ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ

MPBSMA Office

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ

ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၃) အား စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ဖြန့်ဝေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။