Street, 33 Ward, North Dagon Township Yangonnewhightide@gmail.com516786
484Htet Aung Myat Kyaw Co.,Ltd U Har San Ali (a) U Aung HtweNo 5. 129th Street, Mingalar Taung Nyunt Township , Yangon203590,
485Kyaw Soe Win Co.,LtdU Khin Maung WinNo.381, 3rd Fl, Lower Kyimyintdine Main Road, Saw Yan Paing (North) Quarter, Ahlone Township, Yangon.215452, 216784
486Aw Thuta Co.,Ltd U Thint SannNo 381, 4th Fl, Lower Kyimyintdine Main Road Saw Yan Paing(Northern) Quarter,Ahlone Township ,Yangon 620785, 620764, 620479, 095126211
487Sandar Thuriya Trading Co.,LtdDaw Hla Win KhineNo 35, Pho Sein Street, Bo Cho 2 Ward , Bahan Township ,Yangon541698, 724968
488Kaung Myanmar Aung Trading Co.,Ltd U Tin Maung HtweNo 103/104/105 First Floor, Kandawgyi Tower, No 4/6 Kyaikkasan Street, Maugone Quarter, Tamwe Township ,Yangon554928, 554907
489Rahul Trading Co.,LtdU Rajendra Prasad(a) U Nay Myo KyawNo 152/156, 4th Floor(Left), Shwebontha Street, (6) Quarter, Pabedan Township ,Yangon254810, 251480, 254921, 095017280
490Pep Overseas Trading Co.,LtdLai Hong Yoo (a) U Thein HanNo 45, Latha Street, Latha Township ,Yangongzarmani@gmail.com246015, 095007049
491Seinn Yaung So Manufacturing Co.,Ltd U Kyaw WinNo 163, Thirimon 10 Street, Thirimonhousing, Bayintnaung, Mayangone Township , Yangon683222, 683639, 681384, 682998
492Taing Kyoe Saung Co.,LtdU Thaung WinRoom No 061, 7th Floor, Bayintnaung Tower, Corner of Hledan Street & Bayinnaung Street, Kamayut Township ,Yangon680174, 682062
493Main Land General Trading Co.,Ltd U Soe KyinNo.(138/142), Room No(8B-C), Thein Phyu Road, Botahtaung Township ,Yangonaungkyunthar@akttrading.com01 8610526~701 8610529
494Asia Muse Hero Trading Co.,Ltd U Khin Maung winNo. 237, 38th Street, Upper Pabedan Township ,Yangon381327, 378253
495Bean Emperor Co.,Ltd U Tin Maung SoeNo. 45/A, Boho Road, East Saw Yan Paing, Ahlone Township ,Yangon683486, 680602, 680175, 684812, 684795
496W.S.O.C LtdOm Prakash (a) U Win HtainNo. 186/188, Shwebontha Street, Pabedan Township ,Yangonwin.wsco@gamil.com246261, 377786
497Vegetable Daily Growth International Trading Co.,Ltd U Nay Htun (a) Take AungNo. 74, 14th Street, Lanmadaw Township ,Yangon226134, 226071, 226127
498Kyaw Soe San Co.,LtdU Chit PeNo. 34, 2nd Floor, 25th Street, Pabedan Township ,Yangon 200384, 387706 09-5160055
499Myanmar Timber Field Co.,LtdDaw Khin Moh Moh TinNo.(211), Thuwana, Ingyinnmyaing -2 Street, Thingunkyun Township, Yangon2330948
500Golden Pago Yoma trading Co.,LtdU Byas Muni (a) U Tin SoeNo. 459/469, Yadana Condo, Room No B-7, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township ,Yangon252834, 09-5069103
501Global Pulses Commerce Co.,Ltd U Maung Maung PhyuNo. 62, Padamyar Street, Ward No 3 Kamayut Township , Yangon203023, 203496, 09-5114199 09-8024787
502Smile Happy Co.,LtdU Aung Khine HtweBuilding No.B No.212, Room No (201) Shwegondaing Tower, ShweGondaing Street, Bahan Township ,Yangon558698, 559074, 254843
503Shwe Pyi General Trading Co-Op LtdU Thein ShweNo. 56, 2nd Street, No(1) Ward, Lanmadaw Township, Yangon223459, 223460, 686200
504Peacock Banner Co.,LtdU Chit KhineNo.19, Shwe Pone Nyet Yeik Mon, Bayintnaung Road, Kamayut, Township ,Yangongolddeltamm@gmail.com,amthein1@gmail.com501859, 501860
505Million Star Trading Co.,LtdU Hla MyintNo.906, 9th Floor, Central Tower, Anawrahtar Road, Between 39th & 40 th Street, Kyauktada Township , Yangonar;vfr&Sdyg?375276, 725252
506Bushido Trading Co.,Ltd U Khin Maung LattNo. 50, Lanmadaw Street, Latha Township ,Yangonpanbayinmyanmar@gmail.com227426, 210436, 215284, 215327
507Pan Bayin Myanmar Co.,LtdU Ngwe (a) U Myo Myint AungNo. 133/B, West Shwegondine Road, Bahan Township ,Yangonpanbayinmyanmar@gmail.com541881, 546405, 709621, 099925630,
508Strong Bridge Trading Co.,Ltd Daw Mya Marlar AungNo. 133/B, West Shwegondine Road, Bahan Township ,Yangontanaingkha2014@gmail.com,umyintshwe2010@gmial.com541881, 558405
509Ta Naing Kha Co.,LtdDaw Mya ThidarNo. (68/1) Shwe Pyi Soe Street, (14/2) Ward South Okkalapa Township ,Yangon707508 , 095006413
510Snow Industry Co.,LtdDaw Thet Thet HlaingBldg 391, Room No 2, Quyin Street, Bahan Township , Yangon546147
511Pulses World Co.,LtdDaw Khin San MyintNo.28, Ground Fl, Theikpan st, Semin Quanter, Ahlone Township ,Yangonpontpontoo84@gmail.com212384
512Diamond Emperor Co.,Ltd U HiralalBldg 459, 4th Floor, Room 5-D, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township ,Yangon203182, 203105 , 095130434
513Shwe Aung Tagon Trading Co.,LtdU Zay MinAkwet 314, Daywun(west) , Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay527779
514Moe Thet Co.,LtdU Kyaw San MoeNo.4(D/2) Bawdi Yeikthar Street, Bahan Township ,Yangonksmoe09@gmail.com,moethet@goldenland.com.mm502764, 098030731, 095177287 099922751
515Wealthy Country Co.,LtdU Ram JeetNo. 39/31 Street, Pabedan Township , Yangon241101, 095163365, 388921
516Shaheen Co.,LtdU Mamed EsoofNo. 77, Konezaydan Street, Pabedan Township ,Yangon383566, 379657
517Green Hardwood Enterprise LtdU Myint TheinNo. 12, 123 Street, Thapyaygone Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangongreenhardwood@gmail.com 202061, 202991
518Silver King Co.,LtdU Lu Maw AungNo.62/B, 29th Street, Pabedan Township ,Yangonsilverkingcoltd@gmail.com392487, 250536
519Living Spring Co.,Ltd U Tin Ko Ko (Director)No.(A-1), Room No.(005), Banyardala Street, Yuzana Housing, Top of Aungmingalar Street, Kyauk Myaung Township, Yangon.akhtar.ygn@gmail.com5138362, 09-32075825, 398748
520Ngwe Eai Trading Co.,LtdU Imran (a) U Zaw AungNo. 28, Banyardala Street, Mingalar Taung Nyunt Township , Yangonar;vfr&Sdyg?290762
521Daily Star Co.,LtdU Vijay Kumar KediaNo. 702, Room No.1002, 10 Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township , Yangonhtunpauk@gmail.com 379486, 398423
522Thamadi Family Trading Co.,LtdU Tin HtayNo.Nya/63, Yuzana Street, Ward No 1, Mayangone Township , Yangonthamadi123@gmail.com09-99 23236 , 09-8522211
523Yadanar Family International Co.,LtdU Soe TheinNo.62/68 , 10th Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township , Yangonyfintco@gmail.com700915, 252862
524Thein Yarzar Co.,LtdU Tun Oo (a) U Myint Oo No.Ga/62, Aung Thabyay Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan, Mayangone Township , Yangondrmoo2005@gmail.com3680325, 3680965
525Little Flower Trading Co.,Ltd.U Kanthasamy@ U Kyaw Win No 100, 28th Street, Pebaden Township, Yangonlittleflower1279@gmail.com09-5194993
526Diamond Arrow General Trading Co.,LtdU Han WinRoom (B- 001), MAC Tower II, No. 797, Bogyoke Aung Sun Road, (Corner of Wadan Street ), Lanmadaw Township, Yangon224982, 228847, 211637, 224811
527North East Dragon Co.,LtdU Myo ooNo.17/19, Hledan Street, Lanmadaw Township ,Yangon 226108, 211011
528Theikdi Shin International Co.,Ltd U Zaw Lin (MD)No.33 , 6 Floor, Ngwe Thar Gi Street, Alone Township Yangon Region09-765333967
529Myint Marr Tagun Trading Co.,LtdMadan Kumar(a) U Than WinNo.25-B,87, Room No. 1103, 11th Floor, Olympic Tower , Corner of Bo Aung Kyaw Street ,Yangonkumar.mmtt@gmail.com379502
530Shan Arkar Minn Trading Co.,ltdU Khin Maung MyintNo.58,Yae Mae Road,Myoma Quarter, Taunggyi Township, South Shan State.sukbirkaur@gmail.com95-81-21876, 95-81-27489, 201021
531Khetan Co.,Ltd U Raj KumarNo.636, Merchant Street, Pabedan Township ,Yangonmoore.win@gmail.com73028730, 73028731, 73028732, 379484, 252978, 291847,
532Golden New Country Co.,LtdU Myo Min HanNo.5/A,Mya Kan Thar Housing, Hlaing Township, YangonNo.1. 73th Street, 26th Street & 27 27th Street , Chanayetharzan Township, Mandalay goldennewcountry@gmail.com709435, 098613069, 092004362
533Shwe Mya Thar Trading Co.,LtdU Sai Win Hlaing(a) U Aung Kaung Myat (MD)No. 908, 9th Floor, Damazedi Road, Yuzana Twin Tower, Sanchaung Township , Yangon.swinhlaing9@gmail.com,shwemyathartrading@gmail.com51656709-5115624,09-73100147
534Shwe Mahn Myae Co.,LtdNo.(1)73rd Street, Between 26th X 27th Street, Pat KoneWon Kyin Quarter, Chan Aye Thar Zan Township,Mandalaysmm6in1@gmail.com02-65233
535Mount Everest Trading Co.,LtdU Aye Htun KhaingNo.286,87th Street,Between 35th & 36th Street, Maha Aung Myay Township, Mandalay.mounteverst.ygn@gmail.com709435, 092001362,
536Myu Hnin Pwint Trading Co.,LtdU Sai Kyaw Myint No.Part(28)(23/24), Between 41th x 42 th Street, 59th Street, Yemontaung Ward , Mahar Aung Myay Township, Mandalay215188
537Kyaw Kyaw Oo Trading Co.,LtdU Aung Soe Thein No.E/8, 71 Street, Between 34th x 35 th Street, Yan Myo Lone Quarter , Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay536442
538Chain Family Asset Co.,LtdU Tin Maung Latt No.(C / 9), Yoe Gyi Chaung Street, Insein Township,Yangon Region.chainfml@gmail.com,500883, 3686734,700417
539Future Plus Trading Co.,LtdNo.20-22,Aye Yeik Mon Avenue, Yadamon(2) Street, Hlaing Township, Yangon.futureplustrading2008@gmail.com682969, 530351, 095144447
540Alloy Trading Co.,LtdU Zaw Min OoNo.301, Yuzana Tower, Shwe Gon Daing, Bahan Township, Yangon.504205,
541Pahtawie Myay Trading Co.,LtdU Htoo Lin paingRoom No2. Ahsaung (32), Kywesekan , Pyi Gyi Tagon Township Mandalay215188, 221990
542Htet San Trading Co.,LtdNo.18, D-13, Shwe Yadanar St, 8-Mile, 6-Quarter, Mayangone Township, Yangon.htetsancoltd@gmail.com666537, 666720, 095144076, 095163115
543Dragon Horse International Co.,LtdU Myint LwinNo.17, Neikban Street, (East) Thardu Ward, Kyee Myin Daing Township, Yangon Region.luckygroup1688@gmail.com, hong21hong@gmail.com 0951215188, 09595110755,
544Shwe Wah Mandaing Co.,LtdDaw Ni Ni KhaingNo.29/B, Padauk Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.683589, 686130
545Hein Min Soe Co.,LtdU Tin SoeNo.Salain-24, Seinban Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.-680504, 686753
546Noble Sky Co.,LtdDr. Myat SoeNo.12,13th Street, Lanmadaw Township, Yangon225010, 225760, 224504
547King MercuryU Thein Win
548Min Khant Co.,LtdU Min ThantNo.H-47, Ahthawka Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.uminnthant@gmail.com681832, 247068
549Kan Lynn International Trading Co.,LtdU Kin Kyu (a) U Win Aung ThantNo.12, 9 th Street, Lanmadaw Township ,Yangonzawminh@gmail.com211573, 225339, 095113697
550Shwe Thit Oo Co.,LtdDaw Nan Ni Ni ThantNo.K-13, Yazana Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.zawmoethet2012@gmail.com95013535, 682285
551Green Farm Co.,LtdU Chit Hlaing OoNo. I-27(B), Khattar Street, Bayintnaung Pweyone Ton, Mayangone Township, Yangonshpbyn@gmail.com542194, 095107066
552Golden 31U Thein Win
553Mighty Swan Trading Co.,LtdU Tin Maung TheinNo.32, 16th St, Lanmadaw Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?215740, 226378, 227470
554Aung Thabye Co.,LtdNo.166/168, Ground Floor, 27th Street Upper Block, Pebedan Township, Yangon253548, 242249, 246091
555Aung Shwe Dinger Co.,LtdNo.141,Shwe Gondine Road, West Shwe Gondine Quarter, Bahan Township, Yangon364686, 385775, 099927784
556Wingon Yaung Family TradingU Thein Win
557U Nyunt WaiU Thein Win
558Aye Chan Myay General Trading Co-Op LtdU Sein MinNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.ftopgroup@gmail.com,seinmin80@gmail.com227189, 214947
559Pahtama Hteik Tan Production Co-Operative LtdU Nyan WaiNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.ftopgroup@gmail.com,227757, 225910, 227758-60
560Myanmar Sino Eagles Co.,LtdU Win ZawNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.ftopgroup@gmail.com,227757, 225910, 227758, 227760
561New Blaze Co.,Ltd U Sanjiv KumarNo.43(B) , Ground Floor, 31St Street, Pabedan Township ,Yangonsagarmaster@gmail.com242612, 249033
562Emerald Dragon Trading Co.,LtdU San LwinNo 28/32 Shwe Bone Thar Street, Ward No.(6), Pabedan Township , Yangonemeralddragon.mm@gmail.com246346, 095021616
563XY Trading Co.,LtdU Hla Thein No.H-24, Padauk Street, Bayint Naung Pwe Yone Ton, Mayangone Township ,Yangon 09- 5126309
564The Ocean Pearl Trading Co.,LtdDaw Yin Lee Yint No.18-A, Room 3-4, 1st Floor , Dagon Township ,Yangonwinsomabel@gmail.com248247, 252127
565Happy Sky Co.,LtdU Sein MyintNo.(42/50), Diamond Condo, 6th Fl (B), Shwe Bon thar (Lower) Street, Pabedan Township, Yangon.muruganyangon@gmail.com374248, 709750, 09-511-4398, 09-731-90268
566A.A.A Co.,LtdU Kyaw Myint Building No 74/76, Room No 4, Anawrahta Road, Pazundaung Township , Yangon 298779,
567Lucky Three Brothers Co.,Ltd U Rajesh KumarNo (2826), Aungmingalar Street, 63th Quarter, Industrial(2), South Dagon Township ,Yangon Region.ratankummar1@gmail.com95-9-5163377, 95-5-5129631, 09-974440003
568Sein Wut Hmon Co.,LtdU Maung Maung Kyaw (MD)15-A, Bahosi Quarter, Lanmadaw Township Yangon Regionseinwuthmon@gmail.comcdldiamond@gmail.com09-500331901-368486201-3684842
569Win Sein Co.,Ltd Daw Yan Kyin KhaingRoom No K-2, FMI Housing Complex, Hlaingtharyar Township ,Yangon.ar;vfr&Sdyg? 684520, 682455(Ext:1081), 09-9927537, 09-5003668
570Myat Mon Yadanar Co.,LtdU Myint MawNo.E/42, Nguwar Street, Bayintnaung , Mayagone Township ,Yangon.222422
571Sein Myo Daw Co.,LTdU Maung Maung Kyaw (MD)15-A, Bahosi Quarter, Lanmadaw Township Yangon Regionseinwuthmon@gmail.comcdldiamond@gmail.com09-500331901-368486201-3684842
572Farm Link Co.,Ltd U Aik KhanBuilding No.16, Shwe Sabai Yeikmon , Bayint Naung Road, Kamayut Township, Yangon.682606, 684673
573Green Land Co.,LtdU AungThanNo. 147, 3rd Fl, Corner of 47th Street & Anawrahta Road, Botataung Township, Yangon Region.aussie.khant@gmail.com,299353,299354
574Tartee International Co.,LtdU MotichanhNo.1404, 14th Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township ,Yangon.padmajadevigasi.myn@gmail.com09-514470709-5183530
575Myanma Golden Star Co.,LtdU Thein Tun (MD)No.7/8, Bahosi Yeikthar, Lanmadaw Township, Yangon.223411, 223412
576Royal Myint Group Co.,LtdU Myint Thein ZawNo.6 , Parami Road, Parami Complex, Ward(12), Mayangone Township, Yangon Region.littletiger2989@gmail.com,3682939, 3686222, 3686512, 3686513
577Aung Thein Than Co.,LtdU Aye TunNo.6 4, Baho Street, Sanchaung Township, Yangon.527074, 534346
578T.Team Stars Co.,Ltd U Ye LwinNo.(C-12), Kha Yae Street, Bayintnaung Pwe Yone Ten, Mayangone Township, Yangon Region.diskiipaap@gmail.com,3680297,3682489
579Mani Bawga Co.,Ltd U Aung MinNo . 447/449, First Floor, Merchant Street, Botahtaung Township, Yangon.5191513, 397467
580Sandar Myaing Co.,Ltd Daw Phyu phyu khinNo.7, 108th Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.p.p.k@mptmail.net.mm291516, 290366, 095000779
581Emerald Empress Co.,LtdU Wai LinNo . 45, Ground Floor, 12th Street, Ward No.5, Lanmadaw Township, Yangon.224453, 216268
582Aung Si Linn International LtdU Myint ZawNo. 83-84, 1st Floor, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township , Yangon.228794, 211310
583Swe Mon Nutritious Technology Co.,LTdU Kyaw Soe HanNo.C/42, Ngu Wah Street, Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon.73038998, 686044, 686044, 686424
584Lucky Royal Co.,LtdU Kyi LwinNo.132, 4th Floor, 20th Street, 4 Quarter, Latha Township ,Yangon.luckyroyal.co@gmail.com215637 , 629347, 095091621,
585Kaung Ko Trading Co.,LtdDaw Myint Myint KoNo.40/Kha, Myasabai Street, Parami Ward No-9, Mayangon Township ,Yangon.moecfs@gmail.com665876
586Thitsar Tun Trading Co.,LtdU Saw Tun NaingNo. 136-A, U Tayoke Gyi Street, Industrial Zone(4) , Hlaing Tha Yar Township ,Yangon.thitsartuntrading@gmail.com530040, 095112626, 0973203364
587Kyei Sin Hein Htet Trading Co.,Ltd U Aung Zaw OoNo.7/33, Aung Minglar 3rd Street,Yanaung 1st Word,Pyinmana Township, NaypyitawNo.51, 38th Street, Kyauktada Township ,Yangon. 392154, 09-5140696
588Golden Peter International Co.,LtdLe Pon Chan (a) U Pyi TharNo.51, 38th Street, Kyauktada Township ,Yangon.392154
589Shein Wah Tun Trading Co.,LtdU Ye Win TunNo.10/12, 2nd Floor, 55th Street, Ward No 4, Botataung Township Township ,Yangon.sheinwahhtun.2010@gmail.com299248, 295773
590Shwe Za Lun Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.148-E, (10-B-9) A1 Lane, 9 Mile Mayangone Township, Yangonchairman@combizgroup.com668725, 664906
591Shwe Kyaung Taw Co.,LtdDaw San Thida NewNo.58(A),Yaemae Road, Myoma Quarter,Taunggyi Township, South Shan State.sukbirkaur@gmail.com202955, 201021
592Golden Lucky Bag Trading Co.,Ltd (Close U Than Htay)U Than HtayNo.11, 1st Floor, Aung Thazpyay Street, Sanchaung Township ,Yangon.theinthantrading@gmail.com,uthanhtay.tt@gmail.com510210, 514564, 511629, 512619
593Agri Sky Co.,LtdU Hla Win No.(146), 6th Floor, Anawyahtar Street, 10 Quarter, Botahtaung Township, Yangon.
594Wint Htewl Wah ( U Thein Win)U Thein Win
595Everest General Economic Co-Op Ltd U Thant ZinNo.274, 11 Street, 1 Querter , Mayangone Township , Yangon.686721, 098024104, 095020321
596Aung Mynit Marr Co.,LtdDaw Aye Thandar HtunNo.7 (D) , Aye Tharyar Street, Baukhtaw, Tarmwe Township ,Yangon.aungmyintmarr@googlemail.com 545599, 545672, 540338, 096803364
597Sun Family Co.,Ltd U Myint SanNo.140, 2nd Floor , 48 th Street, Botataung Township , Yangon.myint.san669@gmail.com299138
598Annawa Trade Park Marine Products LtdU Anawyar Ahmed (a) U AnawaNo.104, Yadanar Theingi Street, Industrial Zone (7) Hlaing Thar Yar Township, Yangon.543290, 201806
599Kyaw Emperor Co.,LtdU Aung Kyaw MoeNo.170- 176, Ground Floor, MGW Center, Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.akm2006@gmail.com256573, 256874, 09-5129828
600Good Morning Enterprise Co.,LtdDaw Thida LwinNo.19/17 ZA, Khaing Shwe Wah Lane (2), Ward No (3), Mayangone Township, Yangon.683594
601Shwe Han Thar Co.,LtdU Kyaw Myo KhineNo.Salain/47,Paduk Street,Bayint Naung Pwe Youne Tan,Mayangone Township,Yangon203023, 686209
602Shwe La Ngwe La Co.,LtdU RasuNo.A-40, 4th Street, 8 Ward, Industry Zone, South Okkalapa Township , Yangon.mild7@gmail.com565591, 579081
603Kaung Hlyan Family Co.,LtdDaw Win MarNo.(253/A), Room 30/A, 3rd Floor,Mahabandoola Road, Botahtaung Township, Yangon Regionkaunghlyan2012@gmail.com01-8398941, 01-8610270, 01-8501506, 09-421027753
604Quality Food House Manufacturing Co.,LtdDaw Hla MaeBlock-1,14-15, Corner of U Pho Hlaing Road & Hla Theingi Road, Shwe Pyi Thar Industrial Zone (3), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.mamoe.qfh@gmail.com381701, 394903
605Best United Co.,LtdU Aung Than (a) U Maung TeeNo.180/182 Botahtaung Pagoda Street, Botahtaung Township,Yangonbestunited88@gmail.com, bestunited.sale@gmail.com297070, 387525, 397525, 095101098, 095032265
606Pyit Taing Htaung General Trading Co-Op Ltd U In YarNo.496, Thermawaddi Ward, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay 02- 70502, 216453, 225910
607Thit Sar Moe Oo Co.,LtdU Tin Aung TunNo.10(F), Tharlarwadi Street, 7th Quarter, Mayangone Township, Yangon.666514 09- 5119037
608Lucky Group Co.,Ltd U Hla Myint (a) U Zaw Myint Aung (MD)No.17, Neikban Street, (East) Thardu Ward, Kyee Myin Daing Township, Yangon Region.luckygroup1688@gmail.com, hong21hong@gmail.com01-9317702
609Super Bean Co.,LtdU Purna BahadueBuilding No (C) . Room No 1104, Pearl Condo, Corner of Kaba Aye Pagoda Road & Sayasan Road, Bahan Township, Yangon 09-8502406, 401296, 73026189
610Stone Gate Empire Co.,Ltd U Thein WinNo.(Nya/34) Ahthawka Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangonshpbyn@gmail.com368242909 501 3361, 09 782 228 686, 09 952 228 686
611Hallmark Co.,Ltd U Tun Tun SoeNo.259, 1st Floor, (Right),40th Street, Kyauktada Township, Yangon 650689, 665548
612Wai Hin Kyar Enterprise LtdNo.122, 3rd Floor, The Corner of 57th Street and Maha Bandoola Road, Pazundaung Township, Yangon203424,
613Htoo Mar & Pop Pop Co.,Ltd U Htoo Lin SoejcHNo.25, Waizayandar Street, rdacsmif;uef tydkif;(3) ? oCFef;uRef;NrdKUe,f/571352, 561601
614Yadana Tint Co.,Ltd U Tin Maung SoejcHNo.25, Waizayandar Street, rdacsmif;uef tydkif;(3) ? oCFef;uRef;NrdKUe,f/htoolynnsoe@gmail.com571352, 561601
615Golden Super Key Tdg Co.,Ltd U Soe MyimtNo.83, Yegyaw Street, Kyi Taw Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon293063, 203411
616Rich Hero Co.,LtdU Mohammed YusoofNo.186/188, 1st Floor, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon., 383970
617International Best Business Group Co.,LtdDaw Khin Myo WaiNo.3/B, Aung Theiddi Kyaung Street, Parmaukkha Lane, 3 Quarter, Mayangone Township, Yangon Regionibsmyanmar@gmail.com09-772453806, 09-45813627001-650 339, 01-521 890
618Pyei Taw Moe Co.,Ltd U Thein Win No.8, Aye Thar Yar Street, Tamwe Township, Yangon theinwinptm7@gmail.com548297, 400478, 543696
619Maha Nyi Ahko Co.,Ltd U Yon AnNo.143, U Tayoke Kyee Street, Zone(4), Hlaing Tharyar Twonship, Yangon685297
620Sein Si San Co.,Ltd U Aye ChoNo.32, Kyaitlatt Street, Sanchaung Twonship, Yangonayecho1974@gmail.com518145, 095113326, 098650112
621Phyo Kyaw Co.,Ltd U Soe Myint (a) Ragunathan (a) ChandranRoom No.705,7th Floor, Mahar Nawarat Condo, 50th Street, Botahtaung Township Yangons.k.p.chandran.28@gmail.com202780, 398591
622Royal Ruby Crown Trading Co.,Ltd U Ye Min TunNo.2, Natevan Kyaung Street, Saya San/South Ward, Bahan Twonship, Yangon725613
623Myanmar Hein Trading Co.,Ltd No.178/184, Bo Aung Kyaw Street, Botataung Twonship, Yangon 245807, 245437, 392630-33
624Su Aung Phyo Co.,Ltd U Hein Aung SoeNo.118, Mekhayar Minthagyi Maung Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Tharyar Township, Yangon684513, 684683, 098581471, 098581472
625Sun Diamond Co.,LtdKathapan (a) U Shwe OoNo.32 2nd Floor, Pabedam Township, Yangon240872,
626New Golden Generation Co.,Ltd U Chit Ko Ko ZawNo.44, Room (5/B), Mingalar Street, Sanchaung Township, Yangon 512886, 504385, 4412439
627Sea Shine Co.,Ltd U Narayan Prasad (a) U Thet AungNo.567, Room No.(704) Corner of Merchant Street & Bar Street, , Kyauktada Township, Yangonseashine889@gmail.com253097
628Zydus Pharmaceuticals Ltd Daw Khin Win ChoNo.8, 1st Floor, Maugon Street, Maugon Ward , Tamwe Township, Yangon201126
629Well Being Co.,Ltd Daw Yu Yu MoeNo.5/F, Room No.501, 4th Floor, Metgin Kyaung Street, East, Ywama Quarter, Insein Township, Yangon.09--254241335, 09-420257632
630Universal Power Trading Co.,LtdU Chit SoeNo. 693, Merchant Street, 3 Quarter, Pabedan Township, Yangonspamtrade2@gmail.com386600, 374258
631Silver Sittaung River Co.,Ltd U Chandra SekharNo. 559, Yadanar Street, 17 Ward, Haling Thar Yar Township,Yangon688347, 095162018, 095074541
632Oka Thar Oo Bean Specialize Co.,LtdU Min Ko Oo No.13,Ground Floor, Ward No.(7), Mahathukha Street, Yee Kyaw , Pazundaung Township, Yangonngwemoemin@gmail.com722232, 706014, 095110957
633Myanmar Combiz Trading Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.5,Kanbawza Avenue Street, Golden Vally (1) Quarter, Bahan Township , Yangonchairman@combizgroup.com09-96992346309-96992346409-969923465
634Toe Tet Aung General Trading Co-Op Ltd U Nyan WaiNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.ftopgroup@gmail.com216453
635Asia Myint Group Co.,Ltd U Maung Maung LattNo.J/43, Yuzana Street, Bayintnaung Mayangone Township, Yangon Region.asiamyintgroup@gmail.comyemyint.myintgroup@gmail.com3682939, 3686512, 3686222
636Hein Htet San Trading Co.,Ltd U Aung Kyaw NyuntNo.92, 3rd Floor, 94th Street, KandawKalay(East) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.aungny65@gmail.com394280, 095148200
637Triangle Trading Co.,Ltd Daw Win Lai AyeNo.21/23,D-2, Hledan Main Road,Kamaryut Township, Yangon503807, 709868
638Thiha Dana Oversea Co.,Ltd U Myo Aung Building No.18, Room 103, Danyin Gone Estate, Insein Township, Yangon 386417, 381690
639Great Quality Industrial Co.,Ltd U Mohammed Musa(a) U Nay Win LayNo.98, Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon373748, 240257, 095010112, 095005832
640Magway Co.,Ltd No.386,Pyitawthar St,Aung Yandanar Ward, Magway.063-25871, 095342561
641Satish Intrnational Ltd.Satish Kumar (a) U Aung LwinNo.187/189, 2nd Floor, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon387157
642Kaung Ya Nant International Trading Co.,LtdU Nay Myo OoNo.(18/1-A), Thirimaingalar Street, Aungchanthar Ward, Sanchaung Township, Yangon.mayoo.oceancrown@gmail.com, ohnmarkhaingmba@gmail.com666014, 650476, 9598022984, 9595031613
643Asia Win Manufacturing Co.,Ltd U Zaw WinNo.129, Bo Min Yaung Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon256542, 256543
644Tet Nay Lin Co.,LtdU Min Zaw Oo No.10, First Floor, 64th Street, 3 Quarter, Botahtaung T/S385750, 562536
645Htun Linn Kyaw Co.,LtdU Sunil KumarNo.67, 27th Street, PabedanTownship, Yangonsunilkedia36@gmail.com rdkedial123@gmail.com252211, 386388, 386922
646Davinci Group Co.,LtdU Moe Myint KyawNo.14,Thukhitar Street, Industrial Zone (2), Dagon Seikan Township, Yangon.547168, 512249, 512259
647Kyaw Khine & Brother's Co.,LtdU Kyaw KhineNo.398,Ground Floor, Kanner Street, Ward No(3), Latha Township, Yangonzawminoo85@gmail.com371423, 380456, 09511596, 095127788
648Yadana Toe Co.,Ltd U Win HeinNo.154, 1st Floor(Right Side), 38 Street, Kyauktada Township, Yangon.398099
649Golden Village Co.,LtdU San Maung (a) R, RajuNo.1, Aung Mingalar Housing, Kyauk Myaung Gyi Ward, Tamwe Township, Yangongoldenvillage@gmail.com590780, 590812, 095123989, 095172317
650May Yu Trading Co.,LtdU Abdul Based @ U Myint OoBuilding No.25, 63th Street, Botataung Township, Yangon297446, 397097, 397098, 397100, 397096
651Bless World Co.,LtdDaw Phyu Phyu AungNo.60/62,8th Floor, 52th Street,Botataung Township, Yangonayeman@goldenland.com.mmBlesworld@gmail.com707067, 397978, 0950844094,
652Fair Family Co.,LtdU Win Naing @ U Pyi SeinNo.281/285, Room No.501, 5th Fl, Btween 27th & 28th Street, 4 Ward, Anawarahta Road, Pabedan Township, Yangon.388656, 379598
653Top Target Co.,LtdU Abdul RaufNo.234/240, Pansodan Street, Ward No.(1), Kyauktada Township, Yangon252835, 250212, 251770, 384771,
654U Aung MyintU Aung Myint(Sole Proprietor)No.21, Aung Tharabyu Street, Warso Ward, Thingangyun Township, Yangon252835, 251770, 384771,
655Zalun Ayeyar Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.788,Ahdar Street, Lanmadaw North Quarter Zalun Township, Ayeyarwady.044-35200, 044-35300, 098580936
656Kumar International LtdU Vijaik KumarNo.561,Merchant Street, #402 MAC Tower, Kyauktada Township, Yangon242383, 243762, 372575, 095078245
657War Shwe Sin Trading Co.,LtdDaw War War Thein No.17,Mya Kwar Nyo Lane(1), Mya Kwar Nyo Avenue, 7 West Quarter, Thar Kya Tha Township, Yangon553168
658Great Ocean Co.,ltdU Abdul RaufNo.228/232,Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon252835, 250212
659Golden Han Tha Waddy Co.,LTdU Aye TunNo.402, Strand Road, Latha Township, Yangon381575, 381519
660Crown Roofing Co.,LtdU Bein Hin (a) U Myaing HionNo.21,First Floor, 17 Street (Lower), Latha T/S224646
661Kalyana Mateta Co.,LtdU Maung ShweNo.77 First Floor, Shwe Bon Tha Street, Pabedan Township, Yangon.253601, 381273, 245201
662Khin Thida Aung Trading Co.,LtdDaw Khin Thida Aung No.C/7, Yadana Road, Bawah Myint Quarter, Malikha Housing, Thingangyun Township, Yangon.572200, 572271z
663Phoenix Indexim Ltd.U Myaing Hin (a) U Bain HinNo.21, First Floor, 17th Street(Lower), Latha T/S224646, 225733, 226353,
664Hlaing Thazin Trading Co.,LtdDaw May Thazin LwinNo.21&22, 1st Floor, Building No.2, 8-Mile Junction, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon661342, 664216
665Daw Hling Hlaing MyintDaw Hling Hlaing Myint(Sole Proprietor)No.21&22, 1st Floor, Building No.2, 8-Mile Junction, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon661342, 664216
666Dolphin Ayeyarwady Co.,Ltd(Close)U Mim MinBld. No.19, Room No(201), Ngu Wah St, Ayeyeikmon Housing , Ward No.(5), Hlaing Township, Yangon.613502, 095016753
667A & K Family Co.,LtdDr. Aung NaingNo.(44), 2nd Floor, 20th Street, Latha Township, Yangon.530145, 721284
668Paing Soe Wai Co.,LtdU Jane Nalerv DinNo.134/138, 4th Floor, Konzaydan Street, Pabedan Township, Yangon.379657, 372385, 240839
669Eagle Enterprise Ltd.U Myaing Hin (a) U Bain HinNo.21, First Floor, 17th Street(Lower), Latha Township, Yangon.224646, 225733, 226353, 228284
670Rich Empire LtdU Than Htike SoeNo.32, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.225819, 210626
671Nadi Shwe War Trading Co.,Ltd.U Win SoeNo,(62/63), 7th Street, Yadanar Mon Housing, Ward No.(12), Hlaing Township, Yangon.nadishwewah@gmail.com521406, 521407, 709196, 095021372
672Trans Goal Trading Co.,LtdU Kishore KumarNo.50, 1st Floor, Bo Soon Pat Street, Pabedan Township, Yangon.250216, 378133
673Life & Peace Trading Co.,Ltd.Daw Win Win (a) Daw Dolly WinRoom.No.9(L). Ga Mone Pwint Condo, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon710710, 095018375
674Cynn Kyei Aung Co.,LTdU Aung Myo HeinNo.26(B),Shan Yeik Thar Street, Pan Hlaing Ward, Sanchaung Township, Yangon.510061, 512634, 099928946
675Agri Source Commodity Ltd.U Kyaw Thu (a) ThanesworNo. 17/21, 35th Street, Kyauktada Township, Yangon.249171, 09- 6537229
676Kan Kaw Thar Co.,LtdU Thein ShweNo.Ka/109, Kantkaw Lane (1), Ward No (1), Mayangone Township, Yangon,680317, 686133, 686132, 09-5121527, 09-5101361
677Asoka Shwe Tun Co.,LTdU Ashok KumarNo.289/Kha, Myoma 11th Street,Ward No.(4), Thaketa Township, Yangon.09-5074879
678Diamond Star Way Group Co.,LtdU StevetNo.218,Ground Floor, Shwe Bon Thar Street, Ward No.(7), Pabedan Township, Yangon.374812, 095500797, 095002792
679Wah Wah Win International Co.,Ltd.U Shwe HlaingNo.(107/109), Anawrahta Road, Latha Township, Yangon.250650, 250720, 095007485
680Green Villa Co.,LtdU Thein Aung KyiNo.(59 - A) 2nd Floor, 27 Street (Lower) , Pabedan Township, Yangon.389261, 095017784, 098612542
681Akari Min Trading Co.,Ltd. U Zaw Htut AungRoom.No.8(B), 8th Floor, Golden Gate Tower, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.akarimintrading@gmail.com243659, 095020501, 095135703
682No Lost General Trading Co.,Ltd.U Sai Nyi Nyi Tun No.Ma-144(A), Homon Ward, Pyihtaung Su Road, Muse Township, Northen Shan Stats.09-5132321, 09-9031080
683Mann International Co.,Ltd.U Zar Ni AungNo.3(C), Yuzana Street, Aye Yeik Mon, Hlaing Township, Yangon.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.com681446, 530460,
684Moe Htaung Co.,Ltd. Naw Rebecca HtinNo.7-C, Station Road, Nanthargone, Insein Township, Yangon.sawmyadin@gmail.com, 222411, 9598615939, 9595107117
685Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd.U Win Soe (a) Mohamad ShoaibNo.174/B-2, Seikkan Thar Street, Industrial Zone (4), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.725626, 685355,
686Aung Htut Khaung Trading Co.,Ltd U Umesh Kumer (a) U Myo ThantBuilding 24, Room No. 404, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.391268, 098650145, 095106267
687The Diamond Decorated Tun Kyaw Aung Co.,Ltd.Daw Ni Ni AyeNo.44, 3rd Floor, (B) 94th Street, North Kandawgalay Ward, Miongalar Taung Nyunt Township, Yangon.mr.morhan777@gmail.com394731, 095133554
688Fantasy World Co.,Ltd.Daw Hla MeiNo.44/56, Ground Floor, Kannar Street, Botahtaung Township, Yangon.243272, 388487
689Sunday Sun Trading Co.,Ltd.Daw May Thwe AungNo.211, Lan Thit Road,Nant Thar Gone Quarter, Insein Township, Yangon.sundaysuntrading@gmail.com503990, 525657, 092044901
690S.M.T Trading Co.,Ltd.U Thet TinNo.181, 1st Fl,47th Street, Botahtaung Township, Yangon.296386
691Bright Time Trading Co.,Ltd.U Zaw Win OoNo.(203) Dana Thi Ha Center, Corner of War Tan Street & Bogyoke Street, Lanmadaw T/S09-5004445, 212975
692Diamond Galaxy Co.,Ltd.U Myint NaingNo.85,Rm No.(1), Ground Floor, Warden Street, Ward No.1, Lanmadaw Township, Yangon.223332, 216146,
693Rain Dragon Co.,Ltd U Aung Kyaw MinNo.141/145, Room No.7B, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon 256452, 256453
694Golden Heros Co.,Ltd U Aik MaungNo.A-67, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon227802, 227803, 222951
695Aung Lan Ahrmann Co.,Ltd U Soe PaingNo.205, Pyay Road, Satyone Quarter, Aung Lan Township, Magway Division.069-21310, 21172, 681446, 681869
696Tun Hein Kywe Co.,Ltd.U Aung Naing OoNo.74, Konzaydam Street, Pabedan Township, Yangon.240839, 372385, 098611626, 0973048752
697Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co.,Ltd.U Lu Maw Myint MaungNo.Nya/73,Yuzana Street, Bayint Naung (1) Ward, Mayangone Township, Yangon.680803, 686158, 686251
698Royal Lion Brother Trading Co.,Ltd.Daw Nwe Phyu SeinNo.69, Phone Gyee Street, Lanmadaw Township, Yangonroyal.lionbrother@gmail.com240316, 382386
699Convenience Prosperity Co.,LtdU Ne Lin OoNo.4, 145th Street,Tamwe Township, Yangon.557418, 240262, 240263
700Macro Trade Link Co.,Ltd.Daw Myat Thida Than HtayNo.128,4th Floor, Sayar San Road, Sayar San (North/East) Quarter, Bahan Township, Yangon.375980, 246195, 095138661,
701Kalima Trading Co.,Ltd.U ChandraRoom No.705,7th Floor, Mahar Nawarat Condo, 50th Street, Botahtaung Township Yangon280857, 202780
702Htoo Pyae Win Co.,Ltd.Daw Kyu Kyu May (a) Tan Shu KyuNo.Nya/20-Ka,Ah Thawka Street, Bayintnaung Township, Yangon.682353
703Yamon Nar Htun Trading Co.,Ltd.U Kyaw Swar HtunNo.1405,14th Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.385152, 387509, 385590
704456 Family Trading Co.,LtdGaw Shu Ton (a) Daw Kyin MyaNo.110/A, 52nd Street, Pazundaung Township, Yangon.295475, 204065,
705Asia Win Trading Co.,Ltd.U Zaw WinNo.170/ 176, Room.No.704, 7th Floor, MGW Center, Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.zenos.sg@gmail.com256542, 256543
706Walar Asia Co.,LtdU Myo Kyaw Thu No.98,110th Street, Tha Pyay Gone Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon. 381327
707Hla Nyein Co.,Ltd U Chit Kyone (a) U San LwinNo.C-47, Aung Thapyay Street, Bayintnaung Pweyinedan, Mayangone Township, Yangon. mgmgsoethant@gmail.com680802
708Kwang Joo (Myanmar) Co.,Ltd Daw Khin Than AyeNo.797, MAC Tower-II, Rm No.002, Corner of Bogyoke Aung San Road & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon. 227645, 228770, 211071, 211282
709Swam Myat Trading Co.,Ltd U Thaung HanNo.51(A),15th Street, Lanmadaw Township, Yangon. 226399, 226698
710Bagan Thu Co.,Ltd Daw Nway Oo KhinNo.138, YaySat Street, (9) Ward, Mayangone Township, Yangon. baganthu007@gmail.com667187
711Shwe Phu Pwint Wah Co.,Ltd U Aye Min ThaungNo.69, Peral Street,54th Quarter, Thuwanna, Thingangyun Township, Yangon. sppw@goldland.mm573022
712Eternal Victory General Trading Co.,Ltd U Myo Thura AyeNo.274, 1st Floor, Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon. 214660
713Kyaw Emperor Industry Co.,LtdU Aung Kyaw MoeNo.170- 176, Ground Floor, MGW Center, Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.256573, 256874, 09-5129828
714Myanmar Golden Heart Co.,LtdU ParashnathNo.48, Ground Floor, Pabedan Township, Yangon. ar;vfr&Sdyg?516568, 539691
715The Best Star Trading Co.,LtdDaw Wai Wai HanNo.9, Ground Floor, Yone Gyi Street, Oh Bo Quarter, Ahlone Township, Yangon.fpyz.tradedepartment@gmail.com299481, 720823
716Yu Wai Yan Trading Co.,Ltd.U Sai Aung Min LattNo.6 , Parami Road, Parami Housing Ward No.12, Hlaing Township ,Yangon.654050, 654051, 092002989,
717Thar Zin Co.,LtdU Kyaw Win No.170, Yoe Gyi Chaung Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.triplestarglobal@gmail.com214697, 224574
718Good Quality Trading LtdDr. Thaung Wai@ Saung HoutNo.37, Kaba Aye Pagoda Road, Inya Lake Hotel Compound, Mayangone Township, Yangon.652536, 652544, 652545
719Morning Shining Trading Co.,LtdU Tun HlaingNo.202/B, Damhathukha Kyaung Street, 7 Quarter, Hlaing Township, Yangon.527417, 095010995
720Independent Business Success Co.LtdDaw Chit Su Su SoeNo.118, Mekhayar Minthagyi Maung Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Tharyar Township, Yangon684513, 684683
721Dana Theikdi (Yangon) Trading Co.,LtdU Nyi Nyi KyawNo.205, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.251423
722Bio System (BIO SYS) Co.,Ltd.U Sai Aung TunNo.90, Corner of Mya Taung Won Gyi U Hmo Street & Phan Chet Won Kyi U Shwe Owe Street, Industyrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.683103, 530805
723Penetrator Co.,LtdU Zeyar Myint TinNo.V-12, Corner of Ngu Wah 7th Street & Mya Kan Thar 3rd Street, Hlaing Townshippanatrator.mm@gmail.com530024, 530204
724Myanmar Royal Orchid Production Co.,LtdNo.31, Bayint Naung Main Road, Thamine (1) Quarter, Mayangone Township, Yangon.683187, 680465
725Mya Enterprise Co.,Ltd.U Tun Nay LinNo.138, 1st Floor, Sint Oh Dan Street, Latha Township, Yangon.250664,
726Mahar Aung Naing Tun Trading Co.,Ltd.U Sein HlaNo.135, 1st Floor. 31st Street,Ward No.10, Pabedan Township, Yangon.hai.naing5@gmail.com3856956, 09-5413538,09-5070783, 09-5079098
727Lae Yee Myint Mo Co.,LtdU Myo Win NaingNo.27, 1st Floor, 15th Street,Ward No.7, Lanmadaw Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?225149, 095005510
728Trusty Friend International Trading Co.,LtdU Phyo Latt AungNo.(D/31), Aung Tha Byae Street,Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.liuliansheng.14@gmail.com09-511369709-73151127
729Asia Cherry City Co.,LtdU Nyi Nyi LwinNo.22, Sin Oh Tan Street, Ward No.3, Latha Township, Yangon.395699, 226601, 680250, 680874
730Great Light Co.,Ltd.U Aung Zaw OoNo.53/F, Seinpann Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.680250, 680874, 09-49309783
731Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co.,Ltd. 1.6.2011No.125, Thanchatwun U Nyunt Street, Zone (2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.683187
732Five Oceans Co.,LtdU Maung MaungNo.63/64, Bahosi Housing Estate, Lanmadaw Township, Yangon.ysheadoffice@gmail.com222969, 225812
733Sein Than Agro Indstry Co.,Ltd Daw Thida OoNo.17/18, 4th Floor, Room No.(4) Bahosi Housing, (10)Ward, Lanmadaw Township, Yangon.stzseinthan@gmail.com, seinthan@shwethazincoltd.com09-512339401-21288001-218881
734Niceway Business Group Co.,LtdU Hlaing HeinNo.36, Shwe Padauk Yeikmon, Bayintnaung Road, Kamayut Township, Yangon.503396, 501201, 500761
735Silver Top Star Co.,Ltd.U Than OoNo.219, 12th Street, Thamaing Word No.(1), Mayangone Township, Yangon.slivertopstar@gmail.com709341, 522765 0973029074,
736Sakura Trade Centre Co.,Ltd.U Htay AungCherry Garden City, 14/3 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon.249122
737Sein Myin Pyan Industry Co.,Ltd U Tun Tun WinNo.57, Mintheikdi Kyaw Swa Street, Industrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.684556, 731339
738New Trade Trading Co.,Ltd U Aung Zaw OoNo.42, Thirimon Street, Thirimon Palaza(1)ward, Mayangone Township, Yangon.681130, 680250, 680258
739Glory World Co.,LtdDaw Lei Lei LwinNo.32, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.225819, 210626, 095002069
740Mya Min Thayar Trading Co.,LtdDaw Mya SandarBuilding No.2, Room 601, Aung Zaya Complex, Conner Of Kannar Street & Ahlone Street, Thit Taw Ward, Ahlone Township, Yangon.214139
741Shan Kaba Co.,LtdDaw Cho Thway LintrSwf (398)? urf;em;vrf;ESihf o&ufawm(5)vrf;axmihf? MunfhjrifwdkifNrdKUe,fbrightlystar7@gmail.com09-5121388, 09-8638822
742Sein Nan Htike Trading Co.,LtdNo.O/1, Shwe Padauk Street, Shwe Padauk Yeil Mon, Kamayut Township, Yangon.
743Myanmar New Century Co.,LtdU Myint Naing (a) Leo Tet SaingNo.123,1 st Floor, 34th Street, Between 77th & 78th Street, Chan Aye Thar San Township, Mandaly.02-32816, 02-64880, 02-31814
744Sandhi Brothers Trading Co.,LtdU Tin MaungNo.238/240, 1 St Floor, Konzadan Street, Pabedan Township, Yangon.253994, 380404, 380405
745Divisional Union of Co-operate Syndicates Ltd.U Bo AungNatmauk Road, Magway Division.09-5340811
746Senior Group Ltd.U Zaw Min HtutNo.62, Rm 804, Building.C, Mahabandola Complex Services Center, Mahabandola Road, Pazundaung Township, Yangon.9000227, 9000228, 9000229
747Smooth Way International Co.,Ltd.Daw Thida Lin TheinNo.5, Zagawar Street, 4 Quarter, Aya Yeik Mon Avenue, Hlaing Township, Yangon.aungthiha.com@gmail.com680420, 680173, 681230, 095119123
748Golden Palm General Trading Co-op Ltd.U Kyaw LinnNo.196, Ground Floor, 33rd Street, No(1) Quarter, Kyauktada Township, Yangon.296331
749Kyaw And Aung Trading Co.,Ltd.U Aung WinNo.Sa-50, Padauk Street, Bayint Naung Pwe Yone, Mayangone Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?201340, 553819, 095187416
750Top Winter Trading Co.,Ltd.U Myo ooNo.45, Zezawar Street, Yaykyaw Ward No.8, Pazunndaung Township, Yangon.229089
751Daywa & Brothers Expoert & Import Co.,Ltd.U Day WaNo.38/A, 3rd Floor, 54th Street, Botataung Township, Yangon.sanhtoosanmzo@gmail.com09-5340745, 202756
752Pan Yoma Co.,LtdU Abdul Salim (a) U Chit SeinNo.38, Myaing Hay Wun Housing Estate, 8th Miles, Mayangone Township, Yangon.chitsein@panyoma.com.mm681019, 617028, 617190
753R.N Enterprises Ltd.Kushilaya Devi (a) Kiram Devi (a) Daw BabyNo.529,2nd Floor, Mahabandoola Street, Pabedan Township, Yangon.246908
754Doe San Da Trading Co.,LtdU Moe Moe Kyaw (a) U Min ThuNo.54, Seik Kan Tha Street, Industrial Zone(4), Hlaing Thayar Township, Yangon.685269, 685700
755San Htoo San Export & Import Co.,LtdU Zaw Win (a) ManneeNo.387, Lower Pazundaung Street, Pazundaung Township, Yangon.sanhtoosanmzo@gmail.com202756
756Mya Yar Myay Trading Co.,Ltd No.(39/A), 1st Floor, Thiri Mon Street, Mayangone Township, Yangon.683697,683698, 098650142, 095074451
757Yar Min Kyaw Co.,LtdU NankishoreNo.29, 2nd Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.ptrenchandp6@gmail.com245965, 248087
758Golden Dragon Family LimitedU Aung Than (a) U Maung GyiNo.D/8, Aung Tha Pyay Street, Bayint Naung Warehouse, Mayangone Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?680084
759Lucky Moe Oo Co.,LtdU Tin Htut OoBuilding.No.(2) , Room No.(601), Aung Zeya Complex, Ahlone Township, Yangon.214139
760Myanmar Everlight Co.,Ltd U Myint Sein @ Phillip (MD)No.(268), Dagon Center II, 15th Floor, Room (A-B), Pyay Road, Sanchaung Township, Yangon.525441, 516924
761Khaing Khant Kyaw Trading Co.,LtdDaw Hla Yin WinNo.Sa/34, Nguwar Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?248020, 680264
762Tin Tun Aung Int'l Tdg Co.Ltd U Tin Win(a)Mu Ni Ran DiNo.387, Lower Pazundaung Street, Pazundaung Township, Yangon.sanhtoosanmzo@gmail.com095114403, 202756, 296019
763Zay Htoo Chan Aye Co.,Ltd.U Zayar Win AungNo.21, Thukhamein Street, Sanchaung Township, Yangon.525667, 095008612, 095108931
764Durable Co.,LtdU Myo AungNo.Salain/56, Padauk Street, Bayintnaung Pyae Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.s
765Hlaing Myitter Co.,LtdU Kyaw Chit HlaingNo.(64,A), Kyaik Waing Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.660663, 534930
766Mega Win Co.,Ltd.Daw Hla Hla WinNo.50, Moe Kung Street, Ward No.13, Yankin, Yangon.tzwkelvin@gmail.com400478, 548297, 543696
767Shwe Htanaung Agri Export Co.,LtdU Pho Thin MaungNo.403, Mindama Condo, Mindama Street, Mayangone Township, Yangon.655287
768Trade Canal Group Co.,Ltd.U Tin Maung ThiNo.7, 1st Floor, 12nd Street, (5) Ward, Lanmadaw Township, Yangon.tradecanal009@gmail.com, 2300691, 0973205532, 0973205478
769Hlwann Hein Kyaw TradingCo.,LtdDaw Win Win KhaingNo.68, Ground Floor, 14th Street, Lanmadaw Township, Yangon.winwinm@gmail.com2314562
770San Chain Trading Co.,Ltd (Close)U Shin Si (a) U Hla WinRoom No. 404, 4th Floor, Central Tower, Anawrahta Street(Bet:39 x 40 Street) Kyauktada Township, Yangon.sky789m@gmial.com380005
771Seven Golden Gates Co.,LtdU Ne Lin Oo No.380, F.M.I Centre, Level 10 & 11, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.240263, 240262
772Swan Ya Nant Co.,LtdDaw Ni Ni AungNo.(18/1-A), Thirimaingalar Street, Aungchanthar Ward, Sanchaung Township, Yangon.ohnmarkhaingmpa@gmail.com510160
773Diamond House Trading Co.,Ltd U Aung WinNo.9,Yoe Gyi Chaung Street, Bayint Naung,, Mayangone Township, Yangon.686731, 686732, 686733, 686734
774Trade Friends Trading Co.,Ltd Daw Nwe Nw eNo.770/774, 2nd Floor, Bogyoke Road, Lanmadaw Township, Yangon.09-73067667, 09-9924082
775Four Nines Co.,LtdU Sein WinNo.80, 1st Floor, 29th Street, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon.376673, 241113, 099921652
776Prestige Of Asia Trading Co.,Ltd U Chit SoeNo.241, Kyaikkasan Street, Bytineyaeohzin Quarter, Tamwe Township, Yangon.548051
777Thein Than Kyei Sin Co.,Ltd U Kyin Sein (a) U Kyi SeinNo.E/4-Kha,Yaythamar Street, Bayintnaung , Mayagone Township ,Yangon.hlaingminygn@gmail.com686125, 680437
778Shwe Kyar Yarzar Co.,Ltd U Htay MaungNo.247/269, Room(202), Shwe Gon Dine Street, Middle Shwe Gon Dine Ward, Bahan Township, Yangon.095108303, 096312266
779Diamond Eye Co.,LtdNo.Ga/55-A, Aung Thapyay Street, Bayint Naung Pwe Pyone Tan, Mayanone, Yangon.ar;vfr&Sdyg?681021, 0973122186
780Northern Island Co.,Ltd Daw Nang Lao KhamNo.380,FMI Centre, Level 10/11, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.240393, 246882, 240363, 240375
781Paing Thukha Trading Co.,Ltd Daw Ingyin KhaingNo30-B, Manawhary Street, Dagon Township, Yangon.paingthukhatrading@gmail.com220078, 216210, 217391
782Shwe Bon Thar International Co.,LtdU Maung Maung Gyi(a)Abdul RahmanNo.39, Ground Floor,Shwe Bon Thar Street, Pabedan Township, Yangon.mgmgkyaw39@gmail.com249917, 371282
783Lucky Maximum Trading Co.,LtdU Htain LinNo.55, Kabar Aye Pagoda Road, 7 Ward, Yan Kin Township, Yangon.095129440, 095002809
784Soe Aung Trading Co.,LtdU Soe AungBld No.42, D.5th Floor, Room(9), Pantra Street, Dagon Township, Yangon.214674
785Golden Land East Asia Development Ltd. U Nyein Aung No.29, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon.217091
786Sky International Co.,LtdU Abdul Salim (a) U Chit SeinNo.38, Myaing Hay Wun Housing Estate, 8th Miles, Mayangone Township, Yangon.681019, 617028, 617190
787Golden Sporrow Trading Co.,LtdU Thet Tun Zaw(a) Amit Kumar(MD)Building No 459/469, Room No(B-7), Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon.200370
788Bagan Emperor Trading Co.,Ltd U Soe NaingNo,45/A,Baho Road, East Saw Yan Paing, Ahlone Township, Yangon.09-43092190
789Dana Hlwan Kyaw Co.,LtdU Nyein ZawNo.40, Ground Floor, 88th Street, Kan Taw Ga Lay/ South Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.378253
790International Best Manufacturing Co.,LtdU Tint LwinNo.3/B, Aung Theiddi Kyaung Street, Parmaukkha Lane, (3) Ward, Mayangone Township, Yangon Regionibsmyanmar@gmail.com,650339, 9669031~9
791The Tharyarwady District Myanmar General Trading Co-operative Society Ltd.Daw Khin Thet Htar ooZay Street, Thonese Tharyarwady Township, Bago Division.681932, 680887
792Thiri Dana Trading Co.,Ltd U Nyein MaungBuilding No.15/ Kha, 56th Street, Word No.2, Pazundaung Township, Yangon.thiridana@gmial.com590883, 590923
793Global Best One Trading Co.,Ltd.U Har Med HussainNo.84, 6th Floor, 123rd Street, Thapyay Cone Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.sabirhussin304@gmail.com 09-5114057
794Mahar Shwe Yadanar Myay Co.,LtdU Thaung HanNo.47, Ground Floor, 6th Street, Lanmadaw Township, Yangon.thaunghan@gmail.com,2315083, 2316160, 212556
795Cornerstone Pacific Co.,LtdU Charles FranklyNo.155,157,161, Sulay Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.223750
796Khine Kabar Family Trading Co.,Ltd.U Myo Khaing ZawNo.80/E, Kanbawza Lane(2), Shwe Taung Kyar(2)ward, Bahan Township, Yangon.khinekabarfamily@gmail.com535569
797Aung Soe Htet Trading Co.,Ltd,U Budyan (a) U Soe Win NaingNo.459/469, Room No.N-6, Yadanar Condo, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon. 09-5116812
798Forerunner International Co.,Ltd.U Zaw WinNo.96, Ground Floor, 14th Street, Lanmadaw Township, Yangon.phyusinthitsar2005@gmail.com 224487, 216121
799Blue Bay Co.,LtdNo.20, Swai Taw Street, Poba Thiri Myothit, Naypyitaw.067-413154, 09-8301854
800Cho Thitsar Co.,LtdDaw Cho Cho Thaung No.5/52, B-Block, May Flower Street, Nawaday Garden Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon. 09-5014593
801Shwe Thitsar MonU Naga Lingan @ U Thein WinNo.530, 1st Floor, Maharbandoola Road, Between 27th x 28th Street, 4th Ward, Pabedan Township, Yangon.diamondstar.jewel.ramdass@gmail.com248148
802Successful Min Hla Trading Co.,LtdU Aung Thin OoNo.Zagwe/42, First Floor, Arthawka Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan/ Mayangone T/S09-5149976
803Kaung Set Kyaw Co.,LtdU Aung Kyaw OoNo.5/A, Annawyahta Street, Word No.4, Thonegnwa Township, Yangon056-40197, 095106592
804Ake Si Tan General Trading Co.,LtdU Khin HanNo.J/18,Arthawka Street, Bayint Naung Warehouse, Mayangone Township, Yangon Region.KyawKyawHan@gmail.com682282, 680628
805Phone Khant Naing Group Co.,LtdDaw Win The PhyuNo.42 Thiri Mon Street, Thiri Mon Plaza, Ward no.(1), Mayangone Township, Yangon.681130, 680874, 680250, 680258
806Golbal Victory Merchandizing Related Investment Co.,LtdU Tint WaiNo.1708, 17th Floor, Sakura Tower, 339, Bpgyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon095005816, 09730207047
807Nice Morning Import / Export Trading Co.,LtdU Bihari LalNo.244/254, Seikkanthar Street, Ward No.7, Kyauktada Township, Yangon.09-5134924
808Yuri Meiko Trading Co.,LtdU Zaw Lay (a) U Tun KyaingNo. 147, Ground Floor, Corner of 47th Street & Anawrahta Road, Botataung Township, Yangon.299353, 299354
809Unique Quality Products Trading Co.,LtdU Tin OoNo.17/19, 5th Floor, Hledan Street, Lanmadaw Township,Yangon.okgroup@okgroup.com.mm211011, 226108
810Zin Yadana Trading Co.,LtdDaw Khin Si Si LayNo.227, Inkyin Myaing Street, 33 Ward, North Dagon Township Yangonnewhightide@gmail.com09-5101300
811Myanma Supply Industry Co.,Ltd U Mohamed @ U Maung Maung Lay No.244/246 Konzaytan Street, Pabedan Township ,Yangon204072, 383642, 246845
812Garmanit Trading Co.,LtdWaung Kyone Pain(a) U Zaw MyintNo.75/C, Aye Yeik Thar (1) Street, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon.garmanie01@gmail.com547538, 557677
813Sweet Golden Star Group Co.,Ltd U Thein Win(a)SamiNo.135, 6th Floor, 30 Street(Middle) Block, 7 Ward, Pabedan Township, Yangon,sanjaana01@gmail.com381699, 09-5130816, 09-5416044
814Family Sai Sai Co.,Ltd U Sai HtweNo.28, Corner of Than Chat Wun U Myu Street & Min Theikdi Kyaw Swar Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangonfamilysaisai@gmail.com613625, 09-73146188
815Aries Family Trading Co.,Ltd U Thein Soe AungNo.Salain/67(B), Padauk Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.09-73012323
816Ayar Thukha San Pulses & Beans Trading Co.,Ltd U Hlaing KyiNo.(B-4),Naung Yoe Street, Bayintnaung Pwe Yone Tann, MayangoneTownship, Yangon.bean.kyawhtet@gmail.com,tkspulses@gmail.com09 425 309 449,09 777 42771~3
817Aung San Kyaw Co.,LtdU Tun Hla Shwe(MD)No.212, Ground Floor, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.246091
818Trustful Quality Trading Co.,Ltd No.84, 1st Floor, 30th Street, (6) Quarter, Pabedan Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?382902, 095112365
819Moe Cherry Trading Co.,Ltd
820Seinle- Tai Trading Co.,Ltd U Kan MyintNo. 142/A, First Floor, Khattar Street, Byint Naung Pwe Yone Tann, Ward No(1), Mayangone Township, Yangon.683241
821Golden Thanlarrwaddy Co.,LtdU Saw Tun HlaingNo.7, Bogyoke Road, Phayagyi Ward, Monywa Township, Sagaing Region.09-8613399, 523369, 523369
822Snow Ball Int'l Co.,LtdU Peik Houng (a) U Aung ThinnNo.196,5th Street, West Shwe Gong Daing, Bahan Township, Yangonsnowball.ask@gmail.com375622
823Myanmar Season Ltd.Daw Khine Shwe WahRoom.No.32/B-1, Pyay Road, 11 Ward, Hlaing Township, Yangonkyawlynn@gmail.com218491
824Thiri Pyae Sone Co.,LtdDaw Nan Yae Khan MaiRoom.No.B, Nantmatu Building, 105th Mile, Muse Township, Northern Shan State.240207, 095230230
825A A Electronics LtdU Than Win AungNo. 408/410, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, Yangon249591
826International Sun Moon Star Agriculture Co.,Ltd U Zaw Linn HtunNo. 62,(Ground Floor), Room No A, 91st Street, Kan/South Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.661927
827Yu Mon International Trading Co.,LtdDaw Dizin MonNo.26 (c), 58th Street, Between 24th Street & 25th Street,Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.09-49292439
828Khit Thit Oo Trading Co.,LtdU Sai Ko Ko AungBuildng M-1, 9th Floor, Upper Pansodan Road, Kandawgyi Yeikthar Luxury Housing, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.saikhitthit@gmail.com,skka@kto2007.com,mdoffice@kto2007.com09-952001353,09-962001353
829Oyster Shell Co.,LtdU Ashok KumarBuilding No.29, Room. No.4, 2nd Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.hunhaina4u@gmail.com245965, 248087, 382046
830Exit Trading Co.,LtdDaw Nan Ni Ni HtweNo.2, Conner Of Aye Yeik Mon Road. & Yadanar Mon, 6th Road, (3) Ward, Hlaing Township, Yangon.229089, 532208, 532209
831Mahura Energy(Magway) Mining Co.,LtdU Phoe NiNo.81, Ah Hta Ka(1) Street, Yan Aung Ward, Magway Township, Magway Division063-23893, 063-26071, 09-5340893
832Moe International Co.,LtdU Tain San (a) U Tint SanNo.196, Bogyoke Aung San Street, Botataung Township, Yangon.uthannyein@gmail.com392573, 09-73116690
833Kaung Htet Myanmar Manufacturing & Distribution Co.,LtdU Tan Yin Htat (a) U Kyaw MyintNo.37, Shwe Padauk Yeik Mon, Bayintnaung Main Road, Kamayut Township, Yangon.khmyanmardistribution@gmail.com538229, 09-5169888
834Tun Dana Co.,LtdU Tin Soe(MD)No.20, Thanutpin Street, Hanthargone Ward,Bago Township, Bago686753, 09-8650300, 09-73016661
835Max Solar Trading Co.,LtdU Raj KumarNo.23, Zambuyee Street, Bo Kan Nyunt Ward, Thingangyun Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?578857, 09-73578857
836Green Land Food Industries Ltd U Tun Yin(a)Mu Law San(MD)No.9, Yawmingyi Street, Dagon Township, Yangon.ayesandarlwin@cdsg,com.mm373388, 09-448053015
837Mother Bearing Co., LtdU Sein Win HtutNo.229, Shwebonthar Street, Pabedan Township, Yangonimportmbc@gmail.com243356
838Myanmar Zun Win Trading Co., LtdU Win Tin(MD)No.176/178, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon.nyeinnyein212@gmail.com211133, 212541, 662806
839CWMM Co.,LtdU Mg Mg AyeNo.87, Phonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.mdoffice.mhg2007@gmail.com212311, 212837, 227409
840Union of Agricultural Co-Operative LtdSaya San Plaza, Junction of Saya San Road, & New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon557640, 554687
841Green Land Agriculture Co- Operative Society Ltd No.Sae Myaung Road, Thonze, Tharyarwady Township, Bago Division055-31017
842Eastern North Yaungni Trading Co.,LtdU Low Moe (a) U Jar MoeNo.57/B, 105 Mile Trade Zone, Muse T/S Northern Shan State082-55520, 01-683052, 09-49271566
843Phyu Sin Thit Sar Trading Co.,LtdU Zaw WinNo.96, Ground Floor, 14th Street, Lanmadaw Township, Yangonphyusinthitsar2005@gmail.com216121, 224487
844United Paints Group Co.,LtdU Aye HanNo.174/188, 2nd Floor, Bo Myat Tun Street, Pazundaung Township, Yangoncustomerservice@upgpaint.com200535, 299432
845Diamond Butterfly International Co.,LtdU Zin AungNo.382, Ground Floor, Strand Road, Ward No.(5), Latha Township, Yangonkozinaung@gmail.com09-5132740, 710421
846Treasure Winner Land Trading Co.,LtdU Kyaw Naing Soe No.903, Condo C, University Yeikmon, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangonprincessamara.carrental@gmail.com546646
847Kosan Trading Co.,LtdDaw May NyoNo.251, Room (2), Yarzardrid Housing, lower Pazungdaung , Botahtaung Township, Yangonsales@kosantrading.com299457, 297268, 299850
848Thiha Winn Co.,LtdU Tay Zar WinNo.117. Ayar Street, Zone 5, Hltaing Thar Yar Township, Yangonthihawin2010@gmail.com688062, 688344, 570909, 73027889, 5002028
849Han Thar Thiri Co.,LtdU Aung Aung MinNo.(1),73th Street, Between 26th& 27th Street, Ayechantharzan Ward, Mandalay Division.hantharthiri.htt@gmail.com709435, 092004905
850Centre of New Myanmar Trading (Export & Import) Co.,LtdU Ye HtutNo.51(D), Kabaraye Pagoda Road, 10-Quarter, Mayangone Township, Yangon.dryeaung777@gmail.com664968
851Moe Han Oo Trading Co.,Ltd U Aung MyintNo. 4(A), Wun Min Street, 16th Block, Yankin Township, Yangon.raihana.smt@gmail.com 541933, 544437
852Sea Green Sea Food Trading Co.,Ltd U Kyaw Tun AungNo. (49) First Floor, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.seagreenseafood.tra@gmail.com252038, 241704, 095187898
853Premier Coffee Co.,Ltd U Tun Yin(a) Mulaw San (MD)No.108, Seikkanthar Street, Industrial Zone 3, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.684846, 684303
854Y T T Co.,Ltd U Thaw ZinNo.575, Ground Floor, Mahabandoola Street, Pabedan Township, Yangon.381729, 254640
855Shwe Zin Nantthar Trading Co.,Ltd U Khin Maung ChinNo.165, Ground Floor, 37th Street (Middle) Kyauktada Township, Yangon376327
856Sonata General Trading Co.,LtdU Than Htay AungNo.165, Ground Floor, 37th Street (Middle) Kyauktada Township, Yangon378253
857Linn Lett Star General Trading Co- Operative Ltd Daw Khin Win MyintNo.476, Zizawar Road, Yan Aung Quarter, Magway Division 09-49225572, 09-5340719
858Yadanar Thukha Co.,Ltd U Kyaw Myint@ Amrit KumarNo.111, (5th Floor), 27th Street, Ward No.4, Pabedan Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?09-5197844
859Aung Kyar Phuu Manufacturing Co.,Ltd U Moe MyintNo.8/80-81, Hninsi Street, Zone(8), Aye Thar Yar Industrial Zone, Taunggyi Township, Shan Stae.081-27633, 081-27121
860Kyaw Kyaw Htun Co.,Ltd.U Maung Aye Tun (a) Mahmed SharNo.116/118, 4th Floor- A, Bokalay Zay Street, Botahtaung Township, Yangon.kktgroups@gmail.com, atgroup.at@gmail.com 01-8398149, 8398150
861Joe Family Trading Co.,LTdU San TunNo.363/A, 1st Floor, Kyaik Ka San Street, Myittarnyunt Ward, Tamwe Township, Yangon.546243
862Glory Wave Co.,LtdU Ye Min TunBuilding No.(583), Room No.(101), Phyar Street, Ward No (5), Kamayut Township, Yangon.09-5027589
863Thein Shwe Family Trading Co.,Ltd.U Soe Yin No.(20), Myoma Railway Station Road, Thoneze, Tharyarwady Township, Bago Division706480, 709345, 09-5054135
864Noble Eugenia Trading Co.,LtdU Myo Lin Htike No.C/39(B), Aung Tha Pyay Street, Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon.686570, 09-73013599
865Shwe Pann Dain General Trading Co-Operative Ltd U Tin Maung Thi No.A5, Pyae Phyo Mandalar Housing, Tanpawaddy, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay.6802405, 09-51443984
866Golden Alliance Treasury Enterprise Co.,LtdU Ye Win Aung(MD)No.79/81, Room No.201/202, Central Tower, Anawrahta Rd, Kyauktada Township, Yangon.251509, 251510
867Nagawaddy International Co.,Ltd U Thant Zin No.152/1, Thein Byu Road, Botataung Township, Yangon.298515, 297975,
868Eye Of The Needle Trading Co.,Ltd.U Than Myint OoNo.160,1st Floor, 24th Street, Kyauntada Township, Yangon.eyeftheneedle.tcl@gmail.com09-73011199
869One Nine Management Trading Co.,Ltd Daw Myint Myint Aye No.141/145, Room No.9/B. 9th Floor, United Condo, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon19mgttdg@gmail.com249003,09-420040766, 09-420040767, 09-420040787, 09-420040788
870Moe Htet Gabar Co.,Ltd U Mg Mg AyeNo.(151), Room (B-702,B-704), 7th Floor, Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw, Township Yangon Regiondrmgmgaye@moehtetgabar.com212311, 212837
871Global Asia Co.,Ltd (Trading) jzKwfygonf/U Kyaw Naing TunNo.78(Right), Ground Floor, Daw Thein Tin Road, Mingalar Taung Nyunt T/Sglobalasiayangon@gmail.comasiagoldmyanmar@gmail.com01-39456301-385070
872Pyi San Htun Trading Co.,LtdU Maung Maung (a) Zhuo Guo KunNo.F/37(A), Ngu War Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.supermgmg.kanthit@gmail.com682171, 212476, 225480, 09-5004865
873S.S.L Trading Co.,LtdU Myint LwinNo.185/190, Pansodan Tower, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.391384, 255250
874Maha Nadi International Co.,LtdU Henry Khin MaungNo.803, 8th Floor, Ward No.2. Pearl Condominium, Corner of Kabaaye Pagoda Road & Sayarsan Road, Bahan Township, Yangon.mahanadishipping@gmail.com546124, 541338
875Ngwe Phyo Aung Trading Co.,LtdDaw Maw Maw WinNo.Gagyi-24, Aung Tha Pyay Street, Bayintnaung Pwe Yone, Mayangone Township, Yangon.680090, 683722, 0943081688
876Hein Zin Oo Family Co.,LtdU Myo ChitNo.111, Say Bo Wa Street, Kyauk Tan Township, Yangon.heinzinoo@family.com.ltd09-4393022, 09-421061116, 056-25500
877Phan Khar Myay Trading Co.,Ltd.U Myaint Naing TunNo.8, 1St Floor, Room No.104, Aung Chan Thar Housing, West Shwe Gon Dine Street, Bahan Township, Yangon.501858, 507287
878Asia Naing Enterprise Ltd.U Aung Aung NaingNo.82, Bogyoke Aung San Road, Pazaundaung Township, Yangon,asianaing82@gmail.com290833, 200341, 9000792, 09-510-2438
879Amazing Cherry World Co.,LtdDaw Nilar Win kyiNo.94, G Fl, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.09-731-39647
880Golden October Co.,LtdU Myint SoeNo.655/A, Taninthary Street, 19 Quarter, South Dagon Myothit Township, Yangon.09-519-3820
881I M U Enterprise Ltd U Sao Kyar Khine(MD)No.15/16, Bahosi Complex, Lanmadaw Township, Yangon. 222852, 222853, 227324
882U Par & Family Co.,LtdU ParNo.565 (A), Kaw Thaung Street, 18/C Quarter , Dagon Myothit (South) Township, Yangon.upfamily123@gmail.com09-5108718 , 01-595369
883Diamond Ring Manufacturing Co.,Ltd U VijayKumar Kedia No.702. Room No.1002, 10th Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.diamondring.sweets@gmail.com,htunpauk@gmail.com379486, 398423
884Taw Win General Trading Co - Op Ltd U Yan MinNo.E/5 A, Pan Chan Street, Industrial Zone(1) , Pyi Gyi Tagun Township , Mandalay227757-60
885Kyay O Kyee Trading Co.,LtdU Tun HlajcHtrSwf bD -30? raemf[,f&Dvrf;'*HkNrdKUe,f/kyawswa.vsnd@gmail.com09-49280002, 09-450030057, 09-5104362,
886Yay Nan Pyaw Co.,LtdU Aung HtweNo.214, Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.220024, 220025, 220026
887Maynmar Agri-Business Group Co.,LtdU Myat Thu No.70,71/B, Mn Gyi Mahar Min Khang St,Industry Zone (3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.mabg.ygn@gmail.com09-86-2228709-731-9167009-42-0044677
888Myay Latt Thar General Trading Co-Op LtdU In Yar (President)Nwar Guu Village, Magway-Taung Dwin Gyi Road, Magway.063-25203
889Myint Htet Wai Co.,LtdU Yusuf (a) U Naing Ko KoNo.186, Rm No.103, Nawarat Centre, Conner of Mahabandoola Road & 52nd Street, Ward No(1), Pazundaung Township, Yangon.706647
890Shu San Industry Co.,LtdU San Win (a) Shu SanNo.281,Seikkan Thar Street, Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.613850, 652166, 9666246
891La Min Htein Htein Thar Trading Co.,Ltd (Close)U Htet Hlwan AungBuilding No.(62), 1st Floor, Room No.(2), Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.09-730-28791, 09-50-66881
892Kyi Nue Yeik Trading Co.,LtdU Ngwe ZinNo.(24/26), Banyar Dala Street, Tha Pyay Gone Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.09-5017626
893Global Impex Co.,LtdDaw Zarchi KhineNo.250/266, RmNo.11/D, 11th Floor, Seik Kan Thar Street, Seik Kan Thar Condo, Kyauktada Township, Yangon.398384
894Blue Diamond Manufacturing & Distribution Co.,LtdU Pye Phyo Tay ZaNo.36, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon.655823
895Po Thar General Trading Co-op Ltd.U Yan MinNo.329/B, Dhamma Zedi Road, Oatthar Myo Thit, Bago Division.225910, 420043176
896Diamond Mayson Industries Co.,LtdU Min Lagoun AinNo.77(D), Shinsawpu Road, Aung Chan Thar Quarter, Sanchaung Township, Yangon.ar;vfr&Sdyg?09-5191228
897Shu San Trading Enterprise Co.,LtdThandar San (Director)No.9, Aung Theikdi Street,Ward No(3), Mayangone Township, Yangon.shusancoltd@gmail.com650912, 9666246, 9664726
898Shwe Zin Phone Maung Co.,LtdDaw Khin MawNo.103, Aung Theikdi Street, Kyun Thar Yar Quarter , Part (3), Bago Township, Bago Division.09-5505218, 376327
899Moon Princess Co.,LtdDaw Pyone Pyone HanNo.186,Rm No.(503), 4th Floor, Nawarat Centre, 52th Street, Pazundaung Township, Yangon.397749, 391079, 391080, 391061, 391445
900Twin Brothers Trading Co.,LtdU Aung Zaw OoNo.(60/64), 44th Street, Ward No.(6), Botahtaung Township, Yangon.240987, 398311, 09-5003759
901Kaung Lat Trading Co.,LtdU Sann YuNo.(16),Wam Hmie Village, Wam Hmie Village Group, Maing Kaing Township, Shan State.09-420029337, 09-428218688
902Shwe Hlaing Htoo Trading Co.,Ltd.U Kan HtooNo.8/5/335(Kha), Aitawyar(2) Street, Aitawyar Garden(8) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon09-5120778
903Myanmar Confident Group Co.,LtdU Ram MuniNo.98 , 4th Floor (A)Pazundaung Township, Yangonrammuni.ygn@gmail.com, myanamrmcg@gmail.com09-4480-14338
904Golden One Manufacturing Co.,LtdU Zaw Win Naing(MD)No.185/187, 1st Floor, Shwe Bon Thar Street, Pabedan Township, Yangon.385922, 246906246908
905Myanmar Beans & Timber Trading Co.,LtdU Naing Min SoeNo.(19), Zayya Mingalar-1 Street, Kamaryut Station Road, Kamaryut Township, Yangon Region.thuzar931@gmail.com, mg.impex9@gmail.com09-43073304, 09-40043367709-43068125, 09259265064
906Kingfisher Trading Co.,LtdDaw Kim Nei NingNo.(351), Rm.(401), Thein Phyu Street, Shine Tower Condo, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangonkingfishertrading.co.ltd@gmail.com09-49235647
907Myanmar ACME Production Co.,LtdU Sein Win HlaingNo.42/C, Room. No.B/4,University Avenue, Bahan Township, Yangon.swhlaing06@gmal.com01-2314841
908Pharma Land Co.,LtdU Tun WinNo.151, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon.294988
909Khin Aung & Sons Co.,LtdU Aung HtweBuilding No.23, Room. No.(3), Shin Saw Pu Pagoda Street, Sanchaung Township, Yangon.09-73166153, 09-799653386
910Myanmar Commercial Expertise Co.,LtdU Aung CheinNo.(21), East Ar Zar Ni Street, Sayarsan (North /East) Ward, Bahan Township, Yangon.mce.expertise@gmail.com401256, 401580
911Johnny Brothers Co.,LtdU Myint ThanNo.(49)A, Taw Win Street, Bawga Quarter, Kyimyintdine Township, Yangon.jmyintthan@gmail.com220456
912Great Deal Co.,LtdU Maung SeinNo.(139), 1st Floor, 27th Street (Middle), Ward No.(4), Pabedan Township, Yangon.248189
913Myanmar Yak Trading Co.,LtdU Naing LinNo.(138) First Floor, 37 Middle Block, Kyauktada Township, Yangon.nainglin@lanmail.net09-73110065
914Capital K Trading Co.,LtdU G One (a) U RamNo.(52/B), 4th Floor, Shwe Bon Thar Street, Lower Block, Pabedan Township, Yangon gonekatuwal@gmail.com09-2025202, 376926
915Steel King Co.,LtdU Kyaw Kyaw OoNo.(296/ B), Ayer Wun Road,Thaketa Township, Yangon.steelkingcompany@gamil.com450456
916Red Kidney Beans Trading Co.,LtdU Ratan KumarNo.184/192, Botahtaung Pagoda Road, Hninsi Condo, Room (4-C) Pazundaung T/S81lalbabu@gmail.com09-5194027 , 09-73130241
917International Venture Co.,LtdU Sunil KumarNo.99, 8th Floor (D), Myanmar Gon Yee Road, Kantawgalay(South) Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon09-73143691
918Lucky Saturday Co.,LtdDaw Khin Mar Lar OoNo.14/Kha, Lutlatray Street, Gagyi Ward, Thingangyun Township, Yangon.296568
919Wealthy World Trading Co.,LtdU Myint Lwin (a) Vinal KumarNo.651, Room 407, Merchant Street, Pabedan Township, Yangon.vkmessage@gmail.com,myintlwin126@gmail.com09-512096609-73020369
920Steel Lion Trading Co.,LtdU Phyo KyaingNo.105, First Floor, Sin Min Street, Ahlone Township, Yangon.218131
921War So Oo Co.,LtdU Than OoNo.6, Sagawar Street, 4 Quarter, Aye YeikMon Housing, Hlaing Township, Yangon.681440
922AKT Holdings Co.,LtdU Soe kyin (a) U Khwe KaungNo.(138/142), Room No(8B-C), Thein Phyu Road, Botahtaung Township ,Yangonaungkyunthar@akttrading.com01 8610526~701 8610529
923Neo Light Co.,Ltd Daw Khine Khine (a) Daw Thidar AyeNo.(2), Wingabar Avenue, Bahan Township, Yangon.548191
924Grand Millennium International Co.,LtdU Mohamed @ U Maung Maung Lay No.190, 30 th Street, Pabedan Township ,Yangonmyanmasupply@gmail.com 254462 ,246845
925Trade One Asia International Co.,LtdU Nyi Nyi TunNo.178, Industrial Zone Part Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township,Yangon.09-5506520, 09-73092581
926White Flying Horse Export Import Co.,LtdU Tun Tun WinNo.68/1, 25th Street, (1)Ward, Pabedan Township, Yangon.252703, 09-73155714
927Zenith-Summit Trading Co.,LtdU Myat Thant SinNo.508, Marga Street, 12th Block, South Okkalapa Township, Yangon.mthsin@gmail.com09-5034740
928Myat Mi Ba Co.,LtdU Win Lwin(MD)No.111, Yangon-Insein Main Road, (9)Ward, Hlaing Township, Yangon.01-51621209-420755244
929Victory Circle Co.,LtdU Than Lin HtikeNo.(13/15) , 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.goldenshark888@gamil.com225754, 229577
930Tun Dragon Mining Co.,LtdU Tun Tun AungNo.M/7, 3rd Floor, Shwe Padauk Street, Shwe Padauk Yeik Mon Housing, Ward No.(4), Kamayut Township, Yangon.tundragontun@gmail.com09-4200-28788
931Sein Gone Wai Co.,Ltd Daw Nyein Su Su AyeNo.4, First Floor, Bayint Naung Main Ward No .2, Hlaing Township, Yangon.linnkhantkid@gmail.com,kosu54@gmail.com094500-61873, 09-43065890
932Golden Shark Enterprises Ltd U Maung Maung TunNo(15), 13rd Street, Lanmadaw Township, Yangon.goldenshark888@gamil.com225754, 217200, 229577
933Phyo Wai Shan Trading Co.,LtdU Kyauk KheNo.(114),82nd Street, Between(17x18)Street, Maygagiri Ward, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay.02-3344302-2440009-500284801-380005
934Kantkaw Khayay Trading Co.,LtdU Narayan Prasad (a) U Thet AungNo.(565/567), Room (704), 7th Floor, Merchant Street, Ward (2), Kyauktada Township, Yangon.seashine889@gmail.com376197, 253097
935KGL Family Co.,LtdU Soe Aung (a) Hsay Sue RazuNo.(231-237), Shwe None Thar Road (Middle), Pabedan Township, Yangonmzfmachine@gmail.com378912, 378913
936Hlyan Htet Asia Co.,LtdDaw Khin Soe AyeNo.(167), 37th Street, Middle Block, Kyauktada Township, Yangon381327
937Yar Pye Co.,LtdU Than Aung No.325,1st Floor, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.384822
938Max World International Co.,LtdU Kyaw TheinNo.(10), Room No.(3), Shwe Ohn Pin Housing(1), Ward No.(5), Yankin Township, Yangonmaxworldintl@gmail.com545061, 095066713
939Kaung Su Co.,LtdU Vimal HariNo.(220-222), Botahtaung Pagada Road, 3rd Floor, Pazundaung Township ,Yangonkaungsucompanylimited@gmail.com291821, 9010324
940U Kyu Family Grains & Manufacturing Co.,LtdU Htay OoNo.17/19, Hledan Street, Lanmadaw Township ,Yangonokgroup@okgroup.com.mm211011, 226108
941Pakokku Aung Myint Mo Trading Co.,LtdU Aung ThanNo.Sa/15,Ngu Wah Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan ,Mayangone Township ,Yangonpakokkuaungmyintmo@gmail.com681168, 092301642
942Kyay O Kyee Construction Co.,LtdDaw Su Yee WinNo.225/229, First Floor, Shwe Bon Thar Street, Pabedan Township, Yangon.kyawswa.vsnd@gmail.com217391, 216210
943Golden Sparkles Co.,LtdDaw Thida ZinRoom No.(5),Building No(E), Shwe Sabe Street, Shwe Sabe Yeik Mon Housing,No.4 Quarter, Kamayut Township, Yangon.nyanwin@seasonsoverseas.com523594, 535966
944Haven Co.,LtdU Aung Hhant KyawNo.(5), Zagawar Street, Ward No.(4), Hlaing Township, Yangon Regionaungthihacom@gmail.com,aungkhantkyaw86@gmail.com3680420,3680173,3681230
945Regis International Co.,LtdDaw April MeghaNo.(79/81), Room No.(201/202), 2nd Floor, Central Tower, Between (39th Street & 40th Street), Anawrahta Road, Kyauktada Township, Yangonmoore.win@gmail.cominfo@regis.international251510, 251509
946Best Jewels Co.,LtdU Tin AungNo.(44/A), Inya Road, Ward (10), Kamayut Township, Yangonkingmercury44@gmail.com2305811, 09-5169692
947Shwe Hlay Gyi Co.,Ltd Daw Lin Lin LattNo.949, Thuzitar 3rd Street, Block II, North Okkalapa T/S09-421048926
948Red Shield Co.,Ltd U Tin Maung ThiNo.(7),1st Floor, 12nd Street, Lanmadaw Township2300691
949UTA Business Group Co.,LtdU Win MyintNo.(80), 1st Floor, 23rd Street, Ward No.(7), Latha Township, Yangon.09-732-44538
950Magellan Group Co.,LtdU Myat HtooNo.(330), Ahlone Street, Yangon International Hotel Complex, Pyay Road, East Quarter, Dagon Township, Yangon.09-733-2299,
951Marlarmyaing Co.,LtdU Thawda TunNo.(531/B), Malarmyaing Avenue, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon.zinmaraung@marlarmyaing.com09-89356640401-65473901-503235
952Sadalsuud Trading Co.,LtdDaw Naw MarianNo.(49/A),1st Floor(Right), Thamine Buteryone Road, Ward No.(2), Mayangone Township, Yangon.frontier4sdh@gmail.com09-315-80395,09-425-008956,09-420-292645
953Sungsan Myanmar Co.,LtdU Tun LwinBuilding No.(3/5), 1st Floor, Coner of Wai Lu Wun(7) Street & Baho Road, Wai Lu Wun(South) Quarter, Sanchaung Township, Yangon,mimiwai554@gmail.com09-250-29466309-254012891
954Toe Tet Myint Marr Co.,LtdU Aung Than TunNo.(198), 12 Street, 1st Floor,(1) Quarter, Mayangone Township, Yangon.aungthan.att@gmail.com 09-73175889vdyfpmajymif; ay;vdkYr&yg /
955Organic Agro Land Co.,LtdU Kyaw Min Oo (a) U PragalathanRoom No.705,7th Floor, Mahar Nawarat Condo, 50th Street, Botahtaung Township Yangons.k.p.chandran.28@gmail.com202780, 398591
956Say Paing Commodity Trading LtdDaw Khin NyoNo.(321/323), U Wisara Road, Myaynigone (North) Quarter, Sanchaung Township, Yangon.502207, 523304
957Well Born International Co.,LtdU Wanna TunNo.20/B, Anawmar 19th Street,(West), Thaketa Township, Yangon.544387, 374404
958Ngwe La Thar Co.,LtdU Win MaungNo.150, 31st Street, Pabedan Township, Yangon.252569,256426, 242610
959Expo Star Co.,LtdU Than LwinNo.(88/96), 3-B,48th Street, (9)Ward, Botahtaung Township, Yangon09-5103398
960Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) LtdU Ye Min AungNo.(100), Wardan Street and Kannar Street, Beside The Concrete Express Way, Wardan Port Area, Seik Kan(Port) Township, Yangon2301652, 2301653, 2301824, 2301825, 2301826
961Sayar Gyi Resources LtdDaw Sut Sut TeNo.(296),Yankin Street, Lay Daunt Kan Ward, Thingangyun Township, Yangon.387062, 09-431-2684, 09-730-47822
962Seven Golden Wonder Co.,LtdU Zaw TunNo.(19), Mintheikdi Kyaw Swar Street, Industrial Zone(2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon618036
963ICM Myanmar Co.,LtdU Hla Myat OoNo.(214), Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.2300672, 2300677
964Metallic Spectrum Co.,LtdU Zay Yar WinNo.H/16, Padauk Street, Bayintnaung Pwe Yon Dan, Mayangone Township, Yangon.680124, 09-430-91800, 09-300-20167
965Ace Agriculture Development Co.,LtdU Htin Kyaw LinNo.(30), L/3-Inyar Street, Kamayut Township, Yangon.macyangon@gmail.com09-303-55307, 09-303-55308, 09-303-55309
966In Mai Kha Co.,LtdU Pyi Soe HtunNo.D/1103, Maharbandoola Housing, Pazunedaung Township, Yangon.8610253, 09-7300-9981
967K.Y Kyaw Kyaw Trading Co.,LtdU Kyaw Kyaw OoNo.(296-B-1), Ayer Wun Main Road, Thaketa Township, Yangon.551105
968Myanmar Pulses Zone Co.,LtdU Sambhu NathNo.(92), 1st Floor, 94 th Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.80.sambhu@gmail.com09-7311-880901-394200
969Paw Lwin General Co.,LtdU Chan Nyein AungNo.(238), No (48), Paline Street, (27th) Street, Between (91 x 92) Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay09-2057-19302-23048
970Taw Win Zarmani Group Co.,LtdU Naing Moe Aung (MD)Block(574), 84 th Street, (31st x 32nd) Street, Aung Nan Yeik Thar West Ward, Chan Aye Thar San T/S10.denny@gmail.com09-5130317
971Grand Empire Co.,LtdU Sangeet KumerNo.95, Banyar Dala Street, Bo Cho (2)Ward, Bahan Township, Yangon.grandempirecoltd@gmail.com547599
972Farmer Phoyarzar Co.,LtdU Mg Mg Tin No.(187)Ground Floor, Bo Myat Tun Street,Ward No.(9), BotataungTownship, Yangon.294105, 200381
973Saju International LimitedDaw Nu Nu LwinNo.131,Bawdi Street, Painnae Kone Quarter, Insein Township, Yangon.09-5160581
974Oriental Traders Co.,LtdU Win AungNo.11, Yadanar Thiri Street, Zawana Ward, Thingangyun Township, Yangon.09-79840706001-577722
975Aung Myin Thu Kha Co.,LtdU Aung Phyo Kyaw(MD)No.(80), Ground Floor, Ngamoeyeik (10)Street, Thingangyun Township, Yangon.09-421066893
976S N T Co.,LtdDaw Zin Mar Oo(MD)No.(43), 4th Floor, 94th Street, Kandawkalay(South) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.09-5106598394731
977Ananda Steel Co.,LtdDaw San Cho Lwin(MD)No.(89), 3rd Floor, Myaung Kyee Street,(8)Ward, Pazundaung Township, Yangon.roshankumar93@gmail.comrkananda1@gmail.com01-39646009-250277593
978Asia Hline Kyaw Family Co.,LtdU Kyaw Naing(a) U Sai Aike Paung(MD)No.(65), Seikkanthar Road, Ngwepinlai Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township, Yangon.01-381327
979Asia Trade Master Co.,LtdU Win Maw(MD)No. I/28(A), Khattar Street, Bayintnaung Pwe Yone , No(1) Ward, Mayangone Township, Yangon.01-680223 01-682707
980Mingalar General Business Cooperative LimitedU Aung Mya Htun (chairman)No.253/2, Kye Ta Mar Road, 14/2 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon.09-3102540509-73181399 09-253378762
981San Dara Aung Co.,LtdU Chit Thein(MD)No.(71),Ground Floor, 31st Street,(9)Quarter, PabedanTownship, Yangon.sandaraaung71@gmail.com09-5005553
982Basin International LimitedDaw Khin Win Cho(MD)Room No.(503), 5th Floor, Lapyatwun Plaza, Dagon Township, Yangon.01-706094
983Pann Myat Ingyin Trading Co.,LtdDaw Cho Cho(MD)No.(8/C), Mahar Zay Ya Street, Ward No.(7), Pazundaung Township, Yangon.01-901010001-9010410
984Tun Lin Thit Co.,LtdU Tin Ko Ko(MD)No.214/216,4th Floor, Bo Myat Tun Road, Pazundaung Township01-251508
985Lucky Lark Trading Co.,Ltd No.(9/11), 7th Floor, 49 th Street, Botahtaung Township, Yangon.01-9010100
986Agri Master Co.,LtdDaw Kyu Kyu Naing(MD)No.126, 40th Street, Lower Middle Block, Kyauktada Township, Yangon Regionagrimaster450@gmail.com01-382568,01-378936 09-5104301
987Lucky Asia International Co.,LtdU Mya Win(MD)No.(190), Bo Myat Tun Road, Middle Block,Pazundaung Township, Yangon.01-20027801-295453
988Grace Horticulture Farming Co.,LtdDaw Jin Lim @ Daw Jin Lay (MD)Building No.5(F), RoomNo(601),5th Floor, r*?ifausmif;vrf;? &Gmrta&SU&yfuGuf? tif;pdefNrdKUe,f /09-2542133509-254241335
989Kannan Trading Co.,LtdU Ba Maung(MD)No.(156),Shwe Bon Tha Street, Pabedan Township, Yangon.01-25463701-246625
990Myat Moe Thar Co.,LtdU Aye Htun Khaing(MD)No.(H-15),(Upper)Padaytharpin Street, FMI City,Hlaing Thar Yar Township, Yangon.09-25922766809-2024646
991Aung Lan Ahrmann Construction Co.,Ltd U Soe Paing(MD)No.(3/C), Yuzana Street, Aye Yeik Mon Housing,(4) Ward, Hlaing Township, Yangon.681446
992Three Diamond House Manufacturing Co.,LtdU Tin Maung Latt (MD)No.38, Wardan Street,Ward No(2) ,Lanmadaw Township, Yangon686734
993Moe Htet Tun Co.,LtdU San Tun Lwin(MD)No.274, Between 33st & 34st, Between 86st & 87st, Padamyar Kyaung East, Samon Yat, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay02-3411502-69602
994T. A. S Co.,LtdU Than Aung(MD)270/1-A, Pyay Road, Myaynegone (N) Sanchaung Township, Yangon01-53842101-501223
995Great Momentum International Tdg Co.,LtdDaw Khin Myat Thawda Aye (MD)No.(4/3), Room -33, Golden Palm Housing(3). 3- Ward, Yankin Township, Yangonthawthaw777@gmail.com09-43057741
996Multi-Billionaire Co.,LtdU Pawan Kumar(MD)No.(71), 4th Floor(B), (31st) Street, Lower, Pabedan Township, Yangonmultibillionaire1985@gmail.com09-516250009-73151163
997Aung Dana Co.,LtdDaw San Htay@RADHIKANo.(33/B), 7th Floor,27th Street,Ward No 3, Pabedan Township, Yangonbjk@mail4u.com.mm09-510836209-5108363
998Hsu Myanmar Trading Co.,LtdDaw Hsu Myat Htet(MD)No.4/1, Nyaung Yeik Thar Street, Monywar South Quarter, Monywar Township, Sagaing Region.hsumyathtet.hmh@gmail.comtheinhsu.tlm@gmail.com01-51364909-7317570909-5117331
999Daw May Thet Khine(Priviate)Daw May Thet Khine(Priviate)No.182/194, 3(F), Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon01-37088709-501799
1000Pulses Top Trading Co.,LtdDaw Tin Nwet(MD)No.4/1, Nyaung Yeik Thar Street, Monywar South Quarter, Monywar Township, Sagaing Region.hsumyathtet.hmh@gmail.comtheinhsu.tlm@gmail.com09-511733101-523369518047538902
1001ZMM International Trading Co.,LtdU Zaw Moe(MD)No.4/1, Nyaung Yeik Thar Street, Monywar South Quarter, Monywar Township, Sagaing Region.hsumyathtet.hmh@gmail.comtheinhsu.tlm@gmail.com09-511733101-523369518047538902
1002Super Shine Trading Co.,LtdU Aung Lwin@ Saeed (MD)No.52/54,Room No.16, Bo Aung Kyaw Street, Botataung Township, Yangon.01-38031101-25689901-380267
1003Pulses Export Co.,LtdDaw Moe Moe(MD)No195/197, 3rd Floor, 32 Street, Upper Block, SandarkanMyint Condo, Pabedan Township Yangon09-516384009-253584194
1004Myanmar C G S Co.,LtdU Kyaw Min Naing (MD)No.(39/45),Floor No(1), Room No(5),31st Street,9-Ward, Pabedan Township, Yangon.242612, 249033
1005Myat Myittar Mon Co.,LtdU Win Myint (MD)No.(56/57), 6th Street, Hlaing Yadanar Mon Estate, Hlaing Township, Yangon.01-519638, 01-519645
1006Thuwunna Nadi Trading LimitedJagdish Prakash@ U Maung Lwin(MD)No.(53),Ground Floor, 30th Street, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon.01-251780, 385995
1007M K P International Trading Co.,LtdU Ye Win Tun(MD)No.230, Sable Street, Ward (14), Bogyoke Village, Thanlyin Township, Yangon09-420062105
1008Golden Wax Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.G/63(A), Padauk Street, Bayint Naung Pweyontan , Mayangone T/Smdoffice.mhg2007@gmail.com212311212837
1009Soe Htet Tun Co.,LtdU Hla Tun(MD)No.110/A, 52nd Street, Pazundaung Township, Yangon.01-204065
1010Luck Moe Hlaing Co.,LtdU Ye Lwin Tint(MD)No.(L-15), Kan Yeik Thar(1st) Street,(4th) Ward, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.09-974227388
1011Myanmar Agri Commodities Empire Co.,LtdU Kyaw Myo Htet(MD)No.B-4, Naung Yoe Street, Bayintnaung Warehouse, Mayangone T/Smyanmaragriempire@gmail.combean.kyawhtet@gmail.com09-5131727, 09-5031804, 09-785131721, 09-785131727, 09-795566997
1012Investment and Commercial Empire Co.,LtdU Tin Maung Thi(Chairman)No.7, First Floor, 12th Street, Ward No (5) , Lanmadaw Township, Yangon01-2300691
1013MMKZ Co.,LtdU Kyi Zin(MD)No.15,4th Floor, Zayyawadi Street, Sanchaung Township, Yangon09-5104145, 09-5208293
1014Star Agro Co.,LtdDaw Pyone(MD)No.(41), Ground Floor, South kyaikkasankwin Street, Tamwe Gyi(Kha)Ward, Tamwe Township, Yangonagrr-sg@gmail.com09-260741385
1015Golden Vivo Ocean Co.,LtdU Sai Kyaw Than(MD)No.761, Aung Thiri Street, 28-Ward. Dagon (North) Township, Yangongoldenvivo@gmail.com09-45813581609-44443428609-972203018
1016Royal Pulses Trading Co.,LtdU Thein Hsu (MD)No.(4/1), Nyaung Yeikthar Street, Monywa(South) Quarter, Monywa Township,Sagaingtheinhsu.tlm@gmail.com09-5117331
1017Gan Da Mar Na The Co.,LtdU Win Thein (MD)No.(140),7th Floor(B), Kan(West) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon01-38288409-49263143
1018Aventine LimitedU Ko Ko Gyi @ U Soe Naing (MD)No.126 (A), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, YangonCover aemufrSvmay; emrnfrSm;aeonf u'fjym;xkwfNyD; a'g:Zifrif;rif;OD;eHrnfjzpf01-37338809-2006500
1019Paragon Myay Latt Thar Co.,LtdU Ein Yar (MD)Myawaddy Luxury Complex, No.151(A), 9th Floor, Corner of Wardan Road and Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon09-5148132
1020Aqua Max Co.,LtdU Zaw Bo Bo Oo@ Ko Oo (MD)No.84,Min Theiddi Kyaw Swar Road, Hlaing Tharyar Industrial Zone (3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon09-501385201-685644
1021Bo Bo San Co.,LtdU Kyi Wai (MD)No.92, 2nd Floor, 94th Street, Kandawgalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangonaungny65@gmail.com09-514820001-394280
1022San Nay Wunn Co.,LtdDaw Myint Myint Kyi(MD)No.227,Ingyin Myaing Street, 33 Ward, Dagon (North) Township, Yangon09-5101300
1023Bright Dream Co.,LtdU Zaw Min Thet(MD)No.(6), Min Kyaung Street, 3 Ward, Kyaik Wine, Mayangone Township, Yangonbdream.mm@gmail.com09-42103451209-511641209-73204227
1024May Yu Marine Products Co.,LtdU Abdul Hafiz @ U Aung Naing(MD)No.525, May Yu Street, Industrial Zone(1), South Dagon Myo Thit Township,Yangon Region.info@asia-winner.com01-39709701-397100
1025Royal Delight Co.,LtdU Naing Moe(MD)No.193, First Floor, Anawrahta Road, Ward No.6, Lanmadaw Township, Yangon.09-511064501-211619
1026Htoo Khit Co.,LtdU Nay Linn Aung(MD)No.(218/A), Yazardrit Street, 7 Ward, Dagon(East) Township Yangon Region.01-58426709-965073005
1027U Kyaw Moe(Priviate)U Kyaw Moe(Priviate)No(276), Waiponla (6)Street , Gagyi Ward, (North) Okkalapa Township, Yangon Region.09-250719885
1028Great Pulses International Co.,LtdDaw Khin Pyi Tha(MD)No.694/700 , First Floor, Corner of 27th Street and Merchant Road, Pabedan Township, Yangon Region.yfintco@gmail.com01-246622,01-256427,01-252862,01-376750
1029A-Lar Industry Co.,LtdU Hla Wai(MD)No.111, Thingangyun Road, Tamwelay Quarter, Tamwe Township, Yangon Region.01-54834809-5015340
1030Supreme Biotech Co.,LtdDr.Sein Myint@ Ah Sein (MD)No.19/C, Nawaday Gardan Housing, Yangon-Pathein Main Road Beside, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.09-45005930201-687289
1031Aung Thitsar Trading Co.,LtdDaw Aye Moe Khine(MD)Tower(C.), Room No.4M, Royal Sinmin Condo, Ahlone Township, Rangon 09-501577901-386931
1032Diamond Double Star Co.,LtdDaw Gaw Shu Lyan(MD)No.28, Ngu Wah Street, Aye Yeik Mon, Hlaing Township Yangon Region.01-523027, 504695, 09-73024670
1033Bean World Co.,LtdDaw Thin Thin Oo(MD)No.(770/774), Room (002), 2nd Floor, Boygoke Street, 9 Ward, Lucky Condo, Lanmadaw Township,Yangon Region.01-2300110
1034Royal New Ray Co.,LtdU Nyan Myo Htet(MD)Room (219), Thamine (12) Street, No(1) Ward, Mayangone Township, Yangon Region.royalnewray@gmail.com09-508308709-5301017
1035Than Let Hnin Hlaing Hein Co.,LtdU Thura Hein (MD)Room (219), Thamine (12) Street, No(1) Ward, Mayangone Township, Yangon Region.silvertopstar3@gmail.com09-508308709-420064849
1036Rama Nadi Trading Co.,LtdU Harish Kumar(MD)No.17/21, 35th Street, No (3) Ward, Kyauktada Township,Yangon Region.09-5164441
1037Prime International Trading & Logistics (Myanmar) LimitedDaw Khin Thi Nwe(MD)No.4(A-1), U Kyaw Hla Lane(2), 7 Mile, Pyay Road, Mayangon Township, Yangon Region.01-666424
1038Aung Bayin Trading Co.,LtdU Chan Tha(MD)No.305, U Wisara Road, Sanchaung Township , Yangon Region.01-53711801-700147
1039Mandalay Keelboat Co.,LtdU Maung Maung (MD)No.(6/8, 2A), Maupin Street, Sanchaung Township Yangon Region.09-25411114409-795888810
1040Myanmar Access International Co.,LtdU Than Lwin(MD)No.328, Lawpita Street, 35th Quarter,North Dagon Township Yaongon Region.zinminpon@gmail.com09-73039536
1041P N B Trading Co.,LtdU Naing Win (MD)No.(28), Ground Floor, Theik Pan Street, Sin Min Quarter, Ahlone Township, Yangon Region.moezawmyint@gmail.com09-73067009
1042DINS FAMILY Co.,LtdDaw Mary Van Cer(MD)No.(63), Taung Thu Kone Street, Taung Thu Kone Quarter, Insein Township, Yangon Region.aungaungtunyee@gmail.com09-260089529
1043Aung Tha Pyay Tun Co.,LtdU Singravalu@ U Tun Nyein (MD)No.(432), Ya Mone Nar Street, Zay Yar Thiri Quarter , Daw Pone Township, Yangon Region.09-5009016
1044A E C Electrical Co.,LtdDaw Geeta Kumari@ Hla Hla Win (MD)No.(10/12), Bokalay Zay Street, , Botahtaung Township, Strand Block, Yangon.09-25474883309-425007715
1045Khin Kyaw Co.,LtdU Khin Maung Latt (MD)No.C/8, 2nd Floor, Yadanar Street, Yadanarmon Housing , Corner of Wayzayantar Street, Thingangyun Township, Yangon Region.khinkyaw90989.kk@gmail.com09-5178716
1046U. B. T Family Co.,LtdDaw Pwint Mar Thin(MD)No.61, Shwe Kyar Yan Housing, Pin Lon Street, 33 Ward, North Dagon Township, Yangon Region.moesatlay89@gmail.com09-962600830
1047Asia Commerce Co.,LtdU Rasu (MD)No.A/40, 4th Street, Ward No.8, South Okkalapa Industrial Zone, South Okkalapa Township,Yangon Region.asiacommerce999@gmail.com09-5163784
1048Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,LtdU Zaw Lay (MD)No.147,3rd Floor, Corner of 47th Street & Anawrahta Road, Botataung Township, Yangon Region.01-29935301-299354
1049Road To Success Co.,LtdDaw Thida Aung(MD)No.28, Ngu Wah Street, Aye Yeik Mon, Hlaing Township, Yangon Region.bill06ster@gmail.Com01-52302701-504695
1050Seven Golden Jade Dragons Trading Co.,LtdU Khun Phone(MD)No(129), U Kyin Oo Street, 32 Extension Ward, North Dagon Township, Yangon Region..gaurigoldenjadedragon@gmail.com09-5040564
1051RS Ray Myanmar Co.,LtdU Kyaw Myint Naing(MD))No.80,50th Street, Middle Block, Pazundaung Township, Yangon Region.09-788906268
1052N.Y.K Global DiamondCrown Co.,LtdU Tin Soe(MD)No.176-178,Botataung Pagoda Road, Miba Yaik Condo, Pazundaung Township, Yangon Region.09-511418009-7320444401-249967
1053Hlaing Phyo Htet Co.,LtdU Hlaing Myo(MD)Building (L), Room (2), Shwe Sabal Street, Shwe Sabal Yeikmon (4)Quarter, Kamayut Township, Yangon Region.09-76900037309-459000373
1054Dexter Co.,LtdDaw Myat Mon Thwin (MD)No.255, Room No (002), Corner of Tha Pyay Street & Baho Road, Sanchaung Township, Yangon Region.myatmonthwin@gmail.com09-450020958
1055Mi Su Su Co.,LtdDaw Hla Yin Win(MD)No.(Ka-6/23), 72nd Street, Between of Sein Pan Street & Myawaddy Min Gyi Street, Myo Thit (5), Chanmyatharsi Township, Mandalay09-781010133,09-256025499
1056Vardaan Steel & Agro Science LimitedDaw Kay Khaing Myint (MD)No.437(6/E), Corner of Merchant Road & 44th Street, (6) Ward, Botahtaung Township, Yangon Region.infocontact.vsl@gmail.com09-5129760
1057Royal Everest Construction Co.,LtdU San Thein (MD)No.(100/B), 28th Street, (Middle Block),Pabedan Township,Yangon Region.09-975860116
1058Myint Mar San Co.,LtdU Tin Aung Moe (MD)No.80 C, Room No.(104), Kanbawza Lane (2), Shwe Taung Kyar (1) Ward, Bahan Township,Yangon Region.09-797778900
1059Thar Yar Chan Myae Co.,LtdNoor Arlam@U Hla Myint (MD)No.181, 183, 185 ,5th Floor, Bo Myat Tun Street, Biddle Block, 9 Quarter, Orchid Condo, Botahtaung Township Yangon.thannaing131@gmail.comtharyarchanmyae@gmail.com09-507807909-511976701-201325
1060Unique Innovative Trading Co.,LtdU Zaw Hein (MD)No.44, 117 Ward, Kone Baung Street, Kone Baung Housing, East Dragon Township, Yangon Region.enquery@uitmm.com09-443211185
1061Aung Htet Wai Yan Co.,LtdU Narine Prasad @ Thet Aung (MD)No.567, Room No.(704) ,7th Floor, MAC Tower, Merchant St, Ward No.(2), Kyautada Township, Yangon Region.ahwy.office@gmail.com01-240229
1062Grand Wynn Enterprises LimitedU Hla Win (MD)No.40, 67th Street, Botataung Township, Yangon Region.01-9010077,01-294045
1063Myanmar Padonmar International Co.,LtdDaw Nwe Nwe Tin Oo (MD)No(13/14), Bohosi Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon Region.01-211817, 01-211840
1064Together Forever Group ServicesCo.,LtdU Aung Kyaw(MD)No.(35), Lone Chin , 88th Street, Kantaw Kalay(West) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.09-5175034
1065Mahabir Krishna Agro Private LimitedU Amit Kumar@ U Kyaw Kyaw Tun (MD)No.(85), U Pho Hlaing Street, Industrial Zone(2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.09-450048547
1066Shwe Soe Co.,LtdU Maung Aye Tun (a) U Mahmed Shar(MD)No.116/118, 4th Floor- A, Bokalay Zay Street, Ward No.(8), Botahtaung Township, Yangon Region. 01-8398149, 8398150
1067Renu & Brothers Co.,LtdU Umesh Kumar (MD)No.159, Shwe Yin Aye Kyaung Street,(17th)Ward, Industial Zone(5), Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.90.umeshkumar@gmail.com09-5388290
1068Flora Land Co.,LtdU Soe Paing (MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.01-68144601-530460
1069Successful Rain Co.,LtdDaw Thiri Zaw (MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.01-68144601-530460
1070Royal King Star Co.,LtdU Aung Thet Maw(MD)No.(74), First Floor, Shwe Bontha Street, Pabedan Township, Yangon Region.01-24360301-370877
1071UAT Group Construction Co.,LtdU Aye Tun@ U Mahmed Shah (MD)No.116/118, 4th Floor- A, Bokalay Zay Street, Ward No.(8), Botahtaung Township, Yangon Region.09-500288709-775002887
1072U Thamardi International Co.,LtdU Maung Maung Lwin @ U Visvasan(MD)No.68, Bo Soon Pat Street, Pabedan Township, Yangon Region.01-25183801-251839
1073New Golden Everest Agro (Myanmar) Co.,LtdU Parsuram (MD)No.(186), Ground Floor, 49th Street, (10)Ward, Pazundaung Township, Yangon Region.sanjskyxx@gmail.com09-44408061501-2301543
1074Y.Y. T International Co.,LtdDaw San Yee @ Chai Wee Lin (MD)No.52, Strand Road, Sin Min Quarter, Ahlone Township, Yangon Region.01-21143409-793351573
1075Myint Moh Hein Co.,LtdDaw San Yee @ Chai Wee Lin (MD)No.119, Mg Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.01-22756601-211248
1076Seven Tigers Tdg Co.,LtdDaw Win Win Aye (MD)No.4, Thiri Myaing Street, Htauk Kyant(Southern), Mingalardon Township, Yangon Region.09-420788584
1077Shwe Min Shin Co.,LtdU Kyaw San (MD)No.30, Penthouse(A+B), Thiri Zayar Street, Zwana Quarter, Thingangyun Township, Yangon Region.shwe.min.shin@gmail.com09-785161021
1078Green Asian Dynasty Co.,LtdU Kyaw Moe Htet (MD)No.28, U Aung Myat Street, Thapyaygone Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.greenasiandynasty@gmail.com01-290553
1079Taung Paw Tharr Yee Shinn (Agriculture)Co.,LtdU Aik Sai (MD)No.9/10, Bay Kyinn Road, West Gyogone Quarter, Insein Township, Yangon Region.01-68162509-2015196
1080Bio- Nutrient Systems Co.,LtdDaw Thae Ei Phyu(MD)No.9/110 B, Nawadday Housing, Hlaing Tharyar Township, Yangon Region.09-25022355
1081Four Golden Stallions Co.,LtdU Kyi Moe(MD)No.219, 12th Street, Thamine Word No.(1), Mayangone Township, Yangon Region.4goldenstallions@gmail.com09-974978224
1082Silver Yadanar Bon Co.,LtdU Chandra (MD)No.118, Shwebontha Street, Ground Floor, (6)Ward, Pabedan Township, Yangon Region.09-5006544
1083Variety Trading Co.,LtdDaw Hnin Yu Hlaing (MD)Building No(35), Room No 4, Sabel Street, Boe Lane Aung Mingalar Quarter, Tamwe Township, Yangon Region09-5171413
1084Bago Nay La Wun Co.,LtdU Tin Soe (MD)No.412, Seikkan Thar Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.bagonaylawun@gmail.com09-5117341
1085Hnin Kay Zin Co.,LtdU Soe Thein Oo(MD)No.15, Block (32), Nawaday Garden, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.09-77503398809-782004608
1086Rain Shine International Co.,LtdDaw Than Than Htay(MD)No.12,Thukhamain Street, Shinsawpu Quarter, Sanchaung Township, Yangon Region.01-502142
1087United Dragon Co.,LtdU Kyaw Win @ Lee Ah Lain (MD)RoomNo,(704), Maw Tin Tower (B), Lanthit Street, (3)Ward, Lanmadaw Township, Yangon Region.uniteddragon168@gmail.com01-2315211
1088Zenith Infrastructure Co.,LtdU San Naing (MD)No.(2/48), 8th Street, Mya Thar Yar, MyintKyeeNar 09-5331305
1089AJ Myanmar Co.,LtdU Tin Myint (Chairman)Building No.B, Room No PH-1, Myawaddy Condo Corner of Bogyoke Aung San Road & Wardan Street, Ward No.(8), Lanmadaw Township, Yangon Region.01-2301383
1090Myanmar Green Hill Co.,LtdU Sudhir Kumar (MD)No.44, 6 th Floor, 94th Street, Kandaw Galay (South) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Region.09-765074548
1091New Moon Family Co.,LtdU Arasu (MD)No.B/40, Naungyoe Street, Bayint Naung Quarter, Insein Township Yangon Region.09-514862309-979369572
1092Nature Green Glory Co.,LtdDaw Nay Chi Win (MD)No.668, Byamaso Road, South Okkalapa Township Yangon Region.nainghtunlwin@gmail.com09-76520301701-577979
1093Sein Loon Pyan Co.,LtdDaw Thi Thi San (MD)No.139,1st Floor, (7) Ward, Andawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon Region09-511068101-223782
1094ZK ZN Trading Co.,LtdU Soe Aung (MD)No.44, 10th Street, 4 Ward, Lanmadaw Township, Yangon Regionzkzn279@gmail.com09-511428609-421942884
1095Toe Lin Aung Co.,LtdU Soe Lwin(MD)Room No.(A-702), Bayint Naung Tower (2), Hledan Main Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Regiontoelinaung702@gmail.com01-53890809-962300470
1096Prasad & Co.,LtdU Rajendra Prasad(a) U Nay Myo Kyaw(MD)No.47, 1St Floor, 29th Street, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon Region01-25481009-5017280
1097Ayeyar HinThar Trading Co.,LtdU R Yudh (MD)No.531,Ye Ta Khon Tower(1104,1105,1106),11en Floor, Lower Kyee Myin Daing Township, Yangon Region.ryudh.ayht@gmail.com508070,508232~34
1098Shwe Naga Minn Trading Co.,LtdU Win Myint(MD)Room No.101, First Floor, Central Tower, Anawrahta Road, Between 39x40 Street, Kyauktada Township, Yangon Region.09-5117889
1099Toe Tet Hlaing Trading Co.,LtdDaw Shwe Zin Myint@ Daw Swe Zin MyintNo.13/A, Mingalar Street, Nant Thar Gone Quarter, Insein Township, Yangon Region01-364372509-5167922
1100Argo Myanmar International Co.,LtdDaw Myat Mon Thwin (MD)No.(10/126),5B, Mahar Bandoola Road, 28 Ward, North Dagon Township, Yangon Regionargomyanmar7777@gmail.com09-45002096809-421171242
1101Lwin Oo Htwe Trading Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Regiondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1102Htoo Tint Goneyi Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township Yangondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1103Thiha International LimitedU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) LanmadawTownship, Yangon Regiondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1104Myanmar Development Consortium International LtdU Ohn Hlaing (MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township Yangondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1105Royal A To Z Holdings Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township Yangondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1106Silver Sugar Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Regiondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1107Ngwe Gone Yaung Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Regiondrmgmgaye@moehtetgabar.com09-500171701-212311
1108Moe Hein Co.,LtdU Ohn Hlaing (MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Region09-500171701-212311
1109Maou Akari Int'l Co.,LtdDaw May Pyae Sone Kywe (MD)No.4, Thiriyadanar Street, 16 Quarter, Yankin Township, Yangon Regionmaouakari@gmail.com09-501813109-421113277
1110Big M Group Services Co.,LtdMr. Weerapat Jittiaramkul(MD)No.4, Thiri Myaing Street, Htauk Kyant (Southern) , Mingalardon Township, Yangon Regionbigmgroup@gmail.com09-5280693, 09-2044003
1111Kyaw Ye Tun Co.,LtdU Kyaw Kyaw Htun(MD)No.116/118, Bogalay Zay Street(Upper Block), 4th Floor(A), Ward No.(8), Botataung Township, Yangon Regiondana.myanmar18@gmail.com09-531188701-8398149
1112Yang & Yang Trading Co.,LtdU Sai Kyaw Than(Director)No.761, Aung Thiri Street, 28 Ward, Dagon (north) Township, Yangon Regiondoubleytrad@gmail.comvangyangtrad@gmail.com09-44443428509-458135816
1113Myanma Agricultural & General Development Public Limited (MAGDPL)U Tun Lwin (Chairman)Shwe Zabu River View Complex, 23 G-1, No.3B, (Tower A- C), Ground Floor, Stand Road, Ahlone Township Yangoninfo@magdpl.com01-2301787
1114Shwe Sakra Co.,LtdU Zaw Min Tun(MD)No.117/119, Diamond Condo, 8th Floor, 49 Street (Middle),(1)Ward, Pazundaung Township, Yangon09-78513584301-201311
1115ATK - April Service Co.,LtdU Khin Maung (MD)No.(60/64), 4th Floor, 44 Street, 6 Ward , Botahtaung Township, Yangon.09-5003759
1116M A T S Myanmar Co.,LtdDaw Thandar Win (MD)No.(60/64), 4th Floor, 44 Street, 6 Ward , Botahtaung Township, Yangon.09-43180060
1117Royal New Generation Trading Co.,LtdDaw Hla Hla Yin(Director)No.(1-15),U Pine(30), Ta/89, Thazin Street, Between (62x63), Street, Pyi Gyi Takhon Township, Mandalay09-250865166
1118Bright Light Group Co.LtdU Kyaw Win (MD)No.18, Industrial Lane(3), Ngwe Pin Lae Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township Yangon.brightlight.co.ltd@gmail.com09-5022779
1119Shan Yarzar Co.,LtdU Sai Win Hlaing(a) U Aung Kaung Myat (MD)Dhamazedi Road, No.908, 9th Floor,Yuzana Twin Tower, Sanchaung Township Yangon Regionsmtsmtmyanmar@gmail.com01-516567
1120Myanmar Thein Co.,LtdU Maung Thein (MD)No.(141/145),Room No.(9/B), 9th Floor, United Condo, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township , Yangon Regionmaungthein5@gmail.com09-511101801-38135201-392240
1121WanChan YinSein Co.,LtdU Thet Myint (MD)No.50/62, (B) Ward, Between 73 & 74 Street, Myawaddy Mingyi Road, Pyigyitagon Township , Mandalay Regionwanchantrading@gmail.com09-40022022
1122Mottama Trading Co.,LtdDaw Shouk Phway(Director)No.(114/116),1st Floor (Right), 46th Street, Ward No. 10, Botahtaung Township Yangon Region09-523246801-618797
1123Amara Moe Co.,LtdDaw Ohnmar Soe (MD)Botataung Pagoda Road, No.182/194, Room No.(4/C), Hninsi Condominium, Pazundaung Township Yangon Regionrekha.myanmar@gmail.com09-450052368
1124Pyi Hein Naing Trading Co.,LtdU Si Thu Khant (MD)Building No.4, Room No.202, Myaing Hay Wun Housing, 8 Mile, Mayangone Township,Yangon.mgmoffice999@gmail.com09-5001018
1125Kaung Hlyan New Asia Co.,LtdU Than Aung (MD)No.(AA/22), Mingyu (105) Mile Quarter, Muse Township, (North)Shan State 09-555000909-972679075
1126Nat Myinn Phyu Co.,LtdU Myo Ko Ko (MD)No.(Ka/76), Kantkaw Street, Bayint Naung Pwe Yon Tan, Mayangone Township Yangonmyokoko@gmail.com68038709-5198883
1127Naing Wann Trading Co.,LtdU Myo Myint (MD)No.132, Mingalar Street, Waybargie Myothit North Okkalapa, Yangonnaingwannmyanmar@gmail.com09-427684590
1128Chan Min Trading Co.,LtdU Sweo Chand@U Ram Naryin (MD)No.709, La Pyayt Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Road, Dagon Township Yangon 09-42198228801-339252
1129Maung Maung Gyi Trading Co.,LtdU Maung Maung Gyi @ Abdul Rahman (MD)No.39, Shwe Bon Tha Street, Pabedan Township Yangon01-24991701-371282
1130Myan Star Logistics LtdU Phone Phone Naing (MD)No.13,Corner of 2nd Street & 3rd Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township Yangoninfo@myanstarlogistics.comwilson@myanstarlogistics.com01-63936601-639463
1131Rio Commodity Co., LtdU Moe Sat Phyo Han (MD)34,Level 5, Room (A), Phone Gyi Street, Ward (6) Lanmadaw Township Yangonmoe@riomyanmar.com09-2007775
1132Honda (Myanmar) International Co.,LtdU Tin Sein Win (Director)No.Salein/79F, Corner of Sein Pan & Ingyin Street, Bayint Naung Trading Compound, Mayangone Townshipgreatwallmyanmar@gmail.com01-3528965
1133Taunggyi Grain Co.,LtdU Kyaryi @ U Jimmy Win (Director)No.100/2, Taung Lay Lone Village, Taunggyi Township , Southern Shan State Myanmarjimmywin@gmail.com09-5059220
1134Myanmar Agri Success Co.LtdU Khin Mg (MD) No.(60/64), (5th Floor), 44th Street, 6 Ward, Botataung Township Yangonkhinmgatk@gmail.com01-240987
1135Myanmar Healthy Harvest Co.,LtdU Kyaw Tun Oo(MD) No.(153/B), Anawrahtar Lane (3) Kyeepwaryay Ward, Thingangyun Township Yangon 01-24098709-5189411
1136Myanmar Honest & True Co.,LtdU Vijay Sankar (MD)No.(124), Bawdi Street, Painnaigone Ward, Insein Township Yangon09-5018639,09-420104385
1137Sun and Moon Co.,LtdNaw Augustine (MD)No.858, U Wisara Street, 34 Quarter, North Dagon Townshipsunandmoon@gmail.com09-77287128009-43038994
1138Globiz Logistics Co.,LtdDaw Nandar Maw (MD)No.406/4 Floor, Olympic Tower Corner of Mahabandoola Street & Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon Regionglobizlogistics2017@gmail.com09-503877601-398317
1139Mega Million Co.,LtdDaw Moe Moe (MD)No.303,(32) Street, Between (84x85) Street, Chan Aye Thar San Township Mandalay Region 09-220028609-5151491
1140Global Glorious Asia Co.,LtdDaw Htay Ei War (Director)No.303,(32) Street, Between (84x85) Street, Chan Aye Thar San Township Mandalay Region 09-5102358
1141Kyaw Pyi Aung Co.,LtdU Kyaw Swe (MD)No.3/1 Thitsar Main Road, Nantaw Gone Quarter, Meikhtila Township Mandalay Region 09-2201254
1142Lucky Palace Co.,LtdU Htay Oo (a) Htay Lwin (MD)Corner of Bank Street & Maha Bandoola Garden Street No (33-49), Room 06, 4th Floor, Kyauktada Township Yangon Region 09-96500726201-389100
1143Triangle Asia Co.,LtdU Kyaw Swe (MD)No.(Sa/2), Block (51), Ohboshwe Kyin Ward, Aung Myay Thar San Township Mandalay Region 09-96201241309-2012413
1144Dana San Eain Co.,LtdU Arkar Kyaw (Director)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon 09-444450677
1145Hein Min San Co.,LtdDaw Aye Sandar Aung (MD)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon 09-523141609-785231416
1146Aung Hsu Aung Co.,LtdDaw Aye Sandar Aung (Director)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon 09-523141609-785231416
1147New Shwe Yaung Chi Co.,LtdU Naing Lin (MD)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon 09-5233586
1148WHL Trading Co.,LtdU Paing Tha Htoo (MD)Yan Aung 3 Street, No-6, 4th Floor, Yan Kin Township Yangon Regionwhltrading2019@gmail.com09-262618866
1149Ngwe Taung Shwe Pyi Co.,LtdU Soe Paing (MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1150Royal San Htate Htar Co.,LtdU Aung Myo Thein (Director)No.124/125, Industrial Zone (4), Bayintnaug Street, Shwe Pyi Thar Township Yangonsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1151Nwe Thar Ki Min Co.,LtdU Aung Sun Htwe (Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1152Mahar Theingkha Co.,LtdDaw Hlaing Thandar Htwe(MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1153Taryar Nan Myint Co.,LtdDaw Su Hla Phyu(Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1154Bawga Setkyar Co.,LtdU Than Tun Lin (MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1155360 Degree Energy Co.,LtdU Lawsi (a) U Ko Ko(Director)No.451, Pyay Road, Kamaryut Township.360degreeenergy@gmail.com
1156Shwe Yarsu Co.,LtdU Aik San (MD) No.27, Corner of Sabai Street & 4th Street,Thirimon Plaza Bayintnaung, Mayangone Township Yangon Regionshweyears@gmail.com
1157Super Light General Trading Co.,LtdU Than Tun Oo (MD)No.49, 101 Road,Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Regionsuperlight2015@gmail.com
1158Alma Aung Family Co.,LtdU Kyaw Soe Latt (MD)No.135/10-Zay, Between 23 x 24 and 82 x 83 Street, Shwe Gyi Myint Lane Thwe Chan Aye Thar Zan Township Mandalay Regionalmaaungfamily@gmail.com
1159Otto Electronic Myanmar Co.,LtdU Wynn Aung(MD)No.278, (R-7) Street, Mingalardon Township Yangon Region
1160Great Tuntay Co.,LtdU Than Win(MD)Akwet No (649) Oo Paing (84), Hayma Marlar(North) Ward, Mahar Aung Myay Township Mandalay Regiongreattuntay2016@gmail.com
1161Golden Throne Co.,LtdU Than Win(MD)Oo Paing No (649) ,Room No (3), Between (73 x 36) Street, 37 Street, Hayma Marlar(North) Ward, Mahar Aung Myay Township Mandalay Regiongoldenthronegt@gmail.com
1162Fortune World Co.,LtdU Ko Ko Naing(MD)No.1132, Myintzuthaka Street, 12 Quarter , Shwe Pyi Thar Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1163Tun Tauk Nay Wun Co.,LtdU Ye Win Tun (Director)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1164Holly Field Co.,LtdU Nyi Nyi(MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1165Ngwe Su Latt Co.,LtdDaw Su Hla Phyu(Director)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1166Domain Gold Co.,LtdU Min Lu Zaw(MD)No.845, Pathein Road, 10 Quarter, Shwe Pyi Thar Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1167Manaw Myint Myat Co.,LtdDaw Myat Su Mon(Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1168Zambu Shwe Cin Tun Co.,LtdDaw Hlaing Thandar Htwe(MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1169Dynamic Unity Co.,LtdDaw Nilar Tun(Director)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1170Novel Sun Co.,LtdU Kyaw Thin Aung (Director)No.BSH-1, Baho Road, Hematite Shop House, Homllan Station Quarter, Sanchaung Township Yangon Region sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1171Max Bliss Co.,LtdU Aung Sun Htwe (Director)No.BSH-1, Baho Road, Hematite Shop House, Homllan Station Quarter, Sanchaung Township Yangon Region sp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1172Mahar Yamon Co.,LtdU Zar Ni Aung(Director)No.1132, Myintzuthaka Street, 12 Quarter , Shwe Pyi Thar Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1173THARYAMON Co.,LtdU Soe Paing(MD)No.124/125, Industrial Zone (4), Bayintnaug Street, Shwe Pyi Thar Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1174Royal Seven International Co.,LtdU Aung Aung(MD)No.71/73, Thein Phyu Road, Ward No.(6) Botahtaung Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1175Thukha Gone Yi Co.,LtdU Aung Sun Htwe (Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1176Pyae Sone Di Par Oo Co.,LtdU Zar Ni Aung(MD)No.845, Pathein Road, 10 Quarter, Shwe Pyi Thar Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1177Merchant Wind Co.,LtdU Kyaw Thin Aung (MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1178Ayar Min Naing Co.,LtdDaw Khin Myat Swe (MD)No.124/125, Industrial Zone (4), Bayintnaug Street, Shwe Pyi Thar Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1179Prosper Wealth Co.,LtdDaw Shwe Cin Myint (Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Regionsp.paingfamily@gmail.comsoepaing@paingfamily.comaungsan@paingfamily.com01-68144601-53128601-530460
1180Trevo Co.,LtdU Tin Sein Win(MD)No.627,31 Street, Bet 77 th x 78 th Street, Kitzanamahe Quarter, Chanayetharzan Township, Mandalay Region02-66602
1181Myanmar Xing An Co.,LtdU Tin Tun(MD)No.303/304, Pyun Street, Za-South Ward, Thingangyun Township Yangon Regionmyanmarxingan@gmail.com09-5029864
1182Shwe Pyae Sone Htay Co.,LtdDaw Ni Ni San (MD)No.(05-02), Crystal Tower, Kyun Taw Street, Kamaryut Township Yangon Regionnolin7299@gmail.com01-933914801-9339149 Ex 25
1183Myanmar Ionic Logistics & Trading Co.,LtdU Sai Laung Khay (Director)No.39, Ground Floor,43rd Street, BotataungTownship, Yangon.
1184Nova Bright Co.,LtdDaw Win Htet Htet Naing (Director)No.11, Aye Yeik Mon Main Road, Hlaing Twonship
1185ARYAN GROUP Co.,LtdU RAM AWADESH (MD)No.(39/B), 6th Floor, 7 Ward, Bogalay Zay Street, Botahtaung Township Yangonrsatrading.9999@gmail.com01-376874
1186Bawga Myanmar LtdU Arkar Phyo Maung(Director)No.(74),84st Between Myo Haung and Sagaing Lann Twe, Chan Mya Tharsi Township Mandalay Regiondr.arkarphyomg@gmail.com
1187FIGAMI Food Production LtdU Toe Hlaing(Director)No.5, Bayintnaung Street, Yangon Thit, Thuwanna, Thingangyun Township Yangonroyalcrownsupplychain@gmail.com
1188Resources Group Trading Co.,LtdU Myint Maw(Director)Plot No (20/21), Thilawa Port Development Zone, Kyauktan Township Yangon Regionrgtclc@gmail.com
1189Top Winner International Pty LimitedDaw Kaw Kaw Kyaing(MD)Corner of 6th Street & Strand Road, Unit 604 Level 2, Lanmadaw Township Yangon Regionakariagency@gmail.com
1190Land Lord Hotel Co.,LtdDaw Khin Swe Lei(MD)No.52/C, Aung Thapyay Road, Bayintnaung Pwe Yone Dan, 1 Ward, Mayangone Township Yangon Region.01-3681216 01-3680010
1191Great Tree Co.,LtdU Win Naing(MD)No.277, First Floor(left),40th Street, 9 Ward, Kyauktada Township Yangon Regiongreattree.biz@gmail.com
1192 Khin Kyaw & Family Co.,LtdU Khin Maung Latt (MD)Myintawthar Road,No.5(B),Htuparyone(1)Quarter, Thaketa Township Yangon Regionkhinkyaw90989.kk@gmail.com
1193DKD Co.,LtdU DEVANAND (MD)No.1599, Khattar Street ,Ward No.54, South Dagon Township Yangon Region.dewanand.ygn76@gmail.com
1194Royal Great Asia Co.,LtdU San Thar Aung (MD)No.79/81, Room No.9(A), Bogyoke Aung San Road, Ward No.10, Pazundaung Township, Yangon Regionsantharaung70@gmail.com
1195Famous Duwon Trading Co.,LtdU Win Ko @ U Aung Nu Win (MD)Arthawka Street H/66 Bayintnaung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon Regionaungnuwinyangon@gmail.com
1196Standard Family Trading Co.,LtdU Hein Htet Lwin (MD)Setthmu Street, No 2964/2, (63)Ward, South Dagon Township Yangon Region standardfamily179@gmail.com
1197Thadar Nyo Co.,LtdU Zaw Min Tun(Director)Sin Shwe Le 3 Street, No.315, No.(5)Quarter, Myawaddi Township , Kayin State Myanmarzmintun001@gmail.com
1198Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,LtdDaw Mon Mon Ei (Director)No.16, Bo Gyoke Street, 5 Ward, Myawaddy , Kayin State shwepwintngwepwint09@gmail.com,thanthein175@gmail.commonei4u@gmail.com
1199Precious Myawaddy Logistics and Supply Chain LimitedDaw Su Mon Htwe(Director)Bogyoke Street, No (E/2) No.1 Quarter, Myawaddy City Kayin State preciousmwd@gmail.com
1200Agro Global Co.,LtdMr.Park Nam Hee(MD)No.(666), Field No.(61), Lay Htoe Kone Thar, Yan Dwin Nga Kyaung Village Compound , Nyaung Thone Pin Village Yat Sauk Township , Southern Shan State Myanmarkpmk2011@gmail.com
1201Hein Aung Tet Export & Import Co.,LtdU Tin San Aung(Director)Aung Myay Shwe Bon Street(3), No 4 Quarter, Myawaddy Township Kayin State Myanmartinsanaung29@gmail.com
1202Man Shwe Pyi Thar Gyi Brothers Co.,LtdU Myo (Director)No.4/D, Inya Myaing Street, Shwe Taung Gyar (2)Quarter, Bahan Township Yangon
1203Sky Deck Co.,LtdDaw Pike Yin Soe(MD)No.(232), (22) Street, Yanpal, Aung Yadanar Quarter, Magway Township Magway Regionsoeoilmillmagway@gmail.com
1204DAAMAK AGRO CO.,LTDU Aung Naing (Director)No.35, Ground Floor, Zalun Street, Sanchaung Township Yangonaungayeaye1989@gmail.com
1205Century Royal Trading Co.,LtdU Than Htut Oo(Director)No.34,96th Street, Ground Floor Lutlattyay Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township Yangoncenturyroyaltrading@gmail.com
1206NEUGEN Trading Limited Ms.Pamella Chiang(Director)No.221, Sule Pagoda Road, #10-01 Sule Square, Kyauktada Township Yangonneugentrading@gmail.com
1207B.F.L Group Co.,LtdU Naing Win Than(MD)No.(105),3rd Floor, 94th Street, Kankawlay Ward, Mingalar Taung Nyunt Township Yangoncontact@bflgroups.com
1208Royal Galaxy Star Co.,LtdU Soe Zin Min Htut (Director)No.G(79/D), Padauk Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan , Mayangone Township Yangon Regionroyalgalaxystar@gmail.com
1209Khine Yadanar Win Trading Co.,LtdU Htut Khine Win (Chairman)No.32/D, Avenue Street, Pyay Road,Ward No (11), 6 1/2 Miles, Hlaing Township Yangonhtutkhinewin.mr@gmail.com
1210Sagon City Co.,LtdDaw Soni Kumari(Director)No.17,Sagon Su Village, Yechangi Villagr Group, Phyu Township, Bago Regionmmsagoncity@gmail.com
1211Dawna Alin Co.,LtdU Saw Maw Htoo(Chairman)No.145,Tatanku Quint, Asia Highway, Kawkareik Township , Kayin Statedawnaalindna@gmail.com
1212Nano Land Co.,LtdU Khin Maung Soe(MD)No.A(1),Room(502),Zaw Ti Ka Housing, Za/North Ward, Thingangyun Township, Yangon Regionnanolandinfo@gmail.com
1213Linn Gone Yaung Trading Co.,LtdDaw Thit Sar (MD)No.267,1st Floor,Bo Myat Tun Road, Upper Block, 10 Quarter, Botahtaung Township Yangon Regionlinngoneyaungtrading@gmail.com
1214Taokae (2019) Co.,LtdU Saw Min Phone Oo(MD)No(5/84),Hway Shan, Myawaddy, Kayin State wod21581@gmail.com
1215Lin & Lee Private LimitedSai Aik Sai (Director) No.(8), Pahtama Street, Talaing Su Ward, Myeik Township, Tanintharyi Region , Myanmarsitthuratun9@gmail.com
1216Eco Asia Co.,LtdDaw Saw Thanda Oo(MD)No.319/1, Anawrahta Road, Pabedan Township Yangon Region
1217United Blue Ocean Co.,LtdDaw Yadanar Thein(Director) Building No.2, Room No.44, Station Street, Pyi Thar Yar Housing, Bauk Htaw, Yangon Regionangelpinky46@gmail.com
1218Pyae Pyae Htun Co.,Ltd U Wai Lin Oo(Director)No.A/856, Aung Namate Taung Chay Street, Zay Tan (9) Ward, Tamu Township, Sagaing Regionphyowayhtun17@gmail.com
1219Five Colours Co.,LtdU Aung Kyaw Lin(Director)No.71, Yadanar Street, Kamaryut Township Yangon Regionttyein@gmail.com
1220Khit Myan Services Co.,LtdU Soe Tun (Director)No.440,Waizayantar Road, 3 Quarter, South Okkalapa Township Yangon Region
1221Golden Lion World Foods Co.,LtdU Soe Tint (MD)No.64, 121st Street, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Regionsoetint3@gmail.com
1222Professional Alliance Marketing Co.,LtdU Sein Lwin(Director)Corner of Thumingalar Road and Thiri Zayar Street, No.824, (7) Ward, South Okkalapa Township Yangonpamfieldmarketing@gmail.com
1223MPTK Co.,LtdMR.THANAKRIT KOSONSITTIWIT (Director)No.6(3B),149th Street, Pyar Yay Gone Quarter, Tamwe Township Yangon Regionmptk.export@gmail.com
1224Myanmar Cotton Manufacturing Co.,LtdU Kaung Hlaing(MD)No.(H/164), 60 Street(B), Between (Phoeyarzar & Kanaung)Street, Pyigyitagon Township , Mandalay Regionmyanmarcotton123@gmail.com
1225P.M.H Precious Myanma Heart Co.,LtdDaw Hay Mar Hnin (MD)No.(61), Shwe Kyar Yan Housing, Pin Lon Street,Dagon Myo Thit (North) Township Yangon Regionoffice@preciousmyanmaheart.com
1226Htoo Myat Chanthar Co.,LtdU San Oo (MD)No.(047), 5th Floor, Bayint Naung Tower, Bayint Naung Road, 4 Quarter,Kamayut Township Yangon Regionhtoomyatchanthar1@gmail.com
1227Chung Bo Myanmar Food and Global Co.,LtdU Tint Lwin (Director) Phattaw Village Tract, Pyawbwe - Natmauk Road, Kwinn No (137), Pyawbwe Township, Mandalay Regioncbg@chaungboglobal.com
1228Extrovert Consulting & Business Development Services Co.,LtdDaw Pwint Thet Paing Tun(MD)Upper Pansodan Street,No.86, Kantawkalay(West), Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Regionextrovertconsult@gmail.com
1229Shwe Sin Nan Taw Trading Co.,LtdU Hlaing Wunna(MD)14th Street, Between 86th & 87 th, Block (70), Pyigyiyanlone, Aungmyaytharzan Township Mandalay Region Myanmarshwesinnantaw2017@gmail.com09-454444556
1230Golden Eugenia Co.,LtdDaw Soe Mar Lar (MD)7th Street, No.181, (10) Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region Myanmargoldeneugenia2019@gmail.com09-966057246
1231Rose City (Myanmar) Co.,LtdU ARHYUP ALLY (MD)No.126/130, Kon Zay Dan Street, Pabedan Township Yangon Region Myanmarosierlimited@gmail.com09-786687744
1232Ayeyar Asia Agriculture Production Co.,LtdDaw Thi Da Win (MD)No.301, Industrial Zone(1), Magwe Street, Dagon Myothit (South) Township Yangon Region Myanmarayeyarasia@gmail.com09-97135298901-2345491
1233Shu Ma Wa May Co.,LtdU Soe Naing (Director)No.42/36, Industrial Road Zone -1, Shwe Pyi Thar Industrial Zone, Shwe Pyi Thar Township Yangon Region Myanmar09-778855812
1234Pann Cherry Win Co.,LtdU Hlaing Min Oo(MD)No.(E/5),Yaytamar Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan , Mayangone Township Yangon Region Myanmarhlaingminoo@gmail.comzyulwin@gmail.com09-25329797909-774975370
1235Heyday Agricultural Trading Co.,LtdU Htet Khine Win (MD)No.(56/57), 6th Street, Hlaing Yadanar Mon , 12th Ward, Hlaing Township, Yangon.zarniwin12345@gmail.com09-26973235109-77700422609-5053661
1236ZA YA LIN CO.,LTDDaw Khin Moe Moe San (MD)No.(D-15-B), Aung Tha Pyay Street, No (1)Ward, Mayangone Township Yangon .01-68060101-681405
1237Golden Peas Commodities Co.,LtdU Elangowan@U Aye Myo Min(MD)Building No.(21), 5 Floor, Kyaung Lane(3)Street, Kyisu Ward, Dawpone Township Yangon .commodities.gp@gmail.com09-444080615
1238Empire International Trading Co.,LtdU Han Lin Aung (MD)No .275,Aye Yeik Mon 5th Street & Zakawar Street Corner, 5 Ward HlaingTownship Yangon .EmpireInternationalTradingMM@gmail.com09-550437601-53004001-530208
1239Agribiz International Private LimitedDaw Ar Thee (MD)Yegu Station Street,No.33,8 Quarter, Mayangone Township Yangon .agribizinternationalpvtltd@gmail.com09-420099345
1240MACCA FOOD INT'L Co.,LtdMR.KAMRAN QURESHI(MD)Parami Road, No.2A-#2C, Royal Maylikha Condominium, Mayangone Township Yangon Region Myanmarmacca.ygn@gmail.com09-5144654
1241CK Frozen Foods Yangon Co.,LtdDaw Khin Thuzar Htun (MD)No.181, U Shwe Bin Street, Industrial Zone(1)113, East Dagon Myothit Yangon Region Myanmarckfffcl@gmail.com, sinyangon@gmail.com09-541237509-443082081
1242Second Chance LimitedU Soe Myint@ IQBAL(MD)No.178/180,4th Floor, 35th Street, No.(3)Quarter, Kyauktada Township Yangoniqbalsoe@gmail.com09-5521021
1243Fah Sai Co.,LtdU Sai Moon (MD)No.65/B, 15 D, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township Yangongoldencrown.services16@gmail.com09-785089113
1244Agro Plus Co.,LtdU Pragalathan@U Kyaw Min Oo(MD)Room No.705,7th Floor,Mahar Nawarat Condo, No.5 Quarter, Botahtaung Twonship Yangon Regionacprabhu1990@gmail.com01-820278009-76518141009-5181410
1245Astonished Co.,LtdU Sai Myat Min(Director)No.(133)8/A, Bogyoke Street, (10) Quarter, Botahtaung Twonship Yangon Regionastonished.myanmar@gmail.com09-889882289
1246Golden Light International Co.,LtdU Aye Tun(MD)No.64, Baho Road, Sanchaung Twonship Yangon Region09-5015795
1247Himalaya Int'l Co.,LtdU Hira Lal (MD)No.1058(Ground Floor,Yan Pyay 5 St(EAST),2/South Ward, Tharketa Township Yangon Regionhiralallh1@gmail.com09-5130434
1248Aung Yu Co.,LtdU Aung Tun Win (MD)No.55, First Floor(Left) , Mingalar Street, San/North Ward, Sanchaung Township Yangon Region09-5140850
1249Aung Zay Ya Phyo Export & Import Co.,LtdU Aung Moe(MD)No.80,4A, Mingalar Road, Sannorth Quarter, Sanchaung Township Yangon Regionaungmoe1500.ms@gmail.com09-5330161
1250Nay AND HAN FAMILY LIMITEDDaw Yoon Mi Mi Aung(MD)No.261,Ground Floor, 5 Quarter, Bogyoke Road, Shwe pyi thar Township Yangon Regionyoonmimiaung6101990@gmail.com09-506558009-5177136
1251Aung Bhone Dana Co.,LtdDaw Aye Tun Oo(MD)No.(165/B), Kyansitthar Street,5 Floor, Kyi Pwar Yay Ward, Thingangyun Township Yangon Regionaungbhonedanacompany@gmail.com09-420222326
1252Zar Pann Eain Co.,LtdU Tay Zar Aung(MD)No.795(B), Thumingalar Street, 7 Ward, South Okkalapa Township Yangon Regionzarpanneaincompany@gmail.com09-262635369
1253Fortune Story Co.,LtdU Win Maung(MD)No.(118),Myawutye Road, 29 Quarter, Thingangyun Township, Yangon Regionpearlshwesincompany@gmail.com09-695407099
1254Min Latt Co.,LtdU Tin Htunn Kyaw(Director)No.(63),First Floor(Right),29th Street, Pabedan Township, Yangon Regionminlattcompany@gmail.com01-37381409-767095866
1255Seinn Lae Thwin Co.,LtdU Kaw Tel Yan(MD)No.(150),R One Street, Zaykabar Wann, Mingalardon Township Yangon Region.seinnlaethwin.shwepwar@gmail.com09-4301311909-45209070801-392065
1256ECO RICH TRADING COMPANY LIMITEDDaw Yin Min HtaikNo. (12), Bo Nyar Na Street, Bo Sein Hman Ward,Bahan Township, Yangon Region, Myanmar. 09 450043818, 09 767516008, 09 401527904, 09 795276993.kyelsinphyoym@gmail.com9450043818
1257B A T T CO.,LTDKIM IL GONCORNER OF PYAY ROAD & TAW WUN ROAD, NO.B/1211, THIRI CONDO (4) QUARTER, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR. 09977988814, 09791837755kimilgon.batt@gmail.com9977988814
1258Alliance Eagles Group LimitedU Phyo Ko Ko Naing66/69, Corner of West Shwegonedine Road & Kabaraye Pagoda Road, RM(910), 9th Fl, Yuzana Tower, Bahan Township.info@allianceeaglesgroup.com949276107
1259MYAT MYITTAR MON AGRICULTURAL COMPANY LIMITED.U WAI YAN PHYO PYAE WINNO.32(A/D), Avenue Street, 6-1/2Mile, Pyay Road, 11 Quarter, Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.ricetrading@mmtmgroup.com1537071
1260Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd.Daw Zinn Zinn KhaingNo.151,r 16(A) Quarter, Anawratha Road, North Dagon Township, Yangon, Myanmar 09400686704, 09970232333, 09972220311, 095066391logistic.seag@gmail.com95066391
1261LUCKY THUKHA TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW THU YANo.(361), (46) Ward, Yadanar Thukha(2) Street, Dagon Myothit(North)Township, Yangon Region, Myanmarthawzin2586@gmail.com9444450677
1262Eastern Ocean Co.,Ltd.U Lyaw Myint Chin (a) U Aung TheinNo.9, Thirimingalar 1st Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon Region, Myanmar. 01501164easternocean.mm@gmail.com1501164
1263TISPL TRADING CO., LTDMR. JAIN SANJAY PUKHRAJNO.192, KABA AYE PAGODA ROAD, UNIT-6, FLOOR-6, MYANMAR CENTRE TOWER-1, BAHAN T/S, YANGON REGION, MYANMAR 11201. PH -01-9345198tispltradingcompanyltd@gmail.com19345198
1264SHWE MYA THUKHA COMPANY LIMITEDDAW NAN NYO NYO MYANO.270, 3-A, PYAY ROAD, MYAYNIGONE(SOUTH) WARD, MYAYNIGONE, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARnyonyomya631@gmail.com12010408
1265Alliance Eagles Group Agriculture LimitedU Phyo Ko Ko Naing66/69, CORNER OF KABARAYE PAGODA ROAD & WEST SHWEGONDINE ROAD 910, 9TH FLOOR BAHAN, YANGON, MYANMARsupport@aegagri.com949276107
1266Mal Ma Di Ko Company LimitedHAY MAR WINNO.(MA/9),(6TH) FLOOR,(87TH)STREET,KAN (WEST) QUARTER,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON,MYANMARmalmadiko16@gmail.com1394155
1267Myanmar Golden Grains Company LimitedSai Kaung NginNo(25),Dhamazedi Street,Room(908),Yuzana Business Tower,Sanchaung Township,Yangon,Myanmar.mmgoldengrains@gmail.com95078722
1268Golden Mya Kan Thar Company LimitedTun Nyein ChanD57/ yatamar street, Bayint Naungtun.nyein.chan92@gmail.com95173077
1269Lucky Trading Co., Ltd.Nay MyoNo23,5 Flr,13 St, Lamadaw Tsp,Yangonnaymyo2030@hotmail.com19317702
1270New Star Steel & Construction Materials Co.,LtdDaw Nway Nway EiNo.(F-7), Thiriyadanar Wholesale Market, Thudamar Road, North Okkalapa Township, Yangonnwaylay47@gmail.com9421162100
1271TREASURE LAND ASIA INVESTMENT COMPANY LIMITEDSAI NYUNT WIN BOGANT GAW MAIN STREET NO.B/43BATYINTNAUNG PWE YONE,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARtreasurelandasia@gmail.com95009419
1272TMG GLOBAL COMPANY LIMITEDU SEIN WINNO.28,U AUNG MYAT STREET,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON,MYANARc.k11784@gmail.com1299533
1273PHO LA MIN TRADING CO.,LTDSoe Moe NaingNo.(26), Nwe Ni Street,Saw Yan Paing West Ward, Ahlone T/S, Yangon Region, Myanmarplm.rubtrade@myanmar.com.mm1210114
1274Real Stone Gate Co.,LtdU AUNG NAINGNO.(NYA/34), AHTHAWKA STREET, BAYINTNAUNG PWE YONE TAN, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.realstonegate@gmail.com1682419
1275SHWE KA LAY CO.,LTDDAW CHO ZAR LINNO.F-6, 20 QUARTER, A TWIN PADAN STREET, AHNAWYAHTAR INDUSTRIAL ZONE(4), HLAING THAR YAR T/S, YANGON, MYANMAR. PH. 09961019544shwekalay.2018@gmail.com9777456749
1276SING TIN WATERFALL COMPANY LIMITEDU ARHYUP ALLYNO.205,GROUND FLOOR,MALA NGWE STREET,NGWE AYE WARD,DAWPON TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.osierlimited@gmail.com09450009393
1277NEW YACHT COMPANY LIMITEDU YAN MINNO.196,6 WARD,ANAWRAHTA STREET, LANMADAW T/S, YANGON, MYANMARimport.ftgroup@gmail.com0943115402
1278Mega Feed Industrial Co.LtdKyaw Naing OoNo.419,Tower B,, 50th Street,, Botahtaung Township,, Yangon Region, MYANMAR 11161food1@ecoasiapte.com09962031131
1279BHONE MIN MYAT COMPANY LIMITEDU KHIN MAUNG HLAINGNo,240,Upper Pazundaung Street,Sat San ward,Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.bhoneminmyat2021@gmail.com09402071874
1280TET TUN KHAING FAMILY COMPANY LIMITEDU ZAW MINNO.635, SANDAKUE, 7- QUARTER, AHLAUNGPHAYA STREET, TAMU, SAGAING , MYANMAR.thettunkhaing3@gmail.com01252377
1281Wint War HeinMyo Ko KoKwin No.(48), Ton Taw Yart, Yae Phyu Village, Pindaya, Southern Shan State, Myanmarnangngwehnin@gmail.com095228434
1282GREAT INNOVATON PLASTICS COMPANY LIMITEDU YAN MINNo.(80),Corner of Insein Road & Thukha Street,No.(9) Ward,Hlaing Township,Yangon Region,Myanmarwaiyan300136@gmail.com0943115402
1283PSN EXPORTS MYANMAR LTDU CHAN THAR MINNO. 47 (8FLOOR), THAMARDATEHTI STREET, MA HLWA KONE HTAY KYWE (KA) WARD, TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.psnexportsmyanmar@gmail.com09450043818
1284Multi Septillionaire Company LimitedDaw Lily MawNO.17/21, 35TH STREET, 3RD FLOOR, 3 QUARTER/KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR 11182multiseptillionairecoltd@gmail.com0951
1285MYANMAR KAUNG MYAT CO.,LTDU KAUNG MYATBETWEEN (39&40)STREET &(53&54)STREET.NO,(50/15),YE MON TAUNG WARD,MAHAR AUNG MYAY TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMARhtinkyawlwin35@gmail.com096501423
1286HYDRA RESOURCES COMPANY LIMITEDU Wai Phyo MaungTIME CITY CONDOMINIUM, KAMAYUT, YANGON REGION, MYANMARwatan89@gmail.com09780483804
1287HEYDAY ENERGY TRADING CO.,LTDU HTET KHINEWINNO.32/D YEIK THAR STREET PYAY ROAD 61/2MILE WARD11HLAING TOWNSHIP YANGON REGION MYANMARagriculturalheyday@gmail.com09420303530
1288Neo Prime Trading Company LimitedU Min HanG/23, SEIN PAN STREET, FIRST FLOOR, BAYINT NAUNG WARE HOUSE MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11061neoprimetradingcoltd@gmail.com09425889600
1289ROYAL JULY COMPANY LIMITEDDAW KHIN ME ME KONO.164, WADAN STREET, FIRST FLOOR, 9 WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11131royaljulycoltd@gmail.com0943125788
1290Myanmar Vita Company LimitedThan Tint-UNo(95A), Kyait Wine Pagoda Road, 8 Mile, MayanGone Township, Yangonthantint@awba-group.com01663536
1291SHUN LWIN TRADING CO., LTD.DAW NANG KHIN SEIN KYINO.7/147,SHWE KYIN KYAUNG STREET, NO.(7) WARD KYAUKME TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARnanglwinlwins@gmail.com08240252
1292GREAT ALPHA LOGISTICS COMPANYU AUNG KYAW MYINTSIZON STREET, BUILDING NO (23),ROOM (7/A),SEVENTH FLOOR SANCHAUNG TOWNSHIP YANGON, MYANMARgreatestalpha99@gmail.com09441794413
1293Sky Arrow Co.,LtdU Soe AungNo.12/A, Ground Floor,156th Street ,Tamwe Tsp, Yangon Myanmarskyarrow200@gmail.com09788811401
1294BEAUTY PALACE INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDDAW KHIN THANDAR SOENO.39, GROUND FLOOR, SHWE TAUNG DAN STREET, WARD NO (6), LANMADAW T/S, YANGON, MYANMAR.kyansitt@gmail.com01224646
1295GOLDEN LION WIRE COMPANY LIMITEDU ZAW MYO LINNO.39, PHONE GYI STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.glwire@myanmar.com.mm01226306
1296SHWE HAO WEI MYANMAR COMPANY LIMITEDMA PHYU PHYU WINNO.(183/27),BLOCK NO.(708),MAWYAGIWAR QUARTER,BETWEEN (32x33) STRET & (73x74) STREET,CHANAYETHARZAN TOWNSHIP MANDALAY REGION,MYANMARnainglinaungnla01@gmail.com09778855812
1297WIN MYANMAR COMPANY LIMITEDU MOE KYAWNo.44,Latha Street,Latha Township,Yangon,Myanmarmoekyaw73@gmail.com01246516
1298Snacks Mandalay Co., LtdU Pyae Phyo AyeNo.355, 82nd street, between 29th & 30th streets, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, 05021, Myanmarmd@snacksmandalay.com09765407748
1299SAFELY COMPANY LIMITEDU MYA OONO.(52), Thirimon (6th) Street, Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.khinkhinwin618@gmail.com095411588
1300LONGMEN CO.,LTDU THEIN TUNNO.(287) , bet ; 34x35 , bet ; 87x88 street, Chanayetharsan Township , Mandalay Myanmar Region ,longmen.com.mm@gmail.com09969918881
1301AEGEAN COMPANY LIMITEDDAW YU YU LWINMDDAGON CENTRE(II),15TH FLOOR A & B,NO.268,PYAY ROAD,MYAYNIGONE,SANCHAUNG TSP,YANGON,MYANMAR.info@kglfamily.com01525441
1302BE & FOREVER COMPANY LIMITEDU KHIN ZAWMDNO.270(1-B),PYAY ROAD,MYAYNIGONE JUNCTION,SANCHAUNG TSP,YANGON,MYANMAR.admin@kglfamily.com01502624
1303MYAT ZIN & FRIENDS MACHINERY CO.,LTDU MYAT ZINMDDAGON CENTRE(II),15TH FLOOR A & B,NO.268,PYAY ROAD,MYAYNIGONE,SANCHAUNG TSP,YANGON,MYANMAR.account@kglfamily.com01516992
1304SENSE CAPITAL CO., LTD.PHYO HAN THEINDIRECTORRoom No.(5),2 Storey Building Myanmar Port Authority, Lower Kyee Myin Dine Road.Ahlone Township, Yangon.partner@oneadvice.co09420147676
1305SHWE TAUNG DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDU WIN HTAY @ SAW SWEE TWANDIRECTORAHLONE TOWER, RIVER VIEW GARDEN HOUSING,STRAND ROAD,SIN MIN QUARTER,AHLONE TOWNSHIP,YANGON REGION.khinoyee@shwetaunggroup.com012314567
1306Myanergy Company limitedU Aung MyatManaging DirectorNo.90, Khine Shwe War Street, 5 quarter, lasio Shan state, myanmaraskaungshin@gmail.com092450817
1307JUNCTION RIVER TRADING COMPANY LIMITED.U MAUNG AYEMANAGING DIRECTORAA-4, (105 MILE) TRADE ZONE, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR.thithi.thinew@gmail.com5065642
1308Golden Corn Enterprise Company LimitedU Aye Chan AungDirectorCorner of west shwegonedine road & kabaraye pagods road, No.66/69, yuzana tower, 9th floor, rm (910), west shwegonedine quarter, bahan township, yangon region, Myanmargoldencornenterprise@gmail.com09786643251
1309LUCKY ENGIN CO.,LTDDAW THEINT THEINT AUNGMANAGING DIRECTORROOM NO.(F),KYE MON SEINN BUILDING,(105) MILE,MINE YU VILLAGE,MUSE TOWNSHIP,SHAN STATE,MYANMARluckyengin.info@gmail.com09403709680
1310HTAY LINN HTIKE TRADING CO., LTD.U HTWE WINMANAGING DIRECTORB/87, MAIN ROAD, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMARhtaylinnhtike1@gmail.com08255109
1311GALAXY RED STAR COMPANYDaw Thiri SweDirectorNo. B8,Palm Court Villa Housing, 6 Quarter,Kyeik. Wine Pagoda Road,Mayan Gone Tsp,Yangonthiriswe@gmail.com09250108140
1312Triple Nine Great Integrity Trading Co.,LtdU Aung Kyaw KyawManaging DirectorNo.6/63, 15st, Myingyan, Mandalay Regiontriplenineoilmill@gmail.com09792029969
1313NORTHERN MANN LOI COMPANY LIMITEDU Zay Ya SoeDirector(E-21), (F) Zay Tight Kan, Aung Zayya Street, Between 58x59 Street, Pyi Gyi Tagon Township, Mandalay Division, Myanmarnmlmyanmar@gmail.com256346113
1314Than Htet Trading Company LimitedU Kyaw HtweManaging DirectorNo.16/17(A), 32nd St., Bet: 71st & 72nd Sts., Mandalay.llwdownload@gmail.com092032536
1315ALL4U Co.,LtdDaw Khin Su Wai KyawDirectorCorner of Waizayandar Rd & Thanthumar Rd, No.15, Shwe Ingyin Residence, Thingangyun, Yangon Region, Myanmar.all4u.infomm@gmail.com09953350888
1316LIN MYINT KYAW TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW KYAWMANAGING DIRECTOR82 STREET, BETWEEN ( 17 X 18) STREET, NO.(114), MAYGAGIRI WARD, AUNGMYAYTHARZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARlinmyintkyawtrading@gmail.com09782002563
1317PYAE SONE WINNER CO., LTD.U PYAE SONE WINMANAGING DIRECTORNo.192, Kabaraye Pagoda Road, 15th Floor, Myanmar Centre Tower 2, Bahan Township, Yangon, Myanmar.chanmoehein@gmail.com09797905696
1318United Hub Company Limited.U SEIN WINMDNo.182, Dhama Thukha Kyaung Street, (13) Ward, Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.unitedhub182@gmail.com446627761
1319Khaing Myanmar Honest Group Company Limited.U PHYIN LYANMDNAWADAY GARDEN HOUSING, BLOCK 29, NO.9/10 HLAING THAR YAR, YANGON REGION, MYANMAR.khinemyanmar444888@gmail.com776394228
1320MYANMAR AGROSEED COMPANY LIMITEDDAW MINN MINN THETDIRECTORNO.21/SA, 668 , MOE KAUNG KWIN , NAUNG TONE PIN VILLAGE THANLYIN, YANGON REGION, MYANMARmyanmaragroseed2021@gmail.com09953022779
1321T.S.K MYANMAR COMPANY LIMITEDU SITT THWAY AUNGDIRECTORNo.115,2nd Floor- B, Aung Zay Ya(8)Street,Lane-2, Yangon Thit Ward,Thuwanna,Thingangyun Township,Yangon,Myanmar.sitthwayaung.sta@gmail.com09979814925
1322AUNG NADY HEIN TRADING COMPANY LIMITEDU SAI THAR KYAWDIRECTORNO.(47), PAN LON KWET THIT, KAUNG MU TONE WARD, MUSE TOWNSHIP,NORTHERN SHAN STATE,MYANMARmanufannyinyi2021@gmail.com09778855812
1323Myanmar C.P. Livestock Co ., Ltd.Mr Wichai GeeratipongvattanaDirector135, Pyay Road, 8 1/2 Mile, Mayangonekyawthantint78@gmail.com660546
1324BHOME YAUNG CHI CO.,LTDU KYAW SAN OOMANAGING DIRECTORBETWEEN 48TH STREET & 49TH STREET,NO.PHA PHA 6(104/105),HTUN TONE WARD,CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR.aprilwinmaung983@gmail.com0973222618
1325MAH Company LimitedDaw Po Po@Su Po Po KyawManaging DirectorNo-188,41st,8ward,Botahtaung tsp,Yangon, Myanmar.supopokyaw.1989@gmail.com09967553965
1326STO (PET) COMPANY LIMITEDU SOE THEIN OOMANAGING DIRECTORMYA YADANAR STREET, NO.D-8, MYA SEIN YAUNG INDUSTRY, HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARstopet233@gmail.com09450031114
1327SHWE YI HTUN THANT TRADING CO.,LTDU THANT SIN WINDIRECTORNO.113/23, 40(A)STREET, BETWEEN 78 & 79 STREET, MAHAR AUNG MYAE TOWNSHIP,Mandalay Region, MYANMARkhaingphyo40@gmail.com09971588718
1328Shwe Pyi Aye Chan Co.,LtdU UTHAM CHANDDirector49thStreet(Upper Block),No162/164,6thFloor,49 Condo,Ward No.(10),Pazundanung Yownship,Yangonshwepyiayechan@gmail.com095055282
1329SHWE LA BROTHER COMPANY LIMITEDKO MYA OODIRECTORNo.(52),Thiri Mon (6th) Street,Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.komyaoo84@gmail.com09695411588
1330ZWE AND YOON CO.,LTDU Thaung DanDirectorNO.24/A, THIRI MINGALAR 13 STREET, YWAR MA (EAST), INSEIN TOWNSHIP YANGON, MYANMAR.zweandyoon12345@gmail.com09421179208
1331Swam Htet Kywel (S.H.K) Co.,LtdDaw Thein TheinMANAGING DIRECTORNo.25+26, 58th Street Between U Ponnya & Everest, Pyigyitagon Township, Mandalay Region, Myanmar.swamhtetkywel2021@gmail.com09455026668
1332MAHAR MODERN MYANMAR CO.,LTDU MIN OODIRECTORNO.955,CORNER OF 16 X 39 STREET, REGION 17, WARD5 , LASHIO TOWNSHIP NORTHERN SHAN STATE MYANMARmaharmodern2021@gmail.com01370936
1333KYAW SAN CO.,LTDKYAW OODIRECTORLAEYAR(2) STREET,NO.(17/KA),10/NORTH WARD, THARKAYTA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARmyoheinzenith@gmail.com09964318126
1334SUMMIT LIGHT TRADING CO.,LTDKO AUNG HLAING WINMDNO(A-90),KANTKAW BRANCH (2) ROAD,(1) QUARTER,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.summitlight.mm@gmail.com01392603
1335PHONE PYAE ZAW TRADING CO., LTDLIN HAN KYAWDIRECTORNO.(280) SWAM SAW-3 ROAD, MUSE TOWNSHIP SHAN STATE.myoaung09121988@gmail.com095330920
1336SHAN STATE(NORTHERN) RICE AND PADDY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.U THAN HTAY OODIRECTORNEW STARLIGHT, MUSE CENTRAL BUSINESS DISTRICT, ZONE(4), BLOCK No-114, TAW YWAT QUARTER, MUSE TOWNSHIP,SHAN STATE, MYANMAR.kosanmyint17@gmail.com09425324215
1337PEAK STAR COMPANY LIMITEDU SANJAY KUMARMANAGING DIRECTORNo.46,Room No.302,56th Street (Middle), Ward (2), Pazundaung Township, Yangon, Myanmr.peakstarcompany@gmail.com019010554
1338UNITED GROUP OF TRADING COMPANY LIMITEDDR. SOE TUNMANAGING DIRECTORNO.(440), WAIZAYANTAR ROAD, (3) WARD, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.unitedgroup2026@gmail.com09696969122
1339SHOGUN COMPANY LIMITEDU TIN TUN AUNGDIRECTORNO.(16/B), GROUND FLOOR, ANAWYAHTAR STREET, 14 QUARTER, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.info@shogunmyanmar.com09420050146
1340HTUT HTET AUNG COMPANY LIMITEDU LYAW MYING CHIN (a) U AUNG THEINMANAGING DIRECTORNo.9, Thirimingalar 1st Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.htuthtetaung.mm@gmail.com017524129
1341HPOUN HTUT SAN COMPANY LIMITEDNAN SAN HOUNG@SAN HOMMANAGING DIRECTORNo.9, Thirimingalar 1st Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.hpounhtutsan@gmail.com095261562
1342MYANMAR ROYAL NINE STAR CO., LTD.U Aung Naing OoManaging DirectorNo.(I-5/25-A), Between (61x62) Street, Manawhery Road, (3) Ward, Chanmyatharsi Township, Mandalay Region, Myanmar.myanmarroyalninestar99@gmail.com974389777
1343MYANMAR ROYAL GOLDEN BROTHERS CO., LTD.U AUNG NAING OOMANAGING DIRECTORNO.28, CORNER OF THAN CHAT WUN U MY ST; & MIN THEIKDI KYAW SWAR ST; SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE, HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON.myanmarroyalgoldenbrothers@gmail.com09964777565
1344VIJAYATA INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDDAW MEERA DEVI @ MA BABYMDNO.99,8TH FLOOR(D),CORNER OF MYANMA GON YEE ROAD&92ND STREET,KANDAWKALAY (SOUTH) WARD,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.vijayatainternationaltrading@gmail.com01371051
1345ASIA EMPOWER TRADING COMPANY LIMITEDSU SU HLAINGDIRECTOR7/E, TOWER A, ROYAL SIN MIN CONDO, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARasiaempowertradingco@gmail.com095141098
1346SEASON PLANTS AGRICULTURE COMPANY LIMITEDU Yangin HeindirectorMyitthar Town.Ywarthit village .kyaukse Town ship3seasonCompanylimited@gmail.com09777333994
1347ROYAL GOLDEN HOUSE CO.,LTDU AUNG NAINGDIRECTORNO.(89/91/93),7TH FLOOR (B),51ST STREET,(MIDDLE BLOCK),PAZUNDAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION MYANMAR.yuparhmwe3@gmail.com0991046788
1348FUTURE ENERGY COMPANY LIMITEDU WIN HTAY @ SAW SWEE TWANDIRECTORAHLOME TOWER, RIVER VIEWE GARDEN HOUSING, STRAND ROAD, SIN MIN QATAR, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARayenyein.thu@oisdistribution.com09255113467
1349Maxi Ruby Trading Company LimitedAung Kyaw OoManaging DirectorNo.(F/94), Shwe Sabai (8) Street, FMI City Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmararryoung@gmail.com09792028679
1350UNITED AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING AND TRADING COMPANY LIMITEDU HLA OOManaging DirectorNo.(382),Yangon-Pathein Highway Road,29th Mile,Sarmalauk Village,Nyaungdon Township,Ayeyarwaddy Division.hlaoo@gbs.com.mm013682157
1351GOOD LUCK THAN THAN COMPANY LIMITEDCHWE LIDIRECTORNO. (19), MIN THEIKDI KYAW SWAR STREET, EAST DAGON INDUSTRIAL ZONE, YANGON REGION, MYANMAR.goodluck8717@gmail.com09788881368
1352PAHTAMA GROUP COMPANY LIMITEDU MIN MINDIRECTORNO.(39/A),BAYINT NAUNG STREET,,(27)WARD,SHWE PINLON HOUSING,NORTH DAGON TOWNSHIP,YANGONminmin@cityholdings.com.mm01580433
1353Ni Ni Myo Myo Co.,LtdU Tin Tun OoManaging DirectorNo.30,1st floor,43th street,Botahtaung Township,Yangon.snsnwin@gmail.com01392422
1354ECTerra Agriculture Co., LtdMr. Murray James LintonManaging DirectorReg. Office : No. 33, 6 1/2mile, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon. Myanmar. Project Office Address: Kauk Pon Kwin Village, Watt Htee Kan, Pyay, Bago Division . Myanmar.tuntunnaing.ecterraagriculture@gmail.com09250539442
1355Chanlon Company LimitedZin Min TunDirectorB/6,Between Anawyathar and Bojyoke,30 Street,Pabedan ,Yangonchanlon.ygn.mm@gmail.com09777776085
1356GRAND GOLD DRAGON CO., LTD.DAW KHIN MYO WINDIRECTORNo.SaSa/207, Pyihtaungsu Main Road, Swansaw Ward, Muse Township, Northern Shan State, Myanmarmamyoggd@gmail.com785080437
1357MYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDU KYAW MYO KHAINGDIRECTORPathein Office - No B 24 , Aung Ayayar Warehouse & Jetty,No(2)Quarter , Strand Road , Pathein ,Ayeyarwaddy Region .Yangon Office - Building No ( F ), Room No ( 1 ) , Shwe Pone Nyet Street , Shwe Pone Nyet Yeik Mon , Kamaryut Township , Yangon .midpco2013@gmail.com09425252522
1358SUN MAN CO.,LTDDAW NI NI AYEDIRECTORNO.2B/7A, 37 STREET, BETWEEN 78&79 STREET, MAHAR AUNG MYAY TOWNSHIP, MANDALAY2022sunman@gmail.com0265571
1359SHWE ME INDUSTRY COMPANY LIMITEDU TUN LWINManaging DirectorShwe zabu river view complex : 23G-1, No 3B,Tower A & C ,Ground Floor , Strand Road , Ahlone Township,Yangonhtooyanaung@shweme.com.mm012301787
1360Royal Swam Pyae Aung Company LimitedDaw Aye Aye MoeManaging Director(90th) Street, Daywun Road,Corner of (33rd) Street, Shwe Wah Htun Pwel Yone,Chanayethazan Township,Mandalay Regionswampyaeaung2022@gmail.com024023182
1361HAN PYAE SONE OO COMPANY LIMITED.U HAN YE KYAWDIRECTORNN (54) / 7+14, 58 STREET, BETWEEN SANPYA STREET AND THAKHINPHOHLAGYI STREET, PYIGITAGON TSP, MANDALAY REGION, MYANMAR.khinmaungchin97@gmail.com09450038553
1362LUCKY HTOO HTOO TRADING COMPANY LIMITEDSAMBHU NATHDIRECTORNO. (2B/7A), 37 STREET, BETWEEN 78 AND 79 STREET , MAHAAUNGMYAE TOWNSHIP,MANDALAY REGION.Luckyhtoohtoo2022@gmail.com09253070004
1363MAYUR TRADING CO.,LTDYAMIN PHYUDIRECTORNO. (186/188), UPPER 49 STREET, 8TH FLOOR (B), WARD NO. (10), PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.mayurtrading6@gmail.com095055096
1364LV BAO COMPANY LIMITEDMYO AUNG OOMANAGING DIRECTORNO. (204/B),74TH STREET, BETWEEN (32ND x 33RD) STREET, MAWYAGIWAH QUARTER, CHAN AYE THAR SAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.myoaungoo.2018@gmail.com09440888888
1365DOUBLE KYAW TRADING CO., LTD.U Kyaw WinManaging Director4/135, 35, 56 x 57 Street, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Region, Myanmar.doublekyawtradingco@gmail.com970606999
1366CREATIVE DYNASTY INVESTMENT CO.,LTDU MYINT MYAT MAUNG MAUNGDIRECTORNO.151,ROOM(B-702,B-704),LUXURY COMPLEX,BOGYOKE AUNG SAN STREET (CORNER OF WARDAN STREET),LAMADAW TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.nnttcreatived@gmail.com01212311
1367LAT WAR CO., LTD.U KHIN MAUNG AYEMANAGING DIRECTORNO.70/71 (A), CORNER OF MINGYI MAHAR MIN KHAUNG STREET & PAN CHET WUN U SHWE OHE STREET, HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE (3), HLAING THAR YAR TSP, YANGON, MYANMAR.kma@latwar.com0943885555
1368BYC COMPANY LIMITEDU Kyaw San OoManaging Director(105) MILE,MINE YU VILLAGE,MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARbyccompanylimited@gmail.com09403709680
1369AGROCORP (YANGON) COMPANY LIMITEDDAW PYONE PYONE HANMANAGING DIRECTOR52ND STREET,, NO.186, ROOM NO.04-503, NAWARAT CENTRE, PAZUNDAUNG TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARnwaynway78@gmail.com09443197900
1370TZ & T TRADING COMPANY LIMITEDU ZAW ZAW OODIRECTORNo.170/176, Room(606), 6th Floor, MGW Centre, Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township, Yangon.oozawzaw02@gmail.com09408223377
1371GOLDEN TRIPLE EIGHT CO.,LTDSEIN YEEDIRECTORNO.63, BETWEEN 33&34 STREET, BETWEEN 85 & 86 STREET. CHANAYETHARZAN TOWNSHIP, MANDALAYpinpin4@gmail.com024034363
1372YI SHAN CO.,LTDDaw Cho Zar LinManaging DirectorNo (F/6),Ahnawyahtar Industrial Zone (4),Atwin Padan Street, Hlaing Thar Yar Township,Yangon.yishan022@gmail.com09888866877
1373PREMIUM DISTRIBUTION COMPANY LIMITEDU MIN MINDIRECTORNO.(1-3), AUNG SAN STADIUM (NORTH WING), GYO PHYU ROAD, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGONchawsuhlaing@premiumgroup.com.mm951249122
1374MYANMAR BRIGHT PROSPECT INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTDU DING YINGMANAGING DIRECTOR150(B), NEW UNIVERSITY AVENUE ROAD, BAHAN, YANGONmbplogitstics2018@gmail.com09455888436
1375OHM SHWE WAR COMPANY LIMITED.U SAI LAO OOMANAGING DIRECTORNO.TATALINCHEIK-25, NWE THARGI STREET, WARD NO.(1) MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.laoooster@gmail.com01683052
1376ASIA FOREVER INTERNATIONAL CO.,LTDDAW BO MADIRECTORROOM NO :1005,10TH FLOOR , CENTRAL TOWER , BET 39x40TH STREE,ANAWRAHTA ROAD,KYAUKTADA T/SP, YANGON,MYANMAR.kavitha.k906@gmail.com01392940
1377MMML Co.,LtdU Thant Sin ThuManaging DirectorNo.189,Mingalar Street, Khonewindat Qtr, Dawei, Myanmar.thantsinthu@gmail.com095650202
1378GREAT GENIUS GROUP COMAPNY LIMITEDU lway LwinMDN0.J30,SHWE HNINSI (1) STREET,WARD(4),FMI HOUSING,HLAING THAR YAR TSP,YANGON,MYANMARadamyanmar@gmail.com09450661888
1379FIRST LIGHT CO.,LTDU KO KO LATTManaging DirectorH-59, Ar Thaw Ka Street, Bayint Naung Warehouses, Mayangone Township, Yangon,thwelsu@gmail.com095008512
1380INTERNATIONAL CITY TRADE DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDU MYO MIN KYAWDIRECTORUNIT NO.1- 11,PADONMAR STADIUM (EAST WIND),BARGAYAR STREET,SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON MYANMARhninnweaung@cmhl.com.mm01508460
1381Triple Circle Industry Company LimitedDaw Maw Maw TheinManaging DirectorNO.C/6/C/8, Block No-(784),Padamyar Industrial Zone, Sagaing T/S Sagaing Region,Myanmar.triplecircleindustry.mm@gmail.com09420053003
1382MYANMA PIVOT INTERNATIONAL LOGISTICS MANUFACTURING & GENERAL SERVICE COMPANY LIMITED.WYNN AUNGMANAGING DIRECTORNo.(504/506), 4th Floor, Merchant Road and 39th Street, (8) Ward, Kyauktada, Yangon Region,MYANMARmyanmapivotconstruction@gmail.com09977400966
1383ROYAL EMPIRE KING CO.,LTDRAVINDRA KUMARDIRECTORNO.(PHA/HSA), 1ST STREET, MYO MA (1WARD), ZEYAWADDY ,PHYU TOWNSHIP, BAGO REGION ,MYANMARroyalempireking@gmail.com09450055167
1384JF GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITEDU YIN SEIN @ U MOE MYINTMANAGING DIRECTORBO YAR NYUNT STREET, NO.(59), YAW MIN GYI WARD, DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARjfgemsandjewellery@gmail.com095171552
1385MYANMAR XIANSHANG INVESTMENT COMPANY LIMITEDDAW PHUU HLA @ AYE AYE WINMANAGING DIRECTORKAING DAN ROAD NO (75) LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtintlwinchan@gmail.com09450064322
1386MUDITA AYE FAMILY COMPANY LIMITEDAYE YU KHINEDIRECTORNO. 78/80, 1ST FLOOR (RIGHT), 44 STREET, BOTATAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.muditaayeacc@gmail.com09775022226
1387HAPPY ANGEL GENERAL CO.,LTDMI MI SOEDIRECTORNO.(47),PAN LON KWET THIT,KAUNG MU TONE WARD,MUSE TOWNSHIP,SHAN (NORTH))mimikyaw25@gmail.com095260948
1388HAN G TRADING COMPANY LIMITEDDAW MAY THIRI HANMD7-E, TOWER A, ROYAL SIN MIN CONDO AHLONE, YANGON REGION, MYANMAR 11121hanfamilytrading@gmail.com09940085222
1389EVER FLOW RIVER TRADING CO., LTDZIN NYEIN HTWEDIRECTORBUILDING NO.941, 3A/3RD FLOOR, CORNER OF SHUKHINTHA MAYOPAT ROAD AND MYOMA 11TH STREET, NORTH 4TH WARD, THAKAYTA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.juju@efrgroupmm.com09420111836
1390ONE HOME COMPANY LIMITEDAUNG YEE CHINMANAGING DIRECTORBOGYOKE AUNG SAN ROAD, NO. (15/16) 10 WARD,BAHOSI HOUSING, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 01-222852, one.home00951@gmail.comonehome2022@gmail.com01222852
1391Medihub Company LimitedSai Than WinManaging DirectorB4, 103, Shwe Gone Thu Housing, Kyeemyindaing Township, Yangon, Myanmarmedihub2013@gmail.com095009004
1392Myanmar Kann Hay Enterprise Company LimitedU Nay Myo Myat KoManaging DirectorNo.190-192 ShweGoneDaing Road, #01-03 Dagon Tower Bahan Township, Yangon Myanamr.kac01@carefreight.com01544340
1393ST COMTRATE LTD.Ramesh kumardirector3rd floor (left) corner of 39st no.84/92 anawyatha road kyauktada tsp yangon myanmarlwinmetarsu.2021@gmail.com09448518638
1394MAHAR SAN PYA NWE COMPANY LIMITEDU Sai KyawDirector34st,Bet;(85&86)St,Ward(549),Aungnanyeikthar West Quarter,Chanayetharsan Township, Mandalay Region.saikyaw@mhspn.com.mm024073181
1395Pan Myat Cherry Co.,LtdDaw Nang Hnin Nay Chi OoDirectorBuilding (39),Room(4),Bahosi Housing,Lanmadaw Township,Yangon Region ,Myanmarmyatnoetawwin@gmail.com09785233557
1396Shwe Mya Yan Chael Company LimitedThin Myat ThuDirectorB-3, NaungYoe Street, Bayintnaung PwlYone, Mayangonethinmyatthu05@gmail.com095041328
1397Shwe Thet Tun Compnay LimitedThet SoeDirectorN025, 3 floor, 88 Street, Mingalar Taung Nyuntyinthuphyo61@gmail.com095102743
1398Ming Lu Nge Company LimitedSoe ThuDirectorNorth Shan, Muse, MingYu Village, 105 miles, Nanmatu Department, Room-Aushwemoe54@gmail.com09777980822
1399DIAMOND SKY LUCKY COMPANY LIMITEDU MYO MYINT TUNDIRECTORNO. 38, ZAZA 13, 107C STREET, BETWEEN 47X48 STREET, TUNTONE WARD, CHAN MYA THARSI TSP, MANDALAY REGION, MYANMAR.zinhtet.galpha@gmail.com09888861688
1400CHAOYANG INTERNATIONAL CO.,LTDDAW THUZAR KYAW WINDIRECTORNO.A17,FMI CITY, HLAING THARYAR TSP, YANGON, MYANMAR.chaoyanggroup@gmail.com09963619999
1401Adar Group Company LimitedU THEIN TUNDIRECTORBET; (34&35) STREET, BET; (87&88) STREET, NO.(287)PYI GYI PYAW BWAL (WEST) QUARTER, CHANAYETHARSAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARadargroup.mm@gmail.com024060227
1402FUNO co;LtdMa Yan Hwee PhanDirectorNo.(33/52),St;41-B,Bt;55-56,MDY,Myanmarfunofuno94@gmail.com092005309
1403Myanmar Shwe Ayeyar Co.,LtdU Aung WinDirectorNo.(Ka/8), Pyi Htaung Su Road, Kaung Mue Tone Ward, Muse T/S, Northern Shan State, Myanmar.aya899g@gmail.com095231953
1404SO PYAY HNIN COMPANY LIMITEDU MYINT NAINGMANAGING DIRECTORNo (23). 2 street, 3(B) Quarter, Mingalardon Township,Yangon, Myanmar.myintnaing503.mm@gmail.com09404824383
1405PYI SOE THEIM COMPANY LIMITEDU MYINT MYATDIRECTORBLOCK NO.(70), 14TH STREET, BETWEEN (86THX87TH) STREET, PYIGYIYANLON QUARTER, AUNGMYAYTHARZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.pyisoetheim@gmail.com09444555145
1406THREE PEAKS COMPANY LIMITEDU HLAING WUNNADIRECTORNo(70)14street*87street Aungmaytharzan Mandalaythreepeaks777@gmail.com09444555145
1407Top Partner Co.,LtdZin Mar WinManaging DirectorNo.56,6th Floor,6th Street,Lanmadaw Township,Yangon.toppartner28606@gmail.com095157810
1408KANGRUI (MYANMAR) AGRICULTURE & LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDWAN. RENRONGDirector72ND STREET, BETWEEN THAZIN STREET AND YUZANA STREET, MYOTHIT 1ST QUARTER, CHAN MYA THARSI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARtiangmeina@icloud.com09250553366
1409KHIN KHIN KHINE COMPANY LIMITEDDAW EI LAY KHINEMANAGING DIRECTORNO.(198),JUBLEE STREET,MIN GONE QUARTER,BAN MAW TOWNSHIP,KACHIN STATE.jazy.yan9@gmail.com09740953897
1410Shwe Crop Nutrients Co., LtdU LEE MIN @ U HLA OODirectorkyun taw street, room(09/05), crystal office tower, kamayut township, yangonshwecropmyanmar@gmail.com09976695307
1411SHWE YEE HTEIK HTAR COMPANY LIMITEDU MYINT MYATDIRECTORBLOCK NO.(70), 14TH STREET, BETWEEN (86THX87TH) STREET, PYIGYIYANLON QUARTER, AUNGMYAYTHARZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.majorzm17@gmail.com09454700702
1412PALACE RICE COMPANY LIMITEDKHIN PHYO WAIDIRECTOR500 KHAING SHWE WAR ROAD,BLOCK 5 LASHIO TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE,MYANMARpalacerice143@gmail.com09778855812
1413Htoo San Linn Let Trading Co., LtdThan Htay OoManaging DirectorNo.(KaLa-546), Pang Lone Kwet Thit, Kaung Hmu Lwel Quarter, Muse Township, Northern Shan State, Myanmarhtoosanlinnlet@gmail.com095018319
1414AUNG PEARL HTET COMPANY LIMITEDKYAW KYAW AUNGManaging DirectorNO.341,Swan saw 4 street.MUSE Townshipaungplealhtet@gmail.com09400306686
1415Qin Myan Export & Import Co.,ltdMr Liu DianLiMDHlaing Raiver Street,Room No (3/703),7 Floor,Building No (3),spring Line condo ,kannar Lan Middle Ward,Innsein Townshipqinmyan@gmail.com09788931785
1416Pan Mar Lar Company LimitedSai Htwe MaungManaging DirectorNo.(1/125), Pyi Htaung Su Main Road, ZayYard, Muse Township, Northern Shan State, Myanmarsaihtwemg1214@gmail.com095231214
1417GOLDEN BEE INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW WINMANAGING DIRECTORNO.ZA-9/23-A, 60TH STREET, MYOTHIT 4 WARD, CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARgoldenbeeintlcoltd@gmail.com024024581
1418CHU KABAR INTERNATIONAL CO.,LTDU AR SAIKDIRECTORAKWET NO (F/8), NO (A-4), CORNER OF YANGON-MANDALAY ROAD AND INDUSTRY GARDEN STREET, PYI GYI TAGON TOWNSHIP MANDALAY REGION, MYANMAR.yuparhmwe3@gmail.com09788256790
1419THAN PAING SHWE SINT CO.,LTDU Win HtunManaging DirectorNo.(Da-1145) Wai Da (3) Street, Dekkhina Thiri Quarter, Dekkhina Thiri Township,Nay Pyi Taw.thanpaingshwesint@gmail.com09444007125
1420JEWEL ARROW CO.,LTDU Win HtunManaging DirectorBuilding No.(4/4),Room No.(42),Ward 3, Yan Aung Street, Shwe Ohn Pin Housing (4), Yankin Township, Yangon.jewelarrow9494@gmail.com09446622052
1421Global Space Co., LTDU Kyaw win aungManaging DirectorNo(91)29 st,79&80bet,chanayetharsan township, Mandalay.kyawhandong@gmail.com0943196786
1422Nature Light International Trading Company LimitedDaw Khin Thwe Thwe MoeBusiness DirectorNo. 100, Aung Zaya Street, Loot Latt Yay Ward, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.aungnyeinmin.ice@gmail.com09799641227
1423September Cloud Co.,LtdU Win Zaw HtweDirectorNo (Hts/195),No(3) Yan Shin Lane, Ward N0(12),Region No(8),Lashio T/S Northern Shan State Myanmaryunseptember@gmail.com095263514
1424MYANMAR GAO SHENG COMPANY LIMITEDU ZAR NI LWINDIRECTORNO.(50/24), 54TH STREET, CORNER OF 39-C STREET, CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.heavenly.saioo@gmail.com09444003943
1425YUAN SHUN EN YOU INDUSTRIAL COMPANY LIMITEDLIU XIAO HONGManaging DirectorHNIN SI CHAN ROAD, NO.111/D, AUNG SAN QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARyuanshunenenyou@gmail.com09965199301
1426ROYAL SHWE NYI NAUNG COMPANY LIMITEDU AUNG NAING OODIRECTORNO.(50/24), 54TH STREET, CORNER OF 39-C STREET, CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.shwenyinaungfamily@gmail.com09964777565
1427Hlyan Lone Co.,LtdKhaing Zar KoDirectorLA-1,No -12, Kywe Same Kan, Chan Mya that Yard Qtr, Pyikyitagon Tsp, Mandalay Region, Myanmarhlyan1247@gmail.com09421072199
1428STAR PLUS COMPANY LIMITEDU Aung LwinManaging DirectorNo.141,Aung Mingalar Street, (Kha) Quarter, Thingangyun Township, Yangon Region, Myanmarsusumar011@gmail.com095037642
1429Ho Brothers Holdings Co.,LtdU Soe Min AungManaging Director145, Sabel Lane, Between Shwe War Street & Zizawah Street, Ward 29,Thuwana, Thingangyun Township,Yangon,Myanmarsoeho@hobrothersholdings.com012333518
1430Khar Taw Moe Co.,LtdDaw Nan Moe Moe AungDirectorNo156 Myittar Lane 6 Street, 1 Quarter, Lashio Shan State, Myanmarmoemoe454745877@gmail.com09454745877
1431Su Tu Shin Co.,LtdDaw Hway PheinManaging DirectorNo.(Ha/11-31), Homon Qtr, Muse,Northern Shan State.sutushin05@gmail.com09788688993
1432ROYAL GOLDEN BANYAN COMPANY LIMITEDU Aye Min SoeManaging directorNO.140/KHA KAUNG HMU TONE QUARTER , MUSE TOWNSHIP, SHAN STATEyeminsoe77@gmail.com09786432250
1433Kyaw Min Sann Trading Co.,LtdDaw Kham TharDirectorNo.1135,Between 20th X 21st Street,Np.40Street, New Quarter, Ward No.5, Lashio T/Skyawminsann.2020@gmail.com09765700200
1434Kaung Min Company LimitedU Tin ThaungDirectorMongyawng-Mongyu Road,No-35 Wannar Heat Yart,Mongyu Myo,Mongyawng T/SP,Shan State,Myanmarsaikhmdeenoi@gmail.com09448280276
1435Annawar Myanmar Trading Co.,LtdU Taing KyawDirectorNo(15/11),Zay Thit Qtr,Paleik Group Of Villags,Sint Kaing Tsp Mandalay Division, Myanmaryinyinooyinyinoo32@gmail.com092150251
1436BLACK GOLD LEGACY CO., LTD.Soe Moe AungManaging DirectorNo.136, Between 56*57 Street, Pyaygyidakhon Township, Mandalay Region, Myanmarpeifu99@gmail.com09955577778
1437PAN THA PYAY COMPANY LIMITEDDR. SOE TUNMANAGING DIRECTORADDRESS (1) - NO.(127), GROUND FLOOR, 21ST STREET, LATHA TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR. ADDRESS (2) - NO.(440), WAIZAYANTAR ROAD, (3) WARD, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.panthapyay1999@gmail.com09696969122
1438MYANMAR TIN -TUNGSTEN COMPANY LIMITEDDAW AYE AYE WINMANAGING DIRECTORKAINGDAN STREET, NO. 75, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtintlwinchan@gmail.com01242075
1439MYANMAR KANKAW COMPANY LIMITEDDAW AYE AYE WINMANAGING DIRECTORKAINGDAN STREET, NO. 75, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtintlwinchan@gmail.com01242075
1440Shwe Khit Ngwe Khit Co.,LtdDaw Sandar AyeManaging Directorkamala (437) Ar Thaw Ka Street, Kaung Hmu Lwel, Muse Township, Shan Stateshwekhitngwekhit2014@gmail.com092028216
1441MAY FIVE TRADING COMPANY LIMITED.U Kyaw ThihaDIRECTOR4F1 ESPARADO TOWER, GYO PHYU STREET, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.kyawthiha11922@gmail.com09261472464
1442BEST OIL COMPANY LTDU AUNG MYO ZAWDIRECTORNo. 235/B, SHU KHIN THAR ROAD, THAR KAY TA TSP, YANGON, MYANMARamon199721@gmail.com095022779
1443Golden Diamond Eagle Company LimitedDaw Nweni Htay WinManaging DirectorNo. (E -32), Sagawar (3rd) Street, Ward (4), F.M.I City,Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.goldendiamondealge@gmail.com09970583139
1444DRAGON LIGHT TRADING COMPANY LIMITEDU SAN YUManaging DirectorNo.GaGa-3/19, 57 Street, Between 103x104 Street, Kan Thar Yar Ward, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay Region, Myanmar.andy112611wood@gmail.com092020525
1445Maung Maung Thein Company LimitedNan Phoung KhamDirectorCorner Of 81st &18th Street,No(194) Mandalay/Aung Myay Tharzan,Mandalay Region,Myanmartmgmg7129@gmail.com09448023815
1446SAN HTAE WAR FAMILY COMPANY LIMITEDU ZAW MINMDNO.87,5TH FLOOR,50TH STREET (MIDDLE BLOCK),WARD NO.(1),PAZUNDAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.sanhtaewar@gmail.com09954044222
1447AYE AYE SAI TRADING CO., LTD.U SAI SAIDIRECTORNO. 2C/1, NAWADAY HOUSING, HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARpeterparponsaisai@gmail.com09259995779
1448HEIN LIN HTET TRADING COMPANY LIMITEDU Aung Linn TunManaging DirectorLA LA 82/44, SET HMU 2, 50 ROAD, BETWEEN 141 & 142 ST, PYI GYI DAKHON TOWNSHIP, Mandalay Region, MYANMARheinlinhtetcompany@gmail.com09402200700
1449ASIAN DRAGON SKY COMPANY LIMITEDYE LIN TUNDIRECTORWARTAYAR INDUSTRIAL ZONE, NO.373, SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGO REGION, MYANMAR.yelin1990@gmail.com09510256
1450Benchmark Steel Enterprise LtdU Yan Naing OoManaging DirectorNo.(C-210), SINTAE STREET, INDUSTRIAL ZONE(3), SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARbenchmarksteel@gmail.com013100770
1451SHWE THA ZIN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.U SEIN THANMANAGING DIRECTORNO.17/18,BAHOSI HOUSING , BOGYOKE AUNG SAN ROAD, LANMADAW TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.seinthan@shwethazincoltd.com01224581
1452N MYANMAR TRANS COMPANY LIMITED.NAY LIN MYINTDIRECTORMOE KAUNG ROAD, NO.(1)/KA, (16) QUARTER YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmyanmarn730@gmail.com09799989998
1453Dev Null Trading Company LimitedSan BoManaging DirectorNo. 5 Ward, Kayin Su, Myawaddy, Kayin State, Myanmar.devnulltrading@gmail.com09780483804
1454Rio Investments LimitedMoe Sat Phyo HanManaging DirectorTime City Residence 5, 12 Floor, Room 51201, Kamayut, Yangon Region, Myanmar.rioinvestments.ltd@gmail.com09780483804
1455G.B.S AGRICULTURAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITEDU HLA OODIRECTORNo(22),Bayintnaung Road,Thirimon Housing,Hlaing Township,Yangon.aungmyinthtay@gbs.com.mm013682157
1456Myanmar Gaokang Import And Export Co.,LtdLI JUNXIUDirectorNo.4,Block 23,Nawaday Garden Housing,Hlaing Thar Yarahmijuly@gmail.com09691727777
1457MYANMAR TRADEWINDS COMPANY LIMITEDHTET AUNG KYAWMDNO.(13/A),, MINGALAR STREET, NANT THAR GONE QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, NO.(13/A),, MINGALAR STREET, NANT THAR GONE QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON MYANMARmyanmartradewinds@gmail.com09263062726
1458Myanmar Feed Industries & Breeding Company LimitedDaw Su Su YinManaging directorNo.(86),ပတ္တမြားလမ်း၊သာဓုကန်စက်မူ့ဇုံ၊ရွှေပြည်သာkyukyumar912@gmail.com09775106795
1459CREATIVE EMPIRE CO.,LTDNANDAR LWIN OODIRECTORNO.151,ROOM (B-702,B-704)LUXURY COMPLEX,BOGYOKE AUNG SAN STREET (CORNER OF WARDAN STREET),LANMADAW TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARcempire712@gmail.com09798898104
1460Htet Won Hlyan Co.,LtdDAW SHUNE LAE WAI THARDIRECTORNo.27, Lashio & Kunlong Road Ta Tar Po Quarter, Kunlong Township, Shan State, Myanmarhtetwonhlyanco@gmail.com09421072199
1461MYANMAR VINEYARD ESTATE COMPANY LIMITEDU SOE MOE THUDIRECTORUNIT NO. 1-3, AUNG SAN STAIUM (NORTH WING), GYO PHYU ROAD, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP.myanmarvineyardestate@pahtama.com01249122
1462Ying Ji Company LimitedDaw Thu Thu MonManaging DirectorNo.(Kala/541), Panlon Kwetthit, Kaung Mue Lawe Quarter, Muse, Shan State, Myanmaryingji7770@gmail.com095132346
1463THAZIN PWINT PHOO SAN COMPANY LIMITEDU SAI LINN THU HANDIRECTORNO.62/64, 4TH STREET, 1 WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON.thazinpwintphoosan.info@gmail.com01223056
14641-2-1 Public Company limitedU Maung GyiChair manNo 10+11(A), Gandamar Street(Back of Yuazna Plaza),Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon, Myanmar.121esubmission@gmail.com2305315
1465GOLDEN LIFE CITY SUPPLY CHAIN TRADING COMPANY LIMITEDWEI LIU JIANDIRECTORCorner of Bago River Road & Yandanar RoadNO(13-30)SAMANEA YANGON WHOLESALEMARKETCORNER OF BAGO RIVER ROADsusandarmoe97@gmail.com09250951745
1466NINE NINE EIGHT TRADING COMPANY LIMITEDDaw Khin Nyunt ThanDirectorAA-4, 105 MINE, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR.thuranenew@gmail.com09254182095
1467THURAIN LINN THAR COMPANY LIMITEDDAW MAY THAZIN OODIRECTORNAY MYAY (8),HTINYUU MYANING (2)STREET,AYE CHAN THAR YAR WARD,LASHIO TOWNSHIP,SHAN STATE MYANMARthurainlinnthar3@gmail.com0926231331
1468BEST VISION TRADING CO.,LTDU MYO MIN AUNGManaging DirectorMyitta Street,No(35),Mi Gyaung Kan(2)Block,Thingangyun Township, Yangon Myanmarbestvision.tdg@gmail.com09450024211
1469SHWE FU TONG Co.,LtdDAW NAN SHANG JANDIRECTORMERCHANT TOWER,MERCHANT ROAD,NO.(504/506),BUILDING(A),ROOM(802),(8)QUARTER,KYAUKTADA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARsftpoewathon@gmail.com09778902777
1470SUNLEN INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITEDNAW ZUE ZUEDIRECTORBo Myat Tun Street, No.(241) No.(10) ward/Botahtaung Township Yangon, Myanmarsunlen05@gmail.com09795309742
1471Golden Sky Land Company Limited.Daw Khin Hnin AyeManaging DirectorNO(813), MAHARBANDULA STREET, LANMATAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.myaylattthar2024@gmail.com09792085915
1472FIRST AGRO VENTURE COMPANY LIMITEDKAUNG KHANT ZINDIRECTORBAHOSI HOUSING COMPLEX, NO.A/68, 7 TH FLOOR, 10 TH WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARfirstagrotrade@gmail.com01227757
1473CRYSTAL DIAMOND LIVESTOCK COMPANY LIMITEDU NAY WIN AUNGDIRECTORNO. (2),INDUSTRIAL ZONE (4), BO AUNG KYAW STREET, HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11401cdl.crystaldiamondlivestock@gmail.com09421075291
1474BEANS VILLAGE COMPANY LIMITEDRAMAKANT@SOE AUNGMANAGING DIRECTORNO.12/A,GROUND FLOOR,156th STREET,TAMWE TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARrama.soe@gmail.com09771147490
1475HTAT YEE MON TRADING COMPANY LTD.KYAW KYAW NAINGDIRECTOR28/6, CORNER OF NAWADAY ST. AND CHIN SU ST., NAWADAY GARDEN HOUSEING , HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGONkknaing24@gmail.com0943043270
1476YUNN FAMILY TRADING CO.,LTDU SAI THAR KYAWDIRECTORNO.(47),PAN LON KWET THIT,KAUNG MU TONE WARD,MUSE TOWNSHIP,SHAN (NORTH)yunnfamily2022@gmail.com09970095676
1477GOLDEN SKYWAY COMPANY LIMITEDDAW SITA KUMARIDIRECTORYANGON-MANDALAY OLD HIGHWAY ROAD,, NO.14/172, MYOMA(1),ZEYAWADDI, PHYU TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMAR .gscl.rgn@gmail.com09986897701
1478MYANMAR YANG JI SHANG PIN COMPANY LIMITEDU Nyi Nyi LinnDirectorNO.(AH-1/9),CORNER OF 73 STREET AND 119 STREET,PYIGYITAGON TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR.myangjishangpin2025@gmail.com09788442778
1479Seafield Food Company Limited.Swe Swe AungDirectorNo.152,3rd Floor, Kamauyt Township, Yangon, Myanmarhetnaingoo@gmail.com09784950529
1480De Heus Myanmar Ltd.U Aye Mg ZanDirectorPlot No.(s), 306,307 and 308, Myaung Dakar Industrial Zone, Mawbi Township, Yangon, Myanmar.calvin.zan@deheus.com09775580509
1481FULLY LIGHT SHAN GROUP COMPANY LIMITEDU LEE JI GUNGDIRECTORNO.(26),KYALSIN STREET,(1)QUATER,(Tongchain),Laukkai, Shan state,Myanmarfllshangacc@gmail.com696760963
1482READY MEDICINE COMPANY LIMITEDDAW THINZAR OODIRECTORROOM NO (2-B), 2ND FLOOR, NO.58, YADANAR RIVER VIEW TOWER, YADANAR HOUSIN, KAN NAR PET ROAD,67/C WARD, DAGON SEIKKAN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.medicare.regulatory@gmail.com09259287470
1483INTERNATIONAL GREEN LAND TRADING COMPANY LIMITEDU Soe YinDirectorNO. 43,SAN YWE DAN STREET, SAN YWE DAN WARD,,THONZE, THARYARWADDY TOWNSHIP,BAGO REGION,MYANMAR.internationalgreenland30@gmail.com09785352302
1484Ayeyarwaddy Seeds and Irrigation Co.,LtdU Soe ThanMDNo.95 A, Kyaik Waing Pagoda Road, Mayangone Township.Yangon, Myanmaremerald@awba-group.com09750211690
1485P T Power Trading Company LimitedU AUNG MAW THEINDIRECTORSHU KHIN THAR ROAD, NO.(235/B) THAR KAY TA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARptpowertrading@paingfamily.net01450759
1486BEST DAY INTERNATIONAL BDI COMPANY LIMITEDU LEE JI GUNGDIRECTORKYAL SIN STREET ,NO(26)QUATER(1),TONG CHAIN,LAUKKAI TOWNSHIP,SHAN STATE MYANMARbestdaybdigacc@gmail.com09751048255
1487MBMT Company LimitedU Soe Pyae AungDirectorM 7, Ngu War 3rd Street, 5th Ward, Hlaing Township, Yangon, Myanmar. 11052soepyaeaung86@gmail.com09773288507
1488NAN HTIKE THAZIN CO.,LTDU HLA MYINTMANAGING DIRECTORNO.224, SHAKETAR STREET, WARD NO.3, MAUNG TAW T/S, RAKHINE STATE, MYANMAR.zawhtettin7@gmail.com04355365
1489MEGA RICHCROPS COMPANY LIMITEDU PHYO LWIN OODIRECTORNO.8/79, HNINSI STREET, AYETHARYAR INDUSTRIAL ZONE, TAUNGGYI DIVISION, SHAN STATE, MYANMARmegarichcrops.mm@gmail.com09459679915
1490GREEN LAND INTERNATIONAL LIMITEDU SOE TINTDIRECTORNO.(9) , YAW MIN GYI LANE , YAW MIN GYI QUARTER, DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION , MYANMAR.tinyadanazawmin.agri@cdsg.com.mm01527882
1491RK SHIPPING & TRADING CO., LTDHENRY KHIN MAUNGMANAGING DIRECTORCORNER OF KABA AYE PAGODA ROAD AND SAYASAN ROAD,, ROOM NO. (803), 8TH FLOOR, PEARL CONDOMINIUM, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARrkshippingandtradingcoltd@gmail.com01546124
1492H & K AH LINN THIT COMPANY LIMITEDU Zaw ZawManaging DirectorROOM NO. (35), (3) STREET, 105 MILES, MUSE TOWNSHIP,, SHAN STATE, MYANMARhandkahlinnthit.myanmar@gmail.com09788999168
1493GREAT ASIA STEEL COMPANY LIMITEDSAN THAR AUNGMANAGING DIRECTORNo.(79/81), Room No. (9/A), Bogyoke Aung San Road, Ward (10), Panzundaung Township, Yangon.greatasiasteel2017@gmail.com09421176016
1494SKY GLORY COMPANY LIMITEDThein Aye KhineManaging DirectorNo. 79/81, Room (9A), Bogyoke Aung San Road, Pazundaung Township,skyglory.14@gmail.com09421176016
1495SHWE THAE PHYU COMPANY LIMITEDU TIN OHN MYINTDirectorNo. N/19, Kwin No. 565 (Ka), Thae Phyu Kwin, Yin Tite Pin Village Group, Hmawbi Township, Yangon Region, Myanmarshwethaephyu2018@gmail.com09978012813
1496GOLDEN APEX INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDDAW KAY THWE AUNGDIRECTORSHWE YIN AYE SCHOOL ROAD, NO.100 HLAING THAR YAR LIVESTOCK & INDUSTRIAL ZONE(5), YANGON REGION, MYANMARgoldenapexmyanmar@gmail.com09751228781
1497MYINT MO OO KPG COMPANY LIMITEDSan San WinManaging DirectorMINE YU (105)MILE,MUSE TOWNSHIP NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR.254081341win@gmail.com254081341
1498Trade Trigger Trading Co., LtdZin Ko NaingDirectorNo. 5 & 6, Block B (35), Bayint Naung Zay Pat St, Bayint Naung Market, Mayangone Township, Yangon.admin@tradetriggertrading.com259267399
1499KO MYAN CO.,LTDU YAN NAUNG THEINDIRECTOR3/15/149TAW WIN ROAD,SHWE PYI THAR TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.naingnaingmyint96@gmail.com09250050511
1500Jasmine Girl Co.,LtdDaw May TheingiManaging DirectorNo(O-19), Ayeyar Min Street, 5 Ward, Myawaddy Township,Kayin State.jasminegirl1411@gmail.com09402709078
1501Myawaddy Queen Co.,LtdDaw Tin Zar NweManaging DirectorNO-28,OUTSIDE MAEKANAE VILLAGE,MYAWADDY TOWNSHIP,KAYIN STATEmyawaddyqueen2020@gmail.com09786312529
1502RED AND GREEN CO., LTDWAI YAN HTETMANAGING DIRECTORNO(19), FIRST FLOOR,EINGYI STREET, YAY KYAW, (9) WARD, PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON.waiyanhtet3172@gmail.com01201311
1503Rhythm Force Company LimitedU Zaw Min SweManaging DirectorNo.50,53RD Street.2 Quarter,Pazundaung township,Yangon Region,Myanmar.aungmon.o@nutrilife.com.mm09790246644
1504SHWE AUNG (MAS) 2022 CO., LTDDAW NANG SOE SOE NYUNT AUNGMANAGING DIRECTORSHWE MYAWADDY SAYTHIT STREET (6),, NO.(4) QUARTER MYAWADDY TOWNSHIP,, KAYIN STATE, MYANMARshweaungmas4@gmail.com095275272
1505New Explode Company LimitedDaw Tar Tar SweManaging DirectorHLAY ATHIN ATWIN WUN U CHEIN STREET, NO.79, INDUSTRIAL ZONE (2) , HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARnewexplode.newexplode@gmail.com09423660741
1506Glorious Blossoms Company LimitedU Myint AyeManaging DirectorNo.3. Sayar San Street. Myawaddy Township. Kayin State. Myanmaraungpyaehtun220@gmail.com09955040259
1507Tamaaziwa Real Co.,Ltd.U Vali MohamedMDNO.(6),ROOM (2),,SABEI STREET , THARYARKONE WARD ,MINGALARTAUNGNYUNT TOWNSHOP ,YANGON REGION, MYANMARtamaaziwarealcoltd@gmail.com01384576
1508Myanmar Zensho Co.,LtdNyan LinManaging DirectorNo(243), 1st Floor(Left Side), Bo Aung Kyaw Street(Middle Block), Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.md-sc@shanmawmyae.com09260260075
1509LIU HUA COMPANY LIMITEDDAW ARR KYOMANAGING DIRECTORNEAR PAN KHAN ZAY, NO.88, NAL MYAY (2),PAN KHAN VILLAGE , MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARliuhuaco1@gmail.com095232970
1510M T 4 COMPANY LIMITEDU WIN KHINEDIRECTORMYAT AYE LIN MYAING STREET ROOM NO. (9) WARD NO. (5), MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMARtalachan1358@gmail.com09255954197
1511Bang Char Logistic Co.,LtdU Bo Han ChainMDNo.(B3-2), Quarter4, Shwe Myawaddy Zay Road, Myawaddy Township, Kayin Sate, Myanmaragyie880@gmail.com09428161179
1512MEDITECH BIZ COMPANY LIMITED.U MIN ZAWManaging DirectorThiha Thu Street, No.1A/68, Mya Thida Housing, 11 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Regionmillie.minnzaw@mtbmyanmar.com09401634002
1513AGRI STAR COMPANY LIMITEDNAING OO AUNGMANAGING DIRECTORGANDAMAR STREET,NO.15/A,FIRST FLOOR,SANCHAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARanChaung Township, Yangon Region, Myanmarzayyarmgmg@htoogroup.com09966616664
1514RAINBOW BRIDGE COMPANY LIMITEDU CHIT LWINDIRECTOR130TH STREET, NO.(34)/GROUND FLOOR(B) THA PYAE GONE QUARTER/MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARchitlwin3@gmail.com09257050907
1515Mya Kyoe Kyar(Leader Trading)Co.,LtdDaw Thet Htar HlaingManaging DirectorL-3,1st floor Shwe zebal housing, Bayint Naung Road,Kamaryut Township,Yangon,Myanmarmkkwhalelogistics2012@gmail.com01535571
1516ZAW GABAR FAMILY TRADING CO.,LTDU Zaw Win MyintManaging DirectorNO (59) , 10th STREET , BETWEEN ( 79th x 80th ) STREET , AUNG MYAY THAR SAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARzawgabarfamily2021@gmail.com09448418077
1517NITHI COMPANY LIMITEDKYAW MOE AUNGMANAGING DIRECTORAYE THU KHA TRUCK PARKING, ASIAN HIGHWAY AYE THU KHA VILLAGE, MAE KA NAE REGION,MYAWADDY CITY, KAYIN STATE, MYANMARd.jothar.1995@gmail.com09779100129
1518INDO CHINA EXPRESS MYANMAR CO.,LTD.DAW MAY ME PHYODIRECTORMYAWADDY,KAYIN STATEindochinaexpressmyanmar@gmail.com09420225773
1519MYANMAR BAKERY COMPANY LIMITEDDAW AYE THET THET AUNGDIRECTORAHONE TOWER, RIVER VIEW GARDEN HOUSING, STRAND ROAD SIN MIN QUARTER, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARkyawpwai@shwetaunggroup.com09255111143
1520Orient Glory Company LimitedKyaw Myo LwinDirectorNo(217), Sagaing-Mandalay Road, Tampawaddy, Mandalay. No.(200/3B), Kamaryut Station Road, Hlaing Township, Yangon. Myanmarglu383@gmail.com09977775718
1521OCTAGON AUTOMOBILE AND MACHINERY SERVICES CO., LTD.U WIN AUNG PYAEDIRECTORNO.42-47,Corner of Yangon-Pathein Road and Yangon Technology University Street, Hlaing Tharyar Township, Yangon Region, Myanmarimport@oisdistribution.com09255112146
1522Prestige Automobiles Co.,LtdU Chan MyaManaging DirectorNo. 42-47, Corner of Yangon-Pathein Road And YTU Street, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.import@pac-bmw.com09255112170
1523Octagon International Services Co.,LtdU Chan MyaManaging DirectorNo. 42-47, Corner of Yangon-Pathein Road YTU Street, Hlaing Thar Yar Township, Mya Sein Yaung Industrial Zone, Yangon.phyuthant.aung@oisdistribution.com09255112170
1524Oriental Machinery Services Co.,LtdU Chan MyaManaging DirectorCorner of 7th Street & Strand Road, No. 584 Lanmadaw Township Yangon, Myanmartrade1@oisdistribution.com09255112143
1525GOLD DELTA CO., LTD.U WANNA KHINEDIRECTORNO.1 KANAUNG MIN THAR GYI STREET SHWE LIN PAN INDUSTRIAL ZONE,HLAING THAR YAR T/S YANGON,MYANMAR.golddeltamm@gmail.com01617229
1526Laser World Family Trading Co.,LtdU Aung Kyu HeinManaging DirectorNo.166, 34th Upper Street, Kyauktada Township, Yangonlaserworldfamily@gmail.com01387453
1527LWIN THITSAR COMPANY LIMITEDU MAUNG MAUNG LWINDirector(9)St,No.(2/H),UPaing No.(891), ChanMyaTharyar Qtr, KyweSelKan, Pyigyitagon Township, Mandalay Region MyanmarLwinthitsar.2021@gmail.com09798345118
1528Zabu Kan Tun Trading Co.,LtdU Ye Kan ZawDirectorNo.1064, Thonze Street, Yazathingaha Housing (2), Ottarathiri Township, Naypyitawzabukantun@gmail.com09797652147
1529Royal Corn Co., LtdDaw Nang Kay Thi OoDirectorNo.47(A), SHIN SAW PU ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, Yangonroyalcorn2021@gmail.com092010408
1530LIGHTEN UP COMPANY LIMITEDU Tin Tun AungManaging DirectorNo.(16/B), Anawyahtar Street, 14 Quarter, Yankin Township, Yangon Region, Myanmarlightencoltd@gmail.com09420050146
1531Jin Sxu Company limitedU Me SoeManaging DirectorNo.( 6/79 ), ( 5th ) Street, San Sai (Kha) Ward,Tachileik, Shan State, Myanmarjinsxucompany@gmail.com09789168999
1532Golden SK Company LimitedU SAI KHAM POO13/KATANA(N)001999No.( 142 ), Bogyoke Road, Wein Kyauk Ward, Tachileik Township, Shan State, Myanmar.toyocaraudio@gmail.com09765240958
1533M2M MARKETING (MYANMAR) COMPANY LIMITEDU WIN KHINEDIRECTORNo.9(P), Kyuan Tar (East) Village, Kyuan Tar Village Group, Mudon Township, Mon State, Myanmarplaimonlay@gmail.com09255954197
1534FU'S BROTHERS CO., LTDU AR SAIKDIRECTORNO.(34),KHAPAUNG STREET,QUARTERS NO.(10),HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR.chukabar2021@gmail.com09788256790
1535Tonghant Company LimitedU KYAW NAINGMANAGING DIRECTORNO.( 112 ), PYIDAUNGSU ROAD, NO.( 3) QUARTER, MONGYAI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARjinghan711@gmail.com09258144744
1536THI RI WAI SHAN INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDMI TIN MAY THANDIRECTORYARZAKUMARA STREET, NO. HSA-17 NO. 4 QUARTER, MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMARmitinmaythan1451994@gmail.com09448299334
1537SNACKY COMPANY LIMITEDU THAN LWINDIRECTORNO.(505), B2L3, SHU KHIN THAR HOUSING, THA PYAY ROAD, THAR KAY TA,YANGON REGION,MYANMARthanlwin5157@gmail.com765416072
1538CONSUMER HOUSE TRADING COMPANY LIMITEDDAW SOE SOE NYANMANAGING DIRECTORNO.93,2ND FLOOR,LU NGE THITSAR STREET,12 QUARTER,YANKIN TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARconsumerhouse2022@gmail.com09896818041
1539BENCHMARK MARINE & AGRO EXPORTS CO., LTDSalmaan@U Kyaw Myo LwinManaging DirectorNO. 8, MYA YAMONE VILLA, BAYINT NAUNG ROAD, 26 WARD, SOUTH DAGON TOWNSHIP , YANGON REGION, MYANMARbmmarineagroexport@gmail.com09424823242
1540ECO LIGHT CO.,LTDDaw Hay Mar OoManaging DirectorNo(370) , 81st STREET , BETWEEN 28th x 29th STREET , CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP , MANDALAY REGION , MYANMAR.ecolighttrading1@gmail.com09740944915
1541MOUNG KHAM COMPANY LIMITEDU SAI SAN TIManaging DirectorKAR LAY VILLAGE, KHO LAM MYO, NAM SAM TOWNSHIP,SHAN STATE, MYANMARmr.tunawb@mail.com09444815531
1542KWAN GLOBAL COMPANY LIMITEDU SU DAR KARL BAR BUDIRECTORNO. 520, KABAR AYE PAGODA ROAD, RM. 206, EXCEL TOWER BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.kwanglobalcompany@gmail.com09769954066
1543SEIN NGWE MYA TRADING COMPANY LIMITED.U AUNG DINMANAGING DIRECTORPYIN MA BIN FEEDMILL, PYIN MA BIN WARD, NAWARAT STREET, MINGALARDON TOWNSHIP, YANGON, REGION, MYANMAR.myatkyaw09@gmail.com660546
1544SHWE YAUNG WIN WAH TRADING CO., LTD.NAING YE AUNGDIRECTORROOM(PH-O-P), UNIT(O,P), TOWER (D),, ROYAL SIN MIN CONDO,CORNER OF KANNAR STREET & AHLONE STREET, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARshweyaungwinwah@gmail.com095563388
1545KAUNG PYAE MON COMPANY LIMITEDMIN OHN PEDIRECTORTHITSAR STREET, NO.17 4 - WARD, MYAWADDY T/S, KAYIN STATE, MYANMARmiss.haymarmyint@gmail.com09448299334
1546A&H Brothers Agro Crops Processing & Trading Co.,LtdU Aung ThanManaging DirectorNo. (167), Lanmadaw Road, Lanmadaw Township, Yangonanhbrothers167@gmail.com012317131
1547Royal Shwe Lwegel Company LimitedU Than Bo OoDirectorNo.39, Corner of Win Light Petro Station, Ward No.29, Lwegel Qtr, Momauk Tsp, Kachin State.thithikyawaye@gmail.com0947319320
1548SHWE KHEWADE CO.,LTDU Nay LinnManaging DirectorNO.(19), MYOMA STREET MINPINE QUARTER, WAKHEMA TOWNSHIP, AYEYARWADDY REGION, MYANMARshwekhewade2016@gmail.com09798433804
1549Wisarra Inte'l Co., Ltd.U Thaung TunMDBuilding No. (33), Shwe Padauk Yeik Mon, Bayintnaung Road, Kamayut Township, Yangon.wisarramgmt@wisarra.com01538231
1550Myanma Sanpya Crop Nutrition Company LimitedU Cho Win HlaingDirectorNo(95-A), Kyaik Wine Pagoda Road, 8 Mile, Mayangone Township, Yangonthetnaing@myanmarsanpya.com09765409680
1551Myanmar Kaung Thu Kha Co,LtdMaung Maung KhaingDIRECTORNo.95/A, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangone Townshipmgmgkhaing@mktk-agri.com018663021
1552EVOGRO COMPANY LIMITEDU CHO WIN HLAINGDIRECTORNo.95-A, 8 Mile Business Center, Kyaik Wine Pagoda Road, 8 Mile , Mayangone Township, Yangon Myanmartinaungkyaw@evo-gro.com09765409680
1553MR PEPPER CO.,LTDU Aung Zaw LattDirectorTHIHATHU STREET, NO.585, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.masterpeppermm@gmail.com09967511175
1554PHYO DANA WAI COMPANY LIMITEDKO KO NAINGDIRECTORYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON, MYANMARphyodanawai@paingfamily.net01530460
1555FRONT GLOBAL CO.,LTDSHIV KUMAR(KA)SOE WINDIRECTORBUILDING NO. 459/469, ROOM B-7, 5TH WARD, LOWER PAZUNDAUNG ROAD, PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMARfrontglobal@gmail.com018200370
1556Golden Chili Company LimitedU Htat Yee LinnDirectorNo. (Has-4/1), Conor of 69th Street & 107th (Ngu Shwe War) Street, ChanMyaTharSi Township, Mandalay, Myanmar.www.utinaungmoe@gmail.com018605552
1557AUNG NAING THITSAR CO.,LTDU AUNG ZAW OOMANAGING DIRECTORNO-268,ROOM-14(C),14TH FLOOR, DRAGON CENTRE(2), PYAY ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.export@aungnaingthitsar.com012317836
1558DANA SU WAI COMPANY LIMITEDSU HLA PHYUDIRECTORYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALAKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON, MYANMARdanasuwai@paingfamily.net01530460
1559MIN KAN THAR COMPANY LIMITEDZARNI AUNGDIRECTORYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARminkanthar@paingfamily.net01530460
1560SHWE THAR KI COMPANY LIMITEDZARNI AUNGDIRECTORYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARshwetharkyi@paingfamily.net01530460
1561NAN MYINT SHWE PYI COMPANY LIMITEDAUNG MYO THEINDIRECTORYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARnanmyintshwepyi@paingfamily.net01530460
1562YOMA SUN CO.,LTDU AUNG ZAW OOMANAGING DIRECTORNO.268, ROOM 14(C), 14TH FLOOR, DAGON CENTER 2, PYAY ROAD SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.ant.inttrade@gmail.com012317836
1563BENEVOLENCE COMPANY LIMITEDSHWE CIN MYINTDIRECTORYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARbenevolence@paingfamily.net01530460
1564SHWE LATT PHYO WAI COMPANY LIMITEDKO KO NAINGDIRECTORYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARshwelattphyowai@paingfamily.net01530460
1565Aung Phyo Mauk Company LimitedU AUNG MYO THEINDIRECTORYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARaungphyomauk@paingfamily.net01530460
1566NAN OO THIRI COMPANY LIMITEDKYAW THIN AUNGDIRECTORYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARnanoothiri@paingfamily.net01530460
1567KAUNG HTET MYANMAR SERVICES COMPANY LIMITEDTHAN TUN LINDIRECTORAYE YEIK MON LAN MA GYI, NO.4 4 WARD,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARkhmservices@paingfamily.net01530460
1568Agro Power Co., Ltd.U Ye Kyaw ThuManaging DirectorNo(567),Thumana St, (16/4) Qtr, Thingangyun Tsp, Yangonykt.agropower@gmail.com09765451123
1569Royal Shin Thant Co., Ltd.Daw Aye Myint ThanDirectorNo(567), Thumana St, (16/4) Qtr, Thingangyun Tsproyalshinthant2014@gmail.com09765451124
1570VILLA TILES TRADING COMPANY LIMITEDU Myint NaingDIRECTORSECOND FLOOR ,NO.(41/43),DAMAYONE CROSS ROAD , KAN /TAUNG QUATER ,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.villatiles2018@gmail.com09794789637
1571Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.U Hla HanManaging DirectorBld-6,Room-12,Ground Floor, Yankin St,Sanchaung Tsp,Yangonwahwahagro@gmail.com09400902044
1572REGAL MAJESTIC CO.,LTDNYI NYIDIRECTORBAYINT NAUNG ROAD, NO.124/125 INDUSTRY ZONE 4,SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARregalmejestic@paingfamily.net01530460
1573SAN HTUT KHAUNG COMPANY LIMITEDTHAN TUN LINDIRECTORMYINTZUTHAKA STREET, NO.1132 12 QUARTER,SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARsanhtutkhaung@paingfamily.net01530460
1574BLISS RAIN COMPANY LIMITEDWIN KYAW AUNGDIRECTORPYI-NAWADAY STREET, NO.166 36/1 QUARTER,SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARblissrain@paingfamily.net01530460
1575MARGA MIN CO.,LTDU ZAW HTAINMANAGING DIRECTORNO (1/3), R-6 ROAD, YANGON INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON, YANGON.margaminncoltd@gmail.com09455557861
1576AKA YARZAR CO.,LTDU MYO KYAWDIRECTORNO (1/3), R-6 ROAD, YANGON INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON, YANGON.akayarzaragro@gmail.com0976184447
1577AGRI IDOL CO.,LTDU NYI NYI SOEDIRECTORNO (1/3), R-6 ROAD, YANGON INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON, YANGON.agriidolmyanmar@gmail.com09455557861
1578Techno-Hill Engineering Co.,LtdDaw Barani AungManaging DirectorNo.(148x) ,A One Street, 5 Quarter, Mayangone Township.sales.technohill@gmail.com09960940066
1579GREAT MYANMAR KINGDOM COMPANY lIMITEDU YE WINDIRECTORBETWEEN 73-74 & 26-27 STREET, NO-4B, 4TH FLOOR, THIRI MINGALAR HOUSING, CHANAYETHARZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.k.naingwin28@gmail.com09696640269
1580LYN LAT AUNG COMPANY LIMITEDU OAK GHAR AYEMANAGING DIRECTOR,TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.info@lynlataung.com959259040108
1581PO MO HEIN CO.,LTDU MYINT KHAINGMD117,39TH,STREET,KYAUKTADA,TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMARpomoheintrade@gmail.com095149612
1582ASIA SAPPHIRE COMPANY LIMITEDDAW TIN TIN MOEMDNO.(20),KYAINCHAUNG QUARTER,INNMA GROUP,NYAUNGTONE TOWNSHIP,AYEYARWADDY REGION,MYANMAR.asiasapphire99@gmail.com09678070668
1583Myanma Awba Group Company LimitedSoe Min ThantGroup TreasurerNo(95-A), Kyaik Wine Pagoda Road, 8 Mile, Mayangone Township, Yangonsoeminthant@awba-group.com09765410047
1584Min Dhama Steel Structures Co.,LtdDaw CherryDirectorNo.74/75/76/77/78/91, Kanaung Min Thar Gyi Street, Industrial Zone (4), Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region, Myanmar.cherry@mindhamasteel.com01618876
1585Anawrahta Production Co.,ltdDaw Myint Myint KhinManaging DirectorC74, Padauk Wah 9 st, FMI City, Hlaing Thar Yar Tsp, Yangonanawrahtaproduction2020@gmail.com09997935075
1586Phyu Sin Thu Company LimitedU SITHU AUNGDirectorNO.38,DAMAWIHARRA STREET, KYAR KWET THIT WARD, TAMWETOWNSHIP TOWNSHIP, YANGON REGIONkosithuaungsta2022@gmail.com095006170
1587AMARAPURA COMPANY LIMITEDU Aung MinManaging DirectorMYAYNU ROAD NO.338-B MYAYNIGONE (NORTH) WARD , SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGIONamarapuracoltd@gmail.com09969988747
1588MARLARMYAING PUBLIC COMPANY LIMITEDU THAN ZAW LWINSENIOR MANAGERMARLARMYAING AVENUE STREET, PYAY ROAD, 531-B (8) WARD, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11041thanzawlwin@marlarmyaing.com01501352
1589THREE COUNTRYS CONTRACT COMPANY LTDU SAI LONEDirectorLIVESTOCK ZONE , BLOCK NO.53(C), kYAUK LONG GYI , MYAWADDY OUTFIELD, OO PAING NO (7 ) , NO (4) WARD ,MYAWADDY TOWNSHIP ,KAYIN STATE , MYANMAR .ketkam1961@gmail.com09755519491
1590AMAZING JUPITER COMPANY LIMITEDU MYO AYEMANAGING DIRECTOR275/A, WAIZAYANDAR ROAD, 6 QUARTER, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.amazingjupitertrading@gmail.com09940178400
1591SUMPRABUM CONSTRUCTION COMPANY LIMITEDPHONE KYAN FANMDLANE-(25),, NO.(15/21), RAN PU WARD, MYITKYINA, KACHIN STATE, MYANMARphonekyawfan@gmail.com09427004078
1592SHWE MING FA INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITEDKyaw HtinManaging Director68th Street, Between 102*103 Street , C-152/(KA)CHAN MYA THAZI , MANDALAY REGION , MYANMARukyawhtin482@gmail.com0268138
1593MYANMAR CHINA NATIONAL AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS TRADING COMPANY LIMITEDu nay min tundirectorMINYEKYAWSWAR STREET, NO.(19)(1 ST FLOOR)(101) (14) QUARTER/YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARi.l.v.j007@gmail.com09791687438
1594Sal Kabar Company LimitedTHAN WIN HTWE @ THIHA WINDirectorOffice Address : Room (1-I), Tower (C), Royal Sin Min Condo, Strand Road, Ahlone Township, Yangon Region, Myanmarthihawin32@gmail.com317833
1595SIX WINNER BROTHERS COMPANY LIMITEDPHYO TINT NAINGDIRECTORTON (360) RICE MILL COMPOUND, HTEE TAN PORT, STRAND ROAD, KYEE MYINDAING TOWNSHIPpatricknaing@sixwinnerbrothers.com09967777031
1596STECON ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITEDYe Phone HlaingManaging DirectorNO (8), PANNITA STREET, HLAING TOWNSHIP, YANGON.swe.naing@stecon.com.mm095004019
1597NOTHERN MOTHER LAND JADE & GEMS COMPANY LIMITEDU AUNG PHYO WAIMANAGING DIRECTORAKWART NO(326),90TH STREET,BETWEEN 32ND STREET &33RD STREET,DAE WON WEST WARD, CHANAYETHARZAN TOWNSHIP MANADALAY REGIONwww.aungphyo2022@gmail.com440056400
1598Vivo Group Company LimitedU Ye Thu AungManaging DirectorNo.(62), 16th Street, (Lower Block), Lanmadaw Township, Yangon.supplychain.vivo@gmail.com09765477010
1599TUN THITSAR FORWARDING & TRADING COMPANY LIMITEDU Po ThingyanManaging DirectorPYAY ROAD, NO.617(B/1), KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON.minn.set@gmail.com09977504019
1600Tropical Sea Company LimitedDaw Barani AungManaging DirectorNO.(148-X),A One STREET, (5) QUARTER, MAYANGONE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR 11061tropicalsea2021@gmail.com09960940066
1601FA FU COMPANY LIMITEDWINT THUDIRECTORNO(TA/365), South Ward, Muse Township, Shan State, Myanmarfafucompanylimited@gmail.com09966293654
1602SHANE HTAT LINN COMPANY LIMITEDSAI ZAW TUNDIRECTORPAR LOET 1 STREET, NO.16, 1 QTR/KYINE TONE, SHAN STATE, MYANMARshanehtatlinn2014@gmail.com09456001999
1603AYEYARWADY NADI IMPORT & EXPORT CO.,LTDU ROHITDIRECTORNO 0703,UFC TOWER(A),CORNER OF MAHABANDOOLA ROAD & THEIN PHYU ROAD, BOTAHTAUNG TSP,YANGON REGION,MYANMARthuwunnanadi@gmail.com09450015690
1604SONE SE MYINE COMPANY LIMITEDU WIN MYINT OODirectorNo 1/145 ,KHAYAY ROAD , MAEKANAE KYET THIT, MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMARsoneseemyine969@gmail.com09768164683
1605MYANMAR KETE CO.,LTDU KYAW SANDIRECTORNO.(125/127), KHA 11ST STREET, MYOE THIT (A+B)QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.myanmarkete2016@gmail.com09795521381
1606MYANMAR BYTER AGRO TECH CO.,LTD.U KYAW SANDIRECTORNO.(125/127), KHA 11ST STREET, MYOE THIT(A+B)QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.myanmarbyter2016@gmail.com09795521381
1607MYANMAR GOLDEN BYTER CO.,LTDU KYAW SANDIRECTORNO.(125/127), KHA 11ST STREET, MYOE THIT (A+B)QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.goldenbyter2016@gmail.com09795521381
1608High Max Group of Companies LimitedWai Hin OoManaging DirectorNo.3, Sei-Myaung Yeiktha Lane, 8 ½ Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmarmd@hmgroupmyanmar.com09970379799
1609Lan Thit Aung Trading Co.,LtdNay Htet AungDirectorSTRAND ROAD,ROOM-1(I), UNIT(I), TOWER(C), ROYAL SIN MIN CONDO, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARlanthitaungtrading@gmail.com09977809447
1610THAN KABAR SANN COMPANY LIMITEDU THAN HTAIK OODirectorNO.32/A, 55TH STREET/ 112 E STREET HTON TONE QUARTER, CHANMYATHAZI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARthankabarsann695@gmail.com09444030103
1611GREAT LINE MYANMAR CO.,LTDMAHENDARMANAGING DIRECTORNO.309, AUNG MYITTAR STREET, DAWPON TOWNSHIP, YANGON.kmahendar83@gmail.com09788905317
1612KAUNG HTIKE MYANMAR COMPANY LIMITEDU THAN HTIKEDIRECTORNo.96, 18th Street, Between 82 x 83 Street, May Ga Giri Quarter, Aung Maye Thar Zan, Mandalay Region, Myanmarmyanmareverbright@gmail.com0943128448
1613FA MYANMAR LOGISTICS COMPANY LIMITEDU Sai Cho LwinDirectorNo.(241), Bo Myat Tun Road, No.(10) Ward, Botahtaung Township, Yangon Region, Myanmar.famyanmarlgts@gmail.com09962052488
1614ROYAL SALMON CO.,LTDU HTAKE TIN HANMDRoyal Salmon Company Address အိမ်အမှတ် (၁၈)၊ သရဖီ (၁)လမ်း၊ ရွှေအင်ကြင်း ရပ်ကွက်၊ ဒက္ခိဏသီရီမြို့၊ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ။royalsalmon34@gmail.com092042687
1615UTL & Brothers Co.,LTDU Than LwinMDNO.(246), NYAUNG KAN WARD, MEIKHTILAR TOWNSHIP, MANDALAY REGION.utlbrothers@gmail.com092165719
1616NYD Group Company LimitedDaw Nang Wilai WattManaging DirectorB(43), Padauk (4) Street, FMI City, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar.supplychain.nyd@gmail.com09765477010
1617Z P N COMPANY LIMITEDU ZON KODIRECTORNO.(235/237), MAHARBANDOOLA PARK STREET (UPPER), (2) WARD, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR 11181syannaing1596@gmail.com09972669464
1618Shan Yuan Ju Agriculture Development Co.,LtdThoon Wadi MaungDirectorFMI City ,No.(A-24),Hlaing Tharyar Township,Yangon Region,Myanmar.09404229173minthu4497@gmail.com09962781018
1619BMI Co., LtdU Naing Win ThanDirectorNo.146, 8 Floor, Mingalar Road, South Okkalapa Township, Yangon.mybmi.mm77@gmail.com09895233745
1620RUBY LION MANUFACTURING COMPANY LIMITEDU THIHA LINDIRECTORTHIRIMON ROAD, NO.27/28, THIRIMON PLAZA COMPOUND, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARrubylion2022@gmail.com095001821
1621MANAW THUKHA COMPANY LIMITEDKO KO NAINGDIRECTORNO.(15/21) KWAL LWAL VILLAGE,MYAUNG MYA INDUSTRIAL ZONE, MYAUNG MYA T/S, AYEYARWADDY REGION, MYANMARmanawthukha@paingfamily.net09254019203
1622A ONE SURIYAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KHIN ZAW MYINTMANAGING DIRECTORMYA THIDAR STREET,, NO.212, BAYINT NAUNG QUARTER, KAWTHAUNG TOWNSHIP, , TANINTHARYI REGION, MYANMARmathinge37@gmail.com098780366
1623HERCULES TRADING CO.,LTDU TUN MIN AUNGMDthudhamma street,CC2-(32,33)Thiri Yadanar Wholessale Market, Yangon Northokkalapa Township.agency@hl.com.mm09977773004
1624SIX SIX EIGHT COMPANY LIMITEDDAW SHWE SHWE AUNGDIRECTORBUILDING NO.33/A,, AUNG CHAN THAR STREET, 3/1 TOE CHET QUARTER,HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMARsixsixeightmyanmar@gmail.com09420051196
1625Big One Co.,LtdU TUN AYE KYAWDIRECTORNo.961, Dekhina (2) Street, (10) ward, Shwe Pyi Thar, Yangon Region, Myanmar 11411bigonecompanyltd2014@gmail.com09953408899
1626MYANMAR EVERY LUCKY CONSULTING COMPANY LIMITEDU KYAW YE YINTDIRECTORBAYINT NAUNG ROAD, NO.1, YANGON THIT QUARTER, THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.myanevery12@gmail.com09798271715
1627Shwe Myanmar Strength Trading Company LimitedU Tin Tun OoManaging DirectorNo (18/A), Hla Theingi Street, Industrial Zone 2, Dagon Seikkan Township, Yangon Regionshwemyanmarrice@gmail.com01292819
1628DREAM GLOW COMPANY LIMITEDDAW SABAI AYEDirectorNO,124,SECOND FlOOR, SEIK KAN THAR STREET MAHABANDOOLA& MERCHANT ROAD ,KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARsabaiaye@gmail.com09250703344
1629TREASURE SPHERE TRADING PRIVATE CO., LTDU San Myint AungDIRECTORNO. 665-D,KANYINPYIN CREEK, LET YET SAN VILLAGE, THANLYIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtreasuretrade4247@gmail.com09777834170
1630CK FROZEN FISH & FOOD CO.,LTDDaw Khin Thuzar HtunManaging DirectorNo.3 (D), U Tun Nyo Street,Industrial Zone (6),Hlaing Thar Yar Township,Yangon,Myanmar.k.thuzar@ckfff.net09443082081
1631FU YUAN TANG COMPANY LIMITEDDAW PHU PHU NGEManaging Director67TH STREET, BETWEEN 101ST STREET & 102ND STREET, CHANMYATHARZI TOWNSHIP,, MANDALAY REGION, MYANMARphuphunge000@gmail.com09796078293
1632NGWE HNIN YEE COMPANY LIMITEDDAW THIN THIN TUNDIRECTORNO. (27)C, THIRI MINGALAR STREET, (8) QUARTER, KAMAYU TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.ngwehninyee.trading@gmail.com959770000228
1633ROYAL SHAMBELLA CO.,LTDDAW NYO MI SWE MYINTDIRECTORNO 19/21, STATION ROAD, BAUK HTAW, 15 WARD, YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARfinance@agop.com.mm09798448299
1634ASIA LUCKY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTDKYAW MIN TUNMANAGING DIRECTORNO. 518, 5TH STREET, EAST GYOGONE, INSEIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.ms.yalavarasan@gmail.com018393123
1635NAING OO MYANMAR INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.U UMESH KUMARDIRECTORNO.1(A), 86TH STREET, BETWEEN 35TH X 36TH STREET, MA HAR AUNG MYAY TOWNSHIP, MANDALAY REGIONthukhawin214@gmail.com970707830
1636LWIN HTET AUNG COMPANY LIMITEDDAW AYE MOH MOHDIRECTOR87(C) STREET, BETWEEN 33X34 STREET, SAMOON WARD , CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION,MYANMAReaindraylisa@gmail.com09981255853
1637GLOBAL FIVE GENERAL TRADING COMPANY LIMITEDDaw Thiri ZawMANAGING DIRECTORNo. (17), (3RD) Floor, Kan Thar Yar Street, Warso Quarter, Dawpon Township, Yangon Region, Myanmar.dawthirizaw@gmail.com09774488891
1638Power Planet Company LimitedDaw Cho Cho WinDirector232,Ta Khaing Lone Shwe Orchid Street FMI Housing,Hlaing Thar Yar Township,Yangon Regionpowerplanetmyanmar@gmail.com09420599997
1639Continental Burma Food Corporation LtdCherry KhineDirectorNo.350/354, Office 2-3, Anawratha Road, Lanmadaw Township, Yangon.SC1@cbfood.com.mm09777001207
1640MYINT MYAT PANN EXPORT IMPORT COMPANY LIMITEDU MYAT THU KHAINGMANAGING DIRECTORBuilding(18),Room No(102),Kabaraye Housing, WarYarLet(3)Street,Ward No(9), Mayangone Township, Yangon Region, MYANMARchochomyaing.ms@gmail.com09695121317
1641YASMIN ENTERPRISE COMPANY LIMITEDMAUNG MAUNG TINMANAGING DIRECTORNO.31, 88TH STREET, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON.globalasia.yangon@gmail.com018394563
1642High Impress Company LimitedChit Thet Thet WaiManaging DirectorNo.5085,5086,5087, Sagaing Street, Ottara Thiri Tsp, Naypyidaw.ms.chitthetthetwai@gmail.com09674444555
1643Queen Empire International Company LimitedDAW SUMAIYA @ DAW NU NU LWINDirector136th street, No.(180/190), Room 304, 3rd Floor, Ma -U- Gone Quarter , Tamwe Township, Yangon, Myanmar.info.queenempire@gmail.com9000957
1644Heng Min Co.,LtdMr.Hone YoeMDNo.220/B, Botahtaung Zay St, Botahtaung Tsp, 11161, Yangonconnectioncompany22@gmail.com09260369933
1645SHENG HU GROUP COMPANY LIMITEDDAW KHIN KHIN MYINTMANAGING DIRECTORAYE THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,, ROOM NO.24/25,AKWET NO.98, TAUNGGYI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARshenghucompany@gmail.com09252401760
1646MYANMAR HEIN SHWE COMPANY LIMITEDU KAUNG MYATManaging DirectorNO. ( 164 ), MIN BAN DU PAGODA STREET, ( 23 ) QUARTER, WARTAYAR INDUSTRIAL ZONE, SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARhsmyanmar086@gmail.com09452229546
1647TB STAR COMPANY LIMITEDU KYAW KYAW TUNDIRECTORNO 47,29TH STREET,SECOND FLOOR 6 WORD,PABADAN,YANGON REGION,MYANMAR 11143tbstarcompany1@gmail.com09794789637
1648Asia Flower Mall Myanmar Company LimitedDaw Phway Phway ThantDirectorNo.24, 5th Floor, Tayoke Kyaung Street, San Chaung Township, Yangon, Myanmarasiaflowermall.mm@gmail.com09254817967
1649MYAN ZEN COMPANY LIMITEDU MOE SAN NAINGDIRECTORNO. 33, 60TH STREET, WARD NO. 7, HLAING TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.moesannaing7@gmail.com095083899
1650Shwe Taung Sint Trading Company LimitedU Sai Aung KyawManaging DirectorNo.D/17/18,Maykha Street, Sa/Kha Ward, Thingangyun Township, Yangon Region, Myanmar.saiaungkyaw@gmail.com09253346520
1651GREAT SILVER SEA CO.,LTDU NAY TUN LINDirectorNO. 5 (D) , 5th FLOOR , CONDO (2) , CHERRY GARDEN CITY ,(14/3) QUARTERS , SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP , YANGON MYANMARgreatsilversea.myanmar@gmail.com012037891
1652PIN LAUNG CITY GROUP OF COMPANIES LIMITEDU Maung Maung HtweDirectorPin Kon Village, Pin laung Township, Shan State, Myanmarpinlaung31@gmail.com771756344
1653MY GOAL INTERNATIONAL CO., LTDU HTET NAINGMDBUILDING (4), ZONE B, STARCITY THANLYIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmygoaltrade@outlook.com09889900165
1654Taw Win 77Co.,LtdU SAI TUN TUN AUNGMDNo (416/Kha) , 82 Road, Bet (32& 33) , Street , Chanayetharzan Township Mandalay Region , Myanmarthihasoe81@gmail.com09778833841
1655Myanmar Moe Pyae Co, LtdU YE YINT TUNMDMYOESHAUNG STREET , OAKTHAR MYOTHIT (8) QUARTER, BAGO TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMARyeyinttun@hotmail.com095500204
1656D2Shan Company LimitedSaw DiNo KuDirectorUnit 01-05, Level 10, Junction City Office Tower, Pabedan Township, Yangon.dino.ku@gmail.com09446446133
1657S&S Global Company LimitedU ThihaDirector301,Kyauk kone road, yankin, yangonssglobalmm@gmail.com09420063352
1658Aung Gabar Hsu Trading Co.,LtdU Htet Htet AungManaging DirectorNo.(1536/B), Aung Mingalar Street, (155) Ward, Dagon Township, Yangon Region, Myanmaraunghsu.trading@gmail.com09955826512
1659PHARMAQO LABTECH COMPANY LIMITEDMAHAR LEE TUN (OR) U TIN AUNGDIRECTORNO.37, 8th FLOOR, ROOM NO. 807, LA PYAE WUN PLAZA, A LAN PYA PAGODA ROAD, DAGON TOWNSHIP, YANGON, MYANMARpharmaqoelectricpower@gmail.com018382527
1660Wang Jia Ho Group Co.,LtdMYO THANT @ YE MYINTManaging DirectorNo(555),Room(7),Pyi Htaung Su Rd,Mine Yu(105) Miles, Muse Township, Northern Shan State,annie91294@gmail.com018376767
1661AGRI ECO GREEN COMPANY LIMITEDDaw Nan San San MyintDirectorCorner of Shwe Hnin Si Street & 72 Street, No. Zamyinzwe 24, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay Region, Myanmar.meilingzhang2007@gmail.com09974042110
1662HTAL WAH HEINN COMPANY LIMITEDU MYO ZAW MINNDIRECTORNO.33, GROUND FLOOR, INGAPU STREET, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.htalwahheinn@htalwahheinn.com9977400377
1663SHWE NADI SHWEYI CO.,LTDU HAN WIN AUNGDIRECTORNO (33) , BOGYOKE STREET, PADAUK SHWE WAH QT, KAW THAUNG TOWNSHIP, TANINTHARYI REGION, MYANMARshwenadishweyicoltd.mm@gmail.com09969108888
1664KKK ASIA TRADING COMPANY LIMITED.TWN FO WHERDirectorBET (34x35)ST, BET (70x71)ST, NO(B/5) CHANAYETHARSAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.dchrist.dc59@gmail.com5231621
1665TIN MYANMAR COMPANY LIMITEDDr. Tin Kyi @ Kyan WeeManaging DirectorNo.6(A-1), Wingabar Lane, Bahan Township, Yangontinmyanmarco.ltd@gmail.com019557942
1666BIG DREAM COMPANY LIMITEDU CHAN NYEIN AUNGDIRECTORROOM NO.(4008), BUILDING (158),THUKHA STREET, (7) QUARTER, HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARbigdream.ygn@gmail.com09984280558
1667LONG TERM MYANMAR COMPANY LIMITEDDAW HTET HTET NAINGDirectorNO.(127), 17 STREET, ANAWRAHTAR ROAD, LATHAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARthaepauk378@gmail.com09984213905
1668RED ROSE GARDEN COMPANY LIMITEDU MYO MINDirectorNO.59(2A), NAGARNI (3) STREET , NWE AYE QUARTER, DAWPON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR, 0943152477redrosegarden837@gmail.com0943152477
1669KINDLY MOTHER BOSOMERS COMPANY LIMITEDDAW NYEIN NYEINDIRECTORMA OU GONE LANN KYAL, NO. (32) TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARhtun21799@gmail.com09402502316
1670SANN PYAE YAR ZAR TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG KYAW PHYOMANAGING DIRECTORANAWYAHTAR STREET, 7 WARD, NYAUNG TONE TOWNSHIP, Ayeyarwaddy Region,MYANMARsannpyaeyarzar@gmail.com09964972275
1671AROMAH COMPANY LIMITEDNAN HTWE HTWEMANAGING DIRECTORNO.988,MYITTAR ROAD,9 QUARTER,SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARtonymyatthu@gmail.com09250185632
1672SHWE GONE MYINT COMPANY LIMITEDDAW THEINT THEINT AUNGMANAGIN DIRECTORBETWEEN 48TH STREET & 49TH STREET,NO.PHAPHA 6(104/105), HTON TONE WARD, CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP, MANDALAY , MYANMARshwegonem@gmail.com0976232379
1673BHONE KYAW SAN COMPANY LIMITEDU KYAW SAN OOMANAGING DIRECTORBETWEEN 48TH STREET & 49 STREET, NO. PHAPHA 6(104/105), HTON TONE WARD, CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP, MANDALAY, MYANMARbhonekyaws123@gmail.com0976232379
1674COMTRADEZ COMPANY LIMITEDTHAN HTIKE WINMANAGING DIRECTORNO.32/A-D, AVENUE STREET, PYAY ROAD, (11) WARD, 6 ½ MILES, HLAING, YANGON REGION, MYANMAR.11051comtrade23@gmail.com09790247774
1675Aung Thazin - Myanmar General Business Cooperate Company LimitedDaw Kyae Mone MyintDirectorNO.(268) , ROOM NO(14 /C),14TH FLOOR, DAGON CENTER -2, PYAY ROAD SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARazo@aungnaingthitsar.com012317836
1676IVORY COAST ASIA INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KYI MIN TUNDIRECTOR(39) STREET, LOWER BLOCK, NO. 504, 506, CONDO B, 4 A KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARivy.asiainternational000@gmail.com09799990090
1677ROYAL SHWE KYAIK MYAW COMPANY LIMITEDDAW PWINT NANDAR SOEDIRECTORMIN YE KYAW STREET, NO(159) KALAYAR NI QUARTER,MAZIN TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMARshweroyal34@gmail.com09952103018
1678THEMIS INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDU Min SetDirectorTHIRIMINGALAR LANE,, NO. 151/B, 8MILE, MAYANGONE TOWNSHIP, , YANGON REGION, MYANMARswe.naing@steconenc.com017519509
1679TAR WA TAIN THAR COMPANY LIMITEDU HLA PHYO AUNGDIRECTORRoom No.(69+70+71),Corner Of (43&83)Street,Maharaungmyay Township,Mandalay.tarwataintharcompany@gmail.com09888080089
1680MYANMAR GOLDEN LAND CO.,LTDDAW AYE TUMANAGING DIRECTORLA/AH-(54),TAUNG NI KWAE STREET,PAIT SWEL QUARTER,MOEGOKE,PYIN OO LWINmyanmargoldenland10@gmail.com09695201166
1681LILY QUEEN CO.,LTDDAW SHWE SINMANAGING DIRECTORLA/AH-(88),TAUNG NI KWAE STREET,PAIT SWEL QUARTER,MOEGOKE TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMARfasttrade.mdy@gmail.com09967632039
1682LWIN SISTERS CO.,LTDDAW CHAW SU NWEMANAGING DIRECTORNO.SASA.(5/55),BETWEEN(55*56)STREET,BETWEEN(105*107)STREET,CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMARlwinsisters.mdy@gmail.com09981518647
1683HAPPY CENTURY CO.,LTDU THANT ZIN AUNGMANAGING DIRECTORNO.(402),STRAND ROAD,KANNAR BLOCK,LATHA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARseinpawl2022@gmail.com09957194024
1684YOUR WIN CO.,LTDU MYO ZAW LIN TUNMANAGING DIRECTORNO.(28),CORNER OF YADANAR STREET & SABAL STREET,PA DAY THAR MYO THIT QUARTER,PYIN OO LWIN CITY,MANDALAY REGION,MYANMARyourwin.mdy@gmail.com09986334502
1685Thukha Mahar Agrochemical Co.,LtdU Ko KoManaging DirectorROOM 8,NO.13,BO SAW OO STREET,KYEEMYINDAING T/S,YANGON,MYANMAR.docs@mfclmm.com0943207326
1686International Enterprise Co.,LtdKo Zaw Tun AungDirectorNo.4(A), Thayettaw Street ,Ward No.Za/North ,Thingangyun Township , Yangon Region ,Myanmar.zawtunaung724@gmail.com01571159
1687RDM REAL DEVELOPMENT MYANMAR COMPANY LIMITEDU Tin Nay OoDirector226,#02-01,Wizaya Plaza, Coner of U Wisaya Road and Damasadi Road, Bahan, Myanmar 11201tinnayoo@gmail.com09407324431
1688BHOME YAUNG CHI TRADING COMPANY LIMITEDTHEINT THEINT AUNGDIRECTORNO. PHAPHA 6(104/105), BETWEEN 48TH STREET & 49TH STREET, HTUN TONE WARD, CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARbhomeyaungchi23@gmail.com09403709680
1689QI PALE COMPANY LIMITEDAye Min WinDirectorNO. 266, WAPONLA 5 STREET, (D) WARD, NORTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGONAyeMinWin-qipale@synergyglobal.asia09754093380
1690SO SHWE ORIENT LIMITEDNAN MAY ZIN OOManaging DirectorNo 43/5 Inyar Myaing Road, Golden Valley Quarter (2), Bahan Township,Yangonsoshweorient@gmail.com09880876886
1691STAR (JOSHUA) COMPANY LIMITEDU WIN KYAW @ JOSHUAMANAGING DIRECTORNO.(920),NAGALAIN STREET,SANDAW QUARTER, PYAY TOWN, BAGO REGION, MYANMARwinkyaw8834@gmail.com09897089629
1692SHINN MYAT MYANMAR COMPANY LIMITEDU MYO MYINT KYAWDIRECTORRoom(6), Condon(3), Thiyimingalar Housing, Between (26x27 Street) & (73x74 Street), Saktayamahi Quarter, Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar.shinnmyatmm.mmk@gmail.com253087987
1693CONIFER COMPANY LIMITEDU Bo Win MyatManaging DirectorNo.(72)/ 4 Floor, Old Yay Tar Shay Street, Bahan Tsp, Yangon Region, Myanmar.coniferagriculturetrading@gmail.com09269732351
1694Foreslim Co., LtdU ZAW WIN TUNDirectorNo.6-A, 115, Pyae Road, 8 mile, Mayangone TSP, Yangonforeslim1004@gmail.com095118246
1695YRC INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU THEIN SOEMANAGING DIRECTORASIA MAIN ROAD,, NO.14, MEKANEL VILLAGE TRACT, MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMARnini.yrcinternational@gmail.com09779799691
1696GOLDEN CORAL REEF COMPANY LIMITEDYOON LAE' KYAWDIRECTORNO.29/76,THAPYAY STREET WARD NO(2),VIP,SHWE PYI THAR TOWNSHIP YANGON REGION MYANMARgoldencoralreefco.ltd@gmail.com09259894499
1697GREEN SIGNAL COMPANY LIMITEDDAW TIN TIN YIDIRECTORU AUNG MYAT STREET,, NO.28, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARgreensignal.office@gmail.com09956825070
1698SEVEN PLUS NINE TRADING COMPANY LIMITEDZAW LIN HTET @ ARVIND KUMARDIRECTORNO.295, 6TH FLOOR, 40TH STREET, 9 WARD, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON, MYANMARsevenplusninetrading@gmail.com09761691955
1699MIN MYAT KAUNG COMPANY LIMITEDDAW KHIN THU ZAR WINDIRECTORNO.7(KA), SAN GYI WA WARD,2-STREET,MINGALARDON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARminnmyattkaungg@gmail.com095180378
1700HLA MON TRADING COMPANY LIMITEDU TON PAUK HLYAN @ MIN OODIRECTORNO. LA LA (90), SETHMU (2), ZAMYINZWE QUARTER, PYIGYITAGON TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARhtikekohtike03@gmail.com018374523
1701Ayeyarwady Partners Trading Company LimitedU Ye MyintDirector32nd street, between 71st and 72nd street, No.32 Chan Aye Thar Zan Township Mandalayayeyarwadypartners@gmail.com09755609924
1702Nilar Frozen Foods Co.,LtdDaw Nilar HtweDirectorNo-216, Anawrahtar Road , Pabedan Township , Yangonfin.office@nilarfrozenfoods.com09977816156
1703Phwint Phyo Thit Company Limitedဦးလီကျိန်းချန်DirectorYEDAGON TAUNG PATHEIN GYI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARphwintphyothitmandalay@gmail.com09779979979
1704GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT BROTHER'S COMPANY LIMITEDLI KAUN PHINDIRECTORNO(3)QUARTER,PYI HTAUNG SU ROAD CHIN SHWE HAW CITY,LAUKKAI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARgtriangleelephantbrothers2023@gmail.com09795868888
1705Sann Thit Oo International Co., Ltd.U Win MawManaging DirectorRoom-6,Bulding-5,MICT Park, Universities Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon.sannthitoo.int2007@gmail.com09261833337
1706Vimpex Myanmar LimitedDaw Thandar OoDirector24/A, Sayarsan Road, Tharthana Yeikthar Qtr, Bahan, Yangonsecretary.vimpex13@gmail.com018401546
1707Globus International LimitedDaw Khin Khin NyeinDirector24/A, Sayarsan Road, Tharthana Yeikthar Qtr, Bahan, Yangonsa.globusinternational@gmail.com018401546
1708LORD OF HEAVEN COMPANY LIMITEDU ARKAR LINDIRECTORNO.(317/319), PADAUK STREET, 17 QUARTER, SHWE PAUK KAN / NORTH OKKALAPA, YANGON REGION, MYANMAR 11031.lordofheavencompanylimited@gmail.com09886188607
1709De Infinity Co., Ltd.U TIN SEIN WINDIRECTORCorner of 78 & 101 Street,Chan Mya Tharsi Township,Mandalay Region,Myanmar.pyoneeimon@hindar.com09441853276
1710ALLIED FIELD AGRIBUSINESS COMPANY LIMITEDKyaw Soe NaingDirector64(B),6th floor,Shwegon Plaza,Bahan,Yangonrich.afagribusiness@gmail.com019558501
1711ACCESS COMMUNICATION AND ECO STATE (MYANMAR) CO., LTDU KYAW SOE MINMANAGING DIRECTOR122A, THAMINE STATION ROAD, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON, MYANMARacesmyanmar2022@gmail.com09420053860
1712AGRO ONE EXPORT & IMPORT COMPANY LIMITEDKAN THIN HTOOMANAGING DIRECTOR(91) STREET, NO.(108),(7) FLOOR KANDAWLAY,MINGALARTAUNGNYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARagrooneexportimportcompany@gmail.com09768108845
1713AI NOOR COMPANY LIMITEDU YAN AUNGDIRECTORNo.117/127, 36th Street, Middle Block, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.jhangirsha011@gmail.com09420071506
1714Shwe Yaung Toe Company LimitedU TIN AUNG THANMANAGING DIRECTORNo.301, Aung Min Khaung (1) Street, (7) Quarter, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region,tinaungthan2009@gmail.com09782586603
1715THE ALPS TRADING CO.,LTDU THET NAINGDIRECTORCORNER OF AHLONE ROAD AND STRAND ROAD,OLD MYANMAR TIMBER ENTERPRISE OFFICE,AHLONE TOWNSHIP,YANGON DIVISIONnewgoldenday2020@gmail.com09402709078
1716UBG& SONS INTERTRADE COMPANY LIMITEDU AUNG KO LATTDirector(141ST) STREET,, NO. 46, GROUND FLOOR(LEFT), MAUGONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARubgson@gmail.com09443210310
1717GREAT MYANMAR POWER AUTO TRADING COMPANY LIMITEDU BO BO LATTDirector136TH STREET,, NO. 8/6, FIRST FLOOR(R), MAUGONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARgreatmyan@gmail.com095026100
1718NCY INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU WIN HTUT AUNGMANAGING DIRECTORAYE YEIK THAR ROAD, BETWEEN (38X39) STREET, INDUSTRIAL ZONE WARD MONYWA, SAGAING REGION, MYANMARncyinternationalcompanylimited@gmail.com09403751257
1719CITY WINNER CO.,LTDU MAMAD ANISURAMANMANAGING DIRECTORNO.(5) 129 STREET, THAPYAE GONE QUARTER, MINGALAR TAUNG NYUNT TSP, YANGON, MYANMAR.corporate@city-winner.com09440645757
1720MYA PON NA MAR CO.,LTDHEIN HTIKE AUNGDIRECTOR417, THUMANA 4TH SREET, YANGON, YANGON REGION, 11231, MYANMARmyaponnamar18@gmail.com09791722083
1721PAW XIN COMPANY LIMITEDWON SEINGMANAGING DIRECTORBETWEEN (18/20) LANE KHAY MAR THIRI (895) MYITKYINAR TOWNSHIP, KACHIN STATE, MYANMARsanwintun120@gmail.com09793408258
1722YELLOWISH PLANET COMPANY LIMITEDU JALLY @ KYAW SOEDirector140 STREET, NO.13, GROUND FLOOR (RIGHT), MAUGONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARplanetyellowish@gmail.com09953260337
1723A-ONE BROTHERS FINANCE COMPANY LIMITEDDAW SINT SINT AUNGDIRECTOR27TH STREET, BETWEEN 76THX77TH STREET, NO.145 CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARaonebortherstrade@gmail.com09740944915
1724BEST UNIVERSE COMPANY LIMITEDU AUNG KO LATTDirector119 STREET, NO. 25, FIRST FLOOR(RIGHT), YAY TWIN KONE QUARTER, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARbestuniverse15@gmail.com09682243246
1725GREEN SHINE COMPANY LIMITEDMIN GAUNG OOMANAGINH DIRECTORNO. (108), CORNER OF KABAR AYE PAGODA ROAD AND NAT MAUK ROAD BO CHO (1) QUARTER, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11201shipping@greenshinemm.com09799704524
1726Myanmar Woodland Company LimitedNan Phoung KhamDirectorNgarrmanaung Pagoda,33 ward/North Dagon,Yangon Region,Myanmar.mmwoodland7@gmail.com09691792656
1727SUKI MYANMAR CO., LTDU VEER CHANDManaging DirectorSHUKHINTHAR HOUSING BUILDING(F/2), ROOM (002) THARKAYTA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARsukimyanmar312@gmail.com09253815928
1728CITY SQUARE COMMERCIAL COMPANY LIMITEDU YE MYINTDIRECTORSTRAND ROAD, RIVER VIEW GARDEN HOUSING, AHLONE TOWER YANGON , YANGON REGION, MYANMARsuzkyi@shwetaunggroup.com09255111143
1729SUNLIGHT INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDDAW KYU KYU MYINTMD67C STREET, BETWEEN 146I+146J, NO. I-17 , SWEL TAW WAREHOUSE PHYAUK SEIK KONE WARD, AMARAPURA TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARsunlightinternational2019@gmail.com09688862888
1730AP KAWTHAUNG MYANMAR INTERNATIONAL CO.,LTDDAW MI MI LWINDIRECTORNO338, BO SUN PAK LANE (1) ,BAYINT NAUNG QUARTER,KAW THAUNG TOWNSHIP,TANINTHARYI REGIONApmyanmar20232023@gmail.com0943164838
1731SHENG BANG COMPANY LIMITEDDAW YIN YIN WINDIRECTORNO 97, NILAR ROSE ROAD, PINLONG HOUSING, ROSE PARK (3), DAGON MYOTHIT (NORTH) TOWNSHIP, YANGON REGIONkyawhtoo.dsgroup@gmail.com09667985888
1732San Lwin Trading Co.,Ltd.U San LwinDirectorNO.106, KYAIK KA SAN ROAD, PYAR YAY KONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11211info@sanlwin.com019545523
1733TUN THITE SA COMPANY LIMITEDU WAI PHYO OODIRECTORNO(87/1),86STREET,BETWEEN 25ST&26 STREET, MANTHIRI HOUSING,AUNG MYAY THAR SAN TOWNSHIP,, MANDALAY REGION, MYANMARtunthitesa23@gmail.com09975600405
1734TOP EXPERTISE TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG THU YAManaging DirectorNO.85,6TH FLOOR(LEFT),LOWER , KYEE MYIN DAING ROAD, KYEE MYIN DAING TSP , YANGON REGION, MYANMARaty941978@gmail.com09443202827
1735KTK EMPIRE EXPORT & IMPORT CO., LTD.U KYAW TUN KHINMANAGING DIRECTORNO. 79, 4TH FLOOR 31ST STREET ,PABEDAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARktkempire724@gmail.com095183181
1736GAC (MYANMAR) LIMITEDZAW HLA MINDIRECTORNO.70, AWBA STREET , KYAUKMYAUNG GYI QUATER, YANGON ,REGION , MYANMARgacmyanmar@gmail.com095062283
1737GOOD BROTHERS (CHEMICAL) COMPANY LIMITEDU HLA OOMANAGING DIRECTORNO.(22),BAYINTNAUNG ROAD,THIRIMON HOUSING,HLAING TOWNSHIP,YANGON.asp.gbs@gmail.com013682157
1738GLOBAL GOOD PURE GROUP COMPANY LIMITEDMAUNG MAUNG ZAWMDNO.(155/156), YO GI CHAUNG PAK STREET, BAYINTNAUNG, MAYANGONE. YANGON, YANGON REGION, MYANMARkaungthant54411@gmail.com09777770237
1739PLATINUM PALACE COMPANY LIMITEDU ZAW HTAY HLAINGMANAGING DIRECTORNO.(22),MYAIDAR STREET,BETWEEN (24X25)(63X64)STREET,MAHAR ZAYA BON WARD, AUNG MYAY THARZAN,MANDALAY REGION,MYANMARplatinumpalaceco@gmail.com09977110723
1740SAN SHWE HTAKE CO.,LTDU ZAW HTAY HLAINGMANAGING DIRECTORNO.434,DANYAWADDY STREET,(89)WARD,DAGON SEIKKAN T/S YANGON REGION, MYANMARsanshwehtakecoltd@gmail.com09977110723
1741NATIONAL BEARINGS GROUP COMPANY LIMITEDU KYAWE SOE MOEDIRECTORBAYINT NAUNG STREET, NO.A/39,ROOM NO.(18),FRONT OF BAYINT NAUNG MARKET MAYANGONE, YANGON REGION, MYANMARimportmbc@gmail.com01516992
1742THAN THAR TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG MINDIRECTORPARAMI ROAD, ROOM NO. UG-03, GROUND FLOOR, TOWER - C1, PARAMI VALLEY RESIDENCE, HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtttradinglimited23@gmail.com09969988747
1743RIO MYANMAR LOGISTICS CO.,LTDCHAN MYAE KYAWDIRECTOR599/KA, YADANAR THIRI ST, 33/10 QTR, SHWEPYITHAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARriomyanmarlogistics@gmail.com09250171507
1744FIRST TOP PLASTICS & CHEMICALS COMPANY LIMITEDU YAN MINDIRECTORCORNER OF BOGYOKE AUNG SAN ROAD AND WARDEN STREET, NO.151, ROOM NO.(1002) , 10TH FLOOR, TOWER (B) (8 ) WARD , LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARfirsttopplasticchemicals135@gmail.com095111797
1745PACIFIC MEDICAL INDUSTRIES LIMITEDDAW SAW NAY NWEDIRECTORNO.81, INSEIN ROAD, (CORNER OF HLEDAN ROAD), KAMARYUT TOWNSHIP, YANGON, MYANMARNYEINCHAN@PACIFIC-AA.COM9517532577
1746SUCCESS & SUCCESS INTERNATIONAL LIMITEDDAW SAW NAY NWEDIRECTORNO.81, INSEIN ROAD, (CORNER OF HLEDAN ROAD), KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR 11041dmdoffice@aa.com.mm01532558
1747AA MEDICAL PRODUCTS LIMITEDDAW SAW NAY NWEDIRECTORNO-81, INSEIN ROAD (CORNER OF HLEDAN ROAD), KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.mdoffice@pacific-aa.com9517532577
1748ASPIRADA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITEDU SUNIL KUMAR @ U SONYMANAGING DIRECTORTHIRI MON (6) STREET,, W/53,BAYINTNAUNG ROAD, THIRI MON HOUSING,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION,ankit@aspiradainternational.com09963119279
1749THE PERPETUAL COMPANY LIMITEDDAW KYAWT KYAWT KHAINGDIRECTORNo.36G, 37F, Building 2-A, Level-18, Office Tower (2), Corner of Kyun Taw Street and Hantharwaddy Road, 7 Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmarphyomgmgkyu@mrtygn.com09880912217
1750BAZAAR MYANMAR COMPANY LIMITEDU AUNG MINMANAGING DIRECTOR2ND FLOOR, NO-58, GON YI RESIDENCE, CORNER OF UPPER PANSODAN STREET & MYANMA GON YI STREET, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGIONbazaarmyanmar151022@gmail.com09969988960
1751MNO LIMITEDU TUN TUN WINDIRECTORPAN SOE DAN MIDDLE BLOCK, NO, 186/188 ,ROOM AB, 10 FLOOR KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmnocompanylimited@gmail.com09442631166
1752DIESEL KING COMPANY LIMITEDU TUN TUN WINDIRECTORPANSODAN STREET, , NO.185/190, ROOM (902) PANSODAN TOWWER, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARdieselkingltd@gmail.com09442631098
1753INDIAN OCEAN COMPANY LIMITEDU TUN TUN WINDIRECTORMERCHANT STREET, NO. 715 PABEDAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARindianoceancoltd@gmail.com09442631132
1754K2 COMPANY LIMITEDU KYAW SOEDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMARk2companyltd@gmail.com09442631110
175590 SOUTH COMPANY LIMITEDU Zaw Min HtetDirectorNo.6, Botahtaung Market Street, Ye Yeik Thar Quarter,Botahtaung Jetty, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.90southcompanylimited@gmail.com09457499464
1756TOP UP DISTRIBUTOR LIMITEDNAING WINDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtopupdistributorlimited@gmail.com09442631162
1757DELICIOUS FOOD LIMITEDU TUN TUN WINDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMARdeliciousfoodltd@gmail.com09442631163
1758CONSUMER GOODS MYANMAR LIMITEDU HLA MYINT THEINDIRECTOR192 Kaba Aye Pagoda Road, Myanmar Centre Business Suites , F10,F11,F12, Myanmar Centre Tower 2, Bahan Township, Yangon , Myanmar.consumergoodsmyanmarltd@gmail.com09442631139
1759PUNYOMA INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU Ye MyintManaging DirectorNo. 52, Bogyoke Aung San Road, Pazundaung township, Yangon Region, Myanmar.docs@punyoma.com09795336159
1760MULTI-RESOURCES COMPANY LIMITEDU MIN MINDIRECTORNO.(231,232)PAYA ROAD,SANCHAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARine@pahtama.com01253022
1761UPG PAINT & COATING CO., LTD.U THANT ZIN NAINGDIRECTORNO.237, PYAY ROAD, SHIN SAW PU WARD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.prdforeign@upgpaint.com09880579418
1762MYANMAR PIPES & ACCESSORIES COMPANY LIMITEDU THEIN HANDIRECTORNO.(520),KABAAYE PAGODA ROAD,SHWE GON DINE,BAHAN TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARkhinkhinlwin2010@gmail.com09254316049
1763KISPA NADI COMPANY LIMITEDTUN TUN WINDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET,, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARkispanadicoltd@gmail.com09442631086
1764INFRA YANGON LIMITEDU WIN KYIDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMARinfrayangon@gmail.com09442631207
1765MASTERWORT COMPANY LIMITEDU SUNIL KUMARDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER,BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmasterwortcompany@gmail.com09459215541
1766MOUNTAIN VIEW MYANMAR COMPANY LIMITEDKYAW SOEDIRECTORSHIN SAW PU (4) STREET, NO.8/6,159(A) 8/6 QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARmountainviewmyanmar@gmail.com09895649596
1767PEACE FUL HOME COMPANY LIMITEDU LAR LUDIRECTORDOE TAN, KYAY YOE KYAUKTAGA TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMARpeacefulhomecompany@gmail.com09459215489
1768WINTER ROSE COMPANY LIMITEDU HEIN KYAW LATTDIRECTORTONTAY ROAD, NO.423(A) 10TH QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMARwinterrosecoltd@gmail.com09459215580
1769BRZ LIMITEDTUN TUN WINDIRECTOR50TH STREET, MIDDLE BLOCK, ANAWRAHTA ROAD , NO 115,117 ,7TH FLOOR, MOTHERLAND BUILDING BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARbrzcoltd@gmail.com09442631119
177040G LIMITEDNAY LIN HTIKEDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR40gltd@gmail.com09893421286
1771UNICO HOLDINGS COMPANY LIMITEDDAW KHIN HAYMAN WINDirectorNO-26, 43 STREET, 3RD/4TH FLOOR, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARunicoholdings22@gmail.com095408426
17722.0 LIMITEDNAING WINDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET,, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR2.0companylimited@gmail.com09442631201
1773BELL FLOWER COMPANY LIMITEDU ZAW MIN HTETDIRECTORSAN PYA , HTAMAKYAUK PYI TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMARbellflowercompany@gmail.com09459215589
1774POWERFUL HOUSE COMPANY LIMITEDWIN KYIDIRECTORCORNER OF PAGODA , TAWYAKYAUNG ROAD, NO. 6 HTAUK KYANT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARpowerfulhousecompanylimited@gmail.com09459215583
1775CORAL BELLS COMPANY LIMITEDSHIVA@SAW MGDIRECTORMIN YE KYAW SWAR ROAD, NO/107 MYOMA QUARTER/TAUNGGYI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMARcoralbellscompany@gmail.com09459215568
1776SOMBRERO COMPANY LIMITEDU WIN MYINT TUNDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET,NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARsombrerocompanylimited@gmail.com09459215564
1777DEEP SURFACE COMPANY LIMITEDU WIN MYINT TUNDIRECTORBOTAHTAUNG MARKET STREET,NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMARdeepsurfacecompanylimited@gmail.com09442631104
1778SCALLOPS COMPANY LIMITEDRAJU PRASADDIRECTORTHAYETCHIN,OO YINTAW OKKTWIN TOWSHIP, BAGO REGION, MYANMARscallopscompany@gmail.com09459215476
1779SWEET ANGEL COMPANY LIMITEDNAY LIN HTIKEDIRECTORSABAL RD,, NO.30 2ND QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMARsweetangelcompany@gmail.com09459215487
1780SEA LION COMPANY LIMITEDU WIN ZAW AUNGDIRECTORNo.181, Bo Myat Tun Street, Botataung Township, Yangon 11161 Myanmarlogistics@sealiongroup.com09750750775
1781SIRIUS LOGISTICS & DISTRIBUTION SOLUTIONS COMPANY LIMITEDU WIN ZAW AUNGDIRECTORNo.113, BOTATAUNG PAGODA STREET, BOTATAUNG TOWNSHIP, YANGON 11161 MYANMARmyo.thet.swe@sealiongroup.com09750750775
1782CLASSIC ELECTRICAL & ENGINEERING COMPANY LIMITEDU THAN KYAWDIRECTORNO.134, ROAD-2, ZAY GABAR GARDEN CITY MINGALARDONE INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARclassicelectricalengineeringco@gmail.com09977528871
1783ECO SHINE TRADING CO., LTDDAW KYU KYU THINDIRECTORTHEIN PHYU ROAD, NO. 81 BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARecoshinetradingcompanylimited@gmail.com09977528871
1784TRI-SEA COMPANY LIMITEDKYAW WINMANAGING DIRECTORNO.414-422, STRAND ROAD, LATHA T/S, YANGON REGION, MYANMARtrisea2000@gmail.com09977402371
1785MYANMA AWBA INDUSTRIES CO.,LTDTHAN TINTMANAGING DIRECTORNO(469/A),SEIKKANTHAR ROAD,SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE,HLAINGTHARYAR TOWNSHIP,YANGON,THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMARmai.export23@gmail.com09765423779
1786AUNG THAN WIN COMPANY LIMITEDU WIN SOEDIRECTORNO.52/54, BO AUNG KYAW STREET, ROOM 16, 3RD FLOOR BOTATAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION.Aungthanwinoffice90@gmail.com019410265
1787SOE WIN AUNG TRADING COMPANY LIMITEDU WIN SOEDIRECTOR118,120, SULE PAGODA ROAD, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGONsoewinaungco@gmail.com019410265
1788ROYAL A TO Z ROOFING MATERIALS CO.,LTDU MAUNG MAUNG AYEMANAGING DIRECTORNO-87,PHONE GYI STREET,LANMADAW T/S,YANGON REGION,MYANMAR.royalatozroofing@gmail.com01212311
1789FRONTAGE INTERNATIONAL TRADING CO LTDSOE WIN AUNGMANAGING DIRECTORNO.449/A-10(1)B,MOE MA KHA STREET, BO CHO (2) WARD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARfitc.trading@gmail.com09965157245
1790HURRICANE COMPANY LIMITEDU WIN ZAW HTWE (@)TOM SEIN PHAMANAGING DIRECTORNO (3) YAN SHIN LANE, NO(HTA /195) WARD NO (12),REGION NO (8) LASHIO TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR 06301hurric699@gmail.com09403728084
1791KING VISION COMPANY LIMITEDZAYAR AUNGMANAGING DIRECTORMOE MA KHA STREET, NO.449/A-10(1)B, BO CHO (2ND)QUARTER, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARkingvisioncoltd@gmail.com09965157245
1792ROYAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITEDPAI HEIN AUNGDIRECTORNO.86/96D, CORNER OF MYANMA GONE YI STREET AND MYA MALAR STREET, THAKETA INDUSTRIAL ZONE, THAKETA TOWNSHIP, YANGON.royalimpextrading.rit@gmail.com019410265
1793SAN KAUNG INDUSTRY LIMITEDU KHIN MAUNG LATTDIRECTORNo.73, SHWEDAGON PAGODA ROAD, LATHA TOWNSHIP, YANGON. MYANMAR 09264817103sankaungindustry1996@gmail.com09264817103
1794KAUNG THU KHA GROUP COMPANY LIMITEDSOE MYAT THUDIRECTORTWIN THIN TAIK WUN U TUN NYO ROAD, NO.178 ZONE-2, HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON., YANGON REGION, MYANMARkaungthukhagroup2001@gmail.com01538101
1795WIN WIN TOP COMPANY LIMITEDU YAN MINDIRECTORNO.196,ANAWRAHTA ROAD, (6) WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR.winwintop789@gmail.com2301390
1796GRAND AT MYANMAR COMPANY LIMITEDU THEIN LWINMANAGING DIRECTORAUNG THEIKDI STREET, NO.(280), VIP(8), NORTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARgrandatmyanmarcoltd@gmail.com09772948481
1797MYANMAR UNITED ASIA SERVICES COMPANY LIMITEDU SAN TINT NAUNGDIRECTORBLOCK-33A,No.4,SHWE KAN THARYAR HOUSING, Hlaing THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmyanmarunitedasiaservice@gmail.com09772948481
1798SHWE SEL WADDY TRADING COMPANY LIMITEDU WIN MIN HTUTMANAGING DIRECTORNO.11, KIN WUN MIN GYI ROAD, INDUSTRIAL ZONE (4), SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARuaunghlaingu@gmail.com09776733753
1799GREAT ALLIANCE ENGINEERING SUPPLY COMPANY LIMITEDSAW MYINT AUNGMANAGING DIRECTORNO.5,AUNG CHAN THAR(2)STREET,SANCHAUNG TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.greatiplicense@gmail.com09765474727
1800MANSA IRON AND STEEL FABRICATION & MANUFACTURING COMPANY LIMITEDU YE THU YA LWINDIRECTORNO.529/3,529/4,PINLONE STREET,23 WORD,SOUTH DAGONE ZONE (1),SOUTH DAGONE TSP.,YANGON,MYANMARmustafayahya@mansasteel.com9518100675
1801SKY HOME COMPANY LIMITEDU SOE MOE NAINGDIRECTORNO.(26), NWE NI STREET, GROUND FLOOR, SAW YAN PAING (WEST) QUARTER, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARskyhome953@gmail.com8210114
1802ASIA GENERAL TRANSFORMER COMPANY LIMITEDU MYO AUNG KYAWDIRECTORASIA GENERAL TRANSFORMER CO.,LTD. NO.1/4 & NO.31/35, CORNER OF YANGON-PATHEIN ROAD AND TONTAY ROADS, SHWE THAN LWIN INDUSTRIAL ZONE, HLAING THAR YAR TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.logistics.agh@agholding.com095506712
1803ARCTIC SUN COMPANY LIMITEDZAW MIN LATTDIRECTORNO .39A,BAYINTNAUNG STREET,27 WARD,SHWE PINLON HOUSING,NORTH DAGON TOWNSHIP,YANGON,MYANMARwinwinkyi@arcticsun.com.mm09250289975
1804REACH COMPANY LIMITEDU MIN MINDIRECTORBAYINT NAUNG STREET, NO. 39/A, (27) WARD, SHWE PINLON HOUSING, NORTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARkyawthuralinn@pahtama.com09565494
1805ADITYA AND BROTHERS INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDDAW MAR MAR WINMANAGING DIRECTORNO.(690), MIN YE KAUNG PONE STREET (105) QUARTER, SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARanbmyanmar2@gmail.com09425027507
1806CELLAR DOOR COMPANY LIMITEDU MIN MINDIRECTORNO.242 (LAND PLOT NO.64.A,65), UPPER PAZUNTAUNG ROAD,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,11221,YANGON, MYANMARie-customs@premiumgroup.com.mm09787500039
1807HTUN NAY WUN THITSAR CO.,LTDU HTUN LYNNMANAGING DIRECTORBLOCK NO (246), Q-1, CORNER OF MIN GYI MAHAR MIN KHAUNG STREET AND MYIN WUN U AUNG THU STREET, HLAING THAR YAR INDUSTRAL ZONE (2), HLAING THAR YAR T/S, YANGON, MYANMARsususan@htunnaywun.com09428222333
1808MAPCO GOLDEN LACE COMPANY LIMITEDAUNG MYINTDIRECTORNO.100, WARDAN STREET AND KAN NAR STREET, BESIDE THE CONCRETE EXPRESS WAY, WARDAN PORT AREA, LANMADAW TOWNSHIP (FORMERLY SEIK KAN TOWNSHIP), YANGON, MYANMARsales@mapco-ygn.com01255083
1809CM FOODS COMPANY LIMITEDU MIN MINDIRECTORBargayar Road, No. 1-11, 2nd Floor, Padonmar Stadium (East Wing) Sanchaung Township Yangon , Myanmarmoemintun@pahtama.com01523428
1810MAY PYONE KHINE COMPANY LIMITEDDAW TIN YIDIRECTORUNIVERSITY AVENUE ROAD, NO. 116/F 9 QUARTER/KAMARYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARSINYANGON@GMAIL.COM01504028
1811CLMV DISTRIBUTION GROUP COMPANY LIMITEDDAW THEL PO PO AYEDIRECTORMIDDLE SHWE GONE TAING WARD, 82-C, THAR THA NAR YEIK THAR STREET, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMARjunesukhine@gmail.com09777216522
1812S J N SHWE MYANMAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KYAW MYINTMANAGING DIRECTORNO.(440),ROOM NO.(B/2),FIRST FLOOR,MERCHANT ROAD,BETWEEN (43) STREET AND (44) STREET,BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON,MYANMARsjnshwemyanmar@gmail.com09450053587
1813MYANMAR HAN INDUSTRIES COMPANY LIMITEDU SAN NAINGDIRECTORNO.(13), PHONE GYI STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmyanmarhan69@gmail.com09964902799
1814XIN AUNG TRADING COMPANY LIMITEDDAW MYA SEINDIRECTORNO.15,INGYINN STREET,NYAR NA QUARTER,PEARL,MINGALARDON TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.483thihathu@gmail.com098634027
1815AUTHENTIC TRADING CO.,LTDU AUNG MYO HEINMANAGING DIRECTORF4, KABARAYE VILLA, KABARAYE PAGODA ROAD, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR11061import@authentic-mm.com01656020
1816CHEMIST WAREHOUSE COMPANY LIMITEDU BO BO ZAW CHIT HLAINGDIRECTORNO-87,PHONE GYI STREET,LANMADAW T/S,YANGON REGION,MYANMAR.nnttcwhouse@gmail.com01212311
1817MAHASWARI INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDDAW MYA THANDAR KYUDIRECTORNO.(128), HANTHARWADDY 21ST STREET, (6) QUARTER, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmaharswari@gmail.com09785511880
1818KO KO TOKE CO.,LTDU KHIN MG MGDIRECTORNo.(12/A),(12)Quarter,Yadanar Road,South Okkalapa Township,Yangon,Myanmar.waiphyostorm@gmail.com09420078405
181999 MYANMAR COMPANY LIMITEDU NYI NYIDIRECTORNO.108/110, DHAMMAZEDI ROAD, WEST SHWE GON DAING WARD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.99myanmarcompany@gmail.com09447730315
1820ERICA AGRI COMPANY LIMITEDU AUNG KO LATMANAGING DIRECTORNO(68),WAIZAYANTAR STREET (8)WARD,SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARericaagrico.ltd@gmail.com01656020
1821AMARA SHWE PYI COMPANY LIMITEDU WIN HTAYMANAGING DIRECTORCOMPLEX 45,TOWER A, LEVEL 7 & 8, ROOM NUMBER 705/ 706 & 805/ 806 45TH STREET, BETWEEN MERCHANT ROAD AND MAHA BANDULA ROAD, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMARinfo@gandamarsp.com09400777031
1822LLUVIA LIMITEDU SOE TINTDIRECTORYAW MIN GYI LANE, NO. 9 YAW MIN GYI QUARTER, DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARAYEMON.HSENG@CDSG.COM.MM018373388
1823GOLDEN SMILE INTERNATIONAL TRADING CO LTDU ZAW WINDIRECTOR140TH STREET, NO. 41, GROUND FLOOR TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.goldensmileint@gmail.com019000095
1824LWIN AND MYINT TRADING COMPANY LIMITEDDAW MYINTZU MAUNG MAUNGDIRECTORNO.27/29, 4TH FLOOR,ROOM LEFT,MAUGONE LANE KYAWL ROAD,MAUGONE WARD ,YANGON,TAMWE T/S, YANGON REGION , MYANMARlwinandmyinttrdscteam@gmail.com09420578927
1825SHWE ZIN HTET DISTRIBUTION CO.,LTDU MYO HTWEDIRECTORNO. (76), GROUND FLOOR, LANTHIT STREET, NEAR ARLEINNGARSINT PAGODA, NANTHAR GONE QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.shwezh2023@gmail.com09777002665
1826GENERATION NEXT COMMUNICATIONS MYANMAR LTD.KHAING NYEIN AYEDIRECTORNO-275,PYAY ROAD,, ROOM NO-6-B, 6 FLOOR ,REDHILL TOWER , SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11111genxtcommunications@gmail.com09977221557
1827N.P.K MOTORS CO.,LTDNAING PHYO KYAWDIRECTORNo.(#11-01/02), Kyun Taw Street, Crystal Tower, Junction Square Compound,Kamayut Township, Yangon Region.Y.thihaa@gmail.com09799188599
1828MILLCO COMPANY LIMITEDU PHYO THAUNG WINCHIEF EXECUTIVE OFFICERNO.95/A, KYAIK WINE PAGODA ROAD, YANGON/MAYANGONE, YANGON REGION, MYANMARtrading@millco.com.mm09795270980
1829BAILONGMA CO., LTDDAW CHO CHO AYEMDNo.16, Weikzar Nyinaung Street, 9 Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmarhmay34880@gmail.com09790883567
1830GALAXY TITAN INDUSTRY COMPANY LIMITEDU YAN MINDIRECTORNO.196, ANAWRAHTA ROAD (6) WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARgalaxytitan300135@gmail.com012301852
1831NEW GENERAL INDUSTRY COMPANY LIMITEDU AUNG MINDIRECTORCORNER OF BOGYOKE AUNG SAN ROAD & WARDAN STREET, NO.(151), 9TH FLOOR, TOWER (A) (8) WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARnewgeneralindustry300135@gmail.com01227757
1832SERVICE CITY TRADING COMPANY LIMITEDDAW SOE SOE NYANMANAGING DIRECTOR11 STREET, NO. 212/2 14 WARD, YANGON, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARsctrading2010@gmail.com095096896
1833YEE YEE TUN INTERNATIONAL CO.,LTD.TIN OODIRECTORLOWER KYEE MYIN DAING STREET, NO.128 SAW YAN PAING (EAST)WARD/YANGON/AHLONE, YANGON REGION, MYANMARyeeyeetun128@gmail.com09764315564
1834YE LWIN HEIN CO.,LTD.SAN YEE@CHAI WEE LINDIRECTORLOWER KYEE MYIN DAING STREET, NO.128 SAW YAN PAING (EAST)WARD/AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARylhein.ygn@gmail.com09774322175
1835SEVEN SPECTRUMS CO.,LTD.KHIN MAY OO@PHYU PHYU THANTDIRECTORMG PYO STREET, NO.119 ZONE(2)/HLAING THARYAR, YANGON REGION, MYANMAR7spectrums@googlemail.com09799668573
1836FIRST TOP EDIBLE OIL COMPANY LIMITEDSEIN MINDIRECTORNO.151, 10TH FLOOR, ROOM(1003), TOWER(A), CORNER OF BOGYOKE AUNG SAN ROAD AND WARDEN STREET, LANMADAW TOWNSHIP,YANGON, MYANMAR.ngenge2370@gmail.com01227760
1837T.T.O PHARM CO.,LTDU TUN TUN OODIRECTORNO.250, EAST HORSE RACE COURSE ROAD, TAMWE TOWNSHIP ,YANGON ,MYANMARttopharma@gmail.com09975935704
1838QIN MYAN EXPORT & IMPORT COMPANY LIMITEDDAW HTAN GWE LANDIRECTORROOM NO.(3#703), (7) FLOOR, BUILDING NO.(3), SPRING LINE CONDO, HLAING RIVER STREET KANNAR LAN MIDDLE WARD, INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR, 09953106888cherryqinmyan@gmail.com09953106888
1839FOREVER WINNER LIMITEDU AUNG LWINMANAGING DIRECTORNO.16,PHONE GYI STREET,GROUND FLOOR ,6th QUARTER,LANMADAW TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.foreverwinner.mm@gmail.com229998
1840INTERNATIONAL BEVERAGES TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG MOE KYAWDIRECTORNO.33, 6/1.2 MILES, PYAY ROAD, HLAING TOWNSHIP, (11) QUARTER, YANGON REGION, MYANMARexport.pj@ibtcgroup.com01654948
1841CENTIG FOOD COMPANY LIMITEDSOE WINDIRECTORNO (19),4ZA(2-KHA),CORNER OF BAHO ROAD & NILAR STREET,(13)QTR,HALING TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.yeeyeeoo@eac-myanmar.com012305300
1842JM LOOP COMPANY LIMITED--NO.2,Bawgatheikhti Condo,Bawgatheikhti Street,2 Quarter,Mayangone Township,Yangonjmloop.trade@gmail.com095500204
1843UNITED PACIFIC CO.,LTDDAW AYE MYAT MONDEPUTY MANAGING DIRECTORNO(86),PHAN CHAT WUN U SHWE OWE STREET,INDUSTRIAL ZONE (3),SHWE PYI THAR, YANGON MYANMAR.unitedpacific79@gmail.com01652888
1844UNITED PACIFIC GROUP OF COMPANIES LTDDAW AYE MYAT MONMANAGING DIRECTORNO(79),OAK PONE SEIK ROAD,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.upcgoc@gmail.com01652888
1845ROYAL PARAGON CO.,LTDDAW AYE MYAT MONDIRECTORNO(79),OAK PONE SEIK ROAD,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.royalparagon.mm@gmail.com01652888
1846MIN THEIKDI AUNG COMPANY LIMITEDDAW CHWE LIDIRECTORNO.19, MIN THEIKDI KYAW SWAR STREET, EAST DAGON INDUSTRIAL ZONE, YANGON REGION, MYANMARmintheikdiaung.2021@gmail.com09978516888
1847EUROPE & ASIA BEVERAGES COMPANY LIMITEDU KYAW WIN TUNDIRECTORNO (19),4ZA(2-KHA),CORNER OF BAHO ROAD & NILAR STREET,(13)QTR,HALING TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.kyawwintun@eac-myanmar.com012305300
1848SUPER SEVEN STARS MOTORS INDUSTRY CO., LTD.U SAN LINNMANAGING DIRECTORNO-3, YADANAR RD, MI CHAUNG KAN(3)QTR, THINGANGYUN TSP, YANGON.kokomaung@supersevenstars.com09977772886
1849MYIT MAHAR TRADING COMPANY LIMITEDU NYAN WIN TUNDIRECTORLU NGE THITSAR STREET, NO. 93, 2ND FLOOR ,12 QUARTER, YANGON, YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmmtrading1998@gmail.com095134641
1850PHONE MYINT MOH HTET COMPANY LIMITEDU YE MINMANAGING DIRECTORNO.1010, INDEPENDENCE STREET,GA GYI WARD,THINGANGYUN TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARmyatthisar01@gmail.com09691425226
1851RICE G COMPANY LIMITEDU ZAW MIN TUNDIRECTORNO (Q-2), SHWE THIT KHWA STREET, SHWE PADAUK YEIKMON, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR.ricegcompany@gmail.com09445073328
185221ST CENTURY DRAGON CO.,LTDU MAUNG HTAYDIRECTORNo.B-3,Room No.501,5th Floor,Aung Zaya Complex,Strand Road,Ahlone Township,Yangon.kohtay21centurydragon@gmail.com095007684
1853ASIA MYINT MO COMPANY LIMITEDU SEIN TINMANAGING DIRECTORHNIN SI STREET, BUILDING NO-C, ROOM-210, HIGH WAY HOUSING (6) QUARTER, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR11041dlionagency001@gmail.com095118160
1854KAUNG MYAT THAW THAW COMPANY LIMITEDU KAUNG SI THUDIRECTORAUNGMINGALAR (1) STREET,, (YA-6/87) YAN AUNG (1) QUARTER, PYINMANA TOWNSHIP, NAYPYITAW, MYANMARkaungmyatthawthaw23@gmail.com09420763912
1855MYANMAR EDIBLE OIL INDUSTRIAL PUBLIC CO.,LTDU AUNG AUNG LAYDIRECTORROOM(1103),FLOOR(11),NO(29),MIN YE KYAW SWAR STREET,LANMADAW TOWNSHIP,YANGONmeopc1@gmail.com0123025557
1856KUT KHAING KHAN KYAING CO.,LTDU ZAW THU KYAWDIRECTORBET 53-54 STREET,BET 40-41 STREET, NO.MA45/74 YE MON TAUNG QUARTER, MAHAR AUNG MYAE TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARkutkhaingkhankyaing2014@gmail.com09792666668
1857SHWE TAUNG CEMENT COMPANY LIMITEDU AUNG THANDIRECTORCORNER OF MIN YE KYAW SWAR ROAD & HNIN SI GONE STREET, NO.(108), SAW YAN PAING (EAST) WARD, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARtrade.cement@shwetaunggroup.com012314616
1858KIAN HO CO., LTD.U MAUNG MAUNG LAYDIRECTORNO.41, SHWE TAUNG TAN STREEET, 6 QUARTER, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.kianhoco@gmail.com012300126
1859KIAN SEIN CO., LTD.DAW KHIN KHIN THEINDIRECTOR41, SHWE TAUNG TAN STREET, 6 QUARTER, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.kyinngwe5@gmail.com012300122
1860AUNG OO THAR COMPANY LIMITEDDAW MYA HNIN PHYUDIRECTORNo(139-A)University Avenue Road, Kamaryut, Yangon, Myanmar.aungoothar23@gmail.com095156193
1861MOON SUN TRADING CO., LTDDAW MYAT PWINT MOEDIRECTORNO. 163/1 , CORNER OF THUNANDAR STREET & THUDHAMMA ROAD , NORTH OKKALAPA TOWNSHIP , YANGON , MYANMAR.moonsuntrading.mm@gmail.com09797205544
1862NATURAL ECO FRIENDLY CO., LTD.SOE THAZIN NYUNTDIRECTORNO. 828(A,B), NO.803(A,B),, SHWE BAHO PAT STREET, VIP (1) WARD, SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION MYANMARnaturaleco111@gmail.com09440088088
1863GD GOOD GOLDEN TRADING COMPANY LIMITEDDAW DAR DARDIRECTORA-007,SANDI (1) STREET , GROUND FLOOR SHWEKYARPIN QUARTER/ZABUTHRI TOWNSHIP, NAYPYITAW, MYANMAR 15011tradinggd333@gmail.com09768361777
1864ARHAMED COMPANY LIMITEDU ZAW MYO AUNGDIRECTORNO.25/B SIPINTHAR STREET, BAMAKA EAST QUARTER YAMETHIN TOWNSHIP, MANDALAY REGION,MYANMARmaylin.mudita.2021@gmail.com09792173118
1865GLOBAL MYANMAR TRADING CO.,LTD.U LWIN MAUNG MAUNGDIRECTORNO.531, ROOM (1104), YE TA KHON TOWER, LOWER KYEE MYIN DAING ROAD, KYEE MYIN DAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARglobalmyanmartrading.ahh@gmail.com017508070
1866KYI LIN HTET CO., LTD.U KYI LWIN OODIRECTORNO.315, ROOM ( 1 ), YAN AUNG (3rd ) STREET, EAST YANKIN, YANKIN TOWNSHIP, YANGON.klo.kyilinhtet@gmail.com09799879504
1867UNITY ALLIANCE CO., LTDDAW SU SANDI WINMANAGING DIRECTOR(14)STREET, NO.15/245, PAUNG LAUNG(2)QUARTER, PYINMANA TOWNSHIP, NAYPYITAW, MYANMAR.contact@unity-alliance.com09977772886
1868AUTHENTIC CONSTRUCTION CO.,LTDDAW NI NI TIN TUNDIRECTORF4, KABARAYE VILLA, KABARAYE PAGODA ROAD, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR11061authenticconstruction8035@gmail.com01656020
1869AUNG THAPYAY KHAING TRADING COMPANY LIMITEDTUN TUN KHAINGMANAGING DIRECTORK2, NGU WAR 4TH STREET, MYA KAN THAR HOUSING, HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARaungthapyaykhaing.atpk@gmail.com09253687855
1870LWIN MAUNG MAUNG COMPANY LIMITEDU LWIN MAUNG MAUNGMANAGING DIRECTORCAR KYI WIN PAT STREET , NO.(117),BAYINTNAUNG PWE YOAN WARD NO.(1),MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMARlwinmgmgco.ltd@gmail.com09796619153
1871JAGUCO MYANMAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KHIN MAUNG WINMANAGING DIRECTORNO.132, 79 STREET, 29 & 30 BET, CHAN AYE THAR SAN TOWNSHIP, MANDALAY, MYANMAR. NO.236, THIT YAR PIN STREET, THUWUNNA, THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.jagucomdy@gmail.com09404060645
1872MIN SHWE MYINE ENTERPRISES LIMITEDU TIN ZAW MOEMANAGING DIRECTORNO.1,SHWE LI ROAD, 10 WARD,KAMAYUT TOWNSHIP , YANGON REGION, MYANMARminshwemyine@gmail.com09880596603
1873GENERAL PAINTS AND CHEMICALS INDUSTRIES CO.,LTDDAW PHYU PHYU KHINDIRECTORNO.46/47, TWIN THIN TIGHT WUN U TUN NYO STREET, ZONE(2), HLAING THAYAR TSP, YANGONgpci.cck@gmail.com013684810
1874SPADE COMPANY LIMITEDKYAW MYO OODIRECTORHNIN SI KONE STREET, ROOM (503), 5TH FLOOR AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARadmin@spade.com.mm09259267399
1875MYANMAR SHEET METAL COMPANY LIMITEDAUNG HTET OODIRECTORBAYIN NAUNG ZAY PAT STREET, NO (5&6), BLOCK B(35) MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARadmin@myanmarsheetmetal.com09259267399
1876MKCS GLOBAL COMPANY LIMITEDDAW YADANAR HLAINGMANAGING DIRECTOR23/35, Shwe Than Lwin Condo, Room(201), 2nd floor, Aye Yeik Thar Lane(1), New University Avenue Road, Bahan.mkcs.scriptletter@gmail.com09262900073
1877AUNG TET HTUN CO.,LTDTHEIN PEDIRECTOR46/48,(5) FLOOR, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.theinpe2002@gmail.com09740867598
1878BRIGHTER ENERGY RETAIL COMPANY LIMITEDU KAUNG SANDIRECTORNO.341,PYAY ROAD,JASMINE PALACE HOTEL(5TH FLOOR), MOTE LAT SAUNG GONE (SOUTH) QUATER, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON , MYANMARinfo.brighterenergyretail@gmal.com095003183
1879PHONE LIN TUN CO., LTDKYAW WIN TUNMANAGING DIRECTORTHINBAW SEIK STREET, MYOMA WEST QUARTERphonelintun.md@gmail.com09771834109
1880GRAINPLUS TRADING CO., LTDKHAING NYEIN THUDIRECTOR10TH FLOOR, MYANMAR CENTER TOWER 2, 192 KABAR AYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON, MYANMARINFO@GRAINPLUSTRADING.COM09420077832
1881ZAN HTET SHIN COMPANY LIMITEDYIN SANDIRECTORNear Municipal Market, Myoma East Ward, Maungdaw.zanhtetshinco.ltd@gmail.com09421723949
1882MAYYU ROYAL COMPANY LIMITEDLAI THANDAR TUNMANAGING DIRECTORBUTHI DAUNG-MAUNGDAW HIGHWAY, BESIDE FIRE STATION, MYOMA KANYINDAN WARD, MAUNGDAW TSP, RAKHINE STATE.maungdawmayyu@gmail.com09440620071
1883BEST HOPE MTK CO., LTDAUNG KHAING HTOOManaging DirectorNo.248, Khay Mar Thi Street, Gutar Quarter, Taungok Tsp, Rakhine State.besthopemtk.md@gmail.com09440620071
1884DEVANADI COMPANY LIMITEDWIN MIN TUNMANAGING DIRECTORTHINBAW SEIK STREET, MYOMA WEST QUARTERdevanadicoltd@gmail.com09692709270
1885EDEN ENERGY & NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDU TINT SWEMANAGING DIRECTORBUILDING NO. (20), BAYINT NAUNG MAIN ROAD, SHWE PONE NYET YEIK MON, NO. (4) WARD, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARedenenergyygn@gmail.com01501864
1886ROYAL GOLDEN ZWEKABIN CO.,LTD.U THET OODIRECTORNO.(81),NYAUNG WINE (15)STREET,ZAY PIE YARD,BAGO TSP,royalgoldenzwekabincoltd@gmail.com09799114966
1887M.S.D GENERATION CO.,LTD.U ARKAR KYAWDIRECTORROOM NO(8),COMPANY COMPOUND,105 MILES,MAIYU,MUSE TOWNSHIP,SHAN STATEmsdgeneration@gmail.com09943049000
1888AUNG SAY THAW (2023) TRADING LIMITEDMYO MIN HTIKEDIRECTORNO.16,1ST FLOOR,SINT OH DAN STREET,LATHA TOWNSHIP,YANGON MYANMARaungsaythawdoc23@gmail.com225837
1889ZATA COMPANY LIMITEDU LWIN MAUNG MAUNGDIRECTORNO. 108, CORNER OF KABAR AYE PAGODA ROAD AND NAT MAUK ROAD, BO CHO (1) QUARTER, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11201.zata.co.2023@gmail.com012301390
1890AUTO TOP POWER COMPANY LIMITEDU AUNG ZAW SOEMDYANGON-INSEIN ROAD,NO(2-KA),WARD(9),HELDAN,KAMAYUT TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMARautotoppowerho@gmail.com01545629
1891MYANMAR HONEY FOOD FACTORY COMPANY LIMITEDHEIN HTET AUNGDIRECTORNO.19, MIN THEIKDI KYAW SWAR STREET, EAST DAGON INDUSTRIAL ZONE, YANGON REGION, MYANMARmyanmarhoney.foodfactory@gmail.com09402576988
1892GROWTH WEALTH TRADING LIMITEDU THANT HTOO AUNGDIRECTORTA-513, SOUTH QUARTER, MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE.thanthtooaung@growthwealth.ltd09787287670
1893AYAR YANGTZE MEKONG COMPANY LIMITEDU NYI NYI MAUNGMDNO.28, THITSAR OO HOUSING , 8 QUARTER , SOUTHOKKALAPA TOWNSHIP ,YANGON MYAMAR .nyinyimaung@ayaryangtzemekong.com09694099997
1894LINN THAW TAR COMPANY LIMITEDU YE HTUTMANAGING DIRECTORNo.16, PADAUK STREET , PYIHTAUNGSU YEIKMON HOUSING , KYEEPWARYAY QUARTER , THINGANGYUN TOWNSHIP ,YANGON, MYANMAR.linnthawtarburma99@gmail.com09785415597
1895MYANMAR YINLAN AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY COMPANY LIMITEDU LAUK SEEMDNO.21 , MYA YADANAR STREET , BLOCK (8) QUARTER 8, LASHIO TOWNSHIP , SHANSTATE , MYANMARchoeilso2023@gmail.com09783777778
1896LWIN SHEINN CO.,LTDU AIK MAUNGMANAGING DIRECTORNO.39,,KYAR KWET THIT STREET,KYAUK MYAUNG,TAMWE TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMARngwelaminn101@gmail.com09972643363
1897AYE NYEIN THAR COMPANY LIMITEDU NYI NYI LINMANAGING DIRECTORNO.51(C), UNIVERSITY AVENUE ROAD, SHWE TAUNG KYAR (1) WARD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.m.logistic@ayenyeinthar.com095108291
1898MYINT MYAT TAW WIN MAGWAY COMPANY LIMITEDMYINT AUNGMANAGING DIRECTORNO15,MYO PART ROAD,YAN NAING QUARTER,MAGWAYetone.ng@gmail.com095011495
1899EDEN GROUP COMPANY LIMITEDU YE LWINDIRECTORBUILDING 30, SHWE PADAUK YEIK MON, KAMARUT TSP, YANGON, MYANMAR.kyikyithaw@edengroup.com.mm015000980
1900MYANMAR ENERGY KING (MEK) CO.,LTDU SAN THIT OODIRECTORBC(1/2),WAT THIT CHA HOUSING,THAYET MYAING STREET,BAHO ROAD,HLAING TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR.myanmarenergykingtx@gmail.com09253815928
1901KHINE KHINE PHYO INTERNATIONAL TRADING CO.,LTDU AUNG PHYOMANAGING DIRECTORNO.350/352,1FL,ROOM-2,AHNAWYAHTA ROAD,LANMADAW TOWNSHIP,YANGONlogistics@khinekhinephyo.com095023336
1902BDP-BAYINTNAUNG DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDU TUN WIN NAINGDIRECTORNO(145-A)KHATAR STREET,BAYINTNAUNG,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGONbayintnaungdp@gmail.com09266266773
1903MOE TAIN PHYU CO.,LTDU WAI PHYO OODIRECTORNGA MOE YIKE(2) STREET, NO.763(4TH FLOOR-A) (3)QUARTER,THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARmoetainphyutx@gmail.com09253815928
1904YADANAR KAUNG KIN COMPANY LIMITEDSAI WAN HLAINGMANAGING DIRECTORCORNER OF BOGYOKE AUNG SAN & WARDAN STREET, NO.(797), ROOM NO. (802/A), MAC TOWER (2),WARD NO.(8), LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.yadanarkaungkin.mm@gmail.com09755900833
1905GON YI SOE TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW TUN NAINGDIRECTORDHAMAZEDI ROAD,, NO.(25), ROOM NO.(908), YUZANA BUSINESS TOWER, SANCHAUNG TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR.gonyisoe@gmail.com09755900833
1906PYAY THIT HTOO COMPANY LIMITEDDAW MU MU MYINT SOEDIRECTORNO.6,PADAUK LANE(2), (4)WARD,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11051pyaythithtoo24@gmail.com09880956029
1907VITAL ENERGY LIMITEDU THEIN TOEDIRECTORNO.97,DHAMMAZEDI ROAD, (10)WARD,KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11041vitalenergyltd24@gmail.com09740099955
1908KAUNG KYWAL WUN COMPANY LIMITEDDAW MU MU MYINT SOEDIRECTORNO.6,PADAUK LANE(2), (4)WARD,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11051kaungkywalwun24@gmail.com09880596619
1909SELECT ENERGY GROUP LIMITEDDAW KHIN MYAT MINDIRECTORROOM NO.(402), SHWE HINNTHA TOWER(A) PYAY ROAD,(6)1/2 MILE,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11051selectenergyltd24@gmail.com09740001008
1910PHOENIX PARAGON INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU THURA MIN MG MGMANAGING DIRECTORMERCHANT ROAD, NO. (628/638), 11B, ROYAL RIVER VIEW CONDO PABEDAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARphoenixparagon284@gmail.com095069137
1911DENKO TRADING CO.,LTDU WANNA KHINEMANAGING DIRECTORNo 18/19,SHWE PONE NYAT YEIK MON,BAYINTNAUNG MAIN ROAD,KAMARYUT TOWNSHIP,YANGON.codirector.edengroup@gmail.com017532890
1912WIN PETROLEUM TRADING COMPANY LIMITEDDAW NU NUDIRECTORAUNG ZAYYA STREET, BUILDING 5(A),NO.72 YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARwinpetroleumtrading@gmail.com09268238217
1913UNITRUST ENTERPRISE GROUP OF COMPANY LIMITEDU NAY LIN KO KODIRECTORNO-19B,, MAYKHA STREET, WARD (7), MAYANGONE TOWNSHIP, Yangon Region, MYANMAR.enterpriseunitrust5@gmail.com09956666666
1914RIXS INTERNATIONAL CO.,LTD.U AUNG MYO THUMANAGING DIRECTORNO.74 , 31ST STREET, LOWER BLOCK PABEDAN , YANGON REGION, MYANMAR 11143xooonu@gmail.com01243737
1915SHWE MYAN AUNG COMPANY LIMITEDDAW WAI MI CHODIRECTORBUILDING C-001 NO-104, HNIN SI STREET, YUZANA HI-WAY COMPLEX HOUSING KAMAYUT TOWNSHIP.waimicho@gmail.com09880581964
1916MANDALAY GENIUS GROUP OF COMPANY LIMITEDU THANT ZIN OOOPERATION DIRECTORNO.(H‐108/A),,(69) STREET, BETWEEN OF 139 STREET X 138 STREET,INDUSTRIAL ZONE (1), PYIGYITAGON TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.mandalaygeniusgroup@gmail.com0975537955
1917GREAT GREEN TRADING COMPANY LIMITEDDAW KHIN ME ME HAN HTAYDIRECTORROOM NO. UG-04, GROUND FLOOR, TOWER - C1, PARAMI VALLEY RESIDENCE, HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARgreatgreentrading1@gmail.com09969988747
1918SHWE ME LOGISTICS SERVICES CO., LTDU TUN LWINMDShwe zabu river view complex : 23G-1, No 3B,Tower A & C ,Ground Floor , Strand Road , Ahlone Township, Yangonjuejue@shweme.com.mm012301787
1919TAW THAR GYI COMPANY LIMITEDU BO BO THANTMANAGING DIRECTORNO.83, SIN YAY KAN STREET, ALONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.tawthargyibbt006@gmail.com095059229
1920KALAW GENERAL TRADING CO.,LDU TIN NAINGDIRECTORTHANDAR STREET, SAW BWAR GYI GONE, 8/F INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARkhinsoeu75@gmail.com09420071361
1921A ONE SUPER STEELS COMPANY LIMITEDSAN TINT NAUNGDIRECTORNO517,MANDALAY STREET, INDUSTRIAL ZONE 1, SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGONheadoffice@aonesupersteels.com.mm09765495806
1922MOE DANA AUNG COMPANY LIMITEDU NAY YE LINNMDNO(765) , MYITTAR (7) STREET , 88 QUARTER , DAGON SEIKKAN TOWNSHIP , YANGON REGION , MYANMARnayye9738@gmail.com09676964073
1923LAD PAN CO.,LTDU ZWE THIHA KYAWMANAGING DIRECTORNO.,17/KA, LAEYAR (2) STREET, 10/NORTH WARD, THARKAYTA TOWNSHIP,YANGON.ladpancompanytx@gmail.com09253815928
1924REGENCY MATERIAL TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW THAR OOMDNO.36,THEIN PHYU ROAD, PAZUNDAUNG TOWNSHIP , YANGON REGION , MYANMARkyawwinnaingrspc@gmail.com095157837
1925APEX 2024 COMPANY LIMITEDDAW MYINT MYAT OOMANAGING DIRECTORNO 584, HLAING RIVER STREET, WARD NO (10),INDUSTRIAL ZONE, HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON, MYANMARibo.anh@apexgroupmm.com01684217
1926KYAW THU HTIKE AND BROTHERS INTERNATIONAL CO.,LTDRISHI KAPOORMANAGING DIRECTOR(14)-STREET, NO.(80),FIRST FLOOR (1)-WARD,MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARhtikebrothersinternational@gmail.com09978836009
1927MYANMAR PADAUK TRADING CO.,LTD.U AUNG HTETDIRECTORNO.519/521, LOWER PAZUNDAUNG MAIN ROAD, PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.cherryhtun@myanmarpadauk.com09400456720
1928LIANHUI INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDDAW THAN THAN TINTDIRECTORNO (6),88/44 STREET,AUNG CHAN THAR WARD, CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMARkyawyesoe1000@gmail.com09791610869
1929POWER WAY INTERNATIONAL CO., LTDDAW TIN PA PA WINMANAGING DIRECTORUNIT 506-507, 5TH FLOOR, HLEDAN CENTRE, CORNER OF PYAY ROAD AND HLEDAN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGONsxl@powerwayinternational.com09977720355
1930THUNGFA MYANMAR INTERNATIONAL TRADING CO.,LTDWAI PHYO AUNGDIRECTORPADAUK SHWE WAR 2ND STREET,NO.(4) WARD, MYAY NI GONE VILLAGE, MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE,MYANMARtungfamyanmar@gmail.com09887777359
1931TN ASIA COMPANY LIMITEDU PYAE PHYO AUNGMANAGING DIRECTORNO.(10), PADAUK STREET TAPYIN YATR, MYEIK TOWNSHIP, TANINTHARYI REGION, MYANMARtnmyanmar18@gmail.com0422214065
1932ASIA ENERGY COMPANY LIMITEDU TUN TUNDIRECTORNO.1, PARAMI HOUSING, 12 QUARTER, HLAING TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.asiaenergyoildistribution@gmail.com09428622207
1933AGRO FREY COMPANY LIMITEDU KHIN HTWE @ SEIN LWINDIRECTORNO.246A,CORNER OF MINGYI MAHAR MIN KHAUNG AND U AUNG THU STREET,ZONE-2,HLAINGTHARYAR TSP,YGNagrofreyfinance@gmail.com01682778
1934RICE LAND CO., LTDU T KHUN AUNG LIDIRECTORNO.146, 8TH FLOOR, MINGALAR ST, SOUTH OKKALAPA TSP, YANGON, MYANMAR.riceland.rl@gmail.com09940159955
1935SHWE LATT EIN TRADING COMPANY LIMITEDDAW YI MON AYEMANAGING DIRECTOR#275, RED HILL TOWER, 6TH FLOOR, PYAY ROAD, MYAYNI GONE, SAN CHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.istl.myanmar@gmail.com09785408364
1936NAING FAMILY CONSTRUCTION MATERIALS TRADING COMPANY LIMITEDU THAN NAINGMDBUILDING 35, ROOM NO (7,8,9,10) KYAUK SEIN 4TH,STREET , SAW BWAR GYI GONE , INSEINhrexecutive.naingfamily@gmail.com09976661015
1937MAJESTIC MYANMAR GROUP TRADING COMPANY LIMITEDHTUN THANMDYADANAR MYAING STREET , YADANAR MYAING HOUSING , 104B(2) KAMARYUT , YANGON REGION MYANMAR . 09555977721661than@gmail.com095559777
1938KAY THA YAR ZAR MIN FISHERY & GENERAL TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG MYINT SWEDIRECTORNO - 303, ZEZAWAR E STATE (2), THANTHUMAR ROAD SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP , YANGON REGION , MYANMAR .ktyzktyz683@gmail.com09898221177
1939ABC LOGISTICS COMPANY LIMITEDU ZAW LATTDIRECTOR6TH STREET 8 WARD, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARPhyuhninwai@abclmm.com.mm09443358008
1940ABC BEAUTY COMPANY LIMITEDWAI THIT LWINDIRECTOR6TH STREET, 8 WARD, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARabcbeauty15@gmail.com01578668
1941TIGER SUPPLY CO.,LTDU SWE MYINTMANAGING DIRECTORNo.(19-21),STATION ROAD, BAUK HTAW, YANKIN TOWNSHIP,YANGON ,MYANMAR.tigeryangon@gmail.com018603505
1942H K P COMPANY LIMITEDZAW HTETDIRECTORNO.(99)A, 14TH STREET, GROUND FLOOR, 6 WARD, LANMADAW, TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.hkp.myanmar@gmail.com095167661
1943HTUN & YIN TRADING COMPANY LIMITEDU HTUN MYINT AUNGDIRECTORKYWE SAE KAN (2) Street, No.(KHA/20A),AKWER No.(905/KHA-410) Chanmyatharyar Quarter, Pyigyitagon Township,Mandalay Region, Myamar.htunyintrading@gmail.com092033078
1944GOLDEN MODESTY INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU THEIN HTIKEMANAGING DIRECTORTHU NANDAR STREET, NO.(116), SHWE WUITHMON YEIKTHAR,NORTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARgoldenmodestyinternationalcol@gmail.com095004730
1945SUPER WIN WIN CO.,LTDU ZEYA AUNGEXECUTIVE CHAIRMANNO:66,124ST,MINGALAR TAUNG NYUNTsuperoneholdings@gmail.com202295
1946MYANCOM TRADING LTDU THEIN HOKEDIRECTORNO.(1),SHWE LI ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR 11041office@myancomtrading.com.mm09456745678
1947OCEANIC SEAFOOD PRODUCTS COMPANY LIMITEDU NAING WIN MAUNGMANAGING DIRECTORNO.525, MAY YU STREET, SOUTH DAGON INDUSTRIAL ZONE (1), SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11431info@seafoodmyanmar.com012348245
1948AYE YADANAR MOE CO.,LTDU SOE WIN NAINGDIRECTORNO.(127), 21 STREET, GROUND FLOOR, LATHA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARayeyadanarmoe2026@gmail.com09696969122
1949V S K INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU HLA OODIRECTORNo.(59),Phone Gyi Street,Lanmadaw Township,Yangon Region.gbsygn1111@gmail.com013682057
1950KUBOTA (G.B.S) COMPANY LIMITEDU HLA OOMANAGING DIRECTORNo.(22),Byintnaung Road,Thirimon Housing,Hlaing Township,Yangon Region.giftg6502@gmail.com013682157
1951WIN UNITED POWER CO.,LTDAUNG KYAW WIN@CHAN NYEIN THUMANAGING DIRECTORNO.33 TAUNG GYI STREET, SOUTH DAGON INDUSTRIAL ZONE 1, SOUTH DAONG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMARakw.peter@gmail.com09785113401
1952MYINT MYAT YADANARMON COMPANY LIMITEDU MYO HTWEDIRECTORNO.(118),ROOM(8),KYAUK SEIN 5 STREET, SAWBWARGYIKONE,INSEIN TOWNSHIP .fpyz.mfsl@gmail.com09777003980
1953THE CREATIVE LIFE COMPANY LIMITEDU MYO HTWEDIRECTORNO.(3),OHN TAW STREET,(3) QUARTER,MAYANGONE TOWNSHIP.thecreativelife.05.08.2023@gmail.com09777003980
1954MOTHER TRADING CO.LTDU AUNG MYATMDNO137, BUILDING NO M-4, UPPEE PANSODAN ROAD ,KANDAWGYI YEIK MON HOUSING,MINGALAR TAUNGNYUNT TOWNSHIPmothertrading2015@gmail.com09764914698
1955SEINN LEI THUKHA COMPANY LIMITEDAUNG SUN HTWEDIRECTORNO.845,PATHEIN ROAD, (10)QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGONseinnleithukha@paingfamily.net095189248
1956SILVER BLOSSOM COMPANY LIMITEDTHAN TUN LINDIRECTORNO.166,PYAY-NAWADAY ROAD,(36/1) WARD, SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON.silverblossom@paingfamily.net095094769
1957GRIT MYANMAR DISTRIBUTION CO.,LTDU MYINT MYAT MAUNG MAUNGDIRECTORNO.151,ROOM (B-702,B-704),LUXURY COMPLEX,BOGYOKE AUNG SAN STREET(CORNER OF WARDAN STREET),LANMADAW TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR.gritmyanmar2022@gmail.com01212311