ဆက်သွယ်ရန်

သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၊ မှတ်ချက်ပေးလိုပါက သို့မဟုတ် MPBMSMA နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်

  • Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.3B, Tower (C), Room No. (C-402), 5th Floor, Strand Road, Ahlone Township, 11121 Yangon, Myanmar.
  • 09 799 863 074, 09 455 773 511 (Local)
    +95 (9) 4301 5578 (International)
  • Mon ~ Fri : 09:00 to 17:00 (UTC +6:30)