ဆက်သွယ်ရန်

သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၊ မှတ်ချက်ပေးလိုပါက သို့မဟုတ် MPBMSMA နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်

  • Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.3B, Tower (C), Room No. (C-402), 5th Floor, Strand Road, Ahlone Township, 11121 Yangon, Myanmar.
  • ၀၁-၂၃၀ ၁၇၂၂
    ၀၉-၂၅၄၁ ၀၉၀၇၅
  • Mon ~ Fri : 09:00 to 17:00 (UTC +6:30)