အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြေညာချက်

MPBSMA Office

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းသည့် အစားအသောက်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံများအပေါ် အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြေညာချက်