အသင်းဝင်များ

မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်းအသင်းဝင်ဖြစ်လိုပါသလား ?

Member ID:Company NameDirector NameAddress
1Myanmar Nyunt Co.,Ltd (1)U Maung Maung Nyunt(Chairman)No.106/108, 93rd Street, Kandawgalay ,Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
2Myanmar Nyunt Co.,Ltd (1)U Tun Aung (MD)No.106/108, 93rd Street, Kandawgalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
3Soe & Brothers Co.,LtdU Than Naing Aung (Director)No.27, 49th Street, Botahtaung Township, P.O.Box 1431, Yangon
4JVC No. (2)U Than Shwe( Vice Chairman)Corner of Lan Thit Street & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
5Shwe Pye Soe Co.,LtdU Than Tun (MD)No.825, Mahabandoola Street, Lanmadaw Township, Yangon.
6Golden Global Group Ltd.U Sein Lwin (Director)No.228/230, Ground Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
7JVC No. (4)U Tin Myint (Member)No. 199, 1st Floor, 32nd Street, Pabedan Township, Yangon.
8Golden Horse Co.,LtdU Thein Han (MD)No. A/67, Bahosi Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
9Lighthouse Enterprise Ltd.U Thein LwinNo.57/58, Bahosi Housing Estate, Lanthit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
10JVC No.(4)U Tin Myo Swe (GM)No.56, Corner of 85th Street and 30th Street, Mandalay .
11JVC No.(4) Coral Co.,LtdU Thein ShweNo.54/56, Ground Floor, 2nd Street, Lanmadaw Township, Yangon.
12Three Stars Co.,LtdDr.Sein Win (MD)No.7, Bldg No.54, Nilar 2nd Street, Saw Bwar Gyee Gone, Insein T/S
13Golden Group Ltd.U Soe TheinNo.68, 1st Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.
14Kyun Shwe War Co.,Ltd.U In Yer (MD)No.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
15Private (U Bo Bo)U Bo BoNo.28, 12th Street, Sone Yet, Magway Division.
16Shwe Tha Zin Syndicate Ltd.U Sein ThanNo.17/18, Bahosi Housing Estate, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon.
17Aung Thitsar Co.,Ltd.U Than OoNo.310, Anawrahta Street, Kyauktada Township, Yangon.
18Myanma Agriculture EnterpriseU Teak KyiNo.74, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon.
19Unity TradingU Bo SeinNo.122 (A), Latha Street, Latha Township, Yangon.
20Great Wall International Co.,LtdU Win KhineNo.91, 15th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
21Shwe Hninsi Co.,LtdU Tun Aung KyawNo.85/87, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
22Lucky Seven Co.,Ltd.U Thein TunNo.12/14, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
23Diamond InternationalU Kyin KhinNo.211, Mahabandoola Garden Street, Kyaktada Township, Yangon.
24Shwe Chin Thae EnterpriseU Kyin SeinNo.410. Strand Road, Kyaktada Township, Yangon.
25Shine Trading Co.,LtdU An TeeNo.21, Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon.
26Hong Kong Nu San International Co.,Ltd.U San Tun Hla (MD)No.102, (Twin-B), Waizayantar Housing Complex, Eiksietan Waizayantar Road, Thingankyun Township, Yangon.
27Asia Trade House Ltd.U Hoke Sein (MD)No. I-28, Khattar Street, Bayintnaung Compoung, Mayangone Township, Yangon.
28Tet Nay Co.,LtdU Bo Sein (MD)No.18, 24th Street, Latha Township, Yangon.
29Diamond Flower Co.,LtdU Tin Maung (MD)No.156, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
30U Than Ohn & SonsU Boee Lwin (MD)No.30(A), 26th Street, Pabedan Township, Yangon.
31JVC No.(7)No.91/93, Anawrahta Street, Kyuaktada Township, Yangon.
32Private (U Hla Han)U Hla HanNo.25/6, Bogyoke Aung San Street, Aung Mingalar Quarter, Monywa Division.
33Win Trade Co.,LtdDaw Thu Zar Thein (MD)No.705,Level 7, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Twonship Yangon Region
34Universal Traders Ltd.U Oo HtoonNo.79, 38 Street, Kyauktada Township, P.O.Box 1416, Yangon.
35Universal Traders Ltd.U Lin Aung WinNo.79, 38 Street, Kyauktada Township, P.O.Box 1416, Yangon.
36JVC No. (4)Corner of Wardan Street and Lanthit Street, Seikkan Area, Yangon.
37Gentleman Co.,Ltdrkd[mruftmrifNo.730, Merchant Street, Pabedan Township, Yangon.
38Fair Deal Co.,Ltdrkd[mruf*sma0('f)No.39(A)/40, Yan Naing Swe 2nd Street, Thaketa Industrial Zone, Thaketa Township, Yangon.
39Golden Hawks International Ltd.U Shriniwash(Director)No.15, 88th Street, Kan West Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
40Myanmar Wood & Timber Ltd.U Kyaw TintNo.153, Anawrahta Street, Botahtaung Township, Yangon.
41Pyi Baho LtdU Soe WinNo.67, 29th Street, Pabedan Township, Yangon.
42Cho Cho TradingU LinNo.125, Shwegondine Street, Bahan Township, Yangon,
43Chin The Min Co.,LtdU Tun KyiNo.11, 24th Street, Latha Township, Yangon,
44Asia Associate Yangon Ltd.U Aye TunNo.125, Theinbyu Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon,
45Soe & Brothers Co.,LtdDaw Soe Soe AungNo.27, 49th Street, Botahtaung Township, P.O.Box 1431, Yangon,
46Yangon Division Township Co-operative SyndicateU Tin YuNo.414/422, Strand Road, Kyaktada Township, Yangon,
47Diamond Crown Co.,LtdOD;csef'&m'D«kdNo.70/72 (Ground Floor), 29th Street, Lower Middle Block, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon Region.
48Yadanar Myay Enterprise Ltd.U Maung Maung TarNo.42, 31st Street, Pebedan Township, Yangon,
49Four Nines Co.,Ltd.OD;*ef*wfom&efNo.80, 29th Street, Pabedan Township, Yangon,
50Myanmar Brother Ltd.OD;y&m'pfulrm;[rm;No.40, 29th Street, Pabedan Township, Yangon,
51Aung Yadana Trading Co.,LtdOD;&rfqlrdwm0gNo.47, 29th Street, Pabedan Township,Yangon,
52Private (U Aung Thein)U Aung TheinNo.74, Penwegone Myo,
53Private (U Kyi Thein)U Kyi TheinRice Mill No.85, Tawkweinn Myo,
54JVC No. (2)U Han TinCorner of Lan Thit Street & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
55Aung Kabar Co.,LtdU Yaung Wan ChinNo.30 (A), Room-4, Yawmingyi Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
56Thayawaddy Trading Co.,LtdU Aung SoeNo.192, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.
57Private (U Aung Myint)U Aung MyintNo.20, Bogyoke Aung San Street, Aeinme Myo, Ayeyarwady Division.
58JVC No. (2)U Win MyintCorner of Wardan Street & Lanthit Street, Seikkan Area, Yangon.
59Golden Ltd.U Soe Myint (Director)No.68,Ground Floor, 32th Street, Pabedan Township, Yangon.
60Shwe Kha Mauk Co.,LtdU Than TunNo.16, 36th Street, Kyauktada Township, Yangon.
61Sun Flower Ltd.U Aung LwinNo.187/189, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.
62JVC No.(2)U Kyaw Zay YaNo.113, 30th Street, Pabedan Township, Yangon,
63InternationalOD;«SmefwDqm*efNo.48, G/F, 29th Street, Pabedan Township, Yangon
64Aung Thiha Co.,LtdU Aung TheinNo.5, Zagawar Street, 4 Quarter, Aye Yeik Mon Avenue, Hlaing Township, Yangon
65Ngwe Sandar Co.,LtdU Sein WinNo.16, Sin-ohdan Street, Latha Township, Yangon.
66Sein Chit International TradingU Ba YiNo.345, Bo Aung Kyaw Street, Pabedan Township, Yangon,
67Tun Oo EnterpriseU Hlaing TunNo.55, Zizawar Street, 8 Ward, Pazundaung Township, Yangon.
68JVC No.(4)U Kyi MaungNo.26, B Street, Thazin-teik, Mandalay.
69Private ( U Thein Han)U Thein HanNo.71, Kanigdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
70Shwe Myanmar International Co.,Ltd.U Kye SeinNo.17/18, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon.
71Win Myanmar Co.,LtdU Maung Maung MoeNo.44, Latha Street, Latha Township, Yangon.
72Shwe Sabe TradingU Min Min TheinNo.7, 23rd Street, Latha Township, Yangon.
73Alpha Co.,LtdU Kyaw WinNo.13, Shwedagone Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon.
74Tun Yaung Chi Co.,Ltd.U Naing Tun OoNo. 42(A), 22nd Street, Latha Township, Yangon.
75Tee Kyi Co.,LtdU Maung AyeNo.98, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon.
76Kyaw Tha Co.,LtdU Win Lwin(MD)No.(111), Yangon - Insein Main Road, 9 Ward, Hlaing Township, Yangon Region
77U Khin Maung Than & Sons Ltd.U Aye Cho ThanNo.6, Lanthit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
78Tun Tauk Co.,LtdDaw Tin Tin WinNo.109, Hledan Street, Lanmadw Township, Yangon.
79Polo Trading Ltd.U Tun ShweNo.47, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.
80Phoenix International Trading Ltd.U Kyaw SeinNo.42, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.
81Shwe Padetha Co.,LtdU Myint TheinNo.C/2, Yetamar Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
82Yee Shin Co.,LtdU Kyi LinnNo.63/64, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
83Khit Like Co.,LtdU Tun Lin(MD)No.43, 18th Street, Latha Township, Yangon.
84Shwe Myin Pyan Co.,LtdU Kyin ThanNo.15, 23rd Street, Latha Township, Yangon.
85Delta Combine Co.,LtdU Khine Tun LwinNo.247/269, Room-005/006, Building D-1, Delta Plaza, Shwegondine Road, Bahan Township, Yangon.
86Kyaw TradingU Kyaw AungNo.11, 11th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
87Aung Kyun Thar Co.U Soe KyinNo.(138/142), Room No(8B-C), Thein Phyu Road, Botahtaung Township ,Yangon
88T.T.G International Co.,Ltd.U Myo LwinNo.27, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.
89White Elephant EnterpriseU Maung KoNo.64, 21st Street, Latha Township, Yangon.
90Min Annawar Co.,LtdU Win MaungNo.39, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
91San Htu Co.,LtdU San WinNo.163, Ahlone Street, Ahlone Township, Yangon,.
92Shining Moon Co.,LtdU Htain WinNo.77, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Township, Yangon,
93Lucky Bee Co.,LtdU Nyine MaungNo.95, Ground Floor, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
94Golden Shell Co.,LtdDaw Khin MyintNo.438, Strand Road, Kyauktada Township, Yangon,
95Kyar Pyan EnterpriseU Tun MyintNo.5, Ywama Kyaung Street, (1 ) Quarter, Hlaing Township, Yangon,
96Sin Pyan Co.,LtdU Maung Maung GyiNo.25, 19th Street, 1st Floor, Latha Township, Yangon.
97Karti M Enterprise LtdU Khin Maung AyeNo.198, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
98Hero International Enterprise Ltdrkd[mruf,lpGyfNo.186/188, 1st Floor, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
99Sea Star Co.,LtdU Aye ChoNo.77, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
100Golden Seven Co.,LtdU Zaw AungNo.117, 39th Street, Kyauktada Township,Yangon.
101Noble Trading Co.,LtdU Aung MyintNo.119, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
102JVC No. (4)U Tun SeinNo.148, 15th Street, Pwekyo Yet, Magway Division.
103Wint Hte War Co.,LtdDaw Tin Aye ThantNo.24, Yawmingyi Street, Dagon Township, Yangon.
104Jewel Family Co.,LtdDaw Mar MarNo.15(A), Aung Min Kaung Street, Kamaryut Township, Yangon.
105Lucky Star International Ltd.U Mikle (a) U Myint OoNo.61, 30th Street, Pebaden Township,Yangon.
106Dagon Kyaw Co.,LtdU Hla MyintNo.45, 22nd Street, Latha Township, Yangon.
107Private (U Nyi Nyi Shwe)U Nyi Nyi ShweNo.10 (A), Phayar Street, Zaytan Yet, Kyauk-se Myoe,
108Ever Try Co.,LtdU Nyint AungNo.55, 87th St, Corner of 27th , Thiri Haymar Ashae South West Township, Mandalay, Myanmar.
109Linn Star Co.,LtdU Myan LinNo.12, Yuzana Street,Aye Yeik Mon Housing, Hlaing Tharyar Township, Yangon.
110Aung Zeyar General TradingU Myo LwinNo.55, Phonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon,
111New Golden Gate (1991) Co.,Ltd.U San LinnNo.57, 4th Street, Lanmadaw Township , Yangon.
112Golden Zarmani Co.,LtdU Thein HanNo.55/3, Shwedagon Pagoda Road, Latha Township, Yangon.
113Mya Kyun Tha Co.,LtdU Soe AungNo.128, Seikkantha Street, Kyauktada Township, Yangon,
114Ayeyarwaddy Trading Ltd.U Aung MyintNo.61, Taw Win Street, Dagon Township, Yangon.
115Sein Yadanar Trading Ltd.Daw Sein KyinNo.179, Room 2, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon.
116Toe Tet Linn Co.,LtdU Kyi MyoRoom (B- 001), Mac Tower II, No. 797, Bogyoke Road, (Corner of Wadan Street ), Lanmadaw Township, Yangon Region.
117Great Asia Trading Co.,LtdU Htein LinnNo.17, 19th Street, Latha Township, Yangon,
118Kyi Royal General Trading Co.,Ltd.U Htein MinnNo.55, 17th Street, Latha Township, Yangon.
119Great Luck Co.,LtdU Aung TunNo.119, Lower Kyeemyindaing Road, Alone Township, Yangon.
120All Top Product Co.,LtdU Myint OoNo.322, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.
121Golden Key Co.,LtdU Yin LayNo.216/222, 9/F, B8-C8,Bo Myat Tun Buildingg, Mahabandoola Street, Botahtaung Township, Yangon.
122Green Ice Co.,LtdU Kyaw LwinNo.260, Strand Road, Pabedan Township, Yangon.
123Lash Mee Trading Co.,LtdU Aung Tun kyiNo.26, 28th Street, Pabedan Township, Yangon.
124Tri Diamond Trading Co.,LtdU Kyaw Win(MD)No.414-422, Strand Road, Latha Township Yangon
125Shwe Myanmar Export/Import Ltd.OD;Ekd«kvftmrdpfNo.158, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
126Tun Padetha Industrial & Trading Co.,LtdU Aung Than (MD)No.167, Lanmadaw Street, Lanmadaw Township, Yangon.
127Ever Lucky Co.,LtdU Myaing NiNo.26 (B), 19th Street, Latha Township, Yangon.
128Tun Kyi International TradingU Khin Maung TunNo.72, Kyaikkasan Road, Tamwe Township, Yangon.
129Aung Myint Enterprise Ltd.U Aung Myint (MD)No.282, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
130Win International Co.,LtdU Win SweNo.400, Strand Road, Latha Township, Yangon.
131Nay Chi Tun Co.,LtdU Htay NyeinNo.158, Yangon-Insein Road, Kamaryut Township, Yangon.
132Aung Myitta General TradingU Hla AungNo.37 (E), Nguwah Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
133New Golden Yangon Ltd.U Khin MaungNo.14, 19th Street, Latha Township, Yangon.
134Kin Nan Trading Co.,LtdU Soe ThaungNo.156, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
135Sky Luck Co.,LtdU Chit SweNo.154, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon,
136Super One International Co.,LtdDaw San San YiNo.66, Corner of 124th Street and Banyadala Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
137A & S International Co.,LtdU Soe NaingNo.86, 123rd Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
138Shwe Pyi Yadanar Co.U Ko Ko LayNo.432/444, Room-13, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
139Production Ltd.U Thaung HtutNo.225/227, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
140The Great Eastern Myanmar Ltd.U Soe NaingNo.55, Hlaing Myit Street, Hlaing Township, Yangon.
141JVC No.(9)No.1, Anawrahta Housing Complex, Botahtaung Pagoda Road,Pazundaung Township, Yangon.
142R.10 Co.,LtdU Kyaw Mya TheinNo.176, Kyaung Gyi Street, Sittwe
143Modern Tai Co.,LtdU Sai Aki PaungNo.Sya/59, Padauk Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
144Liberty International Co.,LtdU Than Htay AungNo.144, 6/F, 38th Street, Kyauktada Township, Yangon.
145Universal Impex Co.,LtdU Kyaw TintNo.61, 44th Street, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
146New World Trading Co.,LtdU Soe AungNo.504,Ground Floor, Strand Road, Ward 6, Lanmadaw Township, Yangon.
147Winner Brothers International Ltd.U Thet AungNo.24/26, Corner of Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon.
148Vishal Enterprise (Myanmar) Ltd.OD;ta«Smul;rm;No.644, Merchant Street, Kyauktada Township, Yangon.
149KBZ Enterprise Ltd.U Than AungNo.20, 4th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
150Thu Theikdi Trading Ltd.U Maung Maung LwinNo.77, 38th Street, Kyauktada Township, Yangon.
151Ah Yi Taung PweyoneU Kyaw TheinNo.34, 85th Street, Between 29th & 30th Street, Wahdan Yet, Mandalay.
152Moe Brother Enterprise Ltd.OD;em&myg&mqyfNo.131, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
153Private (U Aung Thar Latt)U Aung Thar LattNo.555, Merchant Street, Kyauktada Township, Yangon.
154Shwe Myint Mo Co.,Ltd.U Thant Zin OoNo.74, 1st Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.
155Great Win Co.,LtdU Myo WinNo.5, Ground Floor, 24th Street, Latha Township, Yangon.
156Zanekka Trading & Agency EnterpriseU Chit OoNo.18(D), Aung Thapye Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
157National Development Ltd.Daw Khin Myint MyintNo.130, 35th Street,Kyauktada Township, Yangon.
158Sun Industrial Co.,LtdU Kyaw Aye (MD)No.99, 28th Street, Pabedan Township, Yangon.
159Three Dragons Co.,LtdU Khin Maung WinNo.D/67, Yaytamar Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
160Aung Aung EnterpriseU Than Win AungNo.408/410, Mahabandoola Street, Samsung Plaza, Kyauktada Township, Yangon.
161Inter Continental Commondities Co.,Ltd.r[moDy&mqyf('f)No.289, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
162Diamond Arrow Trading Co.,LtdU Maung KaukNo.347/349, Kyeikkasan Street, Tamwe Township, Yangon.
163Pyei Phyo Aung Co.,LtdU Min ZawNo.74, 2/F, Wahdan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
164Bandoola Myanmar Ltd.U Maung Shwe (a) Mr.B.L GoenkaNo.77, 3rd Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
165Perfect Group Ltd.U Munna (a) U Depatk (a) U Raj KumarNo.225/229, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon
166Nadaraj International Co.,Ltd.U Maung Thein (a) AnnikanNo.116/118, Room No.11/A,(Left) Bo Myat Tun Street, Botataung Township, Yangon.
167Taw Win Tun Co.,LtdU Tun AungNo.296, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
168Private (U Hla Kyi)U Hla KyiNo.31 ,1st Floor , Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
169C&C Co.,Ltd.Mr.Yasuo Tamaka No.615(Q) Pyay Road ,Word (2) Kamayut Township, Yangon.
170Thu Kha Win Trading Co.,Ltd.U Tin WinNo.28, 7 th Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
171Tiger International Trading Co.U Kyaw Win(MD)No.134 , Seikantha Street, Kyauktada Township, Yangon.GPO Box (1295)
172OM Global Ltd.Mr.Gauray GroverNo.91/2, Theinbyu Road ,Botahataung Township , Yangon.
173Pan Sun Group Trading Co.,Ltd.Daw Cherry Thein No.4,Room (402) Kyitaw Ward , Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
174Grand City Co.,Ltd.U Sein Win LaingNo.6D , 3 rd Street, West Shwegondine ,Bahan Township ,Yangon.
175K.J.A.P Co .,Ltd.Daw Hla Hla TinNo.57 , 41th Street, Botahtaung Township ,Yangon.
176Mahabandoola Export / Import Co.,LtdU Maung Maung Lay (a) Wang Sei PyaukNo.42, Bahan 2nd Street, Bahan Township ,Yangon.
177Private (U Yu Yone)U Yu YoneNo.42, 6th Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
178Shan Yo Ma International Co,. Ltd U Hla AyeNo.124/126 , 50th Street, Pazundaung Township ,Yangon.
179Progress Intertrade Co,. LtdU Htoo MyintMAC Tower-2, No.797, Room. No.B-002, Corner of Bogyoke Aung San Road & Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
180First Top Co.,LtdU Aung MinNo.151, Tower(A), 9th Floor, Myawaddy Luxury Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon
181Pahtama Hteik Tan Production Co-operative LtdU Nyan WaiNo.68(A), 5 Floor ,Bahosi Housing complex , Lanmadaw Township, Yangon.
182Twin Star Co .,Ltd.U Lin KyiNo.199 ,Ground Floor ,Bo Myut Tun Street, Botahtaung Township ,Yangon.
183Thwin International Co,. Ltd U Aung Kyi ThwinNo(57/59), 2nd Floor, Room (6), Yawmingyi Street,Dagon Township,Yangon
184Shwe Padetha Co .,Ltd.U Aung Naing OoNo.2(E ) Yaytamar Street, Bayintnaung Pweyone ,Mayangone Township ,Yangon.
185Chin Dwin Agro Land Co .,Ltd.U Hla MinNo.153, Anawrahta Street, Botahtaung Township ,Yangon.
186Agro and Land Co .,Ltd.U ShriniwashNo.153 ,Anawrahta Street, Botahtaung Township ,Yangon.
187Agro Master Co .,Ltd.U Maung Maung Htwe (a) U Ram AjodayaNo.115, 46th Street, Botahtaung Township ,Yangon.
188Private (U Tin Win)U Tin WinNo.65, 28th Street, Babedan Township, Yangon.
189City Mate General Trading Co.OD;qleDulrm&fNo.67, 27th Street,Pabedan Township, Yangon.
190Cimco Co .,Ltd.U Soe MyintNo.67, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
191Pwe Yone EnterpriseU Min ThantNo.47 ( H) Arthawka Street Bayintnaung Pweyone , Mayangone Township, Yangon.
192H & S Co .,Ltd.U Tin HlaNo.24 (D) Aung Thabyay Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
193Private (U Saw Tun Naing)U Saw Tun NaingNo.65(G) Sein Pan Street, Bayintnaung Pweyone ,Mayangone Township, Yangon.
194Champion Paw San HmweU Maung Maung KyiNo.13 (D) Aung Thapyae Street, Bayintnaung Pweyone ,Mayangone Township, Yangon.
195Than Win Lin Co.,LtdU San LinnAung San Quarter, East Of M.E.C School ,Meikhtila
196Swe Thahar Pwe YoneU Myo NyuntNo.12 ( C) Khaye Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
197Diamond Everest International Ltd.OD;aersKd;ausmf(c)OD;&m*sif'gy&mqwfNo.50 Konezaydan Street, Pabedan Township, Yangon.
198Private (U Zaw Hlaing)U Zaw Hlaing (a) U Zaw ZawNo.54 (C) Aung Thapyae Street, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
199Partnership (U Tint Lwin)U Tint LwinNo.66, 16th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
200Myanmar Oversea Commodity Inspcetion Co.,LtdU Soe Htut TinNo.23 Station Street, Baukhtaw ,Yankin Township Yangon.
201Paddy World Co.,LtdU Aung Myat KoNo.74, 2nd Floor, Warden Street, Lanmadaw Township, Yangon
202Shan Ayeyar PweyoneU Sit AungNo.21 ( I ) Khatta Street, Bayintnaung Pweyone Dan,Mayangone Township, Yangon.
203
204Pye Maha Agriculture Co., & Padetha Co.,LtdU Sein AungNo 310, Room (401/403) Anawrahta Street , Kyuktada Township, Yangon.
205Kyan Ni PweyoneU Pyone ChoNo.39 (E) Nguwah Streert, Bayintnaung Pweyone, Mayangone Township, Yangon.
206Yadanar Kyaw Co.,ltdU Hlaing SoeNo.B(2) ,(2) Thri Mingalar Garden Housing Complex ,Strand R0ad , Ahlone Township, Yangon.
207Zabu Tun PweyoneU Sein TunNo.27 (C) Khaye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, ,Yangon.
208U Moe Shwe (Pravite)U Moe ShweNo.174, 31thStreet, Between 82 nd & 83rd Street , Mandalay
209Spider Family Trading Co.,LtdU Ye Win NaingNo 56 (B) Tharthanar Yeikthar Street, Bahan Township,Yangon.
210Yadanarwin (Thonze) Ltd.U Khin MyintNo.32 Ayeyeikmon (2) St reet, 4 Ward, Hlaing Township, Yangon.
211Private( U Win Thein)U Win TheinNo.47 ,Theipan Street ,Sinmin Ward , Ahlone Township, Yangon.
212Yadanar Soe Family Trading Co., Ltd.U Zayar OoNo.Ka-114, Gant Gaw Lane (1), Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon .
213Bronze Billa Co.,LtdU Tin MyintNo.32, Inyar Myaing Road, Goldenvelly, N0.(2) ward, Bahan Township, Yangon
214Private( U Myo Thant)U Myo ThantNo.76 (A ) Kantkaw Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, ,Yangon.
215Lin Brother EnterpriseU Khin Maung SanNo .305, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw Street, Lanmadaw Township, Yangon.
216Miba Kyay Zue Trading Co.,LtdU Khin Maung SanNo .36, Sintohdan Street, Latha Township, Yangon.
217Supar Anchor Co.,LtdU Zaw WinNo .36, Sintohdan Street, Latha Township, Yangon.
218T.W EnterpriseU Phay WinNo .36, Sintohdan Street, Latha Township, Yangon.
219Tin Zar Aung EnterpriseDaw Khin Hnin PhyuBuilding(J) Room(202), Myanmar Ship ward, (Sin Malike) Housing, Kamaryut Township, Yangon
220Sea Horse Trading ltdU Min KhinNo.70/72, 29th Street, Pebadan Township, Yangon .
221Nadiayeyar Import /Export & Construction Co.,LtdU Law Sit Min (Chiramn)No 25, Thrimon Housing Complex, Hlaing Township, Yangon
222Swanarpyae PweyoneU Taw Taw NyiNo.28 (D), Aungthapye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, ,Yangon.
223Taung Pyar Dan Co.,LtdU Maung Maung OoNo 184 (B) Thein Byu Street , Botahtaung Township, Yangon .
224Shwe Super Light Co.,LtdU Maung Maung OoNo. 715, Merchant Street , Pabedan Township ,Yangon.
225Shwe Ayar Nadi LtdU Tun Tun Win (a) Vino KumerNo 184 (B) ,Ground Floor, Theinphyu Street, Botahtaung Township,Yangon .
226Malikha Automobile CoU Tun Tun Win (a) Vino KumerNo 184 (B) ,Ground Floor,Theinphyu Street , Botahtaung Township, Yangon .
227Malikha Automobile Co
228Mahar Htet Co.,LtdDaw Khin NyuntBldg (6) Room 001 Ground Floor, 6th Street, Ward 4 , Bayintnaung Road, Kamayut Township, Yangon.
229Integrated Business Success Co.,LtdU Myint SoeNo 21(A) ,Kanbawza Street,Shwetaungkyar 2 Ward, Bahan Township, Yangon
230M .H .L . G Trading Co.U Myo HeinNo 25(A) , Shwetaungkyar 2 Ward, Bahan Township, Yangon
231Lu Sin Co.,Ltd.U Myo HeinNo.27 (J) Ahthawka Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
232Asia King Co.,LtdU Tin Myint (a) MarimuthuNo 68 , Bo Sun Pat Street , Pabedan Township,Yangon
233Gandadba Co.,LtdDaw Cho Cho MyintNo 167/169, Room (6), 39th Street, Kyauktada Township, Yangon.
234Pulses & Sesame TradingU Hla HanNo 25/6, Bogyoke Aung san Street, Aung Mingalar Quarter, Monywa.
235Innpaukwa Co.,LtdU U Boe TheinNo 26 ,43st Street, Botahtaung Township ,Yangon .
236O . K Brother Enterprise LtdU Tin OoNo .17/19, Hledan Street , Lanmadaw Township,Yangon
237Asia Golden Lion International LtdDaw Khin Myo TintNo 1(B), Room 401, 9 Mile, Pyay Road, Mayangone Township,Yangon.
238All States International Co., Ltd.U Maung Maung TinNo 310, Room No. 202 (2nd Floor), Corner Of Anawartha Street & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
239Diamond Star Co.,ltdU Sein MyintNo .9, Yaw Min Gyi Road, Dagon Township, Yangon.
240Asia Winner Industrial Ltd.U Aung Naing (a) Abdul HafizNo 13, 49th Botahtaung Township, Yangon.
241Ko Han Sein PweyoneU Han SeinNo.Sa /27 (A) Nguwar Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
242Pweyone ( U Ah Ho)U Ah Ho (a) U Khin SweNo.62 (F ) Seinpan Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
243Sein Hmyar General TradingU Tint LwinNo.44 Yaytamar Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
244Daw Hla Nyein PweyoneOD;pHvGifNo.47 (C) Aungthapyay Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
245Nile Industries Co.,LtdU Tha AyeNo(39),Bomoe Street, Myaynigon, Sanchaung Township, Yangon
246Delta World Trading Co.,LtdU Ah Leo (a) U Aung SeinNo.21/A, 25th Street, Pabedan Township, Yangon.
247Moon Family Ltd.Daw Muniammal@Daw Baby San (Director)No.182/D, Yoegyichaung Street, Bayintnaung Wholesale Business Cener, Mayangone Township, Yangon.
248Soe Htet Tun Trading Co.,LTdU Hla Tun(MD)No.110-A, 52nd Street, Pazuntaung Township, Yangon
249Htet Co.,LtdU Aung Win (a) U Chan Hwat HinNo 214, Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
250Paing Soe Co.,LtdU Lim Ei GyokeNo 214 ,Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
251Thiha Yarzar Co.,LtdChan Nee Haw (a) U Myint OoNo 37, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
252Pulse Trading (U Zaw Min Hlaing)U Zaw Win HlaingNo 23/32, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
253Today 's Star Co.,Ltd.U Hla TunNo 68 , Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
254Golden Flower Co.,ltd.U Aung HtweNo 214 ,Wardan Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
255PAC Link Trading Co.,Ltd.Dr Ko Ko Gyi (a) U Soe NaingNo .9, Yaw Min Gyi Road, Dagon Township, Yangon.
256J.D.S Co.,Ltd.Dr Ko Ko Gyi (a) U Soe NaingNo 277/285,Room 2 Ground Floor, Boaungkyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
257Myanmar Crompton Electrical Ltd.Dr Ko Ko Gyi (a) U Soe NaingNo 277/285,Room 2 Ground Floor, Boaungkyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
258Aung Kaday PweyoneU Soe NyeinNo.49( C ) Nguwah Street, Bayintnaung Pweyone Dan Mayngone Township, Yangon.
259Kyar Pyan Family PweyoneU SeinNo.43( C ) Aungthapye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayngone Township, Yangon.
260Daw Hla Nyein PweyoneU Maung Maung Soe ThanNo.43( C ) Aungthapye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayngone Township, Yangon.
261Shwe Moe Hein PweyoneDaw Li Li TinNo.51 (F) Seinpan Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayngone Township, Yangon.
262Sin Yadana Co.,LtdU Maung Maung MyintNo .33 ,Room. (6), 45 th Street, Botataung Township. Yangon.
263Myanmar Agrocorp Co., Ltd.U Aung ThanNo 277, Asia Plaza , Bogyoke Aung San Street, Kyauktada Township, Yangon
264Bright Future EnterpeiseU Zaw Win OoNo 3( A), Pyi Taw Aye Yeiktha , 7th Word, Yankin Township, Yangon
265Dynax Trading Co.,LtdU Khint Lyaung (a) U Myint WaiNo 257. 3rd Floor, 35 th Street, Kyauktada Township, Yangon.
266Champion Co.,LtdU Aung Kyaw SoeNo.80, 14 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
267Diamond Century Co.,LtdU Soe MyintNo.33, Latha Street, Latha Township, Yangon
268Asia World Co.,LtdU Htun Myint NaingNo .61/62, Bohosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
269Shwe Latha Co.,LtdU Kyin PainNo.814, Mahabandoola Street, Lanmadaw Township , Yangon.
270North East Dragon Co.,LtdU Myo OoNo.127, 15 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
271Seven Golden Lion International Ltd.U Ng G Kwee (a) U Mg Mg LwinNo.(53), 5 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
272Sun Rays Trading & Industry LtdU Ng Eng Hai (a) U Aung WinBuilding No.74,14th Street (Middle Block), Lanmadaw Township, Yangon
273Saji Industrial Co., LtdU Ng Eng Hai (a) U Aung WinNo.53,5 th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
274Sein Nagar Co.,LtdDaw Nilar Sein (MD)No.310, Room No.202, 2nd Floor, Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon.
275U Kyu Family Trading Co., LtdU Tin OoNo.17/19, Hledan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
276Potential Trading EnterpriseDaw Su Wai ThantNo.47(A), Mingalar Street,Saw Bwar Gyi Gone , Insein Township, Yangon.
277Rainbow Internatioal Ltd.U Thant SoeNo.104 ,1st Floor, Seikkantha Street, Kyauktada Township, Yangon.
278Thida Group Ltd.Lee Chu Chaung (a) Dr Maung Maung MyintNo.372, Strand Road, Latha Township, Yangon.
279T .H .Y Trading Co.Chan Lin Shein (a) U Shwe LayNo.37 Ground Floor, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon
280The Asia Phoenix Trading Co.,LtdU Myint OoNo.(37), 13 Street, Lanmadaw Township, Yangon.
281Su San Trading EnterpriseU San WinNo.9. Aungtheikdi Street, Mayangone Township, Yangon.
282Myanmar Arnanda Co.,LtdU RamkishanNo.78/80, Anawrahta Street, Pazundaung Township, Yangon.
283Set Kyar Shwe Yi Co.,LtdU Tin HtweNo.10, Bayintnaung Road, Mayangone Township, Yangon.
284Sagar International Co.,LtdU Jai Kishore (a) KishoreNo.(60), 93 Street, 1st Floor, Kandawkalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
285Sandar Min Co.,ltdU Kyi TheinNo.73,31 th Street, (9) Ward, Pabedan Township, Yangon.
286Kywe Wa Co.,LtdU Lim Ang GuNo.214, Wardan Street, Lanmadaw Township , Yangon.
287Shan Ayer PweyoneU Sis AungNo.21( I ), Khatta Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Mayangone Township, Yangon.
288Beikman Oo International Co.,LtdShwe Yaung Ku (a) U Soe HlaingNo.70, Thit Taw Street, East Saw Yan Paing Ward, Ahlone Township, Yangon.
289Hla Beik Hman International Trading Co.,LtdU Tin LoneNo.70, Thit Taw Street, East Saw Yan Paing Ward, Ahlone Township,Yangon Region.
290P&C Trading Co.,LtdU San WinNo.9, Room 101 (A) Sabe Street, Yuzuna Plaza, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
291Trade King Group Ltd.U Myint OoNo (147), 1st Floor, Corner of 47st & Anawrahta Street, Kyauktada Township, Yangon .
292Versatile Co.,ltdDaw Myint Myint San(MD)No.45( A ), Baho Street,Ahlone Township,Yangon.
293Tiger King Co.,LtdU Zaw Myo MinNo.13 ,Phonegyi Street, Lanmadaw Township , Yangon.
294Kaung Pyae Aung Co.,ltdU Thein LwinNo.67( F ), Seinpan Street, Bayintnaung, Mayngone Township, Yangon.
295Win Thuzar Trading Co.,Ltd U Tin HlaingNo 192, Kabar Aye Pogoda Road, Bahan Township, Yangon.
296Myanmar Express Enterprise.Daw Khin San KyiNo.147,17 th Street, Latha Township,Yangon.
297Block Buster Enterprise.Daw Khin Win NiNo.67, 7th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
298Greater Asia International Co.,LtdU Tin Myint (a) MarimuthuNo. 68, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon
299Min Min Htwe Co.,ltdU Tin HtutNo.28, Mahlwahgone Street, TamweTownship, Yangon.
300Zue Co.,LtdU Tun Win NaingNo.C/20/KA, Yaetamar Street, Bayintnaung Pweyone, Mayngone Township ,Yangon.
301Zeyar Htet Co., LtdU Myo KhineNo.398,Strand Street, Latha Township, Yangon.
302Han Yadanar Tin Co.,LtdU Thein NaingNo.69, Phone Gyee Street, Lanmadaw Township , Yangon.
303Shwe Mahar Co Ltd.U Thiha Aung (a) U Zaw Ye HtetNo.116, 2nd Floor Bogyoke Aung San Road, Pazundaung Township, Yangon
304Shine Lett Trading Co.,LtdU Uma Shan KarNo .316, Strand Road, Botahtaung Township, Yangon .
305Zan Myint Mo Co.U Kyaw Swa MyintNo 3(A), Pyitawaye Yeiktha , Kabaraye Pogoda Road , Yankin Township, Yangon.
306Confidence Co.,LtdU Saw Leoung SeinNo.329, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
307Achiever Co.,LtdDaw Khine Khine MawNo.329, Kyonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
308Green Peak Trading Co.,LtdU Soe KyiNo.276, Anawrahta Street , Lanmadaw Township, Yangon.
309Green Mount Commercial Co.,LtdU Soe KyiNo.276, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon.
310Zeya Trading.U Zaya Thura MonNo. 4( C),Yuzana Street , Ayeyeikmon Housing Complex, Hlaing Township, Yangon.
311Royal Jasmine General Trading Co.,LtdU Min ZawNo.74, 2nd Floor, Warden Street, Lanmadaw Township, Yangon.
312Paddy Continent Trading Co.,LtdU Aung Kyaw MoeNo.138, U Tayoke Kyi Street, Zone (4), Hlaing Tharyar Industrial Zone, Yangon.
313Great Fame Co.,LtdU Aung Kyaw MinNo.81/85, Room-4, Bet Anawrahta Street & 55th Street, Pazundaung Township, Yangon.
314Booming Luck Co.,LtdU Aung Tun (a) Tun Soon KeNo.119, Lower Kyeemyindaing Road, Alone Township, Yangon.
315R.K Brothers Ltd.U Bidya Bhoo Sang No.31, Ground Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.
316Pyone Pan Wai Trading Co.,LtdDaw Nang AyeNo.42, Bogalayzay Street, Botahtaung Township, Yangon.
317Golden Owl Co.,LtdDaw Shu swan (a) Daw Kyu Kyu LwinNo.8, 2nd Street, Ayeyeikmon Yeiktha, Hlaing Township, Yangon.
318Myanma Saung Co.,LtdU Sein MaungAhwet No.(39), No.77/78, Hlay Thin Atwin Won U Chin Street, Pyi Thar Industrial Zone (2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.
319Sin Min Co.,LtdU Kyaw ZayYaRoom (046), 5 Floor, Bayintnaung Tower, Kamyuat Township, Yangon.
320Aung Thiha Olympic Co.,LtdU Aung TheinNo.5, Sagawa Street, Ayeyeikmon Housing Complex, 4 Ward, Hlaing Township, Yangon.
321Golden Seagull Trading Co.,LtdU KyaingNo.386, Strand Road, Latha Township, Yangon.
322Red Sea Brothers Co.,LtdU Aye TunNo.34, Ground Floor, Bogalayzay Street, Botataung Township, Yangom.
323Zwe EnterpriseU Tin Min LwinNo.18, Thitsar Garden Housing Complex, 8 Ward, South Okkalapa Township, Yangon.
324Myo Thant Aung Trading Co.,LtdU Myo KhinNo.76(A), Gantgaw Street, Bayintnaung Pweyon Dan, Mayangone Township, Yangon.
325Mya Sein Yaung EnterpriseU Moe PawNo.175, 2nd Floor(Left), 33rd Street, Kyauktada Township, Yangon.
326First Top Oils Production & Refinery Co.,LtdU Nyan WaiNo.151, Tower(A), 9th Floor, Myawaddy Luxury Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon
327Tong Hai Trading Co.,LtdU Lun SeinNo.86-D, Shin Saw Pu Street, Sanchaung Township, Yangon
328Myanmar Great Steel Industry Ltd.U Tun Win (a) U Htaik WinNo.75/80, Room.3, Anawrahta Street, Pazundaung Township, Yangon.
329Zizawa Co.,LtdU Win TheinNo.343, 2nd Floor, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
330Medi Myanmar Group Ltd.Dr.Win Si ThuNo.46, Pyi Road, 6« Mile, Hlaing Township, Yangon.
331Lucky Dolphin Co.,LtdU Thein ZawNo.33(B), Kaye Street, Bayintnaung Pweyone Dan, Hlaing Township, Yangon.
332Lucky Man Co.,LtdU Maung Maung OoNo.3(D), Insein Road, Hlaing Township, Yangon.
333Max Myanmar Co.,LtdU Pho Zaw (a) U Zaw ZawNo.1, Ywama Kway, Bayintnaung Road, Hlaing Township, Yangon.
334World King International Trading Co.,LtdU ko Ko Aung (a) U Ahmed HuseinNo.163, First Floor 34th Street, Ward No(2), Kyauktada Township, Yangon
335Canfull Industries Co.,Ltd.U Maung MaungNo(5), Room No.(002) Ground Floor, Mingalar Sin Min Housing, Ahlone Township, Yangon
336Phyo Mauk Co.,Ltd.U Soe TintNo.102, Phonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
337Agritrade International Ltd.U Abdul Hafiz (a) U Aung NaingNo.(13). 49th Street, Botataung Township, Yangon Region.
338Super Soe Co.,LtdU Soe Lwin (a) KaramuNo.83, Yegyaw Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
339Verano Co.,LtdDaw khin Khin LayNo.62, 16th Steet, Lanmadaw Township, Yangon.
340Htoo Power Co.,LtdU Kyaw Kyaw Myint (a) U Win HtainNo.116/B, 7/F, 25th Street, Pabedan Township, Yangon.
341Thu Kha Wai Manufacturing Co.,LtdU Kyaw Myint Swe(Director)No.28, 7th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
342H.S International Co.,LtdU Ko Ko GyiNo.70, 2nd Floor, Bo Sun Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
343Myanmar First Mercantile Co.,Ltd (Myanmar Oo Co.,Ltd)U Zaw Hla MinNo.703, 7th Floor, Kandawgyi Tower, Tamwe Township, Yangon.
344Asia Light Co.,LtdU Tun Myint NaingNo.15/19 Aung Sun Station(Sourthern) Kwan Chan Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
345Happy Brothers Trading Co.,LtdU Kyaw Sann MyintNo.18, Ayeyeikmon 1st Street, 3 Ward, Hlaing Township,Yangon.
346Tint Brothers Co.,LtdU Thaung TintNo.70, 14th Street, Lanmadaw Township,Yangon.
347Thayan Zarta Trading Co.,LtdU Than Win Htike (a) U Than Win HlaingNo.37, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
348Shwe Me Co.,LtdU Tun LwinShwe Zabu River View Complex, 23 G-1, No.3B, (Tower A- C), Ground Floor, Stand Road, Ahlone Township Yangon
349Chris Ho Co.,LtdDaw Haw Shon ShinNo.4B4, Yankin Centre, Yankin Township, Yangon.
350Hope Flower PweyoneU Kyaw Tin MyintNo.G/60, Padauk Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
351Yeo Brothers Agritrade Co.,LtdU Thaung HanNo.51(Ground Floor), 15th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
352Fisheries & Marine Products 2000 Ltd.U Zaw LayNo.147, 3rd Floor, 47th Street, Botahtaung Township, Yangon.
353Red Star Co.,LtdU Hla ShweNo.62(B), Shwehinthar St, Hlaing Township,Yangon.
354Fine Co.,LtdDaw Naing Naing Win (a) Daw Naing NaingNo.380,1st Floor, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, Yangon
355Royal Red Rose General Trading Co.,LtdDaw San San KyiNo.74,43rd Street,Botataung Township,Yangon
356Fair Sun Industry Co.,LtdDr.Pe KhinNo.126, Twin Thin Taik Wun U Tun Nyo Street, Shwepyithar Zone (3), Yangon.
357Nilar Yoma Trading Co.,LtdU Nay Lin AungNo.189/191, Bo Myat Htun Street (Middle Block), Botataung Township, Yangon.
358Maou Oak Shaung Co.,Ltd.U Sai Ba NyanNo.182-194, Room (3)/D, E , F, Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon.
359Karani International Trading Co.,LtdDaw Khin Mya YinNo.234(B), U Wisara Street, Kamayut Township, Yangon.
360Life Aid Trading Co.,LtdU Myint Thein LwinNo.207,3rd Floor,(Left), 39th Street, Kyauktada Township, Yangon.
361Ngwe Nan Eain Trading Co.,LtdU Han KyuNo.70, Thwin Pagoda Road, Kyauk Kyi Su Quarter, Bago.
362Good Fortune Trading Co.,LtdU SonyNo.7,Building No.266, Theinbyu Road, Botataung Township, Yangon.
363Triple Fish Co.,LtdDaw Khin Moh Moh TinNo.(211), Thuwana, Ingyinnmyaing -2 Street, Thingunkyun Township, Yangon
364South Dagon Oil Mills Co.,LtdU Aung HtweNo.(214), Wardan Street, Lanmadaw Township,Yangon
365Ngwe Kyei Oo Co.,Ltd.U Myat ThuNo.34, 9 Street, Lanmadaw Township, Yangon.
366Maung Weik & Family Co.,Ltd.U WeikNo.334/344, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon.
367Myanmar Automobile Group Co.,LtdU Kyaw WinNo.K-38, Bayintnaung Road, Mayangone Township, Yangon.
368P.T.H Co.,LtdU Ah FongBldg.41, Room.18, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township,Yangon.
369M.A.T.G Group Co.,Ltd.U Aung Tin TunRoom.00-05, Dagon Tower,Shwegondine Junction, Yaytashay Ward, Bahan Township, Yangon
370B.O.B Co.,LtdU Min Htun(MD)No.561, Room(901),9th Floor, MAC Tower, Corner of Merchant Street & Mahabandoola Garden (Barr) Street Kyauktada Township, Yangon.
371Third Generation Trading Co.,LtdU Myint OONo.58, 2nd Fl, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
372Thida Group Ltd.Lee Chu Chaung (a) Dr Maung Maung MyintNo.58, 1st Floor, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
373Myanmar Combiz Trading Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.5,Kanbawza Avenue Street, Golden Vally (1) Quarter, Bahan Township , Yangon
374Golden Livestoek Co.,LtdDaw Tin Tin MyintNo.97, 4th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
375Daw May Sabi Phyu1/F, MPA-Allied, ICD (1), Botahtaung Zey Street, Seik-Kan Township, Yangon.
376Pyae Swan Yee Co.,Ltd.U Naing WinNo.7E, Tamwe Plaza, Tamwe Township, Yangon.
377Myawaddy Trading Ltd.U Myint AungNo.55/61, Strand Road, Seikkan Township, Yangon.
378Foresco Co.,LtdDaw Moe Moe256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.
379Good Brothers Co.,LtdMaung Lee Phu (a) U Maung Maung HtweNo.22,Bayintnaung Street, Thiri Mon Housing,Hlaing Township, Yangon
380Good Brothers Machineries Co.,Ltd.U Hla OoNo.22,Bayintnaung Street, Thiri Mon Housing, Hlaing Township, Yangon
381High Win Family Co.,LtdU Hla WinNo.275, U Wizara Road, Sanchaung Township, Yangon.
382Triple 'A' International Co.,LtdU Shwin ChoukNo.396, 81st Street, Between(30 x 31)Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
383Phone Myint Kyaw Family Co.,LtdU Kyaw TintNo.868, 38th Street, Between 20th Street & 21st Street, Aungmingalar Ward, Lashio, Shan State.
384Golden Peacock Co.,LtdU Than AungNo.167, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.
385Forward Fanal Co.,LtdU Yan Aung LinnNo.15 (C ), Kan Yeiktha Street, Mayangone Township, Yangon.
386Diamond Steel Co.,LtdU Aung MyoNo.30/B, Anigar Street, Baukhtaw, Yankin Township, Yangon.
387Yangon Auto Parts Co.,LtdDaw Lwin Lwin SeinNo.9, Thiri Myaing Street, Thiri Myaing Yeiktha, Thingankyun Township, Yangon.
388Muse Treasure Co.,Ltd (Muse Yadana)Daw Soe Soe KyawNo.252, Hoe Mone Ward, Muse, Shan Stage.
389South Dagon Oil Mills Trading Co.,Ltd.U Lim Ei GyokeNo.(23/469)Heavy Industries Ward, Kyaing Tons Street, South Dagon Myothit Township, Yangon
390Sein Diamond Industrial & Commercial Co.,Ltd.U Tin Latt (a) KasinathanNo.34, 4th Street, 8 Ward, Industrial Zone, South Okkalapa Township, Yangon.
391Power Momentum Trading Co.,Ltd.U Zaw Win HlaingNo.73, Ground Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
392Arkar Oo Co.,Ltd.U Myo AungNo.124,Wetmasutt Wun Htaut Street, Industrtail Zone(4), Hlaing Thar Yar Township, Ynagon
393Pulses & Beans WholesaleNo. 19, 4th Floor, Maugone, Tamwe Township, Yangon.
394Glory Success Co.,Ltd.U San ThainNo.20/A, Saw Maha Street, Nat MaK Street Thwe (1), Bo Cho (2) Ward, Bahan Township, Yangon
395Wai International Co.,LtdU Hla ThanRoom-202, Bldg (C ), Ahnawrahta Housing, Kamayut Township, Yangon.
396Z H P International Co.,LtdDaw Mi Mi LinnI-3, Shwe Khattar St, Shwe Malar Yeikmon, Kamayut Township, Yangon.
397Han Myanmar Co.,LtdU San NaingNo.13, Phone Gyi St, Lanmadaw Township, Yangon.
398Ngwe Linn Paing Co.,Ltd.Daw Su Su PaingNo.354, Room (7), Corner of Ahnawrahta Street & Strand Street, Lanmadaw Township, Yangon.
399Aye and Nu Co.,LtdDaw Aye Aye KhaingNo.42, Ground Floor, 16th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
400Lucky Green Co.,Ltd.Yaryappan (a) Daradu (a) U Tint SweNo.36, Phayalay Street, Pago Su Quarter, Than Lyin Township, Yangon.
401K.B International Co.,LTdU Maung Maung (a) Bajrang LalRoom (306), 3rd Floor, Olympic Tower, Kyauktada Township, Yangon.
402Ko Kyaw Win Enterpirse Co.,LtdU Kyaw WinNo.32, 88th Street, Mangalar Taung Nyunt Township, Yangon.
403Pale Min International Trading Co.,LtdU Kyaw Soe MoeRoom (304), 3rd FLoor, Olympic Tower, Kyauktada Township, Yangon.
404Tiger Global Trading Co.,Ltd.U Paray KumarNo.512/514, 1st Floor, Strand Street, Lanmadaw Township, Yangon.
405Perfect Group Co.,LtdU Munna (a) U Depatk (a) U Raj KumarNo.225/229, Shwebontha Street, Pabedan Township, Yangon.
406Khit Sann Sein Co.,Ltd.Daw Kyu kyu MyintNo.317/19,Nilar 5th Street,Ward No.(8), North Okkalapa Township, Yangon. AA-31, 105 Mile, Trading Zone, Muse.
407Green Luck Trading Co.,Ltd (Close)U Than MyintNo.74, Lan Thit Street, Insein Township ,Yangon
408Golden Mountain Co.,LtdU Than MyintNo.64, Shwe Taung Dan Street, Lanmadaw Township ,Yangon
409Ngwe Moe Family Co.,LTd.U Min Ko OoNo.13 Ground Floor, Mahathukha Street, Ward No 7,Pazundaung Township ,Yangon.
410 Myat Noe Oo Co.,Ltd.Daw Khin Thandar SoeNo.13 Ground Floor, Mahathukha street, Ward No 7,Pazundaung Township , Yangon.
411Ngwe Taik Soe Co.,Ltd.U Tin HtunNo.7-D, Aye Thar Yar Street, Bout Htaw, Tamwe Township ,Yangon
412Paing Family International Co.,Ltd.U Soe PaingNo. 3- C Yuzana Street, Aye Yeik Moon , 4 Ward , Hlaing Township ,Yangon.
413Shoon Myat Co.,LTd.U Win ThaungNo. 3- C Yuzana Street, Aye Yeik Moon , 4 Ward , Hlaing Township ,Yangon.
414Ko Ko Myint International Co.,LTd.U Ko Ko MyintNo. 27(C), Thirimingalar Road (Arteeyar Street), (8) Ward, Kamayut Township ,Yangon Region.
415Myanmar Pu Min Co.,Ltd.U Aung NaingNo. 24, Ground Floor, Latha Street, Ward No (7) Latha Township ,Yangon
416Mandalay Division Govermanent Employee Co-Operative Ltd.Daw Khin Ma MaNo. 247, 30 Street, Pabedan Township,Yangon.
417Monywa Township Co-Operative SyndicateU Thein SuNo. 247, 30 Street, Pabedan Township ,Yangon
418Than Lar Mon Trading Co.,Ltd.U Thein SuNo.141-149,8 Floor, Room No.906. Bargayar Condo, Bargayar Street, Sanchaung Township, Yangon Region.
419Shwe Sin Oo Trading Ltd.U Kyaw HlaNo. 16, 1st Floor, Sint Oh Dan Street, Latha Township ,Yangon.
420Than Naing & Brothers Co.,Ltd. U Than NaingNo. 168/ 188 , Room No (11) Ground Floor, 27 Street, Pabedan Township , Yangon.
421New Rise Trading Co.,Ltd.U Than NaingNo. 168/ 188 , Room No (11) Ground Floor, 27 Street, Pabedan Township , Yangon.
422Diamond Prize Co.,LtdU Kyaw LinNo. Nya-34 Arthawka Street, Bayintnaung , Mayangone Township, Yangon.
423Sein Htan Pin Co.,Ltd. U Thein WinNo. I-27(B), Khattar Street, Bayintnaung Pweyone Ton, Mayangone Township, Yangon
424Great Value Co.,Ltd.U Kyaw WinNo.(18), No.(3) Road, Ngwepinlai Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township, Yangon.
425Bright Light Co.,Ltd.U Maung MyintNo.(18), No.(3) Road, Ngwepinlai Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township, Yangon.
426Ayeyarwaddy Division Union of Co-Operative Syndicates Ltd.U Saw Andrew PanCorner of Merchant Street & Shwe Zaydi Street, Pathein Township, Ayeyarwaddy Division.
427Tun Myat Thu International Co.,Ltd.U Kyi LwinNo. 139, 1st Floor, Anawrahla road, 7 Ward Lanmadaw Township , Yangon
428Myanmar Talent Group Co.,LtdU Maung Maung TinNo. 310, Room -202 (2nd Floor) Corner of Anawrahta Street & Warden Street, Lanmadaw Township ,Yangon
429Myanmar Green Ocean Trading Co.,Ltd.U Ye MyintNo.9, Parami Resident , Parami Street, Hlaing Township
430Phyo Myanmar International Trading Co.,Ltd.Daw Khin Win YiNo. (J/43) Yuzana Street, Bayintnaung , Mayangone Township . Yangon
431Golden Circle Co.,Ltd.U Shi Yoe ChenNo. 9, Aye Yeik Mon Main Road, Ward(3) Hlaing Township ,Yangon
432Ngwe La Minn Co.,Ltd.U Shi Yoe ChenNo. 9, Aye Yeik Mon Main Road, Ward(3) Hlaing Township ,Yangon
433U Seinn Co.,Ltd.U Zin Myo NaingNo. 36, 1st Floor, 24th Street, Ward No (7) Latha Township , Yangon
434Sun Moon Star Co.,Ltd.U Hla WinNo. 242, 35th Street, Upper Block(Phoewa Video Producing), Kyauktada Township, Yangon
435Zawgyi Premier Co.,Ltd.U Thuyein Myint ShweNo. 7-A, Yuzana Street, Hlaing Township ,Yangon
436Moe Thoe Linn Trading Co.,Ltd.Daw Naw Phaw PhawNo. C- 124, Bayintnaung Main Road, Ward No (4) Myawaddy Township, Kayin State
437Thein Than Trading Co.,Ltd. (Close U Than Htay)U San HtayNo.11, 1st Floor, Aung Tha Pyay Street, Sanchaung Township, Yangon.
438Mani Zawta Co.,Ltd.U Zaw HlaingNo. 70 Kanaungminthargyi Road, Ward No.20 Industrial Zone (4) , Shwe Pyi Thar Township , Yangon
439Shwe Byain Phyu Co.,Ltd.U Thein Win ZawNo. 10 Yadanarmon 3rd Street, Hlaing Township, Yangon
440T.Z Trading Enterpeise Ltd.Col Win Maung(Retd)No. 22 Bawdiyeiktha Street, Bahan Township, Yangon
441AYS MFG Co.,Ltd. U Kyaw Kyaw LwinNo.C-Room.CF-20/04, Conner of Kabar Aye Pogoda Road & Sayar San Road, Pearl Condo, Bahan Township ,Yangon
442Myanmar Agro Ltd.U Kyaw LynnRoom No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
443Naung Yoe Co.,LTd.U Kyaw LynnRoom No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
444Nan Kay Tu General Economic Co-Operative Ltd.U Kyaw LynnRoom No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
445Kay Tu Ma Di Co.,Ltd.U Kyaw LynnNo.1101, 16en Floor,Tower B, Mawtin Tower, Conner of Anawrahta Street & Lanthit Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
446Myanmar Merchant Co.,Ltd.U Kyaw LynnNo.1101, 16en Floor,Tower B, Mawtin Tower, Conner of Anawrahta Street & Lanthit Street, Lanmadaw Township ,Yangon.
447Aung Pan Yadanar Co.,LtdU Sai Win Min TheinRoom No.1101,16 Floor, Tower B, Maw Tin Tower, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon.
448Htet Arkar Kyaw Farming & General Trading Co-Operative Syndicate Ltd.U Kyaw LynnPagan Street, Mingyi Nyo Quarter, Taung Ngu Township, Bago Division
449Win Pine Kyaw Trading Enterprise Co.,Ltd.Daw Tin Latt MinNo.10 Yadanar Mon 3rd Street, Hlaing Township , Yangon
450Maung Oo & Brothers Co.,Ltd U Soe KyiNo.10, U Chit Maung Housing, U Chit Maung Street, Tamwe Township, Yangon.
451Taw Win Myo Co.,LTd.U Myo AungNo.10, U Chit Maung Housing, U Chit Maung Street, Tamwe Township, Yangon.
452Lim Family Co.,LTd.U Sun Sein @ U Aung MyintBldg 83/84 1st Floor, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township , Yangon
453Hundred Hope Co.,LldU Ye Min Ko KoNo.242, 35 Street, Kyattatar Township ,Yangon
454Kyaw Aung Kyaw Trading Co.,LTd.U Aye KyawNo.74/1 / 14/3 Ward , Tataing Hmwe Street, South Okkalapa Township, Yangon
455Ideal Business Success Co.,Ltd.Daw Thet Wai PhyoneNo.188, Mekhayiar Min Thar Gyi Mg Phyo Street, Zone (2) , Hlaing Tharyar Township, Yangon.
456Diamond Red Star Co.,Ltd.U Lin Min Yee@ U Nyi Nyi LinnNo.291, Anawrahta Street, Lanmadaw Township ,Yangon
457Vimal Co.,Ltd.U Asuok KumarNo.60,Sint Oh Dan Street, Latha Township, Yangon.
458Star Union Investment Ltd.U Han TheinNo.57, 4th Street, Lanmadaw Township , Yangon.
459Shwe Taw Win International Trading Co.,Ltd. In Ain San @ U Ye TintNo.(57/59), 4th Street, Lanmadaw Township, Rangon Region.
460Credit Co.,Ltd Daw San San YeeNo.5, 148th Street, Pyar Yee Gone Quarter, Tamwe Township ,Yangon
461Myanma Supply Co.,Ltd U Mohamed @ U Maung Maung LayNo.190, 30 th Street, Pabedan Township ,Yangon
462Asia Oasis Trade Co.,LTdU Mohamed @ U Maung Maung LayNo.190, 30 th Street, Pabedan Township ,Yangon
463Cekap Venture Trading Co.Ltd.Daw Hlaing Hlaing OoNo.504, 5th Floor, Excel Treasure Tower, Kabaaye Pagoda Road , Bahan Township ,Yangon
464Yadanar Phu Pwint Co.,Ltd.U Dal BahadurNo.38/D Inya Road, Kamayut Township , Yangon
465Moon Star Co.,Ltd.U MohamedNo.220(First Floor) Shwebontha Steet, Pabedan Township,Yangon
466Myanma Diamond Hill Co.,Ltd U RampratapNo.159, Shwe Yin Aye Kyaung Street,(17th)Ward, Industial Zone(5), Hlaing Thar Yar Township,Yangon
467Pinnacle House Co.,Ltd.Daw Khin ThiriNo.5(H) 5th Floor Dagon Tower, Shwegondaing Road , Bahan Township ,Yangon
468Pyrex Trading Co.,LtdDaw Khin ThiriRoom No.(0103), 1st Floor, Dagon Tower, Shwegondaing Road , Bahan Township ,Yangon
469Business Promotion International Trading Co.,LtdU Win AungNo.125, 1st Floor, Theinphyu Rd, Botataung Township, Yangon.
470The Great Sun & Moon Co.,Ltd.U Esoot BaggiaNo125, Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon
471Golden Everest Co.,Ltd.U Maung SeinNo 150, 27th Street, Pabedan Township , Ynagon
472U Mg Sein & Family Co.,LtdU Maung SeinNo 39-B, Aung Zay Ya Road, Yankin Township, Yangon
473Than Nan Taw Co.,Ltd (Company Close)U Soe Htun HtunNo 90, Myawootye Street, 29 Quarter, Thuwunna , Thingungyun Township, Yangon
474Golden Dagon Co.,Ltd U Sunder KumarNo 125, 4th Floor, Anawxahta Street, Conner of 49th Street, Pazundaung Township, Yangon
475Kyaw Eleven Trading Co.,Ltd U Kyaw Aung (a) Lim Pain ChoungNo 11, 11th Street, 5 Ward, Lanmadaw Township, Yangon
476Twin Victory General Trading Co.,LtdU Vinod KumarNo 294, First Floor (Left) , Bosunpat Street, Ward No. 11, Pabedan Township, Yangon
477Cupid Star Co.,LtdLai Hong Yee (a) U Thein HanNo 55. Shwedagone Pagoda Road, Latha Township, Yangon
478Than Soe & Brothers Co.,LtdU Nay San Bashar (a) U Than SoeNo 103, Seikkanthar Street, Kyauktada Township, Yangon
479Forward General TradingU Akbart (a) U Maung SeinNo 103, Ground Floor(Right) Seikkanthar Street, Kyauktada Township ,Yangon
480Shwe Yone Ming Co.,LtdDaw khin ShweNo.123,Ground Floor, 34th Street,Between 77th & 78th Street,Chan Aye Thar San Township, Mandalay No 82, Bogyoke Aung San Street, Pazundaung Township ,Yangon
481Zin Win Htet Co.,Ltd Daw Ngaw Swe KhinNo.659, Mya Kan Thar Street(1), Kamaryut Township, Yangon
482Golden Trident Co.,LtdU Motil LalNo 82, Ground Floor, Shwe Bon Thar Street , Pabedan Township ,Yangon
483New High Tide International Trading Co.,LtdU Yin HtweNo.227, Inkyin Myaing Street, 33 Ward, North Dagon Township Yangon
484Htet Aung Myat Kyaw Co.,Ltd U Har San Ali (a) U Aung HtweNo 5. 129th Street, Mingalar Taung Nyunt Township , Yangon
485Kyaw Soe Win Co.,LtdU Khin Maung WinNo.381, 3rd Fl, Lower Kyimyintdine Main Road, Saw Yan Paing (North) Quarter, Ahlone Township, Yangon.
486Aw Thuta Co.,LtdU Thint SannNo 381, 4th Fl, Lower Kyimyintdine Main Road Saw Yan Paing(Northern) Quarter,Ahlone Township ,Yangon
487Sandar Thuriya Trading Co.,LtdDaw Hla Win KhineNo 35, Pho Sein Street, Bo Cho 2 Ward , Bahan Township ,Yangon
488Kaung Myanmar Aung Trading Co.,LtdU Tin Maung HtweNo 103/104/105 First Floor, Kandawgyi Tower, No 4/6 Kyaikkasan Street, Maugone Quarter, Tamwe Township ,Yangon
489Rahul Trading Co.,LtdU Rajendra Prasad(a) U Nay Myo KyawNo 152/156, 4th Floor(Left), Shwebontha Street, (6) Quarter, Pabedan Township ,Yangon
490Pep Overseas Trading Co.,LtdLai Hong Yoo (a) U Thein HanNo 45, Latha Street, Latha Township ,Yangon
491Seinn Yaung So Manufacturing Co.,LtdU Kyaw WinNo 163, Thirimon 10 Street, Thirimonhousing, Bayintnaung, Mayangone Township , Yangon
492Taing Kyoe Saung Co.,LtdU Thaung WinRoom No 061, 7th Floor, Bayintnaung Tower, Corner of Hledan Street & Bayinnaung Street, Kamayut Township ,Yangon
493Main Land General Trading Co.,Ltd U Soe KyinNo.(138/142), Room No(8B-C), Thein Phyu Road, Botahtaung Township ,Yangon
494Asia Muse Hero Trading Co.,Ltd U Khin Maung winNo. 237, 38th Street, Upper Pabedan Township ,Yangon
495Bean Emperor Co.,LtdU Tin Maung SoeNo. 45/A, Boho Road, East Saw Yan Paing, Ahlone Township ,Yangon
496W.S.O.C LtdOm Prakash (a) U Win HtainNo. 186/188, Shwebontha Street, Pabedan Township ,Yangon
497Vegetable Daily Growth International Trading Co.,LtdU Nay Htun (a) Take AungNo. 74, 14th Street, Lanmadaw Township ,Yangon
498Kyaw Soe San Co.,LtdU Chit PeNo. 34, 2nd Floor, 25th Street, Pabedan Township ,Yangon
499Myanmar Timber Field Co.,LtdDaw Khin Moh Moh TinNo.(211), Thuwana, Ingyinnmyaing -2 Street, Thingunkyun Township, Yangon
500Golden Pago Yoma trading Co.,LtdU Byas Muni (a) U Tin SoeNo. 459/469, Yadana Condo, Room No B-7, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township ,Yangon
501Global Pulses Commerce Co.,Ltd U Maung Maung PhyuNo. 62, Padamyar Street, Ward No 3 Kamayut Township , Yangon
502Smile Happy Co.,LtdU Aung Khine HtweBuilding No.B No.212, Room No (201) Shwegondaing Tower, ShweGondaing Street, Bahan Township ,Yangon
503Shwe Pyi General Trading Co-Op LtdU Thein ShweNo. 56, 2nd Street, No(1) Ward, Lanmadaw Township, Yangon
504Peacock Banner Co.,LtdU Chit KhineNo.19, Shwe Pone Nyet Yeik Mon, Bayintnaung Road, Kamayut, Township ,Yangon
505Million Star Trading Co.,LtdU Hla MyintNo.906, 9th Floor, Central Tower, Anawrahtar Road, Between 39th & 40 th Street, Kyauktada Township , Yangon
506Bushido Trading Co.,LtdU Khin Maung LattNo. 50, Lanmadaw Street, Latha Township ,Yangon
507Pan Bayin Myanmar Co.,LtdU Ngwe (a) U Myo Myint AungNo. 133/B, West Shwegondine Road, Bahan Township ,Yangon
508Strong Bridge Trading Co.,Ltd Daw Mya Marlar AungNo. 133/B, West Shwegondine Road, Bahan Township ,Yangon
509Ta Naing Kha Co.,LtdDaw Mya ThidarNo. (68/1) Shwe Pyi Soe Street, (14/2) Ward South Okkalapa Township ,Yangon
510Snow Industry Co.,LtdDaw Thet Thet HlaingBldg 391, Room No 2, Quyin Street, Bahan Township , Yangon
511Pulses World Co.,LtdDaw Khin San MyintNo.28, Ground Fl, Theikpan st, Semin Quanter, Ahlone Township ,Yangon
512Diamond Emperor Co.,LtdU HiralalBldg 459, 4th Floor, Room 5-D, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township ,Yangon
513Shwe Aung Tagon Trading Co.,LtdU Zay MinAkwet 314, Daywun(west) , Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
514Moe Thet Co.,LtdU Kyaw San MoeNo.4(D/2) Bawdi Yeikthar Street, Bahan Township ,Yangon
515Wealthy Country Co.,LtdU Ram JeetNo. 39/31 Street, Pabedan Township , Yangon
516Shaheen Co.,LtdU Mamed EsoofNo. 77, Konezaydan Street, Pabedan Township ,Yangon
517Green Hardwood Enterprise LtdU Myint TheinNo. 12, 123 Street, Thapyaygone Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
518Silver King Co.,LtdU Lu Maw AungNo.62/B, 29th Street, Pabedan Township ,Yangon
519Living Spring Co.,LtdU Tin Ko Ko (Director)No.(A-1), Room No.(005), Banyardala Street, Yuzana Housing, Top of Aungmingalar Street, Kyauk Myaung Township, Yangon.
520Ngwe Eai Trading Co.,LtdU Imran (a) U Zaw AungNo. 28, Banyardala Street, Mingalar Taung Nyunt Township , Yangon
521Daily Star Co.,LtdU Vijay Kumar KediaNo. 702, Room No.1002, 10 Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township , Yangon
522Thamadi Family Trading Co.,LtdU Tin HtayNo.Nya/63, Yuzana Street, Ward No 1, Mayangone Township , Yangon
523Yadanar Family International Co.,LtdU Soe TheinNo.62/68 , 10th Floor, Shwebontha Street, Pabedan Township , Yangon
524Thein Yarzar Co.,LtdU Tun Oo (a) U Myint OoNo.Ga/62, Aung Thabyay Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan, Mayangone Township , Yangon
525Little Flower Trading Co.,Ltd.U Kanthasamy@ U Kyaw WinNo 100, 28th Street, Pebaden Township, Yangon
526Diamond Arrow General Trading Co.,LtdU Han WinRoom (B- 001), MAC Tower II, No. 797, Bogyoke Aung Sun Road, (Corner of Wadan Street ), Lanmadaw Township, Yangon
527North East Dragon Co.,LtdU Myo ooNo.17/19, Hledan Street, Lanmadaw Township ,Yangon
528Theikdi Shin International Co.,Ltd U Zaw Lin (MD)No.33 , 6 Floor, Ngwe Thar Gi Street, Alone Township Yangon Region
529Myint Marr Tagun Trading Co.,LtdMadan Kumar(a) U Than WinNo.25-B,87, Room No. 1103, 11th Floor, Olympic Tower , Corner of Bo Aung Kyaw Street ,Yangon
530Shan Arkar Minn Trading Co.,ltdU Khin Maung MyintNo.58,Yae Mae Road,Myoma Quarter, Taunggyi Township, South Shan State.
531Khetan Co.,LtdU Raj KumarNo.636, Merchant Street, Pabedan Township ,Yangon
532Golden New Country Co.,LtdU Myo Min HanNo.5/A,Mya Kan Thar Housing, Hlaing Township, Yangon No.1. 73th Street, 26th Street & 27 27th Street , Chanayetharzan Township, Mandalay
533Shwe Mya Thar Trading Co.,LtdU Sai Win Hlaing (a) U Aung Kaung Myat (MD)No. 908, 9th Floor, Damazedi Road, Yuzana Twin Tower, Sanchaung Township , Yangon.
534Shwe Mahn Myae Co.,LtdNo.(1)73rd Street, Between 26th X 27th Street, Pat KoneWon Kyin Quarter, Chan Aye Thar Zan Township,Mandalay
535Mount Everest Trading Co.,LtdU Aye Htun KhaingNo.286,87th Street,Between 35th & 36th Street, Maha Aung Myay Township, Mandalay.
536Myu Hnin Pwint Trading Co.,LtdU Sai Kyaw Myint No.Part(28)(23/24), Between 41th x 42 th Street, 59th Street, Yemontaung Ward , Mahar Aung Myay Township, Mandalay
537Kyaw Kyaw Oo Trading Co.,LtdU Aung Soe Thein No.E/8, 71 Street, Between 34th x 35 th Street, Yan Myo Lone Quarter , Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
538Chain Family Asset Co.,LtdU Tin Maung Latt No.(C / 9), Yoe Gyi Chaung Street, Insein Township,Yangon Region.
539Future Plus Trading Co.,LtdNo.20-22,Aye Yeik Mon Avenue, Yadamon(2) Street, Hlaing Township, Yangon.
540Alloy Trading Co.,LtdU Zaw Min OoNo.301, Yuzana Tower, Shwe Gon Daing, Bahan Township, Yangon.
541Pahtawie Myay Trading Co.,LtdU Htoo Lin paingRoom No2. Ahsaung (32), Kywesekan , Pyi Gyi Tagon Township Mandalay
542Htet San Trading Co.,LtdNo.18, D-13, Shwe Yadanar St, 8-Mile, 6-Quarter, Mayangone Township, Yangon.
543Dragon Horse International Co.,LtdU Myint LwinNo.17, Neikban Street, (East) Thardu Ward, Kyee Myin Daing Township, Yangon Region.
544Shwe Wah Mandaing Co.,LtdDaw Ni Ni KhaingNo.29/B, Padauk Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
545Hein Min Soe Co.,LtdU Tin SoeNo.Salain-24, Seinban Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
546Noble Sky Co.,LtdDr. Myat SoeNo.12,13th Street, Lanmadaw Township, Yangon
547King MercuryU Thein Win
548Min Khant Co.,LtdU Min ThantNo.H-47, Ahthawka Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
549Kan Lynn International Trading Co.,LtdU Kin Kyu (a) U Win Aung ThantNo.12, 9 th Street, Lanmadaw Township ,Yangon
550Shwe Thit Oo Co.,LtdDaw Nan Ni Ni ThantNo.K-13, Yazana Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.
551Green Farm Co.,LtdU Chit Hlaing OoNo. I-27(B), Khattar Street, Bayintnaung Pweyone Ton, Mayangone Township, Yangon
552Golden 31U Thein Win
553Mighty Swan Trading Co.,LtdU Tin Maung TheinNo.32, 16th St, Lanmadaw Township, Yangon.
554Aung Thabye Co.,LtdNo.166/168, Ground Floor, 27th Street Upper Block, Pebedan Township, Yangon
555Aung Shwe Dinger Co.,LtdNo.141,Shwe Gondine Road, West Shwe Gondine Quarter, Bahan Township, Yangon
556Wingon Yaung Family TradingU Thein Win
557U Nyunt WaiU Thein Win
558Aye Chan Myay General Trading Co-Op LtdU Sein MinNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
559Pahtama Hteik Tan Production Co-Operative LtdU Nyan WaiNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
560Myanmar Sino Eagles Co.,LtdU Win ZawNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
561New Blaze Co.,LtdU Sanjiv KumarNo.43(B) , Ground Floor, 31St Street, Pabedan Township ,Yangon
562Emerald Dragon Trading Co.,LtdU San LwinNo 28/32 Shwe Bone Thar Street, Ward No.(6), Pabedan Township , Yangon
563XY Trading Co.,LtdU Hla Thein No.H-24, Padauk Street, Bayint Naung Pwe Yone Ton, Mayangone Township ,Yangon
564The Ocean Pearl Trading Co.,LtdDaw Yin Lee Yint No.18-A, Room 3-4, 1st Floor , Dagon Township ,Yangon
565Happy Sky Co.,LtdU Sein MyintNo.(42/50), Diamond Condo, 6th Fl (B), Shwe Bon thar (Lower) Street, Pabedan Township, Yangon.
566A.A.A Co.,LtdU Kyaw Myint Building No 74/76, Room No 4, Anawrahta Road, Pazundaung Township , Yangon
567Lucky Three Brothers Co.,LtdU Rajesh KumarNo (2826), Aungmingalar Street, 63th Quarter, Industrial(2), South Dagon Township ,Yangon Region.
568Sein Wut Hmon Co.,LtdU Maung Maung Kyaw (MD)15-A, Bahosi Quarter, Lanmadaw Township Yangon Region
569Win Sein Co.,Ltd Daw Yan Kyin KhaingRoom No K-2, FMI Housing Complex, Hlaingtharyar Township ,Yangon.
570Myat Mon Yadanar Co.,LtdU Myint MawNo.E/42, Nguwar Street, Bayintnaung , Mayagone Township ,Yangon.
571Sein Myo Daw Co.,LTdU Maung Maung Kyaw (MD)15-A, Bahosi Quarter, Lanmadaw Township Yangon Region
572Farm Link Co.,Ltd U Aik KhanBuilding No.16, Shwe Sabai Yeikmon , Bayint Naung Road, Kamayut Township, Yangon.
573Green Land Co.,LtdU AungThanNo. 147, 3rd Fl, Corner of 47th Street & Anawrahta Road, Botataung Township, Yangon Region.
574Tartee International Co.,LtdU MotichanhNo.1404, 14th Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township ,Yangon.
575Myanma Golden Star Co.,LtdU Thein Tun (MD)No.7/8, Bahosi Yeikthar, Lanmadaw Township, Yangon.
576Royal Myint Group Co.,LtdU Myint Thein ZawNo.6 , Parami Road, Parami Complex, Ward(12), Mayangone Township, Yangon Region.
577Aung Thein Than Co.,LtdU Aye TunNo.6 4, Baho Street, Sanchaung Township, Yangon.
578T.Team Stars Co.,Ltd U Ye LwinNo.(C-12), Kha Yae Street, Bayintnaung Pwe Yone Ten, Mayangone Township, Yangon Region.
579Mani Bawga Co.,Ltd U Aung MinNo . 447/449, First Floor, Merchant Street, Botahtaung Township, Yangon.
580Sandar Myaing Co.,Ltd Daw Phyu phyu khinNo.7, 108th Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
581Emerald Empress Co.,LtdU Wai LinNo . 45, Ground Floor, 12th Street, Ward No.5, Lanmadaw Township, Yangon.
582Aung Si Linn International LtdU Myint Zaw No. 83-84, 1st Floor, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township , Yangon.
583Swe Mon Nutritious Technology Co.,LTdU Kyaw Soe Han No.C/42, Ngu Wah Street, Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon.
584Lucky Royal Co.,LtdU Kyi LwinNo.132, 4th Floor, 20th Street, 4 Quarter, Latha Township ,Yangon.
585Kaung Ko Trading Co.,LtdDaw Myint Myint KoNo.40/Kha, Myasabai Street, Parami Ward No-9, Mayangon Township ,Yangon.
586Thitsar Tun Trading Co.,LtdU Saw Tun NaingNo. 136-A, U Tayoke Gyi Street, Industrial Zone(4) , Hlaing Tha Yar Township ,Yangon.
587Kyei Sin Hein Htet Trading Co.,Ltd U Aung Zaw OoNo.7/33, Aung Minglar 3rd Street,Yanaung 1st Word,Pyinmana Township, Naypyitaw No.51, 38th Street, Kyauktada Township ,Yangon.
588Golden Peter International Co.,LtdLe Pon Chan (a) U Pyi TharNo.51, 38th Street, Kyauktada Township ,Yangon.
589Shein Wah Tun Trading Co.,LtdU Ye Win TunNo.10/12, 2nd Floor, 55th Street, Ward No 4, Botataung Township Township ,Yangon.
590Shwe Za Lun Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.148-E, (10-B-9) A1 Lane, 9 Mile Mayangone Township, Yangon
591Shwe Kyaung Taw Co.,LtdDaw San Thida NewNo.58(A),Yaemae Road, Myoma Quarter,Taunggyi Township, South Shan State.
592Golden Lucky Bag Trading Co.,Ltd (Close U Than Htay)U Than HtayNo.11, 1st Floor, Aung Thazpyay Street, Sanchaung Township ,Yangon.
593Agri Sky Co.,LtdU Hla WinNo.(146), 6th Floor, Anawyahtar Street, 10 Quarter, Botahtaung Township, Yangon.
594Wint Htewl Wah ( U Thein Win)U Thein Win
595Everest General Economic Co-Op LtdU Thant ZinNo.274, 11 Street, 1 Querter , Mayangone Township , Yangon.
596Aung Mynit Marr Co.,LtdDaw Aye Thandar HtunNo.7 (D) , Aye Tharyar Street, Baukhtaw, Tarmwe Township ,Yangon.
597Sun Family Co.,Ltd U Myint SanNo.140, 2nd Floor , 48 th Street, Botataung Township , Yangon.
598Annawa Trade Park Marine Products LtdU Anawyar Ahmed (a) U AnawaNo.104, Yadanar Theingi Street, Industrial Zone (7) Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
599Kyaw Emperor Co.,LtdU Aung Kyaw MoeNo.170- 176, Ground Floor, MGW Center, Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.
600Good Morning Enterprise Co.,LtdDaw Thida LwinNo.19/17 ZA, Khaing Shwe Wah Lane (2), Ward No (3), Mayangone Township, Yangon.
601Shwe Han Thar Co.,LtdU Kyaw Myo KhineNo.Salain/47,Paduk Street,Bayint Naung Pwe Youne Tan,Mayangone Township,Yangon
602Shwe La Ngwe La Co.,LtdU RasuNo.A-40, 4th Street, 8 Ward, Industry Zone, South Okkalapa Township , Yangon.
603Kaung Hlyan Family Co.,LtdDaw Win MarNo.(253/A), Room 30/A, 3rd Floor,Mahabandoola Road, Botahtaung Township, Yangon Region
604Quality Food House Manufacturing Co.,LtdDaw Hla MaeBlock-1,14-15, Corner of U Pho Hlaing Road & Hla Theingi Road, Shwe Pyi Thar Industrial Zone (3), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.
605Best United Co.,LtdU Aung Than (a) U Maung TeeNo.180/182 Botahtaung Pagoda Street, Botahtaung Township,Yangon
606Pyit Taing Htaung General Trading Co-Op LtdU In YarNo.496, Thermawaddi Ward, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay
607Thit Sar Moe Oo Co.,LtdU Tin Aung TunNo.10(F), Tharlarwadi Street, 7th Quarter, Mayangone Township, Yangon.
608Lucky Group Co.,Ltd U Hla Myint (a) U Zaw Myint Aung (MD)No.17, Neikban Street, (East) Thardu Ward, Kyee Myin Daing Township, Yangon Region.
609Super Bean Co.,LtdU Purna BahadueBuilding No (C) . Room No 1104, Pearl Condo, Corner of Kaba Aye Pagoda Road & Sayasan Road, Bahan Township, Yangon
610Stone Gate Empire Co.,Ltd U Thein WinNo.(Nya/34) Ahthawka Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon
611Hallmark Co.,Ltd U Tun Tun SoeNo.259, 1st Floor, (Right),40th Street, Kyauktada Township, Yangon
612Wai Hin Kyar Enterprise LtdNo.122, 3rd Floor, The Corner of 57th Street and Maha Bandoola Road, Pazundaung Township, Yangon
613Htoo Mar & Pop Pop Co.,Ltd U Htoo Lin SoejcHNo.25, Waizayandar Street, rdacsmif;uef tydkif;(3) ? oCFef;uRef;NrdKUe,f/
614Yadana Tint Co.,Ltd U Tin Maung SoejcHNo.25, Waizayandar Street, rdacsmif;uef tydkif;(3) ? oCFef;uRef;NrdKUe,f/
615Golden Super Key Tdg Co.,Ltd U Soe MyimtNo.83, Yegyaw Street, Kyi Taw Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
616Rich Hero Co.,LtdU Mohammed YusoofNo.186/188, 1st Floor, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
617International Best Business Group Co.,LtdDaw Khin Myo WaiNo.3/B, Aung Theiddi Kyaung Street, Parmaukkha Lane, 3 Quarter, Mayangone Township, Yangon Region
618Pyei Taw Moe Co.,Ltd U Thein WinNo.8, Aye Thar Yar Street, Tamwe Township, Yangon
619Maha Nyi Ahko Co.,Ltd U Yon AnNo.143, U Tayoke Kyee Street, Zone(4), Hlaing Tharyar Twonship, Yangon
620Sein Si San Co.,Ltd U Aye ChoNo.32, Kyaitlatt Street, Sanchaung Twonship, Yangon
621Phyo Kyaw Co.,Ltd U Soe Myint (a) Ragunathan (a) ChandranRoom No.705,7th Floor, Mahar Nawarat Condo, 50th Street, Botahtaung Township Yangon
622Royal Ruby Crown Trading Co.,Ltd U Ye Min TunNo.2, Natevan Kyaung Street, Saya San/South Ward, Bahan Twonship, Yangon
623Myanmar Hein Trading Co.,Ltd No.178/184, Bo Aung Kyaw Street, Botataung Twonship, Yangon
624Su Aung Phyo Co.,Ltd U Hein Aung SoeNo.118, Mekhayar Minthagyi Maung Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Tharyar Township, Yangon
625Sun Diamond Co.,LtdKathapan (a) U Shwe OoNo.32 2nd Floor, Pabedam Township, Yangon
626New Golden Generation Co.,Ltd U Chit Ko Ko ZawNo.44, Room (5/B), Mingalar Street, Sanchaung Township, Yangon
627Sea Shine Co.,Ltd U Narayan Prasad (a) U Thet AungNo.567, Room No.(704) Corner of Merchant Street & Bar Street, , Kyauktada Township, Yangon
628Zydus Pharmaceuticals LtdDaw Khin Win ChoNo.8, 1st Floor, Maugon Street, Maugon Ward , Tamwe Township, Yangon
629Well Being Co.,Ltd Daw Yu Yu MoeNo.5/F, Room No.501, 4th Floor, Metgin Kyaung Street, East, Ywama Quarter, Insein Township, Yangon.
630Universal Power Trading Co.,LtdU Chit SoeNo. 693, Merchant Street, 3 Quarter, Pabedan Township, Yangon
631Silver Sittaung River Co.,Ltd U Chandra SekharNo. 559, Yadanar Street, 17 Ward, Haling Thar Yar Township,Yangon
632Oka Thar Oo Bean Specialize Co.,LtdU Min Ko OoNo.13,Ground Floor, Ward No.(7), Mahathukha Street, Yee Kyaw , Pazundaung Township, Yangon
633Myanmar Combiz Trading Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.5,Kanbawza Avenue Street, Golden Vally (1) Quarter, Bahan Township , Yangon
634Toe Tet Aung General Trading Co-Op LtdU Nyan WaiNo.151,Tower(A),9th Floor, Myawaddy Tower, Conner of Bogyoke Aung San Road &Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
635Asia Myint Group Co.,Ltd U Maung Maung LattNo.J/43, Yuzana Street, Bayintnaung Mayangone Township, Yangon Region.
636Hein Htet San Trading Co.,Ltd U Aung Kyaw NyuntNo.92, 3rd Floor, 94th Street, KandawKalay(East) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.
637Triangle Trading Co.,Ltd Daw Win Lai AyeNo.21/23,D-2, Hledan Main Road,Kamaryut Township, Yangon
638Thiha Dana Oversea Co.,Ltd U Myo AungBuilding No.18, Room 103, Danyin Gone Estate, Insein Township, Yangon
639Great Quality Industrial Co.,Ltd U Mohammed Musa(a) U Nay Win LayNo.98, Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon
640Magway Co.,Ltd No.386,Pyitawthar St,Aung Yandanar Ward, Magway.
641Satish Intrnational Ltd.Satish Kumar (a) U Aung LwinNo.187/189, 2nd Floor, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon
642Kaung Ya Nant International Trading Co.,LtdU Nay Myo OoNo.(18/1-A), Thirimaingalar Street, Aungchanthar Ward, Sanchaung Township, Yangon.
643Asia Win Manufacturing Co.,Ltd U Zaw WinNo.129, Bo Min Yaung Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
644Tet Nay Lin Co.,LtdU Min Zaw OoNo.10, First Floor, 64th Street, 3 Quarter, Botahtaung T/S
645Htun Linn Kyaw Co.,LtdU Sunil KumarNo.67, 27th Street, PabedanTownship, Yangon
646Davinci Group Co.,LtdU Moe Myint KyawNo.14,Thukhitar Street, Industrial Zone (2), Dagon Seikan Township, Yangon.
647Kyaw Khine & Brother's Co.,LtdU Kyaw KhineNo.398,Ground Floor, Kanner Street, Ward No(3), Latha Township, Yangon
648Yadana Toe Co.,Ltd U Win HeinNo.154, 1st Floor(Right Side), 38 Street, Kyauktada Township, Yangon.
649Golden Village Co.,LtdU San Maung (a) R, RajuNo.1, Aung Mingalar Housing, Kyauk Myaung Gyi Ward, Tamwe Township, Yangon
650May Yu Trading Co.,LtdU Abdul Based @ U Myint OoBuilding No.25, 63th Street, Botataung Township, Yangon
651Bless World Co.,LtdDaw Phyu Phyu AungNo.60/62,8th Floor, 52th Street,Botataung Township, Yangon
652Fair Family Co.,LtdU Win Naing @ U Pyi SeinNo.281/285, Room No.501, 5th Fl, Btween 27th & 28th Street, 4 Ward, Anawarahta Road, Pabedan Township, Yangon.
653Top Target Co.,LtdU Abdul RaufNo.234/240, Pansodan Street, Ward No.(1), Kyauktada Township, Yangon
654U Aung MyintU Aung Myint (Sole Proprietor)No.21, Aung Tharabyu Street, Warso Ward, Thingangyun Township, Yangon
655Zalun Ayeyar Co.,LtdU Aung Soe ThaNo.788,Ahdar Street, Lanmadaw North Quarter Zalun Township, Ayeyarwady.
656Kumar International LtdU Vijaik KumarNo.561,Merchant Street, #402 MAC Tower, Kyauktada Township, Yangon
657War Shwe Sin Trading Co.,LtdDaw War War TheinNo.17,Mya Kwar Nyo Lane(1), Mya Kwar Nyo Avenue, 7 West Quarter, Thar Kya Tha Township, Yangon
658Great Ocean Co.,ltdU Abdul RaufNo.228/232,Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon
659Golden Han Tha Waddy Co.,LTdU Aye TunNo.402, Strand Road, Latha Township, Yangon
660Crown Roofing Co.,LtdU Bein Hin (a) U Myaing HionNo.21,First Floor, 17 Street (Lower), Latha T/S
661Kalyana Mateta Co.,LtdU Maung ShweNo.77 First Floor, Shwe Bon Tha Street, Pabedan Township, Yangon.
662Khin Thida Aung Trading Co.,LtdDaw Khin Thida AungNo.C/7, Yadana Road, Bawah Myint Quarter, Malikha Housing, Thingangyun Township, Yangon.
663Phoenix Indexim Ltd.U Myaing Hin (a) U Bain HinNo.21, First Floor, 17th Street(Lower), Latha T/S
664Hlaing Thazin Trading Co.,LtdDaw May Thazin LwinNo.21&22, 1st Floor, Building No.2, 8-Mile Junction, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon
665Daw Hling Hlaing MyintDaw Hling Hlaing Myint (Sole Proprietor)No.21&22, 1st Floor, Building No.2, 8-Mile Junction, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon
666Dolphin Ayeyarwady Co.,Ltd (Close)U Mim MinBld. No.19, Room No(201), Ngu Wah St, Ayeyeikmon Housing , Ward No.(5), Hlaing Township, Yangon.
667A & K Family Co.,LtdDr. Aung NaingNo.(44), 2nd Floor, 20th Street, Latha Township, Yangon.
668Paing Soe Wai Co.,LtdU Jane Nalerv DinNo.134/138, 4th Floor, Konzaydan Street, Pabedan Township, Yangon.
669Eagle Enterprise Ltd.U Myaing Hin (a) U Bain HinNo.21, First Floor, 17th Street(Lower), Latha Township, Yangon.
670Rich Empire LtdU Than Htike SoeNo.32, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
671Nadi Shwe War Trading Co.,Ltd.U Win SoeNo,(62/63), 7th Street, Yadanar Mon Housing, Ward No.(12), Hlaing Township, Yangon.
672Trans Goal Trading Co.,LtdU Kishore KumarNo.50, 1st Floor, Bo Soon Pat Street, Pabedan Township, Yangon.
673Life & Peace Trading Co.,Ltd.Daw Win Win (a) Daw Dolly WinRoom.No.9(L). Ga Mone Pwint Condo, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon
674Cynn Kyei Aung Co.,LTdU Aung Myo HeinNo.26(B),Shan Yeik Thar Street, Pan Hlaing Ward, Sanchaung Township, Yangon.
675Agri Source Commodity Ltd.U Kyaw Thu (a) ThanesworNo. 17/21, 35th Street, Kyauktada Township, Yangon.
676Kan Kaw Thar Co.,LtdU Thein ShweNo.Ka/109, Kantkaw Lane (1), Ward No (1), Mayangone Township, Yangon,
677Asoka Shwe Tun Co.,LTdU Ashok KumarNo.289/Kha, Myoma 11th Street,Ward No.(4), Thaketa Township, Yangon.
678Diamond Star Way Group Co.,LtdU StevetNo.218,Ground Floor, Shwe Bon Thar Street, Ward No.(7), Pabedan Township, Yangon.
679Wah Wah Win International Co.,Ltd.U Shwe HlaingNo.(107/109), Anawrahta Road, Latha Township, Yangon.
680Green Villa Co.,LtdU Thein Aung KyiNo.(59 - A) 2nd Floor, 27 Street (Lower) , Pabedan Township, Yangon.
681Akari Min Trading Co.,Ltd. U Zaw Htut AungRoom.No.8(B), 8th Floor, Golden Gate Tower, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
682No Lost General Trading Co.,Ltd.U Sai Nyi Nyi TunNo.Ma-144(A), Homon Ward, Pyihtaung Su Road, Muse Township, Northen Shan Stats.
683Mann International Co.,Ltd.U Zar Ni AungNo.3(C), Yuzana Street, Aye Yeik Mon, Hlaing Township, Yangon.
684Moe Htaung Co.,Ltd. Naw Rebecca HtinNo.7-C, Station Road, Nanthargone, Insein Township, Yangon.
685Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd.U Win Soe (a) Mohamad ShoaibNo.174/B-2, Seikkan Thar Street, Industrial Zone (4), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
686Aung Htut Khaung Trading Co.,Ltd U Umesh Kumer (a) U Myo ThantBuilding 24, Room No. 404, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.
687The Diamond Decorated Tun Kyaw Aung Co.,Ltd.Daw Ni Ni AyeNo.44, 3rd Floor, (B) 94th Street, North Kandawgalay Ward, Miongalar Taung Nyunt Township, Yangon.
688Fantasy World Co.,Ltd.Daw Hla MeiNo.44/56, Ground Floor, Kannar Street, Botahtaung Township, Yangon.
689Sunday Sun Trading Co.,Ltd.Daw May Thwe AungNo.211, Lan Thit Road,Nant Thar Gone Quarter, Insein Township, Yangon.
690S.M.T Trading Co.,Ltd.U Thet TinNo.181, 1st Fl,47th Street, Botahtaung Township, Yangon.
691Bright Time Trading Co.,Ltd.U Zaw Win OoNo.(203) Dana Thi Ha Center, Corner of War Tan Street & Bogyoke Street, Lanmadaw T/S
692Diamond Galaxy Co.,Ltd.U Myint NaingNo.85,Rm No.(1), Ground Floor, Warden Street, Ward No.1, Lanmadaw Township, Yangon.
693Rain Dragon Co.,Ltd U Aung Kyaw MinNo.141/145, Room No.7B, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon
694Golden Heros Co.,Ltd U Aik MaungNo.A-67, Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, Yangon
695Aung Lan Ahrmann Co.,Ltd U Soe PaingNo.205, Pyay Road, Satyone Quarter, Aung Lan Township, Magway Division.
696Tun Hein Kywe Co.,Ltd.U Aung Naing OoNo.74, Konzaydam Street, Pabedan Township, Yangon.
697Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co.,Ltd.U Lu Maw Myint MaungNo.Nya/73,Yuzana Street, Bayint Naung (1) Ward, Mayangone Township, Yangon.
698Royal Lion Brother Trading Co.,Ltd.Daw Nwe Phyu SeinNo.69, Phone Gyee Street, Lanmadaw Township, Yangon
699Convenience Prosperity Co.,LtdU Ne Lin OoNo.4, 145th Street,Tamwe Township, Yangon.
700Macro Trade Link Co.,Ltd.Daw Myat Thida Than HtayNo.128,4th Floor, Sayar San Road, Sayar San (North/East) Quarter, Bahan Township, Yangon.
701Kalima Trading Co.,Ltd.U ChandraRoom No.705,7th Floor, Mahar Nawarat Condo, 50th Street, Botahtaung Township Yangon
702Htoo Pyae Win Co.,Ltd.Daw Kyu Kyu May (a) Tan Shu KyuNo.Nya/20-Ka,Ah Thawka Street, Bayintnaung Township, Yangon.
703Yamon Nar Htun Trading Co.,Ltd.U Kyaw Swar HtunNo.1405,14th Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
704456 Family Trading Co.,LtdGaw Shu Ton (a) Daw Kyin MyaNo.110/A, 52nd Street, Pazundaung Township, Yangon.
705Asia Win Trading Co.,Ltd.U Zaw WinNo.170/ 176, Room.No.704, 7th Floor, MGW Center, Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.
706Walar Asia Co.,LtdU Myo Kyaw ThuNo.98,110th Street, Tha Pyay Gone Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
707Hla Nyein Co.,Ltd U Chit Kyone (a) U San LwinNo.C-47, Aung Thapyay Street, Bayintnaung Pweyinedan, Mayangone Township, Yangon.
708Kwang Joo (Myanmar) Co.,LtdDaw Khin Than AyeNo.797, MAC Tower-II, Rm No.002, Corner of Bogyoke Aung San Road & Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
709Swam Myat Trading Co.,Ltd U Thaung HanNo.51(A),15th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
710Bagan Thu Co.,Ltd Daw Nway Oo KhinNo.138, YaySat Street, (9) Ward, Mayangone Township, Yangon.
711Shwe Phu Pwint Wah Co.,LtdU Aye Min ThaungNo.69, Peral Street,54th Quarter, Thuwanna, Thingangyun Township, Yangon.
712Eternal Victory General Trading Co.,LtdU Myo Thura AyeNo.274, 1st Floor, Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon.
713Kyaw Emperor Industry Co.,LtdU Aung Kyaw MoeNo.170- 176, Ground Floor, MGW Center, Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.
714Myanmar Golden Heart Co.,LtdU ParashnathNo.48, Ground Floor, Pabedan Township, Yangon.
715The Best Star Trading Co.,LtdDaw Wai Wai HanNo.9, Ground Floor, Yone Gyi Street, Oh Bo Quarter, Ahlone Township, Yangon.
716Yu Wai Yan Trading Co.,Ltd.U Sai Aung Min LattNo.6 , Parami Road, Parami Housing Ward No.12, Hlaing Township ,Yangon.
717Thar Zin Co.,LtdU Kyaw WinNo.170, Yoe Gyi Chaung Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.
718Good Quality Trading LtdDr. Thaung Wai@ Saung HoutNo.37, Kaba Aye Pagoda Road, Inya Lake Hotel Compound, Mayangone Township, Yangon.
719Morning Shining Trading Co.,LtdU Tun HlaingNo.202/B, Damhathukha Kyaung Street, 7 Quarter, Hlaing Township, Yangon.
720Independent Business Success Co.LtdDaw Chit Su Su SoeNo.118, Mekhayar Minthagyi Maung Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Tharyar Township, Yangon
721Dana Theikdi (Yangon) Trading Co.,LtdU Nyi Nyi KyawNo.205, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
722Bio System (BIO SYS) Co.,Ltd.U Sai Aung TunNo.90, Corner of Mya Taung Won Gyi U Hmo Street & Phan Chet Won Kyi U Shwe Owe Street, Industyrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
723Penetrator Co.,LtdU Zeyar Myint TinNo.V-12, Corner of Ngu Wah 7th Street & Mya Kan Thar 3rd Street, Hlaing Township
724Myanmar Royal Orchid Production Co.,LtdNo.31, Bayint Naung Main Road, Thamine (1) Quarter, Mayangone Township, Yangon.
725Mya Enterprise Co.,Ltd.U Tun Nay LinNo.138, 1st Floor, Sint Oh Dan Street, Latha Township, Yangon.
726Mahar Aung Naing Tun Trading Co.,Ltd.U Sein HlaNo.135, 1st Floor. 31st Street,Ward No.10, Pabedan Township, Yangon.
727Lae Yee Myint Mo Co.,LtdU Myo Win NaingNo.27, 1st Floor, 15th Street,Ward No.7, Lanmadaw Township, Yangon.
728Trusty Friend International Trading Co.,LtdU Phyo Latt AungNo.(D/31), Aung Tha Byae Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
729Asia Cherry City Co.,LtdU Nyi Nyi LwinNo.22, Sin Oh Tan Street, Ward No.3, Latha Township, Yangon.
730Great Light Co.,Ltd.U Aung Zaw OoNo.53/F, Seinpann Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
731Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co.,Ltd. 1.6.2011No.125, Thanchatwun U Nyunt Street, Zone (2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.
732Five Oceans Co.,LtdU Maung MaungNo.63/64, Bahosi Housing Estate, Lanmadaw Township, Yangon.
733Sein Than Agro Indstry Co.,Ltd Daw Thida OoNo.17/18, 4th Floor, Room No.(4) Bahosi Housing, (10)Ward, Lanmadaw Township, Yangon.
734Niceway Business Group Co.,LtdU Hlaing HeinNo.36, Shwe Padauk Yeikmon, Bayintnaung Road, Kamayut Township, Yangon.
735Silver Top Star Co.,Ltd.U Than OoNo.219, 12th Street, Thamaing Word No.(1), Mayangone Township, Yangon.
736Sakura Trade Centre Co.,Ltd.U Htay AungCherry Garden City, 14/3 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon.
737Sein Myin Pyan Industry Co.,Ltd U Tun Tun WinNo.57, Mintheikdi Kyaw Swa Street, Industrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
738New Trade Trading Co.,Ltd U Aung Zaw OoNo.42, Thirimon Street, Thirimon Palaza(1)ward, Mayangone Township, Yangon.
739Glory World Co.,LtdDaw Lei Lei LwinNo.32, 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
740Mya Min Thayar Trading Co.,LtdDaw Mya SandarBuilding No.2, Room 601, Aung Zaya Complex, Conner Of Kannar Street & Ahlone Street, Thit Taw Ward, Ahlone Township, Yangon.
741Shan Kaba Co.,LtdDaw Cho Thway LintrSwf (398)? urf;em;vrf;ESihf o&ufawm(5)vrf;axmihf? MunfhjrifwdkifNrdKUe,f
742Sein Nan Htike Trading Co.,LtdNo.O/1, Shwe Padauk Street, Shwe Padauk Yeil Mon, Kamayut Township, Yangon.
743Myanmar New Century Co.,LtdU Myint Naing (a) Leo Tet SaingNo.123,1 st Floor, 34th Street, Between 77th & 78th Street, Chan Aye Thar San Township, Mandaly.
744Sandhi Brothers Trading Co.,LtdU Tin MaungNo.238/240, 1 St Floor, Konzadan Street, Pabedan Township, Yangon.
745Divisional Union of Co-operate Syndicates Ltd.U Bo AungNatmauk Road, Magway Division.
746Senior Group Ltd.U Zaw Min HtutNo.62, Rm 804, Building.C, Mahabandola Complex Services Center, Mahabandola Road, Pazundaung Township, Yangon.
747Smooth Way International Co.,Ltd.Daw Thida Lin TheinNo.5, Zagawar Street, 4 Quarter, Aya Yeik Mon Avenue, Hlaing Township, Yangon.
748Golden Palm General Trading Co-op Ltd.U Kyaw LinnNo.196, Ground Floor, 33rd Street, No(1) Quarter, Kyauktada Township, Yangon.
749Kyaw And Aung Trading Co.,Ltd.U Aung WinNo.Sa-50, Padauk Street, Bayint Naung Pwe Yone, Mayangone Township, Yangon.
750Top Winter Trading Co.,Ltd.U Myo ooNo.45, Zezawar Street, Yaykyaw Ward No.8, Pazunndaung Township, Yangon.
751Daywa & Brothers Expoert & Import Co.,Ltd.U Day WaNo.38/A, 3rd Floor, 54th Street, Botataung Township, Yangon.
752Pan Yoma Co.,LtdU Abdul Salim (a) U Chit SeinNo.38, Myaing Hay Wun Housing Estate, 8th Miles, Mayangone Township, Yangon.
753R.N Enterprises Ltd.Kushilaya Devi (a) Kiram Devi (a) Daw BabyNo.529,2nd Floor, Mahabandoola Street, Pabedan Township, Yangon.
754Doe San Da Trading Co.,LtdU Moe Moe Kyaw (a) U Min ThuNo.54, Seik Kan Tha Street, Industrial Zone(4), Hlaing Thayar Township, Yangon.
755San Htoo San Export & Import Co.,LtdU Zaw Win (a) ManneeNo.387, Lower Pazundaung Street, Pazundaung Township, Yangon.
756Mya Yar Myay Trading Co.,Ltd No.(39/A), 1st Floor, Thiri Mon Street, Mayangone Township, Yangon.
757Yar Min Kyaw Co.,LtdU NankishoreNo.29, 2nd Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.
758Golden Dragon Family LimitedU Aung Than (a) U Maung GyiNo.D/8, Aung Tha Pyay Street, Bayint Naung Warehouse, Mayangone Township, Yangon.
759Lucky Moe Oo Co.,LtdU Tin Htut OoBuilding.No.(2) , Room No.(601), Aung Zeya Complex, Ahlone Township, Yangon.
760Myanmar Everlight Co.,Ltd U Myint Sein @ Phillip (MD)No.(268), Dagon Center II, 15th Floor, Room (A-B), Pyay Road, Sanchaung Township, Yangon.
761Khaing Khant Kyaw Trading Co.,LtdDaw Hla Yin WinNo.Sa/34, Nguwar Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
762Tin Tun Aung Int'l Tdg Co.LtdU Tin Win(a)Mu Ni Ran DiNo.387, Lower Pazundaung Street, Pazundaung Township, Yangon.
763Zay Htoo Chan Aye Co.,Ltd.U Zayar Win AungNo.21, Thukhamein Street, Sanchaung Township, Yangon.
764Durable Co.,LtdU Myo AungNo.Salain/56, Padauk Street, Bayintnaung Pyae Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.
765Hlaing Myitter Co.,LtdU Kyaw Chit HlaingNo.(64,A), Kyaik Waing Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.
766Mega Win Co.,Ltd.Daw Hla Hla WinNo.50, Moe Kung Street, Ward No.13, Yankin, Yangon.
767Shwe Htanaung Agri Export Co.,LtdU Pho Thin MaungNo.403, Mindama Condo, Mindama Street, Mayangone Township, Yangon.
768Trade Canal Group Co.,Ltd.U Tin Maung ThiNo.7, 1st Floor, 12nd Street, (5) Ward, Lanmadaw Township, Yangon.
769Hlwann Hein Kyaw TradingCo.,LtdDaw Win Win KhaingNo.68, Ground Floor, 14th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
770San Chain Trading Co.,Ltd (Close)U Shin Si (a) U Hla WinRoom No. 404, 4th Floor, Central Tower, Anawrahta Street(Bet:39 x 40 Street) Kyauktada Township, Yangon.
771Seven Golden Gates Co.,LtdU Ne Lin OoNo.380, F.M.I Centre, Level 10 & 11, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.
772Swan Ya Nant Co.,LtdDaw Ni Ni AungNo.(18/1-A), Thirimaingalar Street, Aungchanthar Ward, Sanchaung Township, Yangon.
773Diamond House Trading Co.,Ltd U Aung WinNo.9,Yoe Gyi Chaung Street, Bayint Naung,, Mayangone Township, Yangon.
774Trade Friends Trading Co.,Ltd Daw Nwe Nw eNo.770/774, 2nd Floor, Bogyoke Road, Lanmadaw Township, Yangon.
775Four Nines Co.,LtdU Sein WinNo.80, 1st Floor, 29th Street, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon.
776Prestige Of Asia Trading Co.,Ltd U Chit SoeNo.241, Kyaikkasan Street, Bytineyaeohzin Quarter, Tamwe Township, Yangon.
777Thein Than Kyei Sin Co.,Ltd U Kyin Sein (a) U Kyi SeinNo.E/4-Kha,Yaythamar Street, Bayintnaung , Mayagone Township ,Yangon.
778Shwe Kyar Yarzar Co.,Ltd U Htay MaungNo.247/269, Room(202), Shwe Gon Dine Street, Middle Shwe Gon Dine Ward, Bahan Township, Yangon.
779Diamond Eye Co.,LtdNo.Ga/55-A, Aung Thapyay Street, Bayint Naung Pwe Pyone Tan, Mayanone, Yangon.
780Northern Island Co.,Ltd Daw Nang Lao KhamNo.380,FMI Centre, Level 10/11, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.
781Paing Thukha Trading Co.,Ltd Daw Ingyin KhaingNo30-B, Manawhary Street, Dagon Township, Yangon.
782Shwe Bon Thar International Co.,LtdU Maung Maung Gyi(a)Abdul RahmanNo.39, Ground Floor,Shwe Bon Thar Street, Pabedan Township, Yangon.
783Lucky Maximum Trading Co.,LtdU Htain LinNo.55, Kabar Aye Pagoda Road, 7 Ward, Yan Kin Township, Yangon.
784Soe Aung Trading Co.,LtdU Soe AungBld No.42, D.5th Floor, Room(9), Pantra Street, Dagon Township, Yangon.
785Golden Land East Asia Development Ltd.U Nyein AungNo.29, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon.
786Sky International Co.,LtdU Abdul Salim (a) U Chit SeinNo.38, Myaing Hay Wun Housing Estate, 8th Miles, Mayangone Township, Yangon.
787Golden Sporrow Trading Co.,LtdU Thet Tun Zaw(a) Amit Kumar(MD)Building No 459/469, Room No(B-7), Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon.
788Bagan Emperor Trading Co.,Ltd U Soe NaingNo,45/A,Baho Road, East Saw Yan Paing, Ahlone Township, Yangon.
789Dana Hlwan Kyaw Co.,LtdU Nyein ZawNo.40, Ground Floor, 88th Street, Kan Taw Ga Lay/ South Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
790International Best Manufacturing Co.,LtdU Tint LwinNo.3/B, Aung Theiddi Kyaung Street, Parmaukkha Lane, (3) Ward, Mayangone Township, Yangon Region
791The Tharyarwady District Myanmar General Trading Co-operative Society Ltd.Daw Khin Thet Htar ooZay Street, Thonese Tharyarwady Township, Bago Division.
792Thiri Dana Trading Co.,Ltd U Nyein MaungBuilding No.15/ Kha, 56th Street, Word No.2, Pazundaung Township, Yangon.
793Global Best One Trading Co.,Ltd.U Har Med HussainNo.84, 6th Floor, 123rd Street, Thapyay Cone Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
794Mahar Shwe Yadanar Myay Co.,LtdU Thaung HanNo.47, Ground Floor, 6th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
795Cornerstone Pacific Co.,LtdU Charles FranklyNo.155,157,161, Sulay Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.
796Khine Kabar Family Trading Co.,Ltd.U Myo Khaing ZawNo.80/E, Kanbawza Lane(2), Shwe Taung Kyar(2)ward, Bahan Township, Yangon.
797Aung Soe Htet Trading Co.,Ltd,U Budyan (a) U Soe Win NaingNo.459/469, Room No.N-6, Yadanar Condo, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon.
798Forerunner International Co.,Ltd.U Zaw WinNo.96, Ground Floor, 14th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
799Blue Bay Co.,LtdNo.20, Swai Taw Street, Poba Thiri Myothit, Naypyitaw.
800Cho Thitsar Co.,LtdDaw Cho Cho ThaungNo.5/52, B-Block, May Flower Street, Nawaday Garden Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
801Shwe Thitsar MonU Naga Lingan @ U Thein WinNo.530, 1st Floor, Maharbandoola Road, Between 27th x 28th Street, 4th Ward, Pabedan Township, Yangon.
802Successful Min Hla Trading Co.,LtdU Aung Thin OoNo.Zagwe/42, First Floor, Arthawka Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan/ Mayangone T/S
803Kaung Set Kyaw Co.,LtdU Aung Kyaw OoNo.5/A, Annawyahta Street, Word No.4, Thonegnwa Township, Yangon
804Ake Si Tan General Trading Co.,LtdU Khin HanNo.J/18,Arthawka Street, Bayint Naung Warehouse, Mayangone Township, Yangon Region.
805Phone Khant Naing Group Co.,LtdDaw Win The PhyuNo.42 Thiri Mon Street, Thiri Mon Plaza, Ward no.(1), Mayangone Township, Yangon.
806Golbal Victory Merchandizing Related Investment Co.,LtdU Tint WaiNo.1708, 17th Floor, Sakura Tower, 339, Bpgyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon
807Nice Morning Import / Export Trading Co.,LtdU Bihari LalNo.244/254, Seikkanthar Street, Ward No.7, Kyauktada Township, Yangon.
808Yuri Meiko Trading Co.,LtdU Zaw Lay (a) U Tun KyaingNo. 147, Ground Floor, Corner of 47th Street & Anawrahta Road, Botataung Township, Yangon.
809Unique Quality Products Trading Co.,LtdU Tin OoNo.17/19, 5th Floor, Hledan Street, Lanmadaw Township,Yangon.
810Zin Yadana Trading Co.,LtdDaw Khin Si Si LayNo.227, Inkyin Myaing Street, 33 Ward, North Dagon Township Yangon
811Myanma Supply Industry Co.,Ltd U Mohamed @ U Maung Maung LayNo.244/246 Konzaytan Street, Pabedan Township ,Yangon
812Garmanit Trading Co.,LtdWaung Kyone Pain(a) U Zaw MyintNo.75/C, Aye Yeik Thar (1) Street, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon.
813Sweet Golden Star Group Co.,Ltd U Thein Win(a)SamiNo.135, 6th Floor, 30 Street(Middle) Block, 7 Ward, Pabedan Township, Yangon,
814Family Sai Sai Co.,Ltd U Sai HtweNo.28, Corner of Than Chat Wun U Myu Street & Min Theikdi Kyaw Swar Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon
815Aries Family Trading Co.,LtdU Thein Soe AungNo.Salain/67(B), Padauk Street, Bayintnaung, Mayangone Township, Yangon.
816Ayar Thukha San Pulses & Beans Trading Co.,Ltd U Hlaing KyiNo.(B-4),Naung Yoe Street, Bayintnaung Pwe Yone Tann, MayangoneTownship, Yangon.
817Aung San Kyaw Co.,LtdU Tun Hla Shwe(MD)No.212, Ground Floor, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
818Trustful Quality Trading Co.,Ltd No.84, 1st Floor, 30th Street, (6) Quarter, Pabedan Township, Yangon.
819Moe Cherry Trading Co.,Ltd
820Seinle- Tai Trading Co.,Ltd U Kan MyintNo. 142/A, First Floor, Khattar Street, Byint Naung Pwe Yone Tann, Ward No(1), Mayangone Township, Yangon.
821Golden Thanlarrwaddy Co.,LtdU Saw Tun HlaingNo.7, Bogyoke Road, Phayagyi Ward, Monywa Township, Sagaing Region.
822Snow Ball Int'l Co.,LtdU Peik Houng (a) U Aung ThinnNo.196,5th Street, West Shwe Gong Daing, Bahan Township, Yangon
823Myanmar Season Ltd.Daw Khine Shwe WahRoom.No.32/B-1, Pyay Road, 11 Ward, Hlaing Township, Yangon
824Thiri Pyae Sone Co.,LtdDaw Nan Yae Khan MaiRoom.No.B, Nantmatu Building, 105th Mile, Muse Township, Northern Shan State.
825A A Electronics LtdU Than Win AungNo. 408/410, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, Yangon
826International Sun Moon Star Agriculture Co.,Ltd U Zaw Linn HtunNo. 62,(Ground Floor), Room No A, 91st Street, Kan/South Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
827Yu Mon International Trading Co.,LtdDaw Dizin MonNo.26 (c), 58th Street, Between 24th Street & 25th Street,Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.
828Khit Thit Oo Trading Co.,LtdU Sai Ko Ko AungBuildng M-1, 9th Floor, Upper Pansodan Road, Kandawgyi Yeikthar Luxury Housing, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.
829Oyster Shell Co.,LtdU Ashok KumarBuilding No.29, Room. No.4, 2nd Floor, 30th Street, Pabedan Township, Yangon.
830Exit Trading Co.,LtdDaw Nan Ni Ni HtweNo.2, Conner Of Aye Yeik Mon Road. & Yadanar Mon, 6th Road, (3) Ward, Hlaing Township, Yangon.
831Mahura Energy(Magway) Mining Co.,LtdU Phoe NiNo.81, Ah Hta Ka(1) Street, Yan Aung Ward, Magway Township, Magway Division
832Moe International Co.,LtdU Tain San (a) U Tint SanNo.196, Bogyoke Aung San Street, Botataung Township, Yangon.
833Kaung Htet Myanmar Manufacturing & Distribution Co.,LtdU Tan Yin Htat (a) U Kyaw MyintNo.37, Shwe Padauk Yeik Mon, Bayintnaung Main Road, Kamayut Township, Yangon.
834Tun Dana Co.,LtdU Tin Soe(MD)No.20, Thanutpin Street, Hanthargone Ward,Bago Township, Bago
835Max Solar Trading Co.,LtdU Raj KumarNo.23, Zambuyee Street, Bo Kan Nyunt Ward, Thingangyun Township, Yangon.
836Green Land Food Industries LtdU Tun Yin(a)Mu Law San(MD)No.9, Yawmingyi Street, Dagon Township, Yangon.
837Mother Bearing Co., LtdU Sein Win HtutNo.229, Shwebonthar Street, Pabedan Township, Yangon
838Myanmar Zun Win Trading Co., LtdU Win Tin(MD)No.176/178, Anawrahta Street, Lanmadaw Township, Yangon.
839CWMM Co.,LtdU Mg Mg AyeNo.87, Phonegyi Street, Lanmadaw Township, Yangon.
840Union of Agricultural Co-Operative LtdSaya San Plaza, Junction of Saya San Road, & New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon
841Green Land Agriculture Co- Operative Society LtdNo.Sae Myaung Road, Thonze, Tharyarwady Township, Bago Division
842Eastern North Yaungni Trading Co.,LtdU Low Moe (a) U Jar MoeNo.57/B, 105 Mile Trade Zone, Muse T/S Northern Shan State
843Phyu Sin Thit Sar Trading Co.,LtdU Zaw WinNo.96, Ground Floor, 14th Street, Lanmadaw Township, Yangon
844United Paints Group Co.,LtdU Aye HanNo.174/188, 2nd Floor, Bo Myat Tun Street, Pazundaung Township, Yangon
845Diamond Butterfly International Co.,LtdU Zin AungNo.382, Ground Floor, Strand Road, Ward No.(5), Latha Township, Yangon
846Treasure Winner Land Trading Co.,LtdU Kyaw Naing SoeNo.903, Condo C, University Yeikmon, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon
847Kosan Trading Co.,LtdDaw May NyoNo.251, Room (2), Yarzardrid Housing, lower Pazungdaung , Botahtaung Township, Yangon
848Thiha Winn Co.,LtdU Tay Zar WinNo.117. Ayar Street, Zone 5, Hltaing Thar Yar Township, Yangon
849Han Thar Thiri Co.,LtdU Aung Aung MinNo.(1),73th Street, Between 26th& 27th Street, Ayechantharzan Ward, Mandalay Division.
850Centre of New Myanmar Trading (Export & Import) Co.,LtdU Ye HtutNo.51(D), Kabaraye Pagoda Road, 10-Quarter, Mayangone Township, Yangon.
851Moe Han Oo Trading Co.,Ltd U Aung MyintNo. 4(A), Wun Min Street, 16th Block, Yankin Township, Yangon.
852Sea Green Sea Food Trading Co.,Ltd U Kyaw Tun AungNo. (49) First Floor, 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
853Premier Coffee Co.,Ltd U Tun Yin(a) Mulaw San (MD)No.108, Seikkanthar Street, Industrial Zone 3, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
854Y T T Co.,Ltd U Thaw ZinNo.575, Ground Floor, Mahabandoola Street, Pabedan Township, Yangon.
855Shwe Zin Nantthar Trading Co.,LtdU Khin Maung ChinNo.165, Ground Floor, 37th Street (Middle) Kyauktada Township, Yangon
856Sonata General Trading Co.,LtdU Than Htay AungNo.165, Ground Floor, 37th Street (Middle) Kyauktada Township, Yangon
857Linn Lett Star General Trading Co- Operative LtdDaw Khin Win MyintNo.476, Zizawar Road, Yan Aung Quarter, Magway Division
858Yadanar Thukha Co.,LtdU Kyaw Myint@ Amrit KumarNo.111, (5th Floor), 27th Street, Ward No.4, Pabedan Township, Yangon.
859Aung Kyar Phuu Manufacturing Co.,LtdU Moe MyintNo.8/80-81, Hninsi Street, Zone(8), Aye Thar Yar Industrial Zone, Taunggyi Township, Shan Stae.
860Kyaw Kyaw Htun Co.,Ltd.U Maung Aye Tun (a) Mahmed SharNo.116/118, 4th Floor- A, Bokalay Zay Street, Botahtaung Township, Yangon.
861Joe Family Trading Co.,LTdU San TunNo.363/A, 1st Floor, Kyaik Ka San Street, Myittarnyunt Ward, Tamwe Township, Yangon.
862Glory Wave Co.,LtdU Ye Min TunBuilding No.(583), Room No.(101), Phyar Street, Ward No (5), Kamayut Township, Yangon.
863Thein Shwe Family Trading Co.,Ltd.U Soe Yin No.(20), Myoma Railway Station Road, Thoneze, Tharyarwady Township, Bago Division
864Noble Eugenia Trading Co.,LtdU Myo Lin Htike No.C/39(B), Aung Tha Pyay Street, Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon.
865Shwe Pann Dain General Trading Co-Operative LtdU Tin Maung Thi No.A5, Pyae Phyo Mandalar Housing, Tanpawaddy, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay.
866Golden Alliance Treasury Enterprise Co.,LtdU Ye Win Aung(MD)No.79/81, Room No.201/202, Central Tower, Anawrahta Rd, Kyauktada Township, Yangon.
867Nagawaddy International Co.,Ltd U Thant Zin No.152/1, Thein Byu Road, Botataung Township, Yangon.
868Eye Of The Needle Trading Co.,Ltd.U Than Myint OoNo.160,1st Floor, 24th Street, Kyauntada Township, Yangon.
869One Nine Management Trading Co.,Ltd Daw Myint Myint Aye No.141/145, Room No.9/B. 9th Floor, United Condo, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon
870Moe Htet Gabar Co.,Ltd U Mg Mg AyeNo.(151), Room (B-702,B-704), 7th Floor, Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw, Township Yangon Region
871Global Asia Co.,Ltd (Trading) jzKwfygonf/U Kyaw Naing TunNo.78(Right), Ground Floor, Daw Thein Tin Road, Mingalar Taung Nyunt T/S
872Pyi San Htun Trading Co.,LtdU Maung Maung (a) Zhuo Guo KunNo.F/37(A), Ngu War Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon.
873S.S.L Trading Co.,LtdU Myint LwinNo.185/190, Pansodan Tower, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
874Maha Nadi International Co.,LtdU Henry Khin MaungNo.803, 8th Floor, Ward No.2. Pearl Condominium, Corner of Kabaaye Pagoda Road & Sayarsan Road, Bahan Township, Yangon.
875Ngwe Phyo Aung Trading Co.,LtdDaw Maw Maw WinNo.Gagyi-24, Aung Tha Pyay Street, Bayintnaung Pwe Yone, Mayangone Township, Yangon.
876Hein Zin Oo Family Co.,LtdU Myo ChitNo.111, Say Bo Wa Street, Kyauk Tan Township, Yangon.
877Phan Khar Myay Trading Co.,Ltd.U Myaint Naing TunNo.8, 1St Floor, Room No.104, Aung Chan Thar Housing, West Shwe Gon Dine Street, Bahan Township, Yangon.
878Asia Naing Enterprise Ltd.U Aung Aung NaingNo.82, Bogyoke Aung San Road, Pazaundaung Township, Yangon,
879Amazing Cherry World Co.,LtdDaw Nilar Win kyiNo.94, G Fl, 37th Street, Kyauktada Township, Yangon.
880Golden October Co.,LtdU Myint SoeNo.655/A, Taninthary Street, 19 Quarter, South Dagon Myothit Township, Yangon.
881I M U Enterprise LtdU Sao Kyar Khine(MD)No.15/16, Bahosi Complex, Lanmadaw Township, Yangon.
882U Par & Family Co.,LtdU ParNo.565 (A), Kaw Thaung Street, 18/C Quarter , Dagon Myothit (South) Township, Yangon.
883Diamond Ring Manufacturing Co.,Ltd U VijayKumar KediaNo.702. Room No.1002, 10th Floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon.
884Taw Win General Trading Co - Op LtdU Yan MinNo.E/5 A, Pan Chan Street, Industrial Zone(1) , Pyi Gyi Tagun Township , Mandalay
885Kyay O Kyee Trading Co.,LtdU Tun HlajcHtrSwf bD -30? raemf[,f&Dvrf; '*HkNrdKUe,f/
886Yay Nan Pyaw Co.,LtdU Aung HtweNo.214, Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
887Maynmar Agri-Business Group Co.,LtdU Myat ThuNo.70,71/B, Mn Gyi Mahar Min Khang St,Industry Zone (3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
888Myay Latt Thar General Trading Co-Op LtdU In Yar (President)Nwar Guu Village, Magway-Taung Dwin Gyi Road, Magway.
889Myint Htet Wai Co.,LtdU Yusuf (a) U Naing Ko KoNo.186, Rm No.103, Nawarat Centre, Conner of Mahabandoola Road & 52nd Street, Ward No(1), Pazundaung Township, Yangon.
890Shu San Industry Co.,LtdU San Win (a) Shu SanNo.281,Seikkan Thar Street, Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
891La Min Htein Htein Thar Trading Co.,Ltd (Close)U Htet Hlwan AungBuilding No.(62), 1st Floor, Room No.(2), Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon.
892Kyi Nue Yeik Trading Co.,LtdU Ngwe ZinNo.(24/26), Banyar Dala Street, Tha Pyay Gone Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
893Global Impex Co.,LtdDaw Zarchi KhineNo.250/266, RmNo.11/D, 11th Floor, Seik Kan Thar Street, Seik Kan Thar Condo, Kyauktada Township, Yangon.
894Blue Diamond Manufacturing & Distribution Co.,LtdU Pye Phyo Tay ZaNo.36, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon.
895Po Thar General Trading Co-op Ltd.U Yan MinNo.329/B, Dhamma Zedi Road, Oatthar Myo Thit, Bago Division.
896Diamond Mayson Industries Co.,LtdU Min Lagoun AinNo.77(D), Shinsawpu Road, Aung Chan Thar Quarter, Sanchaung Township, Yangon.
897Shu San Trading Enterprise Co.,LtdThandar San (Director)No.9, Aung Theikdi Street,Ward No(3), Mayangone Township, Yangon.
898Shwe Zin Phone Maung Co.,LtdDaw Khin MawNo.103, Aung Theikdi Street, Kyun Thar Yar Quarter , Part (3), Bago Township, Bago Division.
899Moon Princess Co.,LtdDaw Pyone Pyone HanNo.186,Rm No.(503), 4th Floor, Nawarat Centre, 52th Street, Pazundaung Township, Yangon.
900Twin Brothers Trading Co.,LtdU Aung Zaw OoNo.(60/64), 44th Street, Ward No.(6), Botahtaung Township, Yangon.
901Kaung Lat Trading Co.,LtdU Sann YuNo.(16),Wam Hmie Village, Wam Hmie Village Group, Maing Kaing Township, Shan State.
902Shwe Hlaing Htoo Trading Co.,Ltd.U Kan HtooNo.8/5/335(Kha), Aitawyar(2) Street, Aitawyar Garden(8) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon
903Myanmar Confident Group Co.,LtdU Ram MuniNo.98 , 4th Floor (A)Pazundaung Township, Yangon
904Golden One Manufacturing Co.,LtdU Zaw Win Naing(MD)No.185/187, 1st Floor, Shwe Bon Thar Street, Pabedan Township, Yangon.
905Myanmar Beans & Timber Trading Co.,LtdU Naing Min SoeNo.(19), Zayya Mingalar-1 Street, Kamaryut Station Road, Kamaryut Township, Yangon Region.
906Kingfisher Trading Co.,LtdDaw Kim Nei NingNo.(351), Rm.(401), Thein Phyu Street, Shine Tower Condo, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
907Myanmar ACME Production Co.,LtdU Sein Win HlaingNo.42/C, Room. No.B/4,University Avenue, Bahan Township, Yangon.
908Pharma Land Co.,LtdU Tun WinNo.151, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon.
909Khin Aung & Sons Co.,LtdU Aung HtweBuilding No.23, Room. No.(3), Shin Saw Pu Pagoda Street, Sanchaung Township, Yangon.
910Myanmar Commercial Expertise Co.,LtdU Aung CheinNo.(21), East Ar Zar Ni Street, Sayarsan (North /East) Ward, Bahan Township, Yangon.
911Johnny Brothers Co.,LtdU Myint ThanNo.(49)A, Taw Win Street, Bawga Quarter, Kyimyintdine Township, Yangon.
912Great Deal Co.,LtdU Maung SeinNo.(139), 1st Floor, 27th Street (Middle), Ward No.(4), Pabedan Township, Yangon.
913Myanmar Yak Trading Co.,LtdU Naing LinNo.(138) First Floor, 37 Middle Block, Kyauktada Township, Yangon.
914Capital K Trading Co.,LtdU G One (a) U RamNo.(52/B), 4th Floor, Shwe Bon Thar Street, Lower Block, Pabedan Township, Yangon
915Steel King Co.,LtdU Kyaw Kyaw OoNo.(296/ B), Ayer Wun Road,Thaketa Township, Yangon.
916Red Kidney Beans Trading Co.,LtdU Ratan KumarNo.184/192, Botahtaung Pagoda Road, Hninsi Condo, Room (4-C) Pazundaung T/S
917International Venture Co.,LtdU Sunil KumarNo.99, 8th Floor (D), Myanmar Gon Yee Road, Kantawgalay(South) Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
918Lucky Saturday Co.,LtdDaw Khin Mar Lar OoNo.14/Kha, Lutlatray Street, Gagyi Ward, Thingangyun Township, Yangon.
919Wealthy World Trading Co.,LtdU Myint Lwin (a) Vinal KumarNo.651, Room 407, Merchant Street, Pabedan Township, Yangon.
920Steel Lion Trading Co.,LtdU Phyo KyaingNo.105, First Floor, Sin Min Street, Ahlone Township, Yangon.
921War So Oo Co.,LtdU Than OoNo.6, Sagawar Street, 4 Quarter, Aye YeikMon Housing, Hlaing Township, Yangon.
922AKT Holdings Co.,LtdU Soe kyin (a) U Khwe KaungNo.(138/142), Room No(8B-C), Thein Phyu Road, Botahtaung Township ,Yangon
923Neo Light Co.,Ltd Daw Khine Khine (a) Daw Thidar AyeNo.(2), Wingabar Avenue, Bahan Township, Yangon.
924Grand Millennium International Co.,LtdU Mohamed @ U Maung Maung LayNo.190, 30 th Street, Pabedan Township ,Yangon
925Trade One Asia International Co.,LtdU Nyi Nyi TunNo.178, Industrial Zone Part Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township,Yangon.
926White Flying Horse Export Import Co.,LtdU Tun Tun WinNo.68/1, 25th Street, (1)Ward, Pabedan Township, Yangon.
927Zenith-Summit Trading Co.,LtdU Myat Thant SinNo.508, Marga Street, 12th Block, South Okkalapa Township, Yangon.
928Myat Mi Ba Co.,LtdU Win Lwin(MD)No.111, Yangon-Insein Main Road, (9)Ward, Hlaing Township, Yangon.
929Victory Circle Co.,LtdU Than Lin HtikeNo.(13/15) , 13th Street, Lanmadaw Township, Yangon.
930Tun Dragon Mining Co.,LtdU Tun Tun AungNo.M/7, 3rd Floor, Shwe Padauk Street, Shwe Padauk Yeik Mon Housing, Ward No.(4), Kamayut Township, Yangon.
931Sein Gone Wai Co.,Ltd Daw Nyein Su Su AyeNo.4, First Floor, Bayint Naung Main Ward No .2, Hlaing Township, Yangon.
932Golden Shark Enterprises LtdU Maung Maung TunNo(15), 13rd Street, Lanmadaw Township, Yangon.
933Phyo Wai Shan Trading Co.,LtdU Kyauk KheNo.(114),82nd Street, Between(17x18)Street, Maygagiri Ward, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay.
934Kantkaw Khayay Trading Co.,LtdU Narayan Prasad (a) U Thet AungNo.(565/567), Room (704), 7th Floor, Merchant Street, Ward (2), Kyauktada Township, Yangon.
935KGL Family Co.,LtdU Soe Aung (a) Hsay Sue RazuNo.(231-237), Shwe None Thar Road (Middle), Pabedan Township, Yangon
936Hlyan Htet Asia Co.,LtdDaw Khin Soe AyeNo.(167), 37th Street, Middle Block, Kyauktada Township, Yangon
937Yar Pye Co.,LtdU Than AungNo.325,1st Floor, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.
938Max World International Co.,LtdU Kyaw TheinNo.(10), Room No.(3), Shwe Ohn Pin Housing(1), Ward No.(5), Yankin Township, Yangon
939Kaung Su Co.,LtdU Vimal HariNo.(220-222), Botahtaung Pagada Road, 3rd Floor, Pazundaung Township ,Yangon
940U Kyu Family Grains & Manufacturing Co.,LtdU Htay OoNo.17/19, Hledan Street, Lanmadaw Township ,Yangon
941Pakokku Aung Myint Mo Trading Co.,LtdU Aung ThanNo.Sa/15,Ngu Wah Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan ,Mayangone Township ,Yangon
942Kyay O Kyee Construction Co.,LtdDaw Su Yee WinNo.225/229, First Floor, Shwe Bon Thar Street, Pabedan Township, Yangon.
943Golden Sparkles Co.,LtdDaw Thida ZinRoom No.(5),Building No(E), Shwe Sabe Street, Shwe Sabe Yeik Mon Housing,No.4 Quarter, Kamayut Township, Yangon.
944Haven Co.,LtdU Aung Hhant KyawNo.(5), Zagawar Street, Ward No.(4), Hlaing Township, Yangon Region
945Regis International Co.,LtdDaw April MeghaNo.(79/81), Room No.(201/202), 2nd Floor, Central Tower, Between (39th Street & 40th Street), Anawrahta Road, Kyauktada Township, Yangon
946Best Jewels Co.,LtdU Tin AungNo.(44/A), Inya Road, Ward (10), Kamayut Township, Yangon
947Shwe Hlay Gyi Co.,Ltd Daw Lin Lin LattNo.949, Thuzitar 3rd Street, Block II, North Okkalapa T/S
948Red Shield Co.,Ltd U Tin Maung ThiNo.(7),1st Floor, 12nd Street, Lanmadaw Township
949UTA Business Group Co.,LtdU Win MyintNo.(80), 1st Floor, 23rd Street, Ward No.(7), Latha Township, Yangon.
950Magellan Group Co.,LtdU Myat HtooNo.(330), Ahlone Street, Yangon International Hotel Complex, Pyay Road, East Quarter, Dagon Township, Yangon.
951Marlarmyaing Co.,LtdU Thawda TunNo.(531/B), Malarmyaing Avenue, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon.
952Sadalsuud Trading Co.,LtdDaw Naw MarianNo.(49/A),1st Floor(Right), Thamine Buteryone Road, Ward No.(2), Mayangone Township, Yangon.
953Sungsan Myanmar Co.,LtdU Tun LwinBuilding No.(3/5), 1st Floor, Coner of Wai Lu Wun(7) Street & Baho Road, Wai Lu Wun(South) Quarter, Sanchaung Township, Yangon,
954Toe Tet Myint Marr Co.,LtdU Aung Than TunNo.(198), 12 Street, 1st Floor,(1) Quarter, Mayangone Township, Yangon.
955Organic Agro Land Co.,LtdU Kyaw Min Oo (a) U PragalathanRoom No.705,7th Floor, Mahar Nawarat Condo, 50th Street, Botahtaung Township Yangon
956Say Paing Commodity Trading LtdDaw Khin NyoNo.(321/323), U Wisara Road, Myaynigone (North) Quarter, Sanchaung Township, Yangon.
957Well Born International Co.,LtdU Wanna TunNo.20/B, Anawmar 19th Street,(West), Thaketa Township, Yangon.
958Ngwe La Thar Co.,LtdU Win MaungNo.150, 31st Street, Pabedan Township, Yangon.
959Expo Star Co.,LtdU Than LwinNo.(88/96), 3-B,48th Street, (9)Ward, Botahtaung Township, Yangon
960Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) LtdU Ye Min AungNo.(100), Wardan Street and Kannar Street, Beside The Concrete Express Way, Wardan Port Area, Seik Kan(Port) Township, Yangon
961Sayar Gyi Resources LtdDaw Sut Sut TeNo.(296),Yankin Street, Lay Daunt Kan Ward, Thingangyun Township, Yangon.
962Seven Golden Wonder Co.,LtdU Zaw TunNo.(19), Mintheikdi Kyaw Swar Street, Industrial Zone(2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon
963ICM Myanmar Co.,LtdU Hla Myat OoNo.(214), Wardan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
964Metallic Spectrum Co.,LtdU Zay Yar WinNo.H/16, Padauk Street, Bayintnaung Pwe Yon Dan, Mayangone Township, Yangon.
965Ace Agriculture Development Co.,LtdU Htin Kyaw LinNo.(30), L/3-Inyar Street, Kamayut Township, Yangon.
966In Mai Kha Co.,LtdU Pyi Soe HtunNo.D/1103, Maharbandoola Housing, Pazunedaung Township, Yangon.
967K.Y Kyaw Kyaw Trading Co.,LtdU Kyaw Kyaw OoNo.(296-B-1), Ayer Wun Main Road, Thaketa Township, Yangon.
968Myanmar Pulses Zone Co.,LtdU Sambhu NathNo.(92), 1st Floor, 94 th Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
969Paw Lwin General Co.,LtdU Chan Nyein AungNo.(238), No (48), Paline Street, (27th) Street, Between (91 x 92) Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
970Taw Win Zarmani Group Co.,LtdU Naing Moe Aung (MD)Block(574), 84 th Street, (31st x 32nd) Street, Aung Nan Yeik Thar West Ward, Chan Aye Thar San T/S
971Grand Empire Co.,LtdU Sangeet KumerNo.95, Banyar Dala Street, Bo Cho (2)Ward, Bahan Township, Yangon.
972Farmer Phoyarzar Co.,LtdU Mg Mg TinNo.(187)Ground Floor, Bo Myat Tun Street,Ward No.(9), BotataungTownship, Yangon.
973Saju International LimitedDaw Nu Nu LwinNo.131,Bawdi Street, Painnae Kone Quarter, Insein Township, Yangon.
974Oriental Traders Co.,LtdU Win AungNo.11, Yadanar Thiri Street, Zawana Ward, Thingangyun Township, Yangon.
975Aung Myin Thu Kha Co.,LtdU Aung Phyo Kyaw (MD)No.(80), Ground Floor, Ngamoeyeik (10)Street, Thingangyun Township, Yangon.
976S N T Co.,LtdDaw Zin Mar Oo (MD)No.(43), 4th Floor, 94th Street, Kandawkalay(South) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
977Ananda Steel Co.,LtdDaw San Cho Lwin (MD)No.(89), 3rd Floor, Myaung Kyee Street,(8)Ward, Pazundaung Township, Yangon.
978Asia Hline Kyaw Family Co.,LtdU Kyaw Naing(a) U Sai Aike Paung (MD)No.(65), Seikkanthar Road, Ngwepinlai Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township, Yangon.
979Asia Trade Master Co.,LtdU Win Maw (MD)No. I/28(A), Khattar Street, Bayintnaung Pwe Yone , No(1) Ward, Mayangone Township, Yangon.
980Mingalar General Business Cooperative LimitedU Aung Mya Htun (chairman)No.253/2, Kye Ta Mar Road, 14/2 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon.
981San Dara Aung Co.,LtdU Chit Thein(MD)No.(71),Ground Floor, 31st Street,(9)Quarter, PabedanTownship, Yangon.
982Basin International LimitedDaw Khin Win Cho (MD)Room No.(503), 5th Floor, Lapyatwun Plaza, Dagon Township, Yangon.
983Pann Myat Ingyin Trading Co.,LtdDaw Cho Cho (MD)No.(8/C), Mahar Zay Ya Street, Ward No.(7), Pazundaung Township, Yangon.
984Tun Lin Thit Co.,LtdU Tin Ko Ko (MD)No.214/216,4th Floor, Bo Myat Tun Road, Pazundaung Township
985Lucky Lark Trading Co.,LtdNo.(9/11), 7th Floor, 49 th Street, Botahtaung Township, Yangon.
986Agri Master Co.,LtdDaw Kyu Kyu Naing (MD)No.126, 40th Street, Lower Middle Block, Kyauktada Township, Yangon Region
987Lucky Asia International Co.,LtdU Mya Win (MD)No.(190), Bo Myat Tun Road, Middle Block,Pazundaung Township, Yangon.
988Grace Horticulture Farming Co.,LtdDaw Jin Lim @ Daw Jin Lay (MD)Building No.5(F), RoomNo(601), 5th Floor, r*?ifausmif;vrf;? &Gmrta&SU&yfuGuf? tif;pdefNrdKUe,f /
989Kannan Trading Co.,LtdU Ba Maung(MD)No.(156),Shwe Bon Tha Street, Pabedan Township, Yangon.
990Myat Moe Thar Co.,LtdU Aye Htun Khaing (MD)No.(H-15),(Upper)Padaytharpin Street, FMI City,Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
991Aung Lan Ahrmann Construction Co.,Ltd U Soe Paing (MD)No.(3/C), Yuzana Street, Aye Yeik Mon Housing,(4) Ward, Hlaing Township, Yangon.
992Three Diamond House Manufacturing Co.,LtdU Tin Maung Latt (MD)No.38, Wardan Street,Ward No(2) ,Lanmadaw Township, Yangon
993Moe Htet Tun Co.,LtdU San Tun Lwin(MD)No.274, Between 33st & 34st, Between 86st & 87st, Padamyar Kyaung East, Samon Yat, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
994T. A. S Co.,LtdU Than Aung (MD)270/1-A, Pyay Road, Myaynegone (N) Sanchaung Township, Yangon
995Great Momentum International Tdg Co.,LtdDaw Khin Myat Thawda Aye (MD)No.(4/3), Room -33, Golden Palm Housing(3). 3- Ward, Yankin Township, Yangon
996Multi-Billionaire Co.,LtdU Pawan Kumar (MD)No.(71), 4th Floor(B), (31st) Street, Lower, Pabedan Township, Yangon
997Aung Dana Co.,LtdDaw San Htay@ RADHIKANo.(33/B), 7th Floor,27th Street,Ward No 3, Pabedan Township, Yangon
998Hsu Myanmar Trading Co.,LtdDaw Hsu Myat Htet (MD)No.4/1, Nyaung Yeik Thar Street, Monywar South Quarter, Monywar Township, Sagaing Region.
999Daw May Thet Khine (Priviate)Daw May Thet Khine (Priviate)No.182/194, 3(F), Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon
1000Pulses Top Trading Co.,LtdDaw Tin Nwet (MD)No.4/1, Nyaung Yeik Thar Street, Monywar South Quarter, Monywar Township, Sagaing Region.
1001ZMM International Trading Co.,LtdU Zaw Moe (MD)No.4/1, Nyaung Yeik Thar Street, Monywar South Quarter, Monywar Township, Sagaing Region.
1002Super Shine Trading Co.,LtdU Aung Lwin@ Saeed (MD)No.52/54,Room No.16, Bo Aung Kyaw Street, Botataung Township, Yangon.
1003Pulses Export Co.,LtdDaw Moe Moe (MD)No195/197, 3rd Floor, 32 Street, Upper Block, SandarkanMyint Condo, Pabedan Township Yangon
1004Myanmar C G S Co.,LtdU Kyaw Min Naing (MD)No.(39/45),Floor No(1), Room No(5),31st Street,9-Ward, Pabedan Township, Yangon.
1005Myat Myittar Mon Co.,LtdU Win Myint (MD)No.(56/57), 6th Street, Hlaing Yadanar Mon Estate, Hlaing Township, Yangon.
1006Thuwunna Nadi Trading LimitedJagdish Prakash@ U Maung Lwin(MD)No.(53),Ground Floor, 30th Street, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon.
1007M K P International Trading Co.,LtdU Ye Win Tun(MD)No.230, Sable Street, Ward (14), Bogyoke Village, Thanlyin Township, Yangon
1008Golden Wax Co.,LtdU Mg Mg Aye (MD)No.G/63(A), Padauk Street, Bayint Naung Pweyontan , Mayangone T/S
1009Soe Htet Tun Co.,LtdU Hla Tun (MD)No.110/A, 52nd Street, Pazundaung Township, Yangon.
1010Luck Moe Hlaing Co.,LtdU Ye Lwin Tint (MD)No.(L-15), Kan Yeik Thar(1st) Street,(4th) Ward, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
1011Myanmar Agri Commodities Empire Co.,LtdU Kyaw Myo Htet (MD)No.B-4, Naung Yoe Street, Bayintnaung Warehouse, Mayangone T/S
1012Investment and Commercial Empire Co.,LtdU Tin Maung Thi (Chairman)No.7, First Floor, 12th Street, Ward No (5) , Lanmadaw Township, Yangon
1013MMKZ Co.,LtdU Kyi Zin(MD)No.15,4th Floor, Zayyawadi Street, Sanchaung Township, Yangon
1014Star Agro Co.,LtdDaw Pyone(MD)No.(41), Ground Floor, South kyaikkasankwin Street, Tamwe Gyi(Kha)Ward, Tamwe Township, Yangon
1015Golden Vivo Ocean Co.,LtdU Sai Kyaw Than (MD)No.761, Aung Thiri Street, 28-Ward. Dagon (North) Township, Yangon
1016Royal Pulses Trading Co.,LtdU Thein Hsu (MD)No.(4/1), Nyaung Yeikthar Street, Monywa(South) Quarter, Monywa Township,Sagaing
1017Gan Da Mar Na The Co.,LtdU Win Thein (MD)No.(140),7th Floor(B), Kan(West) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
1018Aventine LimitedU Ko Ko Gyi @ U Soe Naing (MD)No.126 (A), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon
1019Paragon Myay Latt Thar Co.,LtdU Ein Yar (MD)Myawaddy Luxury Complex, No.151(A), 9th Floor, Corner of Wardan Road and Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon
1020Aqua Max Co.,LtdU Zaw Bo Bo Oo@ Ko Oo (MD)No.84,Min Theiddi Kyaw Swar Road, Hlaing Tharyar Industrial Zone (3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon
1021Bo Bo San Co.,LtdU Kyi Wai (MD)No.92, 2nd Floor, 94th Street, Kandawgalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
1022San Nay Wunn Co.,LtdDaw Myint Myint Kyi (MD)No.227,Ingyin Myaing Street, 33 Ward, Dagon (North) Township, Yangon
1023Bright Dream Co.,LtdU Zaw Min Thet (MD)No.(6), Min Kyaung Street, 3 Ward, Kyaik Wine, Mayangone Township, Yangon
1024May Yu Marine Products Co.,LtdU Abdul Hafiz @ U Aung Naing(MD)No.525, May Yu Street, Industrial Zone(1), South Dagon Myo Thit Township,Yangon Region.
1025Royal Delight Co.,LtdU Naing Moe(MD)No.193, First Floor, Anawrahta Road, Ward No.6, Lanmadaw Township, Yangon.
1026Htoo Khit Co.,LtdU Nay Linn Aung (MD)No.(218/A), Yazardrit Street, 7 Ward, Dagon(East) Township Yangon Region.
1027U Kyaw Moe (Priviate)U Kyaw Moe (Priviate)No(276), Waiponla (6)Street , Gagyi Ward, (North) Okkalapa Township, Yangon Region.
1028Great Pulses International Co.,LtdDaw Khin Pyi Tha (MD)No.694/700 , First Floor, Corner of 27th Street and Merchant Road, Pabedan Township, Yangon Region.
1029A-Lar Industry Co.,LtdU Hla Wai(MD)No.111, Thingangyun Road, Tamwelay Quarter, Tamwe Township, Yangon Region.
1030Supreme Biotech Co.,LtdDr.Sein Myint@ Ah Sein (MD)No.19/C, Nawaday Gardan Housing, Yangon-Pathein Main Road Beside, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.
1031Aung Thitsar Trading Co.,LtdDaw Aye Moe Khine (MD)Tower(C.), Room No.4M, Royal Sinmin Condo, Ahlone Township, Rangon
1032Diamond Double Star Co.,LtdDaw Gaw Shu Lyan (MD)No.28, Ngu Wah Street, Aye Yeik Mon, Hlaing Township Yangon Region.
1033Bean World Co.,LtdDaw Thin Thin Oo (MD)No.(770/774), Room (002), 2nd Floor, Boygoke Street, 9 Ward, Lucky Condo, Lanmadaw Township,Yangon Region.
1034Royal New Ray Co.,LtdU Nyan Myo Htet (MD)Room (219), Thamine (12) Street, No(1) Ward, Mayangone Township, Yangon Region.
1035Than Let Hnin Hlaing Hein Co.,LtdU Thura Hein (MD)Room (219), Thamine (12) Street, No(1) Ward, Mayangone Township, Yangon Region.
1036Rama Nadi Trading Co.,LtdU Harish Kumar(MD)No.17/21, 35th Street, No (3) Ward, Kyauktada Township, Yangon Region.
1037Prime International Trading & Logistics (Myanmar) LimitedDaw Khin Thi Nwe (MD)No.4(A-1), U Kyaw Hla Lane(2), 7 Mile, Pyay Road, Mayangon Township, Yangon Region.
1038Aung Bayin Trading Co.,LtdU Chan Tha(MD)No.305, U Wisara Road, Sanchaung Township , Yangon Region.
1039Mandalay Keelboat Co.,LtdU Maung Maung (MD)No.(6/8, 2A), Maupin Street, Sanchaung Township Yangon Region.
1040Myanmar Access International Co.,LtdU Than Lwin(MD)No.328, Lawpita Street, 35th Quarter,North Dagon Township Yaongon Region.
1041P N B Trading Co.,LtdU Naing Win (MD)No.(28), Ground Floor, Theik Pan Street, Sin Min Quarter, Ahlone Township, Yangon Region.
1042DINS FAMILY Co.,LtdDaw Mary Van Cer (MD)No.(63), Taung Thu Kone Street, Taung Thu Kone Quarter, Insein Township, Yangon Region.
1043Aung Tha Pyay Tun Co.,LtdU Singravalu@ U Tun Nyein (MD)No.(432), Ya Mone Nar Street, Zay Yar Thiri Quarter , Daw Pone Township, Yangon Region.
1044A E C Electrical Co.,LtdDaw Geeta Kumari@ Hla Hla Win (MD)No.(10/12), Bokalay Zay Street, , Botahtaung Township, Strand Block, Yangon.
1045Khin Kyaw Co.,LtdU Khin Maung Latt (MD)No.C/8, 2nd Floor, Yadanar Street, Yadanarmon Housing , Corner of Wayzayantar Street, Thingangyun Township, Yangon Region.
1046U. B. T Family Co.,LtdDaw Pwint Mar Thin (MD)No.61, Shwe Kyar Yan Housing, Pin Lon Street, 33 Ward, North Dagon Township, Yangon Region.
1047Asia Commerce Co.,LtdU Rasu (MD)No.A/40, 4th Street, Ward No.8, South Okkalapa Industrial Zone, South Okkalapa Township, Yangon Region.
1048Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,LtdU Zaw Lay (MD)No.147,3rd Floor, Corner of 47th Street & Anawrahta Road, Botataung Township, Yangon Region.
1049Road To Success Co.,LtdDaw Thida Aung (MD)No.28, Ngu Wah Street, Aye Yeik Mon, Hlaing Township, Yangon Region.
1050Seven Golden Jade Dragons Trading Co.,LtdU Khun Phone(MD)No(129), U Kyin Oo Street, 32 Extension Ward, North Dagon Township, Yangon Region..
1051RS Ray Myanmar Co.,LtdU Kyaw Myint Naing (MD))No.80,50th Street, Middle Block, Pazundaung Township, Yangon Region.
1052N.Y.K Global Diamond Crown Co.,LtdU Tin Soe(MD)No.176-178,Botataung Pagoda Road, Miba Yaik Condo, Pazundaung Township, Yangon Region.
1053Hlaing Phyo Htet Co.,LtdU Hlaing Myo (MD)Building (L), Room (2), Shwe Sabal Street, Shwe Sabal Yeikmon (4)Quarter, Kamayut Township, Yangon Region.
1054Dexter Co.,LtdDaw Myat Mon Thwin (MD)No.255, Room No (002), Corner of Tha Pyay Street & Baho Road, Sanchaung Township, Yangon Region.
1055Mi Su Su Co.,LtdDaw Hla Yin Win (MD)No.(Ka-6/23), 72nd Street, Between of Sein Pan Street & Myawaddy Min Gyi Street, Myo Thit (5), Chanmyatharsi Township, Mandalay
1056Vardaan Steel & Agro Science LimitedDaw Kay Khaing Myint (MD)No.437(6/E), Corner of Merchant Road & 44th Street, (6) Ward, Botahtaung Township, Yangon Region.
1057Royal Everest Construction Co.,LtdU San Thein (MD)No.(100/B), 28th Street, (Middle Block),Pabedan Township, Yangon Region.
1058Myint Mar San Co.,LtdU Tin Aung Moe (MD)No.80 C, Room No.(104), Kanbawza Lane (2), Shwe Taung Kyar (1) Ward, Bahan Township, Yangon Region.
1059Thar Yar Chan Myae Co.,LtdNoor Arlam@U Hla Myint (MD)No.181, 183, 185 ,5th Floor, Bo Myat Tun Street, Biddle Block, 9 Quarter, Orchid Condo, Botahtaung Township Yangon.
1060Unique Innovative Trading Co.,LtdU Zaw Hein (MD)No.44, 117 Ward, Kone Baung Street, Kone Baung Housing, East Dragon Township, Yangon Region.
1061Aung Htet Wai Yan Co.,LtdU Narine Prasad @ Thet Aung (MD)No.567, Room No.(704) ,7th Floor, MAC Tower, Merchant St, Ward No.(2), Kyautada Township, Yangon Region.
1062Grand Wynn Enterprises LimitedU Hla Win (MD)No.40, 67th Street, Botataung Township, Yangon Region.
1063Myanmar Padonmar International Co.,LtdDaw Nwe Nwe Tin Oo (MD)No(13/14), Bohosi Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon Region.
1064Together Forever Group Services Co.,LtdU Aung Kyaw(MD)No.(35), Lone Chin , 88th Street, Kantaw Kalay(West) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.
1065Mahabir Krishna Agro Private LimitedU Amit Kumar@ U Kyaw Kyaw Tun (MD)No.(85), U Pho Hlaing Street, Industrial Zone(2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1066Shwe Soe Co.,LtdU Maung Aye Tun (a) U Mahmed Shar (MD)No.116/118, 4th Floor- A, Bokalay Zay Street, Ward No.(8), Botahtaung Township, Yangon Region.
1067Renu & Brothers Co.,LtdU Umesh Kumar (MD)No.159, Shwe Yin Aye Kyaung Street,(17th)Ward, Industial Zone(5), Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.
1068Flora Land Co.,LtdU Soe Paing (MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1069Successful Rain Co.,LtdDaw Thiri Zaw (MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1070Royal King Star Co.,LtdU Aung Thet Maw (MD)No.(74), First Floor, Shwe Bontha Street, Pabedan Township, Yangon Region.
1071UAT Group Construction Co.,LtdU Aye Tun@ U Mahmed Shah (MD)No.116/118, 4th Floor- A, Bokalay Zay Street, Ward No.(8), Botahtaung Township, Yangon Region.
1072U Thamardi International Co.,LtdU Maung Maung Lwin @ U Visvasan (MD)No.68, Bo Soon Pat Street, Pabedan Township, Yangon Region.
1073New Golden Everest Agro (Myanmar) Co.,LtdU Parsuram (MD)No.(186), Ground Floor, 49th Street, (10)Ward, Pazundaung Township, Yangon Region.
1074Y.Y. T International Co.,LtdDaw San Yee @ Chai Wee Lin (MD)No.52, Strand Road, Sin Min Quarter, Ahlone Township, Yangon Region.
1075Myint Moh Hein Co.,LtdDaw San Yee @ Chai Wee Lin (MD)No.119, Mg Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.
1076Seven Tigers Tdg Co.,LtdDaw Win Win Aye (MD)No.4, Thiri Myaing Street, Htauk Kyant(Southern), Mingalardon Township, Yangon Region.
1077Shwe Min Shin Co.,LtdU Kyaw San (MD)No.30, Penthouse(A+B), Thiri Zayar Street, Zwana Quarter, Thingangyun Township, Yangon Region.
1078Green Asian Dynasty Co.,LtdU Kyaw Moe Htet (MD)No.28, U Aung Myat Street, Thapyaygone Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region.
1079Taung Paw Tharr Yee Shinn (Agriculture)Co.,LtdU Aik Sai (MD)No.9/10, Bay Kyinn Road, West Gyogone Quarter, Insein Township, Yangon Region.
1080Bio- Nutrient Systems Co.,LtdDaw Thae Ei Phyu (MD)No.9/110 B, Nawadday Housing, Hlaing Tharyar Township, Yangon Region.
1081Four Golden Stallions Co.,LtdU Kyi Moe(MD)No.219, 12th Street, Thamine Word No.(1), Mayangone Township, Yangon Region.
1082Silver Yadanar Bon Co.,LtdU Chandra (MD)No.118, Shwebontha Street, Ground Floor, (6)Ward, Pabedan Township, Yangon Region.
1083Variety Trading Co.,LtdDaw Hnin Yu Hlaing (MD)Building No(35), Room No 4, Sabel Street, Boe Lane Aung Mingalar Quarter, Tamwe Township, Yangon Region
1084Bago Nay La Wun Co.,LtdU Tin Soe (MD)No.412, Seikkan Thar Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.
1085Hnin Kay Zin Co.,LtdU Soe Thein Oo(MD)No.15, Block (32), Nawaday Garden, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.
1086Rain Shine International Co.,LtdDaw Than Than Htay(MD)No.12,Thukhamain Street, Shinsawpu Quarter, Sanchaung Township, Yangon Region.
1087United Dragon Co.,LtdU Kyaw Win @ Lee Ah Lain (MD)RoomNo,(704), Maw Tin Tower (B), Lanthit Street, (3)Ward, Lanmadaw Township, Yangon Region.
1088Zenith Infrastructure Co.,LtdU San Naing (MD)No.(2/48), 8th Street, Mya Thar Yar, MyintKyeeNar
1089AJ Myanmar Co.,LtdU Tin Myint (Chairman)Building No.B, Room No PH-1, Myawaddy Condo Corner of Bogyoke Aung San Road & Wardan Street, Ward No.(8), Lanmadaw Township, Yangon Region.
1090Myanmar Green Hill Co.,LtdU Sudhir Kumar (MD)No.44, 6 th Floor, 94th Street, Kandaw Galay (South) Ward, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Region.
1091New Moon Family Co.,LtdU Arasu (MD)No.B/40, Naungyoe Street, Bayint Naung Quarter, Insein Township Yangon Region.
1092Nature Green Glory Co.,LtdDaw Nay Chi Win (MD)No.668, Byamaso Road, South Okkalapa Township Yangon Region.
1093Sein Loon Pyan Co.,LtdDaw Thi Thi San (MD)No.139,1st Floor, (7) Ward, Andawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon Region
1094ZK ZN Trading Co.,LtdU Soe Aung (MD)No.44, 10th Street, 4 Ward, Lanmadaw Township, Yangon Region
1095Toe Lin Aung Co.,LtdU Soe Lwin(MD)Room No.(A-702), Bayint Naung Tower (2), Hledan Main Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region
1096Prasad & Co.,LtdU Rajendra Prasad(a) U Nay Myo Kyaw (MD)No.47, 1St Floor, 29th Street, 6 Ward, Pabedan Township, Yangon Region
1097Ayeyar HinThar Trading Co.,LtdU R Yudh (MD)No.531,Ye Ta Khon Tower(1104,1105,1106),11en Floor, Lower Kyee Myin Daing Township, Yangon Region.
1098Shwe Naga Minn Trading Co.,LtdU Win Myint(MD)Room No.101, First Floor, Central Tower, Anawrahta Road, Between 39x40 Street, Kyauktada Township, Yangon Region.
1099Toe Tet Hlaing Trading Co.,LtdDaw Shwe Zin Myint@ Daw Swe Zin MyintNo.13/A, Mingalar Street, Nant Thar Gone Quarter, Insein Township, Yangon Region
1100Argo Myanmar International Co.,LtdDaw Myat Mon Thwin (MD)No.(10/126),5B, Mahar Bandoola Road, 28 Ward, North Dagon Township, Yangon Region
1101Lwin Oo Htwe Trading Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Region
1102Htoo Tint Goneyi Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township Yangon
1103Thiha International LimitedU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) LanmadawTownship, Yangon Region
1104Myanmar Development Consortium International LtdU Ohn Hlaing (MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township Yangon
1105Royal A To Z Holdings Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township Yangon
1106Silver Sugar Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Region
1107Ngwe Gone Yaung Co.,LtdU Mg Mg Aye(MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Region
1108Moe Hein Co.,LtdU Ohn Hlaing (MD)No.(151), Room (B-702,B-704) Myawaddy Bank Luxury Complex Bogyoke Aung San Street, (Corner of Wardan Street) Lanmadaw Township, Yangon Region
1109Maou Akari Int'l Co.,LtdDaw May Pyae Sone Kywe (MD)No.4, Thiriyadanar Street, 16 Quarter, Yankin Township, Yangon Region
1110Big M Group Services Co.,LtdMr. Weerapat Jittiaramkul (MD)No.4, Thiri Myaing Street, Htauk Kyant (Southern) , Mingalardon Township, Yangon Region
1111Kyaw Ye Tun Co.,LtdU Kyaw Kyaw Htun(MD)No.116/118, Bogalay Zay Street(Upper Block), 4th Floor(A), Ward No.(8), Botataung Township, Yangon Region
1112Yang & Yang Trading Co.,LtdU Sai Kyaw Than (Director)No.761, Aung Thiri Street, 28 Ward, Dagon (north) Township, Yangon Region
1113Myanma Agricultural & General Development Public Limited (MAGDPL)U Tun Lwin (Chairman)Shwe Zabu River View Complex, 23 G-1, No.3B, (Tower A- C), Ground Floor, Stand Road, Ahlone Township Yangon
1114Shwe Sakra Co.,LtdU Zaw Min Tun(MD)No.117/119, Diamond Condo, 8th Floor, 49 Street (Middle),(1)Ward, Pazundaung Township, Yangon
1115ATK - April Service Co.,LtdU Khin Maung (MD)No.(60/64), 4th Floor, 44 Street, 6 Ward , Botahtaung Township, Yangon.
1116M A T S Myanmar Co.,LtdDaw Thandar Win (MD)No.(60/64), 4th Floor, 44 Street, 6 Ward , Botahtaung Township, Yangon.
1117Royal New Generation Trading Co.,LtdDaw Hla Hla Yin (Director)No.(1-15),U Pine(30), Ta/89, Thazin Street, Between (62x63), Street, Pyi Gyi Takhon Township, Mandalay
1118Bright Light Group Co.LtdU Kyaw Win (MD)No.18, Industrial Lane(3), Ngwe Pin Lae Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township Yangon.
1119Shan Yarzar Co.,LtdU Sai Win Hlaing (a) U Aung Kaung Myat (MD)Dhamazedi Road, No.908, 9th Floor,Yuzana Twin Tower, Sanchaung Township Yangon Region
1120Myanmar Thein Co.,LtdU Maung Thein (MD)No.(141/145),Room No.(9/B), 9th Floor, United Condo, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township , Yangon Region
1121WanChan YinSein Co.,LtdU Thet Myint (MD)No.50/62, (B) Ward, Between 73 & 74 Street, Myawaddy Mingyi Road, Pyigyitagon Township , Mandalay Region
1122Mottama Trading Co.,LtdDaw Shouk Phway(Director)No.(114/116),1st Floor (Right), 46th Street, Ward No. 10, Botahtaung Township Yangon Region
1123Amara Moe Co.,LtdDaw Ohnmar Soe (MD)Botataung Pagoda Road, No.182/194, Room No.(4/C), Hninsi Condominium, Pazundaung Township Yangon Region
1124Pyi Hein Naing Trading Co.,LtdU Si Thu Khant (MD)Building No.4, Room No.202, Myaing Hay Wun Housing, 8 Mile, Mayangone Township,Yangon.
1125Kaung Hlyan New Asia Co.,LtdU Than Aung (MD)No.(AA/22), Mingyu (105) Mile Quarter, Muse Township, (North)Shan State
1126Nat Myinn Phyu Co.,LtdU Myo Ko Ko (MD)No.(Ka/76), Kantkaw Street, Bayint Naung Pwe Yon Tan, Mayangone Township Yangon
1127Naing Wann Trading Co.,LtdU Myo Myint (MD)No.132, Mingalar Street, Waybargie Myothit North Okkalapa, Yangon
1128Chan Min Trading Co.,LtdU Sweo Chand@U Ram Naryin (MD)No.709, La Pyayt Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Road, Dagon Township Yangon
1129Maung Maung Gyi Trading Co.,LtdU Maung Maung Gyi @ Abdul Rahman (MD)No.39, Shwe Bon Tha Street, Pabedan Township Yangon
1130Myan Star Logistics LtdU Phone Phone Naing (MD)No.13,Corner of 2nd Street & 3rd Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township Yangon
1131Rio Commodity Co., LtdU Moe Sat Phyo Han (MD)34,Level 5, Room (A), Phone Gyi Street, Ward (6) Lanmadaw Township Yangon
1132Honda (Myanmar) International Co.,LtdU Tin Sein Win (Director)No.Salein/79F, Corner of Sein Pan & Ingyin Street, Bayint Naung Trading Compound, Mayangone Township
1133Taunggyi Grain Co.,LtdU Kyaryi @ U Jimmy Win (Director)No.100/2, Taung Lay Lone Village, Taunggyi Township , Southern Shan State Myanmar
1134Myanmar Agri Success Co.LtdU Khin Mg (MD) No.(60/64), (5th Floor), 44th Street, 6 Ward, Botataung Township Yangon
1135Myanmar Healthy Harvest Co.,LtdU Kyaw Tun Oo(MD) No.(153/B), Anawrahtar Lane (3) Kyeepwaryay Ward, Thingangyun Township Yangon
1136Myanmar Honest & True Co.,LtdU Vijay Sankar (MD)No.(124), Bawdi Street, Painnaigone Ward, Insein Township Yangon
1137Sun and Moon Co.,LtdNaw Augustine (MD)No.858, U Wisara Street, 34 Quarter, North Dagon Township
1138Globiz Logistics Co.,LtdDaw Nandar Maw (MD)No.406/4 Floor, Olympic Tower Corner of Mahabandoola Street & Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon Region
1139Mega Million Co.,LtdDaw Moe Moe (MD)No.303,(32) Street, Between (84x85) Street, Chan Aye Thar San Township Mandalay Region
1140Global Glorious Asia Co.,LtdDaw Htay Ei War (Director)No.303,(32) Street, Between (84x85) Street, Chan Aye Thar San Township Mandalay Region
1141Kyaw Pyi Aung Co.,LtdU Kyaw Swe (MD)No.3/1 Thitsar Main Road, Nantaw Gone Quarter, Meikhtila Township Mandalay Region
1142Lucky Palace Co.,LtdU Htay Oo (a) Htay Lwin (MD)Corner of Bank Street & Maha Bandoola Garden Street No (33-49), Room 06, 4th Floor, Kyauktada Township Yangon Region
1143Triangle Asia Co.,LtdU Kyaw Swe (MD)No.(Sa/2), Block (51), Ohboshwe Kyin Ward, Aung Myay Thar San Township Mandalay Region
1144Dana San Eain Co.,LtdU Arkar Kyaw (Director)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon
1145Hein Min San Co.,LtdDaw Aye Sandar Aung (MD)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon
1146Aung Hsu Aung Co.,LtdDaw Aye Sandar Aung (Director)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon
1147New Shwe Yaung Chi Co.,LtdU Naing Lin (MD)Room No 703,7 Floor, 50th Street, Nawarat Condo , Bohtataung Township Yangon
1148WHL Trading Co.,LtdU Paing Tha Htoo (MD)Yan Aung 3 Street, No-6, 4th Floor, Yan Kin Township Yangon Region
1149Ngwe Taung Shwe Pyi Co.,LtdU Soe Paing (MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1150Royal San Htate Htar Co.,LtdU Aung Myo Thein (Director)No.124/125, Industrial Zone (4), Bayintnaug Street, Shwe Pyi Thar Township Yangon
1151Nwe Thar Ki Min Co.,LtdU Aung Sun Htwe (Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1152Mahar Theingkha Co.,LtdDaw Hlaing Thandar Htwe(MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1153Taryar Nan Myint Co.,LtdDaw Su Hla Phyu(Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1154Bawga Setkyar Co.,LtdU Than Tun Lin (MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1155360 Degree Energy Co.,LtdU Lawsi (a) U Ko Ko(Director)No.451, Pyay Road, Kamaryut Township.
1156Shwe Yarsu Co.,LtdU Aik San (MD)No.27, Corner of Sabai Street & 4th Street,Thirimon Plaza Bayintnaung, Mayangone Township Yangon Region
1157Super Light General Trading Co.,LtdU Than Tun Oo (MD)No.49, 101 Road,Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Region
1158Alma Aung Family Co.,LtdU Kyaw Soe Latt (MD)No.135/10-Zay, Between 23 x 24 and 82 x 83 Street, Shwe Gyi Myint Lane Thwe Chan Aye Thar Zan Township Mandalay Region
1159Otto Electronic Myanmar Co.,LtdU Wynn Aung(MD)No.278, (R-7) Street, Mingalardon Township Yangon Region
1160Great Tuntay Co.,LtdU Than Win(MD)Akwet No (649) Oo Paing (84), Hayma Marlar(North) Ward, Mahar Aung Myay Township Mandalay Region
1161Golden Throne Co.,LtdU Than Win(MD)Oo Paing No (649) ,Room No (3), Between (73 x 36) Street, 37 Street, Hayma Marlar(North) Ward, Mahar Aung Myay Township Mandalay Region
1162Fortune World Co.,LtdU Ko Ko Naing(MD)No.1132, Myintzuthaka Street, 12 Quarter , Shwe Pyi Thar Township Yangon Region
1163Tun Tauk Nay Wun Co.,LtdU Ye Win Tun (Director)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1164Holly Field Co.,LtdU Nyi Nyi(MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1165Ngwe Su Latt Co.,LtdDaw Su Hla Phyu(Director)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1166Domain Gold Co.,LtdU Min Lu Zaw(MD)No.845, Pathein Road, 10 Quarter, Shwe Pyi Thar Township Yangon Region
1167Manaw Myint Myat Co.,LtdDaw Myat Su Mon(Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1168Zambu Shwe Cin Tun Co.,LtdDaw Hlaing Thandar Htwe(MD)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1169Dynamic Unity Co.,LtdDaw Nilar Tun(Director)No.(166),Pyay - Nawaday Road, (36/1) Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region.
1170Novel Sun Co.,LtdU Kyaw Thin Aung (Director)No.BSH-1, Baho Road, Hematite Shop House, Homllan Station Quarter, Sanchaung Township Yangon Region
1171Max Bliss Co.,LtdU Aung Sun Htwe (Director)No.BSH-1, Baho Road, Hematite Shop House, Homllan Station Quarter, Sanchaung Township Yangon Region
1172Mahar Yamon Co.,LtdU Zar Ni Aung(Director)No.1132, Myintzuthaka Street, 12 Quarter , Shwe Pyi Thar Township Yangon Region
1173THARYAMON Co.,LtdU Soe Paing(MD)No.124/125, Industrial Zone (4), Bayintnaug Street, Shwe Pyi Thar Township Yangon Region
1174Royal Seven International Co.,LtdU Aung Aung(MD)No.71/73, Thein Phyu Road, Ward No.(6) Botahtaung Township Yangon Region
1175Thukha Gone Yi Co.,LtdU Aung Sun Htwe (Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1176Pyae Sone Di Par Oo Co.,LtdU Zar Ni Aung(MD)No.845, Pathein Road, 10 Quarter, Shwe Pyi Thar Township Yangon Region
1177Merchant Wind Co.,LtdU Kyaw Thin Aung (MD)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1178Ayar Min Naing Co.,LtdDaw Khin Myat Swe (MD)No.124/125, Industrial Zone (4), Bayintnaug Street, Shwe Pyi Thar Township Yangon Region
1179Prosper Wealth Co.,LtdDaw Shwe Cin Myint (Director)No.SHB-1, No 6, Malikha Housing Yadana Street, Thingangyun Township Yangon Region
1180Trevo Co.,LtdU Tin Sein Win(MD)No.627,31 Street, Bet 77 th x 78 th Street, Kitzanamahe Quarter, Chanayetharzan Township, Mandalay Region
1181Myanmar Xing An Co.,LtdU Tin Tun(MD)No.303/304, Pyun Street, Za-South Ward, Thingangyun Township Yangon Region
1182Shwe Pyae Sone Htay Co.,LtdDaw Ni Ni San (MD)No.(05-02), Crystal Tower, Kyun Taw Street, Kamaryut Township Yangon Region
1183Myanmar Ionic Logistics & Trading Co.,LtdU Sai Laung Khay (Director)No.39, Ground Floor,43rd Street, BotataungTownship, Yangon.
1184Nova Bright Co.,LtdDaw Win Htet Htet Naing (Director)No.11, Aye Yeik Mon Main Road, Hlaing Twonship
1185ARYAN GROUP Co.,LtdU RAM AWADESH (MD)No.(39/B), 6th Floor, 7 Ward, Bogalay Zay Street, Botahtaung Township Yangon
1186Bawga Myanmar LtdU Arkar Phyo Maung(Director)No.(74),84st Between Myo Haung and Sagaing Lann Twe, Chan Mya Tharsi Township Mandalay Region
1187FIGAMI Food Production LtdU Toe Hlaing(Director)No.5, Bayintnaung Street, Yangon Thit, Thuwanna, Thingangyun Township Yangon
1188Resources Group Trading Co.,LtdU Myint Maw(Director)Plot No (20/21), Thilawa Port Development Zone, Kyauktan Township Yangon Region
1189Top Winner International Pty LimitedDaw Kaw Kaw Kyaing(MD)Corner of 6th Street & Strand Road, Unit 604 Level 2, Lanmadaw Township Yangon Region
1190Land Lord Hotel Co.,LtdDaw Khin Swe Lei(MD)No.52/C, Aung Thapyay Road, Bayintnaung Pwe Yone Dan, 1 Ward, Mayangone Township Yangon Region.
1191Great Tree Co.,LtdU Win Naing(MD)No.277, First Floor(left),40th Street, 9 Ward, Kyauktada Township Yangon Region
1192 Khin Kyaw & Family Co.,LtdU Khin Maung Latt (MD)Myintawthar Road,No.5(B), Htuparyone(1)Quarter, Thaketa Township Yangon Region
1193DKD Co.,LtdU DEVANAND (MD)No.1599, Khattar Street ,Ward No.54, South Dagon Township Yangon Region.
1194Royal Great Asia Co.,LtdU San Thar Aung (MD)No.79/81, Room No.9(A), Bogyoke Aung San Road, Ward No.10, Pazundaung Township, Yangon Region
1195Famous Duwon Trading Co.,LtdU Win Ko @ U Aung Nu Win (MD)Arthawka Street H/66 Bayintnaung Pwe Yone Tan, Mayangone Township, Yangon Region
1196Standard Family Trading Co.,LtdU Hein Htet Lwin (MD)Setthmu Street, No 2964/2, (63)Ward, South Dagon Township Yangon Region
1197Thadar Nyo Co.,LtdU Zaw Min Tun(Director)Sin Shwe Le 3 Street, No.315, No.(5)Quarter, Myawaddi Township , Kayin State Myanmar
1198Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,LtdDaw Mon Mon Ei (Director)No.16, Bo Gyoke Street, 5 Ward, Myawaddy , Kayin State
1199Precious Myawaddy Logistics and Supply Chain LimitedDaw Su Mon Htwe(Director)Bogyoke Street, No (E/2) No.1 Quarter, Myawaddy City Kayin State
1200Agro Global Co.,LtdMr.Park Nam Hee(MD)No.(666), Field No.(61), Lay Htoe Kone Thar, Yan Dwin Nga Kyaung Village Compound , Nyaung Thone Pin Village Yat Sauk Township , Southern Shan State Myanmar
1201Hein Aung Tet Export & Import Co.,LtdU Tin San Aung(Director)Aung Myay Shwe Bon Street(3), No 4 Quarter, Myawaddy Township Kayin State Myanmar
1202Man Shwe Pyi Thar Gyi Brothers Co.,LtdU Myo (Director)No.4/D, Inya Myaing Street, Shwe Taung Gyar (2)Quarter, Bahan Township Yangon
1203Sky Deck Co.,LtdDaw Pike Yin Soe(MD)No.(232), (22) Street, Yanpal, Aung Yadanar Quarter, Magway Township Magway Region
1204DAAMAK AGRO CO.,LTDU Aung Naing (Director)No.35, Ground Floor, Zalun Street, Sanchaung Township Yangon
1205Century Royal Trading Co.,LtdU Than Htut Oo(Director)No.34,96th Street, Ground Floor Lutlattyay Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon
1206NEUGEN Trading LimitedMs.Pamella Chiang(Director)No.221, Sule Pagoda Road, #10-01 Sule Square, Kyauktada Township Yangon
1207B.F.L Group Co.,LtdU Naing Win Than(MD)No.(105),3rd Floor, 94th Street, Kankawlay Ward, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon
1208Royal Galaxy Star Co.,LtdU Soe Zin Min Htut (Director)No.G(79/D), Padauk Street, Bayintnaung Pwe Yone Tan , Mayangone Township Yangon Region
1209Khine Yadanar Win Trading Co.,LtdU Htut Khine Win (Chairman)No.32/D, Avenue Street, Pyay Road,Ward No (11), 6 1/2 Miles, Hlaing Township Yangon
1210Sagon City Co.,LtdDaw Soni Kumari(Director)No.17,Sagon Su Village, Yechangi Villagr Group, Phyu Township, Bago Region
1211Dawna Alin Co.,LtdU Saw Maw Htoo(Chairman)No.145,Tatanku Quint, Asia Highway, Kawkareik Township , Kayin State
1212Nano Land Co.,LtdU Khin Maung Soe(MD)No.A(1),Room(502),Zaw Ti Ka Housing, Za/North Ward, Thingangyun Township, Yangon Region
1213Linn Gone Yaung Trading Co.,LtdDaw Thit Sar (MD)No.267,1st Floor,Bo Myat Tun Road, Upper Block, 10 Quarter, Botahtaung Township Yangon Region
1214Taokae (2019) Co.,LtdU Saw Min Phone Oo(MD)No(5/84),Hway Shan, Myawaddy, Kayin State
1215Lin & Lee Private LimitedSai Aik Sai (Director)No.(8), Pahtama Street, Talaing Su Ward, Myeik Township, Tanintharyi Region , Myanmar
1216Eco Asia Co.,LtdDaw Saw Thanda Oo(MD)No.319/1, Anawrahta Road, Pabedan Township Yangon Region
1217United Blue Ocean Co.,LtdDaw Yadanar Thein(Director)Building No.2, Room No.44, Station Street, Pyi Thar Yar Housing, Bauk Htaw, Yangon Region
1218Pyae Pyae Htun Co.,LtdU Wai Lin Oo(Director)No.A/856, Aung Namate Taung Chay Street, Zay Tan (9) Ward, Tamu Township, Sagaing Region
1219Five Colours Co.,LtdU Aung Kyaw Lin(Director)No.71, Yadanar Street, Kamaryut Township Yangon Region
1220Khit Myan Services Co.,LtdU Soe Tun (Director)No.440,Waizayantar Road, 3 Quarter, South Okkalapa Township Yangon Region
1221Golden Lion World Foods Co.,LtdU Soe Tint (MD)No.64, 121st Street, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Region
1222Professional Alliance Marketing Co.,LtdU Sein Lwin(Director)Corner of Thumingalar Road and Thiri Zayar Street, No.824, (7) Ward, South Okkalapa Township Yangon
1223MPTK Co.,LtdMR.THANAKRIT KOSONSITTIWIT (Director)No.6(3B),149th Street, Pyar Yay Gone Quarter, Tamwe Township Yangon Region
1224Myanmar Cotton Manufacturing Co.,LtdU Kaung Hlaing(MD)No.(H/164), 60 Street(B), Between (Phoeyarzar & Kanaung)Street, Pyigyitagon Township , Mandalay Region
1225P.M.H Precious Myanma Heart Co.,LtdDaw Hay Mar Hnin (MD)No.(61), Shwe Kyar Yan Housing, Pin Lon Street,Dagon Myo Thit (North) Township Yangon Region
1226Htoo Myat Chanthar Co.,LtdU San Oo (MD)No.(047), 5th Floor, Bayint Naung Tower, Bayint Naung Road, 4 Quarter,Kamayut Township Yangon Region
1227Chung Bo Myanmar Food and Global Co.,LtdU Tint Lwin (Director) Phattaw Village Tract, Pyawbwe - Natmauk Road, Kwinn No (137), Pyawbwe Township, Mandalay Region
1228Extrovert Consulting & Business Development Services Co.,LtdDaw Pwint Thet Paing Tun(MD)Upper Pansodan Street,No.86, Kantawkalay(West), Mingalar Taung Nyunt Township Yangon Region
1229Shwe Sin Nan Taw Trading Co.,LtdU Hlaing Wunna(MD)14th Street, Between 86th & 87 th, Block (70), Pyigyiyanlone, Aungmyaytharzan Township Mandalay Region Myanmar
1230Golden Eugenia Co.,LtdDaw Soe Mar Lar (MD)7th Street, No.181, (10) Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region Myanmar
1231Rose City (Myanmar) Co.,LtdU ARHYUP ALLY (MD)No.126/130, Kon Zay Dan Street, Pabedan Township Yangon Region Myanmar
1232Ayeyar Asia Agriculture Production Co.,LtdDaw Thi Da Win (MD)No.301, Industrial Zone(1), Magwe Street, Dagon Myothit (South) Township Yangon Region Myanmar
1233Shu Ma Wa May Co.,LtdU Soe Naing (Director)No.42/36, Industrial Road Zone -1, Shwe Pyi Thar Industrial Zone, Shwe Pyi Thar Township Yangon Region Myanmar
1234Pann Cherry Win Co.,LtdU Hlaing Min Oo(MD)No.(E/5),Yaytamar Street, Bayint Naung Pwe Yone Tan , Mayangone Township Yangon Region Myanmar
1235Heyday Agricultural Trading Co.,LtdU Htet Khine Win (MD)No.(56/57), 6th Street, Hlaing Yadanar Mon , 12th Ward, Hlaing Township, Yangon.
1236ZA YA LIN CO.,LTDDaw Khin Moe Moe San (MD)No.(D-15-B), Aung Tha Pyay Street, No (1)Ward, Mayangone Township Yangon .
1237Golden Peas Commodities Co.,LtdU Elangowan@U Aye Myo Min (MD)Building No.(21), 5 Floor, Kyaung Lane(3)Street, Kyisu Ward, Dawpone Township Yangon .
1238Empire International Trading Co.,LtdU Han Lin Aung (MD)No .275,Aye Yeik Mon 5th Street & Zakawar Street Corner, 5 Ward HlaingTownship Yangon .
1239Agribiz International Private LimitedDaw Ar Thee (MD)Yegu Station Street,No.33,8 Quarter, Mayangone Township Yangon .
1240MACCA FOOD INT'L Co.,LtdMR.KAMRAN QURESHI(MD)Parami Road, No.2A-#2C, Royal Maylikha Condominium, Mayangone Township Yangon Region Myanmar
1241CK Frozen Foods Yangon Co.,LtdDaw Khin Thuzar Htun (MD)No.181, U Shwe Bin Street, Industrial Zone(1)113, East Dagon Myothit Yangon Region Myanmar
1242Second Chance LimitedU Soe Myint@ IQBAL(MD)No.178/180,4th Floor, 35th Street, No.(3)Quarter, Kyauktada Township Yangon
1243Fah Sai Co.,LtdU Sai Moon (MD)No.65/B, 15 D, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township Yangon
1244Agro Plus Co.,LtdU Pragalathan@U Kyaw Min Oo (MD)Room No.705,7th Floor,Mahar Nawarat Condo, No.5 Quarter, Botahtaung Twonship Yangon Region
1245Astonished Co.,LtdU Sai Myat Min(Director)No.(133)8/A, Bogyoke Street, (10) Quarter, Botahtaung Twonship Yangon Region
1246Golden Light International Co.,LtdU Aye Tun(MD)No.64, Baho Road, Sanchaung Twonship Yangon Region
1247Himalaya Int'l Co.,LtdU Hira Lal (MD)No.1058(Ground Floor,Yan Pyay 5 St(EAST),2/South Ward, Tharketa Township Yangon Region
1248Aung Yu Co.,LtdU Aung Tun Win (MD)No.55, First Floor(Left) , Mingalar Street, San/North Ward, Sanchaung Township Yangon Region
1249Aung Zay Ya Phyo Export & Import Co.,LtdU Aung Moe(MD)No.80,4A, Mingalar Road, Sannorth Quarter, Sanchaung Township Yangon Region
1250Nay AND HAN FAMILY LIMITEDDaw Yoon Mi Mi Aung(MD)No.261,Ground Floor, 5 Quarter, Bogyoke Road, Shwe pyi thar Township Yangon Region
1251Aung Bhone Dana Co.,LtdDaw Aye Tun Oo(MD)No.(165/B), Kyansitthar Street,5 Floor, Kyi Pwar Yay Ward, Thingangyun Township Yangon Region
1252Zar Pann Eain Co.,LtdU Tay Zar Aung(MD)No.795(B), Thumingalar Street, 7 Ward, South Okkalapa Township Yangon Region
1253Fortune Story Co.,LtdU Win Maung(MD)No.(118),Myawutye Road, 29 Quarter, Thingangyun Township, Yangon Region
1254Min Latt Co.,LtdU Tin Htunn Kyaw(Director)No.(63),First Floor(Right),29th Street, Pabedan Township, Yangon Region
1255Seinn Lae Thwin Co.,LtdU Kaw Tel Yan(MD)No.(150),R One Street, Zaykabar Wann, Mingalardon Township Yangon Region.
1256ECO RICH TRADING COMPANY LIMITEDDaw Yin Min HtaikNo. (12), Bo Nyar Na Street, Bo Sein Hman Ward,Bahan Township, Yangon Region, Myanmar. 09 450043818, 09 767516008, 09 401527904, 09 795276993.
1257B A T T CO.,LTDKIM IL GONCORNER OF PYAY ROAD & TAW WUN ROAD, NO.B/1211, THIRI CONDO (4) QUARTER, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR. 09977988814, 09791837755
1258Alliance Eagles Group LimitedU Phyo Ko Ko Naing66/69, Corner of West Shwegonedine Road & Kabaraye Pagoda Road, RM(910), 9th Fl, Yuzana Tower, Bahan Township.
1259MYAT MYITTAR MON AGRICULTURAL COMPANY LIMITED.U WAI YAN PHYO PYAE WINNO.32(A/D), Avenue Street, 6-1/2Mile, Pyay Road, 11 Quarter, Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.
1260Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd.Daw Zinn Zinn KhaingNo.151,r 16(A) Quarter, Anawratha Road, North Dagon Township, Yangon, Myanmar 09400686704, 09970232333, 09972220311, 095066391
1261LUCKY THUKHA TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW THU YANo.(361), (46) Ward, Yadanar Thukha(2) Street, Dagon Myothit(North)Township, Yangon Region, Myanmar
1262Eastern Ocean Co.,Ltd.U Lyaw Myint Chin (a) U Aung TheinNo.9, Thirimingalar 1st Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon Region, Myanmar. 01501164
1263TISPL TRADING CO., LTDMR. JAIN SANJAY PUKHRAJNO.192, KABA AYE PAGODA ROAD, UNIT-6, FLOOR-6, MYANMAR CENTRE TOWER-1, BAHAN T/S, YANGON REGION, MYANMAR 11201. PH -01-9345198
1264SHWE MYA THUKHA COMPANY LIMITEDDAW NAN NYO NYO MYANO.270, 3-A, PYAY ROAD, MYAYNIGONE(SOUTH) WARD, MYAYNIGONE, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1265Alliance Eagles Group Agriculture LimitedU Phyo Ko Ko Naing66/69, CORNER OF KABARAYE PAGODA ROAD & WEST SHWEGONDINE ROAD 910, 9TH FLOOR BAHAN, YANGON, MYANMAR
1266Mal Ma Di Ko Company LimitedHAY MAR WINNO.(MA/9),(6TH) FLOOR,(87TH)STREET,KAN (WEST) QUARTER,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR
1267Myanmar Golden Grains Company LimitedSai Kaung NginNo(25),Dhamazedi Street,Room(908),Yuzana Business Tower,Sanchaung Township,Yangon,Myanmar.
1268Golden Mya Kan Thar Company LimitedTun Nyein ChanD57/ yatamar street, Bayint Naung
1269Lucky Trading Co., Ltd.Nay MyoNo23,5 Flr,13 St, Lamadaw Tsp,Yangon
1270New Star Steel & Construction Materials Co.,LtdDaw Nway Nway EiNo.(F-7), Thiriyadanar Wholesale Market, Thudamar Road, North Okkalapa Township, Yangon
1271TREASURE LAND ASIA INVESTMENT COMPANY LIMITEDSAI NYUNT WIN BOGANT GAW MAIN STREET NO.B/43BATYINTNAUNG PWE YONE,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1272TMG GLOBAL COMPANY LIMITEDU SEIN WINNO.28,U AUNG MYAT STREET,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON,MYANAR
1273PHO LA MIN TRADING CO.,LTDSoe Moe NaingNo.(26), Nwe Ni Street,Saw Yan Paing West Ward, Ahlone T/S, Yangon Region, Myanmar
1274Real Stone Gate Co.,LtdU AUNG NAINGNO.(NYA/34), AHTHAWKA STREET, BAYINTNAUNG PWE YONE TAN, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1275SHWE KA LAY CO.,LTDDAW CHO ZAR LINNO.F-6, 20 QUARTER, A TWIN PADAN STREET, AHNAWYAHTAR INDUSTRIAL ZONE(4), HLAING THAR YAR T/S, YANGON, MYANMAR. PH. 09961019544
1276SING TIN WATERFALL COMPANY LIMITEDU ARHYUP ALLYNO.205,GROUND FLOOR,MALA NGWE STREET,NGWE AYE WARD,DAWPON TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.
1277NEW YACHT COMPANY LIMITEDU YAN MINNO.196,6 WARD,ANAWRAHTA STREET, LANMADAW T/S, YANGON, MYANMAR
1278Mega Feed Industrial Co.LtdKyaw Naing OoNo.419,Tower B,, 50th Street,, Botahtaung Township,, Yangon Region, MYANMAR 11161
1279BHONE MIN MYAT COMPANY LIMITEDU KHIN MAUNG HLAINGNo,240,Upper Pazundaung Street,Sat San ward,Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
1280TET TUN KHAING FAMILY COMPANY LIMITEDU ZAW MINNO.635, SANDAKUE, 7- QUARTER, AHLAUNGPHAYA STREET, TAMU, SAGAING , MYANMAR.
1281Wint War HeinMyo Ko KoKwin No.(48), Ton Taw Yart, Yae Phyu Village, Pindaya, Southern Shan State, Myanmar
1282GREAT INNOVATON PLASTICS COMPANY LIMITEDU YAN MINNo.(80),Corner of Insein Road & Thukha Street,No.(9) Ward,Hlaing Township,Yangon Region,Myanmar
1283PSN EXPORTS MYANMAR LTDU CHAN THAR MINNO. 47 (8FLOOR), THAMARDATEHTI STREET, MA HLWA KONE HTAY KYWE (KA) WARD, TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.
1284Multi Septillionaire Company LimitedDaw Lily MawNO.17/21, 35TH STREET, 3RD FLOOR, 3 QUARTER/KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR 11182
1285MYANMAR KAUNG MYAT CO.,LTDU KAUNG MYATBETWEEN (39&40)STREET &(53&54)STREET.NO,(50/15),YE MON TAUNG WARD,MAHAR AUNG MYAY TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR
1286HYDRA RESOURCES COMPANY LIMITEDU Wai Phyo MaungTIME CITY CONDOMINIUM, KAMAYUT, YANGON REGION, MYANMAR
1287HEYDAY ENERGY TRADING CO.,LTDU HTET KHINEWINNO.32/D YEIK THAR STREET PYAY ROAD 61/2MILE WARD11HLAING TOWNSHIP YANGON REGION MYANMAR
1288Neo Prime Trading Company LimitedU Min HanG/23, SEIN PAN STREET, FIRST FLOOR, BAYINT NAUNG WARE HOUSE MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11061
1289ROYAL JULY COMPANY LIMITEDDAW KHIN ME ME KONO.164, WADAN STREET, FIRST FLOOR, 9 WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11131
1290Myanmar Vita Company LimitedThan Tint-UNo(95A), Kyait Wine Pagoda Road, 8 Mile, MayanGone Township, Yangon
1291SHUN LWIN TRADING CO., LTD.DAW NANG KHIN SEIN KYINO.7/147,SHWE KYIN KYAUNG STREET, NO.(7) WARD KYAUKME TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR
1292GREAT ALPHA LOGISTICS COMPANYU AUNG KYAW MYINTSIZON STREET, BUILDING NO (23),ROOM (7/A),SEVENTH FLOOR SANCHAUNG TOWNSHIP YANGON, MYANMAR
1293Sky Arrow Co.,LtdU Soe AungNo.12/A, Ground Floor,156th Street ,Tamwe Tsp, Yangon Myanmar
1294BEAUTY PALACE INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDDAW KHIN THANDAR SOENO.39, GROUND FLOOR, SHWE TAUNG DAN STREET, WARD NO (6), LANMADAW T/S, YANGON, MYANMAR.
1295GOLDEN LION WIRE COMPANY LIMITEDU ZAW MYO LINNO.39, PHONE GYI STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1296SHWE HAO WEI MYANMAR COMPANY LIMITEDMA PHYU PHYU WINNO.(183/27),BLOCK NO.(708),MAWYAGIWAR QUARTER,BETWEEN (32x33) STRET & (73x74) STREET,CHANAYETHARZAN TOWNSHIP MANDALAY REGION,MYANMAR
1297WIN MYANMAR COMPANY LIMITEDU MOE KYAWNo.44,Latha Street,Latha Township,Yangon,Myanmar
1298Snacks Mandalay Co., LtdU Pyae Phyo AyeNo.355, 82nd street, between 29th & 30th streets, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, 05021, Myanmar
1299SAFELY COMPANY LIMITEDU MYA OONO.(52), Thirimon (6th) Street, Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.
1300LONGMEN CO.,LTDU THEIN TUNNO.(287) , bet ; 34x35 , bet ; 87x88 street, Chanayetharsan Township , Mandalay Myanmar Region ,
1301AEGEAN COMPANY LIMITEDDAW YU YU LWINDAGON CENTRE(II),15TH FLOOR A & B,NO.268,PYAY ROAD,MYAYNIGONE,SANCHAUNG TSP,YANGON,MYANMAR.
1302BE & FOREVER COMPANY LIMITEDU KHIN ZAWNO.270(1-B),PYAY ROAD,MYAYNIGONE JUNCTION,SANCHAUNG TSP,YANGON,MYANMAR.
1303MYAT ZIN & FRIENDS MACHINERY CO.,LTDU MYAT ZINDAGON CENTRE(II),15TH FLOOR A & B,NO.268,PYAY ROAD,MYAYNIGONE,SANCHAUNG TSP,YANGON,MYANMAR.
1304SENSE CAPITAL CO., LTD.PHYO HAN THEINRoom No.(5),2 Storey Building Myanmar Port Authority, Lower Kyee Myin Dine Road.Ahlone Township, Yangon.
1305Shwe Taung Development Company LimitedU WIN HTAY @ SAW SWEE TWANAhlone Tower, River View Garden Housing,Strand Road,Sin Min Quarter,Ahlone Township,Yangon Region.
1306Myanergy Company limitedU Aung MyatNo.90, Khine Shwe War Street, 5 quarter, lasio Shan state, myanmar
1307JUNCTION RIVER TRADING COMPANY LIMITED.U MAUNG AYEAA-4, (105 MILE) TRADE ZONE, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR.
1308Golden Corn Enterprise Company LimitedU Aye Chan AungCorner of west shwegonedine road & kabaraye pagods road, No.66/69, yuzana tower, 9th floor, rm (910), west shwegonedine quarter, bahan township, yangon region, Myanmar
1309LUCKY ENGIN CO.,LTDDAW THEINT THEINT AUNGROOM NO.(F),KYE MON SEINN BUILDING,(105) MILE,MINE YU VILLAGE,MUSE TOWNSHIP,SHAN STATE,MYANMAR
1310HTAY LINN HTIKE TRADING CO., LTD.U HTWE WINB/87, MAIN ROAD, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR
1311GALAXY RED STAR COMPANYDaw Thiri SweNo. B8,Palm Court Villa Housing, 6 Quarter,Kyeik. Wine Pagoda Road,Mayan Gone Tsp,Yangon
1312Triple Nine Great Integrity Trading Co.,LtdU Aung Kyaw KyawNo.6/63, 15st, Myingyan, Mandalay Region
1313NOTHERN MANN LOI COMPANY LIMITEDU Zay Ya Soe(E-21), (F) Zay Tight Kan, Aung Zayya Street, Between 58x59 Street, Pyi Gyi Tagon Township, Mandalay Division, Myanmar
1314Than Htet Trading Company LimitedU Kyaw HtweNo.16/17(A), 32nd St., Bet: 71st & 72nd Sts., Mandalay.
1315ALL4U Co.,LtdDaw Khin Su Wai KyawCorner of Waizayandar Rd & Thanthumar Rd, No.15, Shwe Ingyin Residence, Thingangyun, Yangon Region, Myanmar.
1316LIN MYINT KYAW TRADING COMPANY LIMITEDU KYAW KYAW82 STREET, BETWEEN ( 17 X 18) STREET, NO.(114), MAYGAGIRI WARD, AUNGMYAYTHARZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR
1317Pyae Sone Winner Co., LtdU Pyae Sone WinNo.192, Kabaraye Pagoda Road, 15th Floor, Myanmar Centre Tower 2, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
1318United Hub Company Limited.U SEIN WINNo.182, Dhama Thukha Kyaung Street, (13) Ward, Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.
1319Khaing Myanmar Honest Group Company Limited.U PHYIN LYANNAWADAY GARDEN HOUSING, BLOCK 29, NO.9/10 HLAING THAR YAR, YANGON REGION, MYANMAR.
1320MYANMAR AGROSEED COMPANY LIMITEDDAW MINN MINN THETNO.21/Sa, 668, Moe Kaung Kwin, Naung Tone Pin Village Thanlyin, Yangon Region, Myanmar.
1321T.S.K MYANMAR COMPANY LIMITEDU SITT THWAY AUNGNo.115,2nd Floor- B, Aung Zay Ya(8)Street,Lane-2, Yangon Thit Ward,Thuwanna,Thingangyun Township,Yangon,Myanmar.
1322AUNG NADY HEIN TRADING COMPANY LIMITEDU SAI THAR KYAWNO.(47), PAN LON KWET THIT, KAUNG MU TONE WARD, MUSE TOWNSHIP,NORTHERN SHAN STATE,MYANMAR
1323Myanmar C.P. Livestock Co ., Ltd.Mr Wichai Geeratipongvattana135, Pyay Road, 8 1/2 Mile, Mayangone
1324BHOME YAUNG CHI CO.,LTDU KYAW SAN OOBETWEEN 48TH STREET & 49TH STREET,NO.PHA PHA 6(104/105),HTUN TONE WARD,CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR.
1325MAH Company LimitedDaw Po Po@Su Po Po KyawNo-188,41st,8ward,Botahtaung tsp,Yangon, Myanmar.
1326STO (PET) COMPANY LIMITEDU SOE THEIN OOMYA YADANAR STREET, NO.D-8, MYA SEIN YAUNG INDUSTRY, HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1327SHWE YI HTUN THANT TRADING CO.,LTDU THANT SIN WINNO.113/23, 40(A)STREET, BETWEEN 78 & 79 STREET, MAHAR AUNG MYAE TOWNSHIP,Mandalay Region, MYANMAR
1328Shwe Pyi Aye Chan Co.,LtdU UTHAM CHAND49thStreet(Upper Block),No162/164,6thFloor,49 Condo,Ward No.(10),Pazundanung Yownship,Yangon
1329SHWE LA BROTHER COMPANY LIMITEDKO MYA OONo.(52),Thiri Mon (6th) Street,Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar.
1330ZWE AND YOON CO.,LTDU Thaung DanNO.24/A, THIRI MINGALAR 13 STREET, YWAR MA (EAST), INSEIN TOWNSHIP YANGON, MYANMAR.
1331Swam Htet Kywel (S.H.K) Co.,LtdDaw Thein TheinNo.25+26, 58th Street Between U Ponnya & Everest, Pyigyitagon Township, Mandalay Region, Myanmar.
1332MAHAR MODERN MYANMAR CO.,LTDU MIN OONO.955,CORNER OF 16 X 39 STREET, REGION 17, WARD5 , LASHIO TOWNSHIP NORTHERN SHAN STATE MYANMAR
1333KYAW SAN CO.,LTDKYAW OOLAEYAR(2) STREET,NO.(17/KA),10/NORTH WARD, THARKAYTA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1334SUMMIT LIGHT TRADING CO.,LTDKO AUNG HLAING WINNO(A-90),KANTKAW BRANCH (2) ROAD,(1) QUARTER,MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.
1335PHONE PYAE ZAW TRADING CO., LTDLIN HAN KYAWNO.(280) SWAM SAW-3 ROAD, MUSE TOWNSHIP SHAN STATE.
1336SHAN STATE(NORTHERN) RICE AND PADDY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.U THAN HTAY OONEW STARLIGHT, MUSE CENTRAL BUSINESS DISTRICT, ZONE(4), BLOCK No-114, TAW YWAT QUARTER, MUSE TOWNSHIP,SHAN STATE, MYANMAR.
1337PEAK STAR COMPANY LIMITEDU SANJAY KUMARNo.46,Room No.302,56th Street (Middle), Ward (2), Pazundaung Township, Yangon, Myanmr.
1338United Group of Trading Company LimitedDr.Soe TunNo.(440), Waizayantar Road, (3) Ward, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
1339SHOGUN COMPANY LIMITEDU TIN TUN AUNGNO.(16/B), GROUND FLOOR, ANAWYAHTAR STREET, 14 QUARTER, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1340HTUT HTET AUNG COMPANY LIMITEDU LYAW MYING CHIN (a) U AUNG THEINNo.9, Thirimingalar 1st Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.
1341HPOUN HTUT SAN COMPANY LIMITEDNAN SAN HOUNG@SAN HOMNo.9, Thirimingalar 1st Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.
1342MYANMAR ROYAL NINE STAR CO., LTD.U Aung Naing OoNo.(I-5/25-A), Between (61x62) Street, Manawhery Road, (3) Ward, Chanmyatharsi Township, Mandalay Region, Myanmar.
1343MYANMAR ROYAL GOLDEN BROTHERS CO., LTD.U Aung Naing OoNo.28, Corner Of Than Chat Wun U My St; & Min Theikdi Kyaw Swar St; Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
1344VIJAYATA INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDDAW MEERA DEVI @ MA BABYNO.99,8TH FLOOR(D),CORNER OF MYANMA GON YEE ROAD&92ND STREET,KANDAWKALAY (SOUTH) WARD,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.
1345ASIA EMPOWER TRADING CO., LTDSU SU HLAINGNO. 7/E, TOWER (A), ROYAL SIN MIN CONDO, AHLONE TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
1346SEASON PLANTS AGRICULTURE COMPANY LIMITEDU Yangin HeinMyitthar Town.Ywarthit village .kyaukse Town ship
1347Royal Golden House Co.,Ltd.U Aung NaingBlock No.662, Hay Martar South Quarter, Corner of 40th street Et 80th Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay Region.
1348Future Energy Company LimitedU Win HtayAhlome Tower, River Viewe Garden Housing, Strand Road, Sin Min Qatar, Ahlone Township, Yangon Region, Myanmar
1349Maxi Ruby Trading Company LimitedAung Kyaw OoNo.(F/94), Shwe Sabai (8) Street, FMI City Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar
1350United Agricultural Products Processing And Trading Company LimitedU Hla OoNo.(382),Yangon-Pathein Highway Road,29th Mile,Sarmalauk Village,Nyaungdon Township,Ayeyarwaddy Division.
1351GOOD LUCK THAN THAN COMPANY LIMITEDCHWE LINO. (17), MIN THEIKDI KYAW SWAR STREET, EAST DAGON INDUSTRIAL ZONE, YANGON REGION, MYANMAR.
1352PAHTAMA GROUP COMPANY LIMITEDU MIN MINNO.(39/A),Bayint Naung Street,(27)Ward,Shwe Pinlon Housing,North Dagon Township,Yangon
1353Ni Ni Myo Myo Co.,LtdU Tin Tun OoNo.30,1st floor,43th street,Botahtaung Township,Yangon.
1354ECTerra Agriculture Co., LtdMr. Murray James LintonReg. Office : No. 33, 6 1/2mile, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon. Myanmar. Project Office Address: Kauk Pon Kwin Village, Watt Htee Kan, Pyay, Bago Division . Myanmar.
1355Chanlon Company LimitedZin Min TunB/6,Between Anawyathar and Bojyoke,30 Street,Pabedan ,Yangon
1356GRAND GOLD DRAGON CO., LTD.DAW KHIN MYO WINNo.SaSa/207, Pyihtaungsu Main Road, Swansaw Ward, Muse Township, Northern Shan State, Myanmar
1357MYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDU KYAW MYO KHAINGPathein Office - No B 24 , Aung Ayayar Warehouse & Jetty,No(2)Quarter , Strand Road , Pathein ,Ayeyarwaddy Region .Yangon Office - Building No ( F ), Room No ( 1 ) , Shwe Pone Nyet Street , Shwe Pone Nyet Yeik Mon , Kamaryut Township , Yangon .
1358SUN MAN CO.,LTDDAW NI NI AYENO.2B/7A, 37 STREET, BETWEEN 78&79 STREET, MAHAR AUNG MYAY TOWNSHIP, MANDALAY
1359SHWE ME INDUSTRY COMPANY LIMITEDU TUN LWINShwe zabu river view complex : 23G-1, No 3B,Tower A & C ,Ground Floor , Strand Road , Ahlone Township,Yangon
1360Royal Swam Pyae Aung Company LimitedDaw Aye Aye Moe(90th) Street, Daywun Road,Corner of (33rd) Street, Shwe Wah Htun Pwel Yone,Chanayethazan Township,Mandalay Region
1361HAN PYAE SONE OO COMPANY LIMITED.U HAN YE KYAWNN (54) / 7+14, 58 STREET, BETWEEN SANPYA STREET AND THAKHINPHOHLAGYI STREET, PYIGITAGON TSP, MANDALAY REGION, MYANMAR.
1362LUCKY HTOO HTOO TRADING COMPANY LIMITEDSAMBHU NATHNO. (2B/7A), 37 STREET, BETWEEN 78 AND 79 STREET , MAHAAUNGMYAE TOWNSHIP,MANDALAY REGION.
1363MAYUR TRADING CO.,LTDYAMIN PHYUNO. (186/188), UPPER 49 STREET, 8TH FLOOR (B), WARD NO. (10), PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION.
1364LV BAO Company LimitedMyo Aung OoNo. (204/B),74th Street, Between (32nd x 33rd) Street, Mawyagiwah Quarter, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Region, Myanmar
1365DOUBLE KYAW TRADING CO., LTD.U Kyaw Win4/135, 35, 56 x 57 Street, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Region, Myanmar.
1366CREATIVE DYNASTY INVESTMENT CO.,LTDU MYINT MYAT MAUNG MAUNGNO.151,ROOM(B-702,B-704),LUXURY COMPLEX,BOGYOKE AUNG SAN STREET (CORNER OF WARDAN STREET),LAMADAW TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.
1367LAT WAR CO., LTD.U KHIN MAUNG AYENO.70/71 (A), CORNER OF MINGYI MAHAR MIN KHAUNG STREET & PAN CHET WUN U SHWE OHE STREET, HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE (3), HLAING THAR YAR TSP, YANGON, MYANMAR.
1368BYC COMPANY LIMITEDU Kyaw San Oo(105) MILE,MINE YU VILLAGE,MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR
1369AGROCORP (YANGON) COMPANY LIMITEDDAW PYONE PYONE HAN52ND STREET,, NO.186, ROOM NO.04-503, NAWARAT CENTRE, PAZUNDAUNG TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1370TZ & T Trading Co.,LtdZaw Zaw OoNo.149, 1st floor,38th street , Middle Block,6th Quater,Kyauktada township, Yangon.
1371golden triple eight co.,ltdsein yeeno.63, between 33&34 street, bet 85&86, chanayetharzan, mandalay
1372YI SHAN CO.,LTDDaw Cho Zar LinNo (F/6),Ahnawyahtar Industrial Zone (4),Atwin Padan Street, Hlaing Thar Yar Township,Yangon.
1373Premium Distribution Co.,Ltd.U Min MinNo.(1-3), Aung San Stadium (North Wing), Gyo Phyu Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar
1374Myanmar Bright Prospect International Logistics Co.,LtdU Ding Ying150(B), New University Avenue Road, Bahan, Yangon
1375OHM SHWE WAR COMPANY LIMITED.U SAI LAO OONO.TATALINCHEIK-25, NWE THARGI STREET, WARD NO.(1) MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.
1376Asis Forever International Co. ,LtdDaw Bo MaRoom No. 1005,10 th Floor,Central Tower,Anawrahta Road,Betwen 39 St And 40 Street, Kyauktada Township,Yangon Region, Myanmar
1377MMML Co.,LtdU Thant Sin ThuNo.189,Mingalar Street, Khonewindat Qtr, Dawei, Myanmar.
1378GREAT GENIUS GROUP COMAPNY LIMITEDU lway LwinN0.J30,SHWE HNINSI (1) STREET,WARD(4),FMI HOUSING,HLAING THAR YAR TSP,YANGON,MYANMAR
1379FIRST LIGHT CO.,LTDU KO KO LATTH-59, Ar Thaw Ka Street, Bayint Naung Warehouses, Mayangone Township, Yangon,
1380INTERNATIONAL CITY TRADE DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDU Myo Min KyawUnit No. 1-11,Padonmar Stadium (East Wing),Bargayar Street,Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
1381Triple Circle Industry Company LimitedDaw Maw Maw TheinNO.C/6/C/8, Block No-(784),Padamyar Industrial Zone, Sagaing T/S Sagaing Region,Myanmar.
1382MYANMA PIVOT INTERNATIONAL LOGISTICS MANUFACTURING & GENERAL SERVICE COMPANY LIMITED.WYNN AUNGNo.(504/506), 4th Floor, Merchant Road and 39th Street, (8) Ward, Kyauktada, Yangon Region,MYANMAR
1383ROYAL EMPIRE KING CO.,LTDRAVINDRA KUMARNO.(PHA/HSA), 1ST STREET, MYO MA (1WARD), ZEYAWADDY ,PHYU TOWNSHIP, BAGO REGION ,MYANMAR
1384JF GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITEDU YIN SEIN @ U MOE MYINTBO YAR NYUNT STREET, NO.(59), YAW MIN GYI WARD, DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1385MYANMAR XIANSHANG INVESTMENT COMPANY LIMITEDDAW PHUU HLA @ AYE AYE WINKAING DAN ROAD NO (75) LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1386MUDITA AYE FAMILY COMPANY LIMITEDAYE YU KHINE44 STREET,NO.78/80,1ST FLOOR(RIGHT),BOTAHTAUNG TOWNSHIP ,YANGON, MYANMAR
1387HAPPY ANGEL GENERAL CO.,LTDU SAI THAR KYAWNO.(47),PAN LON KWET THIT,KAUNG MU TONE WARD,MUSE TOWNSHIP,SHAN (NORTH))
1388Han G Trading Company LimitedDaw May Thiri Han7E, Tower A, Royal Sin Min Condo, Ahlone Tsp, Yangon
1389Ever Flow River Trading Co., LtdYE MON OONO.62, ROOM(1104), 11TH FLOOR, MAHABANDOOLA HOUSING COMPLEX (B), CORNER OF MAHABANDOOLA ROAD AND TARWAITAINTHAR STREET & PAZUNDAUNG TSP, YANGON, MYANMAR.
1390ONE HOME COMPANY LIMITEDAUNG YEE CHINBOGYOKE AUNG SAN ROAD, NO. (15/16) 10 WARD,BAHOSI HOUSING, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 01-222852, one.home00951@gmail.com
1391Medihub Company LimitedSai Than WinB4, 103, Shwe Gone Thu Housing, Kyeemyindaing Township, Yangon, Myanmar
1392Myanmar Kann Hay Enterprise Company LimitedU Nay Myo Myat KoNo.190-192 ShweGoneDaing Road, #01-03 Dagon Tower Bahan Township, Yangon Myanamr.
1393ST COMTRATE LTD.Ramesh kumar3rd floor (left) corner of 39st no.84/92 anawyatha road kyauktada tsp yangon myanmar
1394MAHAR SAN PYA NWE COMPANY LIMITEDU Sai Kyaw34st,Bet;(85&86)St,Ward(549),Aungnanyeikthar West Quarter,Chanayetharsan Township, Mandalay Region.
1395Pan Myat Cherry Co.,LtdDaw Nang Hnin Nay Chi OoBuilding (39),Room(4),Bahosi Housing,Lanmadaw Township,Yangon Region ,Myanmar
1396Shwe Mya Yan Chael Company LimitedThin Myat ThuB-3, NaungYoe Street, Bayintnaung PwlYone, Mayangone
1397Shwe Thet Tun Compnay LimitedThet SoeN025, 3 floor, 88 Street, Mingalar Taung Nyunt
1398Ming Lu Nge Company LimitedSoe ThuNorth Shan, Muse, MingYu Village, 105 miles, Nanmatu Department, Room-A
1399DIAMOND SKY LUCKEY COMPANY LIMITEDU MYO MYINT TUNNO. 38, ZAZA 13, 107C STREET, BETWEEN 47X48 STREET, TUNTONE WARD, CHAN MYA THARSI TSP, MANDALAY REGION, MYANMAR.
1400CHAOYANG INTERNATIONAL CO.,LTDMA THUZAR KYAW WINNO.A17,FMI CITY, HLAING THARYAR TSP, YANGON, MYANMAR.
1401Adar Group Company LimitedU THEIN TUNBET; (34&35) STREET, BET; (87&88) STREET, NO.(287)PYI GYI PYAW BWAL (WEST) QUARTER, CHANAYETHARSAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR
1402FUNO co;LtdMa Yan Hwee PhanNo.(33/52),St;41-B,Bt;55-56,MDY,Myanmar
1403Myanmar Shwe Ayeyar Co.,LtdU Aung WinNo.(Ka/8), Pyi Htaung Su Road, Kaung Mue Tone Ward, Muse T/S, Northern Shan State, Myanmar.
1404SO PYAY HNIN COMPANY LIMITEDU MYINT NAINGNo (23). 2 street, 3(B) Quarter, Mingalardon Township,Yangon, Myanmar.
1405PYI SOE THEIM COMPANY LIMITEDU MYINT MYATNo(70)14street*87street Aungmaytharzan Mandalay
1406THREE PEAKS COMPANY LIMITEDU HLAING WUNNANo(70)14street*87street Aungmaytharzan Mandalay
1407Top Partner Co.,LtdZin Mar WinNo.56,6th Floor,6th Street,Lanmadaw Township,Yangon.
1408KANGRUI (MYANMAR) AGRICULTURE & LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDWAN. RENRONG72ND STREET, BETWEEN THAZIN STREET AND YUZANA STREET, MYOTHIT 1ST QUARTER, CHAN MYA THARSI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR
1409KHIN KHIN KHINE COMPANY LIMITEDDAW EI LAY KHINENO.(198),JUBLEE STREET,MIN GONE QUARTER,BAN MAW TOWNSHIP,KACHIN STATE.
1410Shwe Crop Nutrients Co., LtdU LEE MIN @ U HLA OOkyun taw street, room(09/05), crystal office tower, kamayut township, yangon
1411SHWE YEE HTEIK HTAR COMPANY LIMITEDU MYINT MYATNo70, 14street Aungmyatharzan, Mandalay
1412PALACE RICE COMPANY LIMITEDKHIN PHYO WAI500 KHAING SHWE WAR ROAD,BLOCK 5 LASHIO TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE,MYANMAR
1413Htoo San Linn Let Trading Co., LtdThan Htay OoNo.(KaLa-546), Pang Lone Kwet Thit, Kaung Hmu Lwel Quarter, Muse Township, Northern Shan State, Myanmar
1414AUNG PEARL HTET COMPANY LIMITEDKYAW KYAW AUNGNO.341,Swan saw 4 street.MUSE Township
1415Qin Myan Export & Import Co.,ltdMr Liu DianLiHlaing Raiver Street,Room No (3/703),7 Floor,Building No (3),spring Line condo ,kannar Lan Middle Ward,Innsein Township
1416Pan Mar Lar Company LimitedSai Htwe MaungNo.(1/125), Pyi Htaung Su Main Road, ZayYard, Muse Township, Northern Shan State, Myanmar
1417Golden Bee International Trading Co.,LtdU Kyaw Khin82Street, 35×36 between, Maharaungmyay Township, Mandalay
1418Chu Kabar International Co. ,LtdU Ar SaikAkwet No (F/8), No (A-4), Corner of Yangon-Mandalay Road and Industry Garden Street, Pyi Gyi Tagon Township, Mandalay Region, Myanmar
1419THAN PAING SHWE SINT CO.,LTDU Win HtunNo.(Da-1145) Wai Da (3) Street, Dekkhina Thiri Quarter, Dekkhina Thiri Township,Nay Pyi Taw.
1420JEWEL ARROW CO.,LTDU Win HtunBuilding No.(4/4),Room No.(42),Ward 3, Yan Aung Street, Shwe Ohn Pin Housing (4), Yankin Township, Yangon.
1421Global Space Co., LTDU Kyaw win aungNo(91)29 st,79&80bet,chanayetharsan township, Mandalay.
1422Nature Light International Trading Company LimitedDaw Khin Thwe Thwe MoeNo. 100, Aung Zaya Street, Loot Latt Yay Ward, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
1423September Cloud Co.,LtdU Win Zaw HtweNo (Hts/195),No(3) Yan Shin Lane, Ward N0(12),Region No(8),Lashio T/S Northern Shan State Myanmar
1424MYANMAR GAO SHENG COMPANY LIMITEDU ZAR NI LWINNO.(50/24), 54TH STREET, CORNER OF 39-C STREET, CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.
1425YUAN SHUN EN YOU INDUSTRIAL COMPANY LIMITEDLIU XIAO HONGHNIN SI CHAN ROAD, NO.111/D, AUNG SAN QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1426ROYAL SHWE NYI NAUNG COMPANY LIMITEDU AUNG NAING OONO.(50/24), 54TH STREET, CORNER OF 39-C STREET, CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR.
1427Hlyan Lone Co.,LtdKhaing Zar KoLA-1,No -12, Kywe Same Kan, Chan Mya that Yard Qtr, Pyikyitagon Tsp, Mandalay Region, Myanmar
1428STAR PLUS COMPANY LIMITEDU Aung LwinNo.141,Aung Mingalar Street, (Kha) Quarter, Thingangyun Township, Yangon Region, Myanmar
1429Ho Brothers Holdings Co.,LtdU Soe Min Aung145, Sabel Lane, Between Shwe War Street & Zizawah Street, Ward 29,Thuwana, Thingangyun Township,Yangon,Myanmar
1430Khar Taw Moe Co.,LtdDaw Nan Moe Moe AungNo156 Myittar Lane 6 Street, 1 Quarter, Lashio Shan State, Myanmar
1431Su Tu Shin Co.,LtdDaw Hway PheinNo.(Ha/11-31), Homon Qtr, Muse,Northern Shan State.
1432ROYAL GOLDEN BANYAN COMPANY LIMITEDU Aye Min SoeNO.140/KHA KAUNG HMU TONE QUARTER , MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE
1433Kyaw Min Sann Trading Co.,LtdDaw Kham TharNo.1135,Between 20th X 21st Street,Np.40Street, New Quarter, Ward No.5, Lashio T/S
1434Kaung Min Company LimitedU Tin ThaungMongyawng-Mongyu Road,No-35 Wannar Heat Yart,Mongyu Myo,Mongyawng T/SP,Shan State,Myanmar
1435Annawar Myanmar Trading Co.,LtdU Taing KyawNo(15/11),Zay Thit Qtr,Paleik Group Of Villags,Sint Kaing Tsp Mandalay Division, Myanmar
1436BLACK GOLD LEGACY CO., LTD.Soe Moe AungNo.136, Between 56*57 Street, Pyaygyidakhon Township, Mandalay Region, Myanmar
1437PAN THA PYAY COMPANY LIMITEDDr. Soe TunAddress (1) - No.(127), Ground Floor, 21st street, Latha Township, Yangon, Myanmar. Address (2) - No.(440), Waizayantar Road, (3) Ward, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
1438MYANMAR TIN -TUNGSTEN COMPANY LIMITEDDAW AYE AYE WINKAINGDAN STREET, NO. 75, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1439MYANMAR KANKAW COMPANY LIMITEDDAW AYE AYE WINKAINGDAN STREET, NO. 75, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1440Shwe Khit Ngwe Khit Co.,LtdDaw Sandar Ayekamala (437) Ar Thaw Ka Street, Kaung Hmu Lwel, Muse Township, Shan State
1441MAY FIVE TRADING COMPANY LIMITED.U Kyaw Thiha4F1 ESPARADO TOWER, GYO PHYU STREET, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.
1442Best Oil Company LtdU AUNG MYO ZAWNo. 235/B, Shu Khin Thar Road, Thar Kay Ta tsp, Yangon, Myanmar
1443Golden Diamond Eagle Company LimitedDaw Nweni Htay WinNo. (E -32), Sagawar (3rd) Street, Ward (4), F.M.I City,Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.
1444DRAGON LIGHT TRADING COMPANY LIMITEDU SAN YUNo.GaGa-3/19, 57 Street, Between 103x104 Street, Kan Thar Yar Ward, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay Region, Myanmar.
1445Maung Maung Thein Company LimitedNan Phoung KhamCorner Of 81st &18th Street,No(194) Mandalay/Aung Myay Tharzan,Mandalay Region,Myanmar
1446SAN HTAE WAR FAMILY COMPANY LIMITEDU ZAW MINNO.87,5TH FLOOR,50TH STREET (MIDDLE BLOCK),WARD NO.(1),PAZUNDAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.
1447AYE AYE SAI TRADING CO., LTD.U Sai SaiNo.2C/1, Nawaday Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region, Myanmar.
1448HEIN LIN HTET TRADING COMPANY LIMITEDU Aung Linn TunLA LA 82/44, SET HMU 2, 50 ROAD, BETWEEN 141 & 142 ST, PYI GYI DAKHON TOWNSHIP, Mandalay Region, MYANMAR
1449ASIAN DRAGON SKY COMPANY LIMITEDYE LIN TUNWARTAYAR INDUSTRIAL ZONE, NO.373, SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGO REGION, MYANMAR.
1450Benchmark Steel Enterprise LtdU Yan Naing OoNo.(C-210), SINTAE STREET, INDUSTRIAL ZONE(3), SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1451SHWE THA ZIN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.U SEIN THANNO.17/18,BAHOSI HOUSING , BOGYOKE AUNG SAN ROAD, LANMADAW TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.
1452N MYANMAR TRANS COMPANY LIMITED.NAY LIN MYINTMOE KAUNG ROAD, NO.(1)/KA, (16) QUARTER YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1453Dev Null Trading Company LimitedSan BoNo. 5 Ward, Kayin Su, Myawaddy, Kayin State, Myanmar.
1454Rio Investments LimitedMoe Sat Phyo HanTime City Residence 5, 12 Floor, Room 51201, Kamayut, Yangon Region, Myanmar.
1455G.B.S Agricultural Services Public Company LimitedU Aung Myint HtayNo(22),Bayintnaung Road,Thirimon Housing,Hlaing Township,Yangon.
1456Myanmar Gaokang Import And Export Co.,LtdLI JUNXIUNo.4,Block 23,Nawaday Garden Housing,Hlaing Thar Yar
1457MYANMAR TRADEWINDS COMPANY LIMITEDHTET AUNG KYAWNO.(13/A),, MINGALAR STREET, NANT THAR GONE QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, NO.(13/A),, MINGALAR STREET, NANT THAR GONE QUARTER, INSEIN TOWNSHIP, YANGON MYANMAR
1458Myanmar Feed Industries & Breeding Company LimitedDaw Su Su YinNo.(86),????????????????????????????????????????
1459CREATIVE EMPIRE CO.,LTDNANDAR LWIN OONO.151,ROOM (B-702,B-704)LUXURY COMPLEX,BOGYOKE AUNG SAN STREET (CORNER OF WARDAN STREET),LANMADAW TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1460Htet Won Hlyan Co.,LtdDAW SHUNE LAE WAI THARNo.27, Lashio & Kunlong Road Ta Tar Po Quarter, Kunlong Township, Shan State, Myanmar
1461MYANMAR VINEYARD ESTATE COMPANY LIMITEDU SOE MOE THUUNIT NO. 1-3, AUNG SAN STAIUM (NORTH WING), GYO PHYU ROAD, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP.
1462Ying Ji Company LimitedDaw Thu Thu MonNo.(Kala/541), Panlon Kwetthit, Kaung Mue Lawe Quarter, Muse, Shan State, Myanmar
1463THAZIN PWINT PHOO SAN COMPANY LIMITEDU SAI LINN THU HANNo.62/64, 4th Street, 1 Ward, Lanmadaw, Township, Yangon
14641-2-1 Public Company limitedU Maung GyiNo 10+11(A), Gandamar Street(Back of Yuazna Plaza),Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon, Myanmar.
1465GOLDEN LIFE CITY SUPPLY CHAIN TRADING COMPANY LIMITEDWEI LIU JIANCorner of Bago River Road & Yandanar RoadNO(13-30)SAMANEA YANGON WHOLESALEMARKETCORNER OF BAGO RIVER ROAD
1466NINE NINE EIGHT TRADING COMPANY LIMITEDDaw Khin Nyunt ThanAA-4, 105 MINE, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR.
1467THURAIN LINN THAR COMPANY LIMITEDDAW MAY THAZIN OONAY MYAY (8),HTINYUU MYANING (2)STREET,AYE CHAN THAR YAR WARD,LASHIO TOWNSHIP,SHAN STATE MYANMAR
1468BEST VISION TRADING CO.,LTDU MYO MIN AUNGMyitta Street,No(35),Mi Gyaung Kan(2)Block,Thingangyun Township, Yangon Myanmar
1469SHWE FU TONG Co.,LtdDAW NAN SHANG JANMERCHANT TOWER,MERCHANT ROAD,NO.(504/506),BUILDING(A),ROOM(802),(8)QUARTER,KYAUKTADA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1470SUNLEN INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITEDNAW ZUE ZUEBo Myat Tun Street, No.(241) No.(10) ward/Botahtaung Township Yangon, Myanmar
1471Golden Sky Land Company Limited.Daw Khin Hnin AyeNO(813), MAHARBANDULA STREET, LANMATAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.
1472First Agro Venture Co.,Ltd.Kaung Khant ZinBAHOSI HOUSING COMPLEX, NO.A/68, 7 TH FLOOR, 10 TH WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1473Crystal Diamond Livestock Co.,LtdU NAY WIN AUNGNo. (2), Industrial Zone (4), Bo Aung Kyaw Street, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region, MYANMAR 11401
1474BEANS VILLAGE COMPANY LIMITEDRAMAKANT@SOE AUNGNO.12/A,GROUND FLOOR,156th STREET,TAMWE TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1475HTAT YEE MON TRADING COMPANY LTD.KYAW KYAW NAING28/6, CORNER OF NAWADAY ST. AND CHIN SU ST., NAWADAY GARDEN HOUSEING , HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON
1476YUNN FAMILY TRADING CO.,LTDU SAI THAR KYAWNO.(47),PAN LON KWET THIT,KAUNG MU TONE WARD,MUSE TOWNSHIP,SHAN (NORTH)
1477GOLDEN SKYWAY CO.,LTDDAW SITA KUMARIyangon-mandalay old highway road,14/172,myoma 1,zeyawaddi phyu township,bago region myanmar.
1478MYANMAR YANG JI SHANG PIN COMPANY LIMITEDU Nyi Nyi LinnNO.(AH-1/9),CORNER OF 73 STREET AND 119 STREET,PYIGYITAGON TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR.
1479Seafield Food Company Limited.Swe Swe AungNo.152,3rd Floor, Kamauyt Township, Yangon, Myanmar
1480De Heus Myanmar Ltd.U Aye Mg ZanPlot No.(s), 306,307 and 308, Myaung Dakar Industrial Zone, Mawbi Township, Yangon, Myanmar.
1481FULLY LIGHT SHAN GROUP COMPANY LIMITEDU LI KYI KWUNNNO.(26),KYALSIN STREET,(1)QUATER,(Tongchain),Laukkai, Shan state,Myanmar
1482READY MEDICINE COMPANY LIMITEDDAW THINZAR OOROOM NO (2-B), 2ND FLOOR, NO.58, YADANAR RIVER VIEW TOWER, YADANAR HOUSIN, KAN NAR PET ROAD,67/C WARD, DAGON SEIKKAN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1483International Green Land Company LimitedU Soe YinNo. 43 San Ywe Dan Street, San Ywe Dan Ward, Thonze, Tharyarwaddy Township, Bago Region.
1484Ayeyarwaddy Seeds and Irrigation Co.,LtdU Soe ThanNo.95 A, Kyaik Waing Pagoda Road, Mayangone Township.Yangon, Myanmar
1485P T Power Trading Company LimitedU AUNG MAW THEINSHU KHIN THAR ROAD, NO.(235/B) THAR KAY TA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1486BEST DAY INTERNATIONAL BDI COMPANY LIMITEDU LEE JI GUNG
1487MBMT Company LimitedU Soe Pyae AungM 7, Ngu War 3rd Street, 5th Ward, Hlaing Tsp, Yangon
1488NAN HTIKE THAZIN CO.,LTDU HLA MYINTO.224, SHAKETAR STREET, WARD NO.3, MAUNG TAW T/S, RAKHINE STATE, MYANMAR.
1489MEGA RICHCROPS COMPANY LIMITEDDaw Thandar Aung??????(???/??)?????????????????????????? ???????????????????????????
1490Green Land International LimitedU Soe TIntNo.126/A, Kabaray Pagoda Road, Sayaran Quarter, Bahan Township, Yangon. 01527882
1491RK Shipping and Trading Co.,LtdHenry Khin MaungRoom No 803, 8th floor, Block B, Pearl Condo, Bahan Township
1492H & K AH LINN THIT COMPANY LIMITEDU Zaw ZawROOM NO. (35), (3) STREET, 105 MILES, MUSE TOWNSHIP,, SHAN STATE, MYANMAR 095232475
1493GREAT ASIA STEEL COMPANY LIMITEDSan Thar AungNo.(79/81), Room No. (9/A), Bogyoke Aung San Road, Ward (10), Panzundaung Township, Yangon. 095150096
1494SKY GLORY COMPANY LIMITEDThein Aye Khine9.59E+11
1495SHWE THAE PHYU COMPANY LIMITEDU TIN OHN MYINTNo. N/19, Kwin No. 565 (Ka), Thae Phyu Kwin, Yin Tite Pin Village Group, Hmawbi Township, Yangon Region, Myanmar. 09978012813
1496Golden Apex International Trading Co.,LtdDaw Kay Thwe AungNo.100 Shwe Yin School Road ,Hlaing Thar Yar Livestock & Indusrtial Zone (5 ) Yangon ,Myanmar
1497MYINT MO OO KPG COMPANY LIMITEDSan San Win???????????????????????? ????? (???)????? ??-?????????
1498Trade Trigger Trading Co., LtdZin Ko Naing????? (?) ? (?) ? ??????????????????????? ???????????????????? ?????????????????? ???????????? ?? ?????????
1499KO MYAN CO.,LTDU YAN NAUNG THEIN3/15/149 TAW WIN ROAD,SHWE PYI THAR TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR./09-977921343
1500Jasmine Girl Co.,LtdDaw May Theingi
1501Myawaddy Queen Co.,LtdDaw Tin Zar Nwe
1502RED AND GREEN CO., LTDWai Yan HtetNo(19), First Floor, Eingyi Street, Yay Kyaw, (9) Ward, Pazundaung Township, Yangon. 09-783510125
1503Rhythm Force Company LimitedU Zaw Min SweNo.50,53RD Street,2 Quarter,Pazundaung Township,Yangon Region,Myanmar./09791666292
1504SHWE AUNG (MAS) 2022 CO., LTDDAW NANG SOE SOE NYUNT AUNGSHWE MYAWADDY SAYTHIT STREET (6),, NO.(4) QUARTER MYAWADDY TOWNSHIP,, KAYIN STATE, MYANMAR/095275272
1505New Explode Company LimitedDaw Tar Tar SweHLAY ATHIN ATWIN WUN U CHEIN STREET,, NO.79, INDUSTRIAL ZONE (2) , HLAING THAR YAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1506Glorious Blossoms Company LimitedU Myint AyeSayar San Street.No.3. Myawaddy Township. Kayin State
1507Tamaaziwa Real Co.,Ltd.U Vali MohamedNO.6,ROOM(2),,SABEI STREET,THARYARKONE WARD,MINGALARTAUNGNYUNT TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1508Myanmar Zensho Co.,LtdNyan Lin
1509LIU HUA COMPANY LIMITEDDAW ARR KYO
1510M T 4 COMPANY LIMITEDU WIN KHINEMYAT AYE LIN MYAING STREET ROOM NO. (9) WARD NO. (5), MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMAR 09792363153, 09255954197
1511Bang Char Logistic Co.,LtdU Bo Han ChainNo.(B3-2), Quarter 4, Shwe Myawaddy Zay Road, Myawaddy Tsp, Kayin State, Myanmar. 09769095199
1512MEDITECH BIZ COMPANY LIMITED.U MIN ZAW????? (??/??)? ?????????? ????????????? (??)???????? ????????????????????
1513Agri Star Company LimitedNaing Oo AungGandamar Street, No. 15/A, First Floor, SanChaung Township, Yangon.
1514RAINBOW BRIDGE COMPANY LIMITEDU CHIT LWIN130TH STREET, NO.(34)/GROUND FLOOR(B), THA PYAE GONE QUARTER/MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 0943029670
1515Mya Kyoe Kyar(Leader Trading)Co.,LtdDaw Thet Htar HlaingL3,Shwe zebel Housing, Bayint Naung Road,Kamaryut Township, Yangon 09421164666
1516ZAW GABAR FAMILY TRADING CO.,LTDU Zaw Win MyintNO (59) , 10th STREET , BETWEEN ( 79th x 80th ) STREET , AUNG MYAY THAR SAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR / 09-448042206
1517NITHI COMPANY LIMITEDKyaw Moe AungAYE THU KHA TRUCK PARKING, ASIAN HIGHWAY AYE THU KHA VILLAGE, MAE KA NAE REGION,MYAWADDY CITY, KAYIN STATE, MYANMAR 09779100120 09779100129
1518INDO CHINA EXPRESS MYANMAR CO.,LTD.DAW MAY ME PHYONo.(4),Chit Kyi Yae Road,Than Ta Tar Htate Quarter,Myawaddy,Kayin State,Myanmar. 09791858656
1519MYANMAR BAKERY COMPANY LIMITEDDAW AYE THET THET AUNGAHONE TOWER, RIVER VIEW GARDEN HOUSING, STRAND ROAD SIN MIN QUARTER, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR. (09 5085603)
1520Orient Glory Company LimitedKyaw Myo Lwin????? ??? ????????????????? ??????? ??????? ???????????
1521OCTAGON AUTOMOBILE AND MACHINERY SERVICES CO., LTD.U WIN AUNG PYAENO.42-47, CORNER OF YANGON-PATHEIN ROAD AND YANGON TECHNOLOGY UNIVERSITY STREET, HLAINGTHARYAR TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
1522Prestige Automobiles Co.,LtdU Chan MyaNo. 42-47, Corner of Yangon-Pathein Road And YTU Street, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
1523Octagon International Services Co.,LtdU Chan MyaNo. 42-47, Corner of Yangon-Pathein Road And YTU Street, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
1524Oriental Machinery Services Co.,LtdU Chan MyaCorner of 7th Street & Strand Road, No.584, Lanmadaw Township, Yangon Region Myanmar
1525Gold Delta Co., Ltd.U Wanna KhineNo.1, Kanaung Minthar Gyi St., Shwe Lin Pan Industrial Zine, Hlaing Thar Yar Tsp., Yangon, Myanmar. 01-617229
1526Laser World Family Trading Co.,LtdU Aung Kyu HeinNo.166, 34th Upper Street, Kyauktada Township, Yangon/ 01 387 453
1527LWIN THITSAR COMPANY LIMITEDU MAUNG MAUNG LWIN141B???? 47*48????
1528Zabu Kan Tun Trading Co.,LtdU Ye Kan Zaw????? ???(I)? ??????????? (??) ???????? ???????????????? ???????
1529Royal Corn Co., LtdDaw Nang Kay Thi OoNo.47(A), SHIN SAW PU ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, Yangon
1530LIGHTEN UP COMPANY LIMITEDU Tin Tun AungNO.(16/B), ANAWYAHTAR STREET, 14 QUARTER, YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1531JIN SXU COMPANY LIMITEDU Me SoeNo.( 6/79 ), ( 5th ) Street, San Sai (Kha) Ward,Tachileik, Shan State, Myanmar
1532Golden SK Company LimitedU SAI KHAM POONo.( 142 ), Bogyoke Road, Wein Kyauk Ward, Tachileik Township, Shan State, Myanmar.
1533M2M MARKETING (MYANMAR) COMPANY LIMITEDU WIN KHINE
1534FU'S BROTHERS CO., LTDU AR SAIK"No.(34),Khapaung Street,Quarters No.(10),Hlaing Yangon Region,Myanmar"
1535Tonghant Company LimitedU KYAW NAINGNO.( 112 ), PYIDAUNGSU ROAD, NO.( 3) QUARTER, MONGYAI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR
1536THI RI WAI SHAN INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDMI TIN MAY THAN
1537Snacky Company LimitedU THAN LWINNo.(505), B2L3, Shu Khin Thar Housing, Tha Pyay Road, Thar Kay Ta,Yangon Region,MYANMAR 11231
1538CONSUMER HOUSE TRADING COMPANY LIMITEDDAW SOE SOE NYAN
1539BENCHMARK MARINE & AGRO EXPORTS CO., LTDSalmaan@U Kyaw Myo LwinNO. (8), MYA YAMONE VILLA, BAYINT NAUNG ROAD, (26) WARD, SOUTH DAGON TOWNSHIP , YANGON REGION, MYANMAR
1540ECO LIGHT CO.,LTDDaw Hay Mar Oo??) ???? ? ( ?? x ?? ) ???????? ? ???????????????????? ? ????????????? / ???????????
1541MOUNG KHAM COMPANY LIMITEDU SAI SAN TIKAR LAY VILLAGE, KHO LAM MYO, NAM SAM TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR
1542KWAN GLOBAL COMPANY LIMITEDU SU DAR KARL BAR BUNO. 520, KABAR AYE PAGODA ROAD, RM. 206, EXCEL TOWER BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.09769954066
1543SEIN NGWE MYA TRADING COMPANY LIMITED.U AUNG DINPYIN MA BIN FEEDMILL, PYIN MA BIN WARD, NAWARAT STREET, MINGALARDON TOWNSHIP, YANGON, REGION, MYANMAR. 660546
1544SHWE YAUNG WIN WAH TRADING CO., LTD.NAING YE AUNGROOM(PH-O-P), UNIT(O,P), TOWER (D),, ROYAL SIN MIN CONDO,CORNER OF KANNAR STREET & AHLONE STREET, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1545KAUNG PYAE MON COMPANY LIMITEDMIN OHN PE
1546A&H Brothers Agro Crops Processing & Trading Co.,LtdU Aung ThanNo. (167), Lanmadaw Road, Lanmadaw Township, Yangon
1547Royal Shwe Lwegel Company LimitedU Than Bo OoNo.39, Corner of Win Light Petro Station, Ward No. 29, Lwegel Qtr, Momauk Tsp, Kachin State.
1548SHWE KHEWADE CO.,LTDU Nay Linn????? 215? ???????? ???????????????????????????
1549WI SAR RA INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU Thaung Tun??????????(??)? ?????????????????????????? ????????????????????? ???????????????? ???????? ??-??????
1550Myanma Sanpya Crop Nutrition Company LimitedU Cho Win Hlaing?????(??-??)? ?????????????????????? (?)?????? ??????????????????? ??????????????????????
1551MYANMAR KAUNG THUKHA COMPANY LIMITEDMaung Maung Khaing
1552EVOGRO COMPANY LIMITEDU CHO WIN HLAING95-A,KYAIKWINE PAGODA ROAD, 8 MILE BUSINESS CENTER, MAYANGONE TOWNSHIP, 095134609
1553MR PEPPER CO.,LTDU Aung Zaw Latt?????(???)? ?????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????
1554PHYO DANA WAI COMPANY LIMITEDKO KO NAINGYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
1555FRONT GLOBAL CO.,LTDSHIV KUMAR(KA)SOE WINBUILDING NO. 459/469, ROOM B-7, 5TH WARD, LOWER PAZUNDAUNG ROAD, PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
1556Golden Chili Company LimitedU Htat Yee LinnNo. (Has-4/1), Conor of 69th Street & 107th (Ngu Shwe War) Street, ChanMyaTharSi Township, Mandalay, Myanmar. 09259148388
1557AUNG NAING THITSAR CO.,LTDU AUNG ZAW OONO.268, ROOM 14(C), 14TH FLOOR, DAGON CENTER 2, PYAY ROAD SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, / Phone ; 012317836
1558Dana Su Wai Company LimitedSu Hla PhyuYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
1559MIN KAN THAR COMPANY LIMITEDZARNI AUNGYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1560SHWE THAR KI COMPANY LIMITEDZARNI AUNGYADANAR STREET, SHB-1.NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1561NAN MYINT SHWE PYI COMPANY LIMITEDAUNG MYO THEINYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1562YOMA SUN CO.,LTDU AUNG ZAW OONO.268, ROOM 14(C), 14TH FLOOR, DAGON CENTER 2, PYAY ROAD SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR./012317836
1563BENEVOLENCE COMPANY LIMITEDSHWE CIN MYINTYADANA STREET, SHB-1, NO. (6) THINGANGYUNTOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1564SHWE LATT PHYO WAI COMPANY LIMITEDKO KO NAINGYUZANA STREET, NO.3(C),AYE YEIK MON HOUSING HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1565Aung Phyo Mauk Company LimitedU AUNG MYO THEINYADANA STREET, SHB-1,NO.6,MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1566NAN OO THIRI COMPANY LIMITEDKYAW THIN AUNGYADANA STREET, SHB-1, NO.6, MALIKHA HOUSING THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1567KAUNG HTET MYANMAR SERVICES COMPANY LIMITEDTHAN TUN LINAYE YEIK MON LAN MA GYI, NO.4 4 WARD,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1568Agro Power Co., Ltd.U Ye Kyaw ThuNo.(567), Thumana St, (16/4) Qtr, Thingangyun Tsp, Yangon 09765451129
1569Royal Shin Thant Co., Ltd.Daw Aye Myint ThanNo(567), Thumana St, (16/4) Qtr, Thingangyun Tsp, Yangon
1570VILLA TILES TRADING COMPANY LIMITEDU Myint NaingSECOND FLOOR ,NO.(41/43),DAMAYONE CROSS ROAD ,KAN /TAUNG QUATER ,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.
1571Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.U Hla HanBld-6,Room-12,Ground Floor,Yankin St,Sanchaung Tsp
1572Regal Majestic Co.,Ltd.NYI NYIBAYINT NAUNG ROAD, NO.124/125 INDUSTRY ZONE 4,SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1573SAN HTUT KHAUNG COMPANY LIMITEDTHAN TUN LINMYINTZUTHAKA STREET, NO.1132 12 QUARTER,SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1574BLISS RAIN COMPANY LIMITEDWIN KYAW AUNGPYI-NAWADAY STREET, NO.166 36/1 QUARTER,SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1575Marga Min Co.LtdU Zaw HtainNo (1/3), R-6 Road, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township, Yango
1576Aka Yarzar Co.LtdU Myo KyawNo (1/3), R-6 Road, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township, Yangon
1577Agri Idol Co.LtdU Nyi Nyi SoeNo (1/3), R-6 Road, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township, Yangon 09455557861
1578Techno-Hill Engineering Co.,LtdDaw Barani AungNo.(148x) ,A One Street, 5 Quarter, Mayangone Township. 09960940066
1579GREAT MYANMAR KINGDOM COMPANY lIMITEDU YE WIN
1580Lyn Lat Aung Company Limited.U Oak Ghar AyeNo.(6/A), Paw San Hmwe Street, Thuwana, Thingungyun Township,Yangon,Myanmar. +95 1 2332321,+95 9 2099799
1581PO MO HEIN CO.,LTDU MYINT KHAING-
1582ASIA SAPPHIRE COMPANY LIMITEDDAW TIN TIN MOENO.(20),KYAINCHAUNG QUARTER,INNMA GROUP,NYAUNGTONE TOWNSHIP,AYEYARWADDY REGION,MYANMAR.
1583Myanma Awba Group Company LimitedSoe Min Thant???????-????????????????????????? (?)?????? ???????????????????
1584Min Dhama Steel Structures Co.,LtdDaw CherryNo.74/75/76/77/78/91 , Kanaung Min Thar Gyi Street, Industrial Zone (4), Shwe Pyi Thar Township, Yangon Myanmar. 01-618876~80
1585Anawrahta Production Co.,LtdDaw Myint Myint KhinC74, Padauk War 9st, FMI City, Hlaing Thar Yar Tsp, Yangon
1586Phyu Sin Thu Company LimitedU SITHU AUNGNO.38,DAMAWIHARRA STREET, KYAR KWET THIT WARD, TAMWETOWNSHIP TOWNSHIP, YANGON REGION
1587AMARAPURA COMPANY LIMITEDU Aung MinMYAYNU ROAD NO.338-B MYAYNIGONE (NORTH) WARD , SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION
1588MARLARMYAING PUBLIC COMPANY LIMITEDU Thawda Tun????? ???(??)??????????????????????(?)?????????????????????????????????????
1589THREE COUNTRYS CONTRACT COMPANY LTDU SAI LONELIVESTOCK ZONE , BLOCK NO.53(C), kYAUK LONG GYI , MYAWADDY OUTFIELD, OO PAING NO (7 ) , NO (4) WARD ,MYAWADDY TOWNSHIP ,KAYIN STATE , MYANMAR .
1590Amazing Jupiter Co., LtdU MYO AYE275/A, WAIZAYANDAR ROAD, 6 QUARTER, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.
1591SUMPRABUM CONSTRUCTION COMPANY LIMITEDPHONE KYAN FANLANE-(25),, NO.(15/21), RAN PU WARD, MYITKYINA, KACHIN STATE, MYANMAR
1592SHWE MING FA INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITEDKyaw Htin
1593MYANMAR CHINA NATIONAL AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS TRADING COMPANY LIMITEDu nay min tunMINYEKYAWSWAR STREET, NO.(19)(1 ST FLOOR)(101) (14) QUARTER/YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1594Sal Kabar Company LimitedTHAN WIN HTWE @ THIHA WINOffice Address : Room (1-I), Tower (C), Royal Sin Min Condo, Strand Road, Ahlone Township, Yangon Region, Myanmar
1595Six Winner Brothers Co., LtdPhyo Tint Naing
1596STECON ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITEDYe Phone HlaingNO (8), PANNITA STREET, HLAING TOWNSHIP, YANGON.
1597NOTHERN MOTHER LAND JADE & GEMS COMPANY LIMITEDU AUNG PHYO WAIAKWART NO(326),90 TH STREET ,BETWEEN 32ND STREET & 33RD STREET ,DAE WON WEST WARD,CHANAYETHARZAN TOWNSHIP
1598Vivo Group Company LimitedU Ye Thu Aung????? (??)? ??????? ???????????? ????????????????? ????????????? 09-765477010
1599TUN THITSAR FORWARDING & TRADING COMPANY LIMITEDU Po ThingyanPYAY ROAD, NO.617(B/1), KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON. 095004019
1600Tropical Sea Company LimitedDaw Barani AungNo.(148x) ,A One Street, 5 Quarter, Mayangone Township. 09960940066
1601FA FU COMPANY LIMITEDWINT THUNo(TA/365), South Ward, Muse Township, Shan State, Myanmar, 095506032
1602SHANE HTAT LINN COMPANY LIMITEDSAI ZAW TUNPar Loet 1 Street, No.16, 1 QTR/Kyine Tone, Shan State, Myanmar
1603AYEYARWADY NADI IMPORT & EXPORT CO.,LTDU ROHITNO-0703,UFC TOWER(A),CORNER OF MAHABANDOOLA ROAD & THEIN PHYU ROAD,BOTAHTAUNG TSP,YANGON,095013210
1604SONE SE MYINE COMPANY LIMITEDU WIN MYINT OONO1/145 ,KHAYAY ROAD, MAEKANAE KYET THIT, MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMAR
1605Myanmar Kete Co.,Ltd.U Kyaw San
1606Myanmar Byter Agro Tech Co.,Ltd.U Kyaw San
1607Myanmar Golden Byter Co.,Ltd.U Kyaw San
1608High Max Group of Companies LimitedWai Hin Oo
1609Lan Thit Aung Trading Co.,LtdNay Htet AungSTRAND ROAD,ROOM-1(I), UNIT(I), TOWER(C), ROYAL SIN MIN CONDO, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1610THAN KABAR SANN COMPANY LIMITEDU THAN HTAIK OONO.32/A, 55TH STREET/ 112 E STREET HTON TONE QUARTER, CHANMYATHAZI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR
1611GREATLINE MYANMAR CO.,LTDMAHENDARNO.309, AUNG MYITTAR STREET, DAWPON TOWNSHIP, YANGON. PH-09-788905317
1612KAUNG HTIKE MYANMAR COMPANY LIMITEDU THAN HTIKE????? 96, 18 ????, 82 ????????? 83 ????????, ????????????????????, ???????
1613FA MYANMAR LOGISTICS COMPANY LIMITEDU Sai Cho LwinNo.(2414), Bo Myat Tun Road, No.(10) Ward, Botahtaung Township, Yangon Region,Myanmar. (09770402627)
1614ROYAL SALMON CO.,LTDU HTAKE TIN HANNO.(18), THARAPHI (1ST) STREET, SHWE INGYIN QUARTER, DEKHINA THIRI TOWNSHIP, NAYPYITAW, MYANMAR
1615UTL & Brothers Co.,LTDU Than LwinNO.(246), NYAUNG KAN WARD, MEIKHTILAR TOWNSHIP, MANDALAY REGION.
1616NYD Group Company LimitedDaw Nang Wilai Watt??(??)????????(?)????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????
1617Z P N COMPANY LIMITEDU ZON KONO.(235/237), MAHARBANDOOLA PARK STREET (UPPER), (2) WARD, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR 11181
1618Shan Yuan Ju Agriculture Development Co.,LtdThoon Wadi MaungFMI City,No.(A-24),Hlaing Tharyar Township,Yangon Region,Myanmar 09962781018
1619BMI Co., LtdU Naing Win Than?????(???)? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
1620RUBY LION MANUFACTURING COMPANY LIMITEDU THIHA LINTHIRIMON ROAD, NO.27/28, THIRIMON PLAZA COMPOUND, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09 5001821
1621MANAW THUKHA COMPANY LIMITEDKO KO NAINGNO.(15/21) KWAL LWAL VILLAGE,MYAUNG MYA INDUSTRIAL ZONE, MYAUNG MYA T/S, AYEYARWADDY REGION, MYANMAR
1622A ONE SURIYAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KHIN ZAW MYINTMYA THIDAR STREET,, NO.212, BAYINT NAUNG QUARTER, KAWTHAUNG TOWNSHIP, , TANINTHARYI REGION, MYANMAR
1623HERCULES TRADING CO.,LTDU TUN MIN AUNGThudhamma street ,CC2-(32-33),Thiri Yadanar WholesaleMarket Yangon ,Northokkalapa
1624SIX SIX EIGHT COMPANY LIMITEDDaw Shwe Shwe AungBuilding No.33/A,, Aung Chan Thar Street, 3/1 Toe Chet Quarter,Hlaing Tharyar Township, Yangon Region,MYANMAR / 09420051196
1625BIG ONE COMPANY LIMITEDU TUN AYE KYAW
1626Myanmar Every Lucky Consulting Company LimitedU Kyaw Ye YintBayint Naung Road, No 1, Yangon Thit quarter, Thingangyun Township, Yangon Region, Myanmar
1627Shwe Myanmar Strength Trading Company LimitedU Tin Tun OoNo 18/A, Hla Theingi Street, Industrial Zone 2, Dagon Seikkan Township, Yangon Region
1628DREAM GLOW COMPANY LIMITEDDAW SABAI AYE09788153603, 09250703344
1629TREASURE SPHERE TRADING PRIVATE CO., LTDU San Myint AungNO. 665-D,KANYINPYIN CREEK, LET YET SAN VILLAGE, THANLYIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1630CK FROZEN FISH & FOOD CO.,LTDDaw Khin Thuzar Htun
1631FU YUAN TANG COMPANY LIMITEDDAW PHU PHU NGESTREET & 102ND STREET, CHANMYATHARZI TOWNSHIP,, MANDALAY REGION, MYANMAR
1632Ngwe Hnin Yee Company LimitedDaw Thin Thin TunNo. (27)C, Thiri Mingalar Street, (8) Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.
1633ROYAL SHAMBELLA CO.,LTDDAW NYO MI SWE MYINTNO 19/21, STATION ROAD, BAUK HTAW, 15 WARD, YANKIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR.
1634ASIA LUCKY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTDKYAW MIN TUN
1635Naing Oo Aung Lan Company LimitedU UMESH KUMAR
1636LWIN HTET AUNG COMPANY LIMITEDDAW AYE MOH MOH87(C) STREET, BETWEEN 33X34 STREET, SAMOON WARD , CHAN AYE THAR ZAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION,MYANMAR
1637GLOBAL FIVE GENERAL TRADING COMPANY LIMITEDDaw Thiri ZawNO. (17), (3RD) FLOOR, KAN THAR YAR STREET, WARSO QUARTER, DAWPON, TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR. 09-774488891
1638Power Planet Company LimitedDaw Cho Cho Win
1639Continental Burma Food Corporation LtdCherry Khine
1640MYINT MYAT PANN EXPORT IMPORT COMPANY LIMITEDU MYAT THU KHAINGBuilding(18),Room No(102),Kabaraye Housing, WarYarLet(3)Street,Ward No(9), Mayangone Township, Yangon Region, MYANMAR
1641YASMIN ENTERPRISE COMPANY LIMITEDMaung Maung TinNo 31,88th Street, Mingalar Taung Nyunt, Yangon
1642High Impress Company LimitedChit Thet Thet WaiNo.5085,5086,5087, Sagaing Street, Ottara Thiri Tsp, Naypyidaw.09 674444555
1643Queen Empire International Company LimitedDAW SUMAIYA @ DAW NU NU LWINNo.(180/190), Room No (304), 3rd floor, Ma-U-Gone Quarter, Tamwe Township, Yangon Region, Myanmar. 09-427404476, 01-205500, 01-9000957
1644Heng Min Co.,LtdMr.Hone YoeNo.220/B, Botahtaung Zay St, Botahtaung Tsp, 09890777798
1645SHENG HU GROUP COMPANY LIMITEDDAW KHIN KHIN MYINTAYE THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,, ROOM NO.24/25,AKWET NO.98,TAUNGGYI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR
1646MYANMAR HEIN SHWE COMPANY LIMITEDU KAUNG MYAT
1647TB STAR COMPANY LIMITEDU KYAW KYAW TUNNO 47,29TH STREET,SECOND FLOOR 6 WORD,PABADAN,YANGON REGION,MYANMAR 11143 09450048547
1648Asia Flower Mall Myanmar Company LimitedDaw Phway Phway ThantNo.24, 5th Floor, Tayoke Kyaung Street, San Chaung Township, Yangon, Myanmar 09254817967
1649MYAN ZEN COMPANY LIMITEDU MOE SAN NAINGNO.33, 60TH STREET, WARD NO. 7, HLAING TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1650Shwe Taung Sint Trading Company LimitedU Sai Aung Kyaw
1651GREAT SILVER SEA CO.,LTDU NAY TUN LIN
1652PIN LAUNG CITY GROUP OF COMPANIES LIMITEDU Maung Maung Htwe???????????????, ?????????????? , ????????????
1653MY GOAL INTERNATIONAL CO., LTDU HTET NAINGBUILDING (4), ZONE B, STARCITY THANLYIN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09889900165
1654Taw Win 77Co.,LtdU SAI TUN TUN AUNGNo (416/Kha) , 82 Road, Bet (32& 33) , Street , Chanayetharzan Township Mandalay Region , Myanmar ?????????
1655Myanmar Moe Pyae Co, LtdU YE YINT TUNMYOESHAUNG STREET , OAKTHAR MYOTHIT (8) QUARTER, BAGO TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMAR , 092500031035
1656D2Shan Company LimitedSaw DiNo Ku09446446133, Unit 01-05, Level 10, Junction City Office Tower, Pabedan Township, Yangon.
1657S&S Global Company LimitedU Thiha301,Third floor, Kyauk kone road, Yankin, Yangon. 09420063352
1658Aung Gabar Hsu Trading Co.,LtdU Htet Htet AungNo.(1536/B), Aung Mingalar Street, (155) Ward, Dagon Township, Yangon Region, Myanmar. Ph no: +959952477912
1659PHARMAQO LABTECH COMPANY LIMITEDMAHAR LEE TUN (OR) U TIN AUNG
1660Wang Jia Ho Group Co.,LtdMYO THANT @ YE MYINTNo.555,Rm(7),Pyi Htaung Su Rd, Mine Yu(105), Muse Township, Shan State
1661AGRI ECO GREEN COMPANY LIMITEDDaw Nan San San Myint????????????????????????????????? ?????-????? ?????????????????? ?????????????? ???????
1662HTAL WAH HEINN COMPANY LIMITEDU MYO ZAW MINNNO.5 (GROUND FLOOR), KYUNE TAW STREET, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1663SHWE NADI SHWEYI CO.,LTDU TIN MAUNG WINNO (33) , Bogyoke Street , Padauk Shwe Wah QT , KawThaung Township , Tanintharyi Region , Myanmar.
1664KKK ASIA TRADING COMPANY LIMITED.TWN FO WHERBET(34x35)ST, BET(70x71)ST, NO(B/5), CHANAYETHARSAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR. 095231621
1665TIN MYANMAR COMPANY LIMITEDDr. Tin Kyi @ Kyan WeeNo.6 (A-1), Wingabar Lane, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
1666BIG DREAM COMPANY LIMITEDU CHAN NYEIN AUNGROOM NO.(4008), BUILDING (158),THUKHA STREET, (7) QUARTER, HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09984280558
1667LONG TERM MYANMAR COMPANY LIMITEDDAW HTET HTET NAINGNO.(127), 17 STREET, ANAWRAHTAR ROAD, LATHAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09984213905
1668RED ROSE GARDEN COMPANY LIMITEDU MYO MINNO.59(2A), NAGARNI (3) STREET, NWE AYE QUARTER, DAWPON TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR,0943152477
1669KINDLY MOTHER BOSOMERS COMPANY LIMITEDDAW NYEIN NYEINMA OU GONE LANN KYAL, NO. (32) TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09-402502316
1670SANN PYAE YAR ZAR TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG KYAW PHYOANAWYAHTAR STREET 7 WARD, NYAUNG TONE TOWNSHIP, AYEYARWADDY REGION, MYANMAR, 09429722275
1671AROMAH COMPANY LIMITEDNAN HTWE HTWENO.988,MYITTAR ROAD,9 QUARTER ,SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP,YANGON
1672SHWE GONE MYINT COMPANY LIMITEDDAW THEINT THEINT AUNGBetween 48th Street, No.Pha Pha 6(104/105),Hton Tone Ward,Chan Mya Thar Si Township,09403709680
1673Bhone Kyaw San Co.,Ltd.U KYAW SAN OONo Pha Sa(6)104,105,(48-49)Street,Nin Sin Street , Hton Tone Ward, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay, Myanmar,09403709680
1674Comtradez Company LimitedThan Htike WinNo.32/A-D, Avenue Street, Pyay Road, (11) Ward, 6 1/2 Miles, Hlaing, Yangon Region, MYANMAR 11051/09790249555
1675Aung Thazin - Myanmar General Business Cooperate Company LimitedDaw Kyae Mone MyintNO.268,ROOM NO.(14/C),14TH FLOOR, DAGON CENTER-2 ,PYAY ROAD SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1676IVORY COAST ASIA INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KYI MIN TUNNO.(4), KYAUNG LANE, PHA AN TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMAR
1677ROYAL SHWE KYAIK MYAW COMPANY LIMITEDDAW PWINT NANDAR SOE????? (???) ? ??????????????????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????????????????
1678THEMIS INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITEDU Min SetTHIRIMINGALAR LANE,, NO. 151/B, 8MILE, MAYANGONE TOWNSHIP, , YANGON REGION, MYANMAR
1679TAR WA TAIN THAR COMPANY LIMITEDU Hla Phyo AungRoom No.(69+70+71),Corner Of (43&83)Street,Maharaungmyay Township,Mandalay.09888080089
1680MYANMAR GOLDEN LAND CO.,LTDDAW AYE TULA/AH-(54),TAUNG NI KWAE STREET,PAIT SWEL QUARTER,MOEGOKE,PYIN OO LWIN/09697476540
1681 LILY QUEEN CO.,LTDDAW SHWE SINLA/AH-(88),TAUNG NI KWAE STREET,PAIT SWEL QUARTER,MOEGOKE TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR/09967632039
1682LWIN SISTERS CO.,LTDDAW CHAW SU NWENO,SASA.(5/55),BETWEEN(55*56)STREET,BETWEEN(105*107)STREET,CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP,MANDALAY REGION,MYANMAR/09981518647
1683HAPPY CENTURY CO.,LTDU THANT ZIN AUNGNO.(402),STRAND ROAD,KANNAR BLOCK,LATHA TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR/09957194024
1684YOUR WIN CO.,LTDU MYO ZAW LIN TUNNO.(28),CORNER OF YADANAR STREET & SABAL STREET,PA DAY THAR MYO THIT QUARTER,PYIN OO LWIN CITY,MANDALAY REGION,MYANMAR/09986334502
1685THU KHA MAHAR AGROCHEMICAL CO., LTDU Ko KoROOM 8,NO 13,BO SAW OO STREET,KYEEMYINDAING T/S,YANGON REGION,MYANMAR. 09-797787957
1686International Enterprise Co.,LtdKo Zaw Tun AungNo.4(A),Thayettaw Street , Ward No. Za/North ,Thingangyun Township ,Yangon. 01 571159,01 579510
1687RDM REAL DEVELOPMENT MYANMAR COMPANY LIMITEDU Tin Nay Oo226,#02-01, Wizaya Plaza, Coner of U Wisaya Road and Damasadi Road, Bahan,Yangon. 09407324431
1688BHOME YAUNG CHI TRADING COMPANY LIMITEDTHEINT THEINT AUNGBETWEEN 48TH STREET & 49TH STREET, NO.PHAPHA6(104/105) HTUN TONE WARD, CHAN MYA THAR SI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR (09403709680)
1689QI PALE COMPANY LIMITEDAye Min Win
1690SO SHWE ORIENT LIMITEDNAN MAY ZIN OONo 43/5 Inyar Myaing Road, Golden Valley Quarter (2), Bahan Township, Yangon 09888 666988
1691STAR (JOSHUA) COMPANY LIMITEDU WIN KYAW @ JOSHUANO.(920),NAGALAIN STREET,SANDAW QUARTER, PYAY TOWN, BAGO REGION, MYANMAR
1692SHINN MYAT MYANMAR COMPANY LIMITEDU MYO MYINT KYAW09-2010322
1693CONIFER COMPANY LIMITEDU Bo Win MyatNo.(72)/ 4 Floor, Old Yay Tar Shay Street, Bahan Tsp, Yangon Region, Myanmar. 0925594530
1694Foreslim Co., LtdU ZAW WIN TUN6-A, No.115, Pyae Road, 8 mile, Mayangone, TSP. Yangon, 09-511-8246, 09-250-313-613
1695YRC INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU THEIN SOEASIA MAIN ROAD,, NO.14, MEKANEL VILLAGE TRACT, MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMAR 09899903748
1696GOLDEN CORAL REEF COMPANY LIMITEDYOON LAE' KYAW
1697GREEN SIGNAL COMPANY LIMITEDDAW TIN TIN YIU AUNG MYAT STREET,, NO.28, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1698SEVEN PLUS NINE TRADING COMPANY LIMITEDZAW LIN HTET @ ARVIND KUMARNO.295, 6TH FLOOR, 40TH STREET, 9 WARD, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR/09761691955
1699MIN MYAT KAUNG COMPANY LIMITEDDAW KHIN THU ZAR WINNO.7(KA), SAN GYI WA WARD,2-STREET,MINGALARDON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1700HLA MON TRADING COMPANY LIMITEDU TON PAUK HLYAN @ MIN OONO. LA LA (90), SETHMU (2), ZAMYINZWE QUARTER, PYIGYITAGON TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR
1701Ayeyarwady Partners Trading Company LimitedU Ye Myint????????????????????? ??????? 09755609924
1702Nilar Frozen Foods Co.,LtdDaw Nilar HtweNo.216 , Anawrahtar Road , Pabedan Township / 09977816156
1703Phwint Phyo Thit Company Limited??????????????YEDAGON TAUNG PATHEIN GYI TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR/ : 09779979979
1704GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT BROTHER'S COMPANY LIMITEDLI KAUN PHINNO(3)QUARTER,PYI HTAUNG SU ROAD CHIN SHWE HAW CITY,LAUKKAI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR 09795868888
1705Sann Thit Oo International Co., Ltd.U Win Maw??????(?)??????(?)?????????????????????MICT Park? ????????????????????????????
1706Vimpex Myanmar LimitedDaw Thandar Oo24/A, Sayarsan Road, Tharthana Yeikthar Qtr, Bahan Tsp, Yangon
1707Globus International LimitedDaw Khin Khin Nyein24/A, Sayarsan Road, Tharthana Yeikthar Quarter, Bahan Township, Yangon
1708LORD OF HEAVEN COMPANY LIMITEDU ARKAR LINNO.(317/319), PADAUK STREET, 17 QUARTER, SHWE PAUK KAN / NORTH OKKALAPA, YANGON REGION, MYANMAR 11031.
1709De Infinity Co., Ltd.U TIN SEIN WIN
1710ALLIED FIELD AGRIBUSINESS COMPANY LIMITEDKyaw Soe NaingNo(64)B,6th floor,Shwegon Plaza, Bahan
1711ACCESS COMMUNICATION AND ECO STATE (MYANMAR) CO., LTDU KYAW SOE MIN122A, THAMINE STATION ROAD, MAYANGONE T/S, YANGON, MYANMAR.
1712AGRO ONE EXPORT & IMPORT COMPANY LIMITEDKAN THIN HTOO(91) STREET, NO.(108),(7) FLOOR KANDAWLAY,MINGALARTAUNGNYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09768108845
1713AI NOOR COMPANY LIMITEDU YAN AUNG????? ???/???? ?? ???? (??????????)? ???????????????????? ????????????? ????? ???????????
1714Shwe Yaung Toe Company LimitedU TIN AUNG THAN
1715THE ALPS TRADING CO.,LTDU THET NAINGCORNER OF AHLONE ROAD AND STRAND ROAD,OLD MYANMAR TIMBER ENTERPRISE OFFICE,AHLONE TOWNSHIP,YANGON DIVISION(09402709078)
1716UBG & SONS INTERTRADE COMPANY LIMITEDU AUNG KO LATT(141ST) STREET,, NO. 46, GROUND FLOOR(LEFT), ?AUGONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR. 09443210310
1717GREAT MYANMAR POWER AUTO TRADING COMPANY LIMITEDU BO BO LATT136TH STREET,, NO. 8/6, FIRST FLOOR(R), ?AUGONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR. 095026100
1718NCY INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU WIN HTUT AUNGAYE YEIK THAR ROAD, BETWEEN(38X39) STREET, INDUSTRIAL ZONE WARD MONYWA, SAGAING REGION, MYANMAR 09-403751257
1719CITY WINNER CO.,LTDU MAMAD ANISURAMANNO.(5) 129 STREET, THAPYAE GONE QUARTER, MINGALAR TAUNG NYUNT TSP, YANGON, MYANMAR. 09440645757
1720 Mya Pon Na Mar Co.,LtdHein Htike Aung????? ??? ? ???? ? ???? ? ????? ???????? ?
1721PAW XIN COMPANY LIMITEDWON SEINGBETWEEN (18/20) LANE KHAY MAR THIRI (895) MYITKYINAR TOWNSHIP, KACHIN STATE, MYANMAR
1722YELLOWISH PLANET COMPANY LIMITEDU JALLY @ KYAW SOE140 STREET, NO.13, GROUND FLOOR (RIGHT), MAUGONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR. 09953260337
1723A-ONE BROTHERS FINANCE COMPANY LIMITEDDAW SINT SINT AUNG
1724BEST UNIVERSE COMPANY LIMITEDU AUNG KO LATT119 STREET, NO. 25, FIRST FLOOR(RIGHT), YAY TWIN KONE QUARTER, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR. 09682243246
1725GREEN SHINE COMPANY LIMITEDMin Gaung OoNO. (108), CORNER OF KABAR AYE PAGODA ROAD AND NAT MAUK ROAD BO CHO (1) QUARTER, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11201
1726Myanmar Woodland Company LimitedNan Phoung KhamNgarrmanaung Pagoda,33 ward/North Dagon,Yangon Region,Myanmar.
1727SUKI MYANMAR CO., LTDU VEER CHANDSHUKHINTHAR HOUSING BUILDING(F/2), ROOM (002) THARKAYTA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1728CITY SQUARE COMMERCIAL COMPANY LIMITEDU YE MYINTSTRAND ROAD, RIVER VIEW GARDEN HOUSING, AHLONE TOWER YANGON , YANGON REGION, MYANMAR
1729Sunlight International Co.,LtdDaw Kyu Kyu Myint67C STREET, BETWEEN 146I+146J, NO. I-17 , SWEL TAW WAREHOUSE PHYAUK SEIK KONE WARD, AMARAPURA TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR
1730AP KAWTHAUNG MYANMAR INTERNATIONAL CO.,LTDDAW MI MI LWINNO338, BO SUN PAK LANE (1) ,BAYINT NAUNG QUARTER,KAW THAUNG TOWNSHIP,TANINTHARYI REGION
1731SHENG BANG COMPANY LIMITEDDAW YIN YIN WINNO 97, NILAR ROSE ROAD, PINLONG HOUSING, ROSE PARK (3), DAGON MYOTHIT (NORTH) TOWNSHIP, YANGON REGION
1732San Lwin Trading Co.,Ltd.U San LwinNO.106, KYAIK KA SAN ROAD, PYAR YAY KONE QUARTER, TAMWE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11211
1733TUN THITE SA COMPANY LIMITEDU WAI PHYO OONO(87/1),86STREET,BETWEEN 25ST&26 STREET, MANTHIRI HOUSING,AUNG MYAY THAR SAN TOWNSHIP,, MANDALAY REGION, MYANMAR
1734TOP EXPERTISE TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG THU YANO.85,6TH FLOOR(LEFT),LOWER , KYEE MYIN DAING ROAD, KYEE MYIN DAING TSP , YANGON REGION, MYANMAR
1735KTK EMPIRE EXPORT & IMPORT CO., LTD.U KYAW TUN KHINNO. 79, 4TH FLOOR 31ST STREET ,PABEDAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1736GAC (MYANMAR) LIMITEDZAW HLA MINNO.70, AWBA STREET , KYAUKMYAUNG GYI QUATER, YANGON ,REGION , MYANMAR
1737GOOD BROTHERS (CHEMICAL) COMPANY LIMITEDU HLA OONO.(22),BAYINTNAUNG ROAD,THIRIMON HOUSING,HLAING TOWNSHIP,YANGON.
1738GLOBAL GOOD PURE GROUP COMPANY LIMITEDMAUNG MAUNG ZAWNO.(155/156), YO GI CHAUNG PAK STREET, BAYINTNAUNG, MAYANGONE. YANGON, YANGON REGION, MYANMAR
1739PLATINUM PALACE COMPANY LIMITEDU ZAW HTAY HLAINGNO.(22),MYAIDAR STREET,BETWEEN (24X25)(63X64)STREET,MAHAR ZAYA BON WARD, AUNG MYAY THARZAN,MANDALAY REGION,MYANMAR
1740SAN SHWE HTAKE CO.,LTDU ZAW HTAY HLAINGNO.434,DANYAWADDY STREET,(89)WARD,DAGON SEIKKAN T/S YANGON REGION, MYANMAR
1741NATIONAL BEARINGS GROUP COMPANY LIMITEDU KYAWE SOE MOEBAYINT NAUNG STREET, NO.A/39,ROOM NO.(18),FRONT OF BAYINT NAUNG MARKET MAYANGONE, YANGON REGION, MYANMAR
1742THAN THAR TRADING COMPANY LIMITEDU AUNG MINNO.105/A, MINGALAR PARAMI BUSINESS CENTER PARAMI ROAD, BETWEEN PYAY ROAD AND MINDAMA ROAD HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1743RIO MYANMAR LOGISTICS CO.,LTDCHAN MYAE KYAW599/KA, YADANAR THIRI ST, 33/10 QTR, SHWEPYITHAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1744FIRST TOP PLASTICS & CHEMICALS COMPANY LIMITEDU YAN MINCORNER OF BOGYOKE AUNG SAN ROAD AND WARDEN STREET, NO.151, ROOM NO.(1002) , 10TH FLOOR, TOWER (B) (8 ) WARD , LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1745PACIFIC MEDICAL INDUSTRIES LIMITEDDAW SAW NAY NWENO.81, INSEIN ROAD, (CORNER OF HLEDAN ROAD), KAMARYUT TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
1746SUCCESS & SUCCESS INTERNATIONAL LIMITEDDAW SAW NAY NWENO.81, INSEIN ROAD, (CORNER OF HLEDAN ROAD), KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR 11041
1747AA MEDICAL PRODUCTS LIMITEDDAW SAW NAY NWENO-81, INSEIN ROAD (CORNER OF HLEDAN ROAD), KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1748ASPIRADA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITEDU SUNIL KUMAR @ U SONYTHIRI MON (6) STREET,, W/53,BAYINTNAUNG ROAD, THIRI MON HOUSING,HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION,
1749THE PERPETUAL COMPANY LIMITEDDAW KYAWT KYAWT KHAINGNo.36G, 37F, Building 2-A, Level-18, Office Tower (2), Corner of Kyun Taw Street and Hantharwaddy Road, 7 Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
1750BAZAAR MYANMAR COMPANY LIMITEDU AUNG MIN2ND FLOOR, NO-58, GON YI RESIDENCE, CORNER OF UPPER PANSODAN STREET & MYANMA GON YI STREET, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION
1751MNO LIMITEDU TUN TUN WINPAN SOE DAN MIDDLE BLOCK, NO, 186/188 ,ROOM AB, 10 FLOOR KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1752DIESEL KING COMPANY LIMITEDU TUN TUN WINPANSODAN STREET, , NO.185/190, ROOM (902) PANSODAN TOWWER, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1753INDIAN OCEAN COMPANY LIMITEDU TUN TUN WINMERCHANT STREET, NO. 715 PABEDAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1754K2 COMPANY LIMITEDU KYAW SOEBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR
175590 SOUTH COMPANY LIMITEDU Zaw Min HtetNo.6, Botahtaung Market Street, Ye Yeik Thar Quarter,Botahtaung Jetty, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
1756TOP UP DISTRIBUTOR LIMITEDNAING WINBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1757DELICIOUS FOOD LIMITEDU TUN TUN WINBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR
1758CONSUMER GOODS MYANMAR LIMITEDU HLA MYINT THEIN192 Kaba Aye Pagoda Road, Myanmar Centre Business Suites , F10,F11,F12, Myanmar Centre Tower 2, Bahan Township, Yangon , Myanmar.
1759PUNYOMA INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU Ye MyintNo. 52, Bogyoke Aung San Road, Pazundaung township, Yangon Region, Myanmar.
1760MULTI-RESOURCES COMPANY LIMITEDU MIN MINNO.(231,232)PAYA ROAD,SANCHAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1761UPG PAINT & COATING CO., LTD.U THANT ZIN NAINGNO.237, PYAY ROAD, SHIN SAW PU WARD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
1762MYANMAR PIPES & ACCESSORIES COMPANY LIMITEDU THEIN HANNO.(520),KABAAYE PAGODA ROAD,SHWE GON DINE,BAHAN TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR
1763KISPA NADI COMPANY LIMITEDTUN TUN WINBOTAHTAUNG MARKET STREET,, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1764INFRA YANGON LIMITEDU WIN KYIBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR
1765MASTERWORT COMPANY LIMITEDU SUNIL KUMARBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER,BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1766MOUNTAIN VIEW MYANMAR COMPANY LIMITEDKYAW SOESHIN SAW PU (4) STREET, NO.8/6,159(A) 8/6 QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1767PEACE FUL HOME COMPANY LIMITEDU LAR LUDOE TAN, KYAY YOE KYAUKTAGA TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMAR
1768WINTER ROSE COMPANY LIMITEDU HEIN KYAW LATTTONTAY ROAD, NO.423(A) 10TH QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR
1769BRZ LIMITEDTUN TUN WIN50TH STREET, MIDDLE BLOCK, ANAWRAHTA ROAD , NO 115,117 ,7TH FLOOR, MOTHERLAND BUILDING BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
177040G LIMITEDNAY LIN HTIKEBOTAHTAUNG MARKET STREET, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1771UNICO HOLDINGS COMPANY LIMITEDDAW KHIN HAYMAN WINNO-26, 43 STREET, 3RD/4TH FLOOR, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
17722.0 LIMITEDNAING WINBOTAHTAUNG MARKET STREET,, NO.6,BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1773BELL FLOWER COMPANY LIMITEDU ZAW MIN HTETSAN PYA , HTAMAKYAUK PYI TOWNSHIP, BAGO REGION, MYANMAR
1774POWERFUL HOUSE COMPANY LIMITEDWIN KYICORNER OF PAGODA , TAWYAKYAUNG ROAD, NO. 6 HTAUK KYANT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1775CORAL BELLS COMPANY LIMITEDSHIVA@SAW MGMIN YE KYAW SWAR ROAD, NO/107 MYOMA QUARTER/TAUNGGYI TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR
1776SOMBRERO COMPANY LIMITEDU WIN MYINT TUNBOTAHTAUNG MARKET STREET,NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1777DEEP SURFACE COMPANY LIMITEDU WIN MYINT TUNBOTAHTAUNG MARKET STREET,NO.6, BOTAHTAUNG JETTY, YE YEIK THAR QUARTER, BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON REGION, MYANMAR
1778SCALLOPS COMPANY LIMITEDRAJU PRASADTHAYETCHIN,OO YINTAW OKKTWIN TOWSHIP, BAGO REGION, MYANMAR
1779SWEET ANGEL COMPANY LIMITEDNAY LIN HTIKESABAL RD,, NO.30 2ND QUARTER, SHWE PYI THAR TOWNSHIP,, YANGON REGION, MYANMAR
1780SEA LION COMPANY LIMITEDU WIN ZAW AUNGNo.181, Bo Myat Tun Street, Botataung Township, Yangon 11161 Myanmar
1781SIRIUS LOGISTICS & DISTRIBUTION SOLUTIONS COMPANY LIMITEDU WIN ZAW AUNGNo.113, BOTATAUNG PAGODA STREET, BOTATAUNG TOWNSHIP, YANGON 11161 MYANMAR
1782CLASSIC ELECTRICAL & ENGINEERING COMPANY LIMITEDU THAN KYAWNO.134, ROAD-2, ZAY GABAR GARDEN CITY MINGALARDONE INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1783ECO SHINE TRADING CO., LTDDAW KYU KYU THINTHEIN PHYU ROAD, NO. 81 BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1784TRI-SEA COMPANY LIMITEDKYAW WINNO.414-422, STRAND ROAD, LATHA T/S, YANGON REGION, MYANMAR
1785MYANMA AWBA INDUSTRIES CO.,LTDTHAN TINTNO(469/A),SEIKKANTHAR ROAD,SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE,HLAINGTHARYAR TOWNSHIP,YANGON,THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR
1786AUNG THAN WIN COMPANY LIMITEDU WIN SOENO.52/54, BO AUNG KYAW STREET, ROOM 16, 3RD FLOOR BOTATAUNG TOWNSHIP, YANGON REGION.
1787SOE WIN AUNG TRADING COMPANY LIMITEDU WIN SOE118,120, SULE PAGODA ROAD, KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON
1788ROYAL A TO Z ROOFING MATERIALS CO.,LTDU MAUNG MAUNG AYENO-87,PHONE GYI STREET,LANMADAW T/S,YANGON REGION,MYANMAR.
1789FRONTAGE INTERNATIONAL TRADING CO LTDSOE WIN AUNGNO.449/A-10(1)B,MOE MA KHA STREET, BO CHO (2) WARD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1790HURRICANE COMPANY LIMITEDU WIN ZAW HTWE (@)TOM SEIN PHANO (3) YAN SHIN LANE, NO(HTA /195) WARD NO (12),REGION NO (8) LASHIO TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR 06301
1791KING VISION COMPANY LIMITEDZAYAR AUNGMOE MA KHA STREET, NO.449/A-10(1)B, BO CHO (2ND)QUARTER, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1792ROYAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITEDPAI HEIN AUNGNO.86/96D, CORNER OF MYANMA GONE YI STREET AND MYA MALAR STREET, THAKETA INDUSTRIAL ZONE, THAKETA TOWNSHIP, YANGON.
1793SAN KAUNG INDUSTRY LIMITEDU KHIN MAUNG LATTNo.73, SHWEDAGON PAGODA ROAD, LATHA TOWNSHIP, YANGON. MYANMAR 09264817103
1794KAUNG THU KHA GROUP COMPANY LIMITEDSOE MYAT THUTWIN THIN TAIK WUN U TUN NYO ROAD, NO.178 ZONE-2, HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON., YANGON REGION, MYANMAR
1795WIN WIN TOP COMPANY LIMITEDU YAN MINNO.196,ANAWRAHTA ROAD, (6) WARD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR.
1796GRAND AT MYANMAR COMPANY LIMITEDU THEIN LWINAUNG THEIKDI STREET, NO.(280), VIP(8), NORTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1797MYANMAR UNITED ASIA SERVICES COMPANY LIMITEDU SAN TINT NAUNGBLOCK-33A,No.4,SHWE KAN THARYAR HOUSING, Hlaing THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1798SHWE SEL WADDY TRADING COMPANY LIMITEDU WIN MIN HTUTNO.11, KIN WUN MIN GYI ROAD, INDUSTRIAL ZONE (4), SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1799GREAT ALLIANCE ENGINEERING SUPPLY COMPANY LIMITEDSAW MYINT AUNGNO.5,AUNG CHAN THAR(2)STREET,SANCHAUNG TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.
1800MANSA IRON AND STEEL FABRICATION & MANUFACTURING COMPANY LIMITEDU YE THU YA LWINNO.529/3,529/4,PINLONE STREET,23 WORD,SOUTH DAGONE ZONE (1),SOUTH DAGONE TSP.,YANGON,MYANMAR
1801SKY HOME COMPANY LIMITEDU SOE MOE NAINGNO.(26), NWE NI STREET, GROUND FLOOR, SAW YAN PAING (WEST) QUARTER, AHLONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1802ASIA GENERAL TRANSFORMER COMPANY LIMITEDU MYO AUNG KYAWASIA GENERAL TRANSFORMER CO.,LTD. NO.1/4 & NO.31/35, CORNER OF YANGON-PATHEIN ROAD AND TONTAY ROADS, SHWE THAN LWIN INDUSTRIAL ZONE, HLAING THAR YAR TOWNSHIP,YANGON REGION,MYANMAR.
1803ARCTIC SUN COMPANY LIMITEDZAW MIN LATTNO .39A,BAYINTNAUNG STREET,27 WARD,SHWE PINLON HOUSING,NORTH DAGON TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR
1804REACH COMPANY LIMITEDU MIN MINBAYINT NAUNG STREET, NO. 39/A, (27) WARD, SHWE PINLON HOUSING, NORTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1805ADITYA AND BROTHERS INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDDAW MAR MAR WINNO.(690), MIN YE KAUNG PONE STREET (105) QUARTER, SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1806CELLAR DOOR COMPANY LIMITEDU MIN MINNO.242 (LAND PLOT NO.64.A,65), UPPER PAZUNTAUNG ROAD,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,11221,YANGON, MYANMAR
1807HTUN NAY WUN THITSAR CO.,LTDU HTUN LYNNBLOCK NO (246), Q-1, CORNER OF MIN GYI MAHAR MIN KHAUNG STREET AND MYIN WUN U AUNG THU STREET, HLAING THAR YAR INDUSTRAL ZONE (2), HLAING THAR YAR T/S, YANGON, MYANMAR
1808MAPCO GOLDEN LACE COMPANY LIMITEDAUNG MYINTNO.100, WARDAN STREET AND KAN NAR STREET, BESIDE THE CONCRETE EXPRESS WAY, WARDAN PORT AREA, LANMADAW TOWNSHIP (FORMERLY SEIK KAN TOWNSHIP), YANGON, MYANMAR
1809CM FOODS COMPANY LIMITEDU MIN MINBargayar Road, No. 1-11, 2nd Floor, Padonmar Stadium (East Wing) Sanchaung Township Yangon , Myanmar
1810MAY PYONE KHINE COMPANY LIMITEDDAW TIN YIUNIVERSITY AVENUE ROAD, NO. 116/F 9 QUARTER/KAMARYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1811CLMV DISTRIBUTION GROUP COMPANY LIMITEDDAW THEL PO PO AYEMIDDLE SHWE GONE TAING WARD, 82-C, THAR THA NAR YEIK THAR STREET, BAHAN TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR
1812S J N SHWE MYANMAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDU KYAW MYINTNO.(440),ROOM NO.(B/2),FIRST FLOOR,MERCHANT ROAD,BETWEEN (43) STREET AND (44) STREET,BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR
1813MYANMAR HAN INDUSTRIES COMPANY LIMITEDU SAN NAINGNO.(13), PHONE GYI STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR
1814XIN AUNG TRADING COMPANY LIMITEDDAW MYA SEINNO.15,INGYINN STREET,NYAR NA QUARTER,PEARL,MINGALARDON TOWNSHIP,YANGON,MYANMAR.